biomedicina slovenica


"Aerosols" : 61

 1. Salem Harry; Katz Sidney A.
  Aerobiology
  2016
 2. Kotnik-Kevorkijan Božena; Unuk Sibila
  Prevention of HCAI (health care associated infections), infection transmission in collectives, the most common causes, hygiene and legal measures/regulations against the spread of infection
  2009
 3. Forstnerič Leja; Godič Torkar Karmen
  Raznolikost mikroorganizmov na publikacijah v knjižnicah
  [Diversity of microorganisms on publications in the library]
  2015
 4. Dovč Alenka; Krapež Uroš; Slavec Brigita; Pintarič Štefan; Jereb Gregor; Tomašič Armin; Dobeic Martin
  Dijagnostika pojedinih virusnih i bakterijskih bolesti u jatu golubova sa aparatom za uzorkovanje vazduha
  [Diagnostics of some viral and bacterial diseases in pigeon flocks using air sampler]
  2013
 5. Edelbaher Natalija
  Novosti pri zdravljenju astme
  [New therapies in asthma]
  2013
 6. Dovč Alenka; Slavec Brigita; Krapež Uroš; Jereb Gregor; Pintarič Štefan; Grebenc Stanka; Ilič David; Maček Florijan; Račnik Joško; Marhold Cvetka; Dobeic Martin; Zadravec Marko; Zorman-Rojs Olga
  Diagnostika kužnih bolezni v rejah papig z uporabo vzorčevalnika zraka - bioaerosol kot pokazatelj zdravstvenega stanja jate
  [Diagnostics of infectious diseases in parrot breeding using an air sampler-bioaerosol as indicator of the flock health status]
  2011
 7. Šuškovič Stanislav; Košnik Mitja
  Spremenjena navodila za uporabo vdihovalnikov na potisni plin
  2010
 8. Sinkovič Andreja
  Zastrupitve s plini
  [Gas poisoning]
  2009
 9. Vaupotič Janja; Kobal Ivan
  The role of nanosized aerosols of radon decay products in radon dosimetry
  [Vloga nano aerosolov radonovih razpadnih produktov v dozimetriji radona]
  2007
 10. Vrankar Katja
  Bronhodilatatorni test pri bolniku na umetni ventilaciji
  2006
 11. Jager Jožica
  Nebulizatorji - razprševalci
  [Nebulisers]
  2004
 12. Zorec-Karlovšek Majda
  Plinski razpršilec, državljan in miličnik
  1991
 13. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Recek Dejan; Ralca Simon; Majaron Boris
  Port wine stain treatment with a dual-wavelength Nd: Yag laser and cryogen spray cooling
  2004
 14. Mrevlje Franc
  Inhalacijski inzulini - nova obetavna metoda v zdravljenju sladkorne bolezni
  2003
 15. Šlejkovec Z; Salma I; van Elteren JT; Zemplen-Papp E
  Speciation of arsenic in coarse and fine urban aerosols using sequential extraction combined with liquid chromatography and atomic fluorescence detection
  2000
 16. Lešničar Gorazd; Žerdoner Daniel
  Aerogene in kapljične okužbe v zobozdravstvu
  [Airborne and droplet infections in dentistry]
  2003
 17. Doxaran David; Froidefond Jean-Marie
  Retrieving suspended particulate matter concentrations in the gironde estuary from ocean-colour satellite data
  2001
 18. Kristl Julijana; Zajc Natalija; Gašperlin Mirjana
  Inhalacijski aerosoli za lokalno in sistemsko dostavo učinkovin
  [Inhalation aerosols for local and systemic drug delivery]
  2001
 19. Injuk Jasna; Grieken Rene; Klockenkkaemper Reinhold; Bohlen Alex; Kump Peter
  Performance and characteristics of two total-reflection X-ray fluorescence and a particle induced X-ray emission setup for aerosol analysis
  1997
 20. Sakelšek-Jeras Ljudmila
  Zdravljenje mehansko predihavanih bolnikov z aerosoli
  [Therapeutic aerosol in mechanically ventilated patients]
  2001
 21. Kristl Julijana
  Transport zdravilnih učinkovin v pljuča
  2001
 22. Budnar M; Starc V; Cindro V; Ramšak V; Ravnikar M; Šmit Ž
  Toxicity monitoring of aerosols in working environment
  1984
 23. Budnar M; Starc V; Cindro V; Ramšak V; Ravnikar M; Šmit Ž; Modic S
  Toxicity monitoring of aerosols in working environment
  1983
 24. Kraševec J
  EFFECTS OF MINERAL-WATER SPRAY ON NASAL MUCOUS MEMBRANE
  1977
 25. Osolnik K; Drinovec J; Šifrer F
  Using bronchodilator aerosols during mechanical ventilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease
  2000
 26. Fležar Matjaž
  Načini dajanja vdihanih zdravil
  2000
 27. Koren Urška; Filipčič Andrej; Zavrtanik Marko; Franko Mladen; Arčon Iztok; Veberič Darko
  Opazovanje atmosfere in zaznavanje onesnaženosti zraka na daljavo z uporabo tehnike LIDAR
  [Atmospheric monitoring and air-pollution remote sensing with LIDAR technique]
  2000
 28. Campolunghi Sanda
  Inhalacijska terapija
  [Inhalation therapy]
  1999
 29. Jaćimović Radojko; Nečemer Marijan; Kump Peter; Stropnik Boris
  Analysis of aerosols at welder working places
  1999
 30. Milačič R; Dolinšek F
  Direct determination of cadmium and lead in aerosols in the Zasavje region in Slovenia employing electrothermal atomic absorption spectrometry
  1994
 31. Janež Andrej
  Vpliv oligoelementa kroma na krvni tlak
  1998
 32. Terčelj Marjeta
  Nosocomial legionnaires' disease: aerosolisation as a primary mode of disease transmission
  1997
 33. Cotič Majda
  Aplikacija kisika in bronhodilatatorjev na urgentnem oddelku bolnišnice
  [Oxygen and inhalatory drug administration in the hospital setting]
  1997
 34. Verhovnik Vekoslav
  Merjenje in ocena aerosolov na delovnem mestu s poudarkom na azbestu
  1996
 35. Sušnik J
  Zdravstveno-ekološka karta Slovenije
  1996
 36. Pregelj A; Škof A; Rebec V; Kraševec M
  Merjenje kapljic aerosola za inhaliranje
  [Sizing of aerosol droplets for inhalation]
  1993
 37. Vudrag M
  Onesnaženost zraka ob bencinskih sevisih na Goriškem
  [Air pollution at retail petrol pumps in the Goriška walley]
  1995
 38. Milačič R; Dolinšek F
  Determination of cadmium and lead in aerosols in the Zasavje region in Slovenia employing slurry electrothermal atomic absortption spectrometry
  1994
 39. Milačič R; Leskovšek H; Dolinšek F; Hrček D
  A complex study of air pollution with cadmium, lead, polycyclic aromatic hydrocarbons, sulfur dioxide, and black smoke in teh Zasavje industrialized urban region in Slovenia
  1995
 40. Sakelšek-Jeras L
  Zdravila za respiracijsko zdravljenje kirurškega bolnika
  1995
 41. Tomić S; Valković V; Budnar M; Starc V; Smit Ž
  Comparison of XRF and PIXE on aerosol samples
  1987
 42. Starc V; Budnar M; Modic S
  Early signs of lead toxicity and worker's health with respect to the maximal allowed lead concentration in aerosols
  1989
 43. Budnar M; Kump P; Ravnikar M; Lapajne S; Medved M; Žerjal E; Starc V
  Comparison of PIXE/XRF and AAS/ASV methods in analysis of aerosol samples from working environment
  1990
 44. Sakelšek-Jeras L
  Respiracijska fizioterapija pri kirurškem bolniku
  1993
 45. Dečković-Vukres V
  Neki pokazatelji imunološkog statusa i ventilacijska funkcija pluća radnika eksponiranih aerosolima pamuka i konoplje
  1992
 46. Šuškovič S; Hull Z; Mrkšič V; Raspor T
  Proučavanje efikasnosti inhalacija termomineralne vode iz bušotine MT-6 u Moravcima u bolesnika s hroničnim opstrukcionim plućnim oboljenjem
  [Study on the effects of inhalation of thermomineral water from the well MT-6 thermal spring Moravci in patinets with chronic obstructive pulmonary disease]
  1991
 47. Mušič E; Fležar M; Šuškovič S
  Bronhodilatacioni efekat salbutamola aplikovanog direktno raspršivačem i preko spacera
  [Bronchodilatatory effect of salbutamol applied directly by metered-dose inhaler of directly by spacer]
  1990
 48. Štangl B; Bizjak M; Fortič M
  Preporuke za standardizaciju bronhijalnih provokacijskih testova nespecifičnim bronhokonstrikcionim materijama
  [Recommendations for standardization of bronchial provocation tests by nonspecific bronchoconstrictory agents]
  1990
 49. Bizjak M
  Aparati za proizvodnju aerosola i depozicija aerosola u bronhijalnom stablu
  [Devices for the production of aerosol and deposition of aerosol in tracheobronchial tree]
  1990
 50. Krstić N
  Nekateri aspekti mikroklime in zdravstvenega stanja delavcev v živinoreji
  [Some aspects of microclimate and farmers' health in animal husbandry]
  1990
 51. Bošnjak-Petrović V; Radovanović S
  Uticaj bronhodilatatora u vidu aerosola na plućnu funkciju bolesnika sa emfizemom pluća
  [The effects of bronchodilatator aerosol on lung function in patients with pulmonary emphysema]
  1989
 52. Pongrac I; Roglić M; Sever B; Popek B
  Citomorfološke promjene na stanicama bronhalnog epitela u bolesnika izloženog aerosolu organofosfornog insekticida "ekalux 25" (kvinalfos) 0,0-dietil-0-kvinoksalin-2-il fosforotioat
  [Cytomorphologic changes of bronchial epithelial cells in the patient exposed to aerosol organophosphate insecticide "ekalux 25" (kvinalfos) 0,0-dietil-0-kvinoksalin-2-il fosforotioat]
  1989
 53. Budnar M; Starc V
  Raziskave toksičnosti delovnega okolja z rentgensko fluorescenco
  1986
 54. Sakelšek-Jeras L
  Zdravila z bronhodilatatornim delovanjem za inhalacijsko terapijo
  1988
 55. Šorli J; Šuškovič S
  Zdravljenje bronhialne obstrukcije
  1988
 56. Kraševec J
  Ocena možnosti inhalacij Radona 222 v Škocjanskih jamah (primerjalna študija)
  1988
 57. Drev J; Lukan B
  Podloge za izdelavo sanacijskega programa za zrak na področju mariborskih občin
  1987
 58. Dreo A; Drev J; Dobljekar D; Lapajne S; Štajnbaher D; Brunčko A
  Epidemiološka raziskava vplivov specifičnih emisij na zdravje prebivalstva
  1988
 59. Kraševec J
  Balneoterapevtske inhalacije in njihova znanstvena zasnova
  1986
 60. Žerjal E; Drev J; Vončina E; Lobnik S
  Emisija iz nekaterih izpuhov DO Sava Kranj
  1987
 61. Dreo A; Drev J; Lukan B; Lojen V; Mar M; Gros I
  Epidemiološke raziskave vplivov specifičnih emisij na zdravje prebivalstva
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics