biomedicina slovenica


"Adenoidectomy" : 17

 1. Benedik Janez
  Vpliv tramadola na zdravljenje pooperativne bolečine po odstranitvi žrelnice in nebnic pri otrocih
  [Analgesic efficacy of tramadol in pediatric tonsillectomy with adenoidectomy]
  2015
 2. Svetec Matej; Lanišnik Boštjan; Čizmarevič Bogdan
  Krvavitve pri adeno/tonzilektomijah pri otrocih do 15 let (2004-2007) - naše izkušnje s koblatorjem
  [Postoperative bleeding after adeno/tonsellectomies in children until the age of 15 (2004-2007) - our experience with coblation technic]
  2008
 3. Mandić Marijana
  Odstraniti ali ne?
  2003
 4. Mandič Marijana
  Odstranitev žrelnice in nebnic
  2005
 5. Ivanova E; Rutar N; Marn-Skok S; Benedik J
  Postoperative analgesia with metamizol or piritramide in children after adenotonsillectomy
  2004
 6. Ećimović P; Marn-Skok S
  Postoperative vomiting in children undergoing adenotonsillectomy and adenoidectomy in Ljubljana, Slovenia
  2002
 7. Benedik Janez
  Vpliv tramadola na zdravljenje pooperativne bolečine po odstranitvi žrelnice in nebnic pri otrocih
  2003
 8. Gerjevič B; Kamenik M; Petrun-Ulaga M
  Anaesthesia in tonsillectomy and adenectomy in children: the effect of intraoperative pyritramid application
  2003
 9. Šereg-Bahar Maja; Hočevar-Boltežar Irena; Jarc Ana; Fajdiga Igor
  Velofaringalna insuficienca po operaciji žrelnice in nebnic
  [Velopharyngeal insufficiency after adenoidectomy and tonsillectomy]
  2000
 10. Neubauer D; Kopriva S; Župevc A
  Severe obstructive sleep apnea syndrome in a girl with Goldenhar syndrome
  1998
 11. Ranke MB; Savage MO; Chatelain PG; Preece MA; Rosenfeld RG; Blum WF; Wilton P; Kržišnik Ciril
  Insulin-like growth factor 1 improves height in growth hormone insensitivity: two years' results
  1995
 12. Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha; Gros Anton; Podboj Jernej; Lavrenčak Boštjan
  Uspeh zdravljenja izlivnega vnetja srednjega ušesa z adenoidektomijo z endoskopskim nadzorom
  [Results of treatment of secretory otitis media with adenoidectomy with endoscopic control]
  1996
 13. Gros A; Žargi M; Podboj J; Hočevar-Boltežar I
  Adenoidectomy with endoscopic approach in the treatment of otitis media with effusion
  1993
 14. Žargi M; Hočevar-Boltežar I; Podboj J; Kuhar M
  Vloga alergije v etiopatogenezi izlivnega vnetja srednjega ušesa
  [The role of allergy in the etiopathogenesis of otitis media with effusion]
  1994
 15. Požar-Lukanovič N
  Anestezija za operacije žrelnice in mandljev pri otrocih
  1993
 16. Hočevar-Boltežar I; Žargi M
  Vpliv pogostih vnetij srednjega ušesa v zgodnjem otroštvu na razvoj otrokove slušne percepcije in govorni razvoj
  [Influence of recurrent otitis media during early childhood on the child's auditory perception and speech development]
  1991
 17. Cvetnić V; Cvetnić S; Kujundžić I; Batistić B; Sanković F; Zdelar F
  Patofiziološki mehanizam poremećaja funkcije kardiorespiratornog sistema pri fenomenu hrkanja
  [Pathophysiologic mechanism of cardio-respiratory system function disturbance in snoring]
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics