biomedicina slovenica


"Aeropyrum" : 3

 1. Bedina Zavec Apolonija; Ota Ajda; Zupančič Tina; Komel Radovan; Poklar Ulrih Nataša; Liović Mirjana
  Archaeosomes can efficiently deliver different types of cargo into epithelial cells grown in vitro
  2014
 2. Šnajder Marko; Poklar Ulrih Nataša; Petković Hrvoje
  Priprava ekspresijskih sistemov za proizvodnjo termostabilne rekombinantne serinske proteaze iz Aeropyrum Pernix K1 in opredelitev njenih fizikalno-biokemijskih lastnosti
  [Construction of expression systems for production recombinant thermostabile serine protease from Aeropyrum pernix K1 and defining its physical and biochemical properties]
  2013
 3. Črnigoj Miha
  Mehanizmi stabilizacije molekule DNA hipertermofilne arheje Aeropyrum pernix in vivo ter in vitro
  [Stabilisation mechanisms of DNA molecule from hyperthermophilic archaea Aeropyrum pernix in vivo and in vitro]
  2009New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics