biomedicina slovenica


"Agonisti" : 143

 1. Kanič Vojko; Vollrath Maja; Penko Meta; Markota Andrej; Kompara Gregor; Kanič Zlatka
  GPIIb-IIIa receptor inhibitors in acute coronary syndrome patients presenting with cardiogenic shock and/or after cardiopulmonary resuscitation
  2018
 2. Kocjan Tomaž
  Racionalna obravnava bolnika s sumom na primarni aldosteronizem
  [Rational management of a patient with suspected primary aldosteronism]
  2017
 3. Kastelic Andrej
  Uporaba in zloraba psihofarmakov v programih z agonisti podprtega zdravljenja odvisnosti od opioidov
  2017
 4. Slemnik Mojca; Krivec Uroš; Kotnik Pirš Ana
  Učinkovitost zdravljenja otrok z astmo z antagonisti levkotrienskih receptorjev
  [The effectiveness of treatment with leukotriene receptor antagonists in children with asthma]
  2016
 5. Šegrec Nuša; Kajdiž Karmen; Kastelic Andrej
  Sexual dysfunction among patients in opioid agonist treatment
  2017
 6. Janež Andrej
  Razprava
  2016
 7. Lainščak Mitja; Laviano Alessandro
  ACT-ONE - ACTION at last on cancer cachexia by adapting a novel action beta-blocker
  2016
 8. Fister Miša; Vrtovec Bojan
  Vpliv blokatorjev beta receptorjev na dinamiko repolarizacije prekatov pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  2016
 9. Novaković Srdjan
  Testiranje znanih mutacij v genu KRAS
  2010
 10. Ocvirk Janja
  Osnovni principi citostatskega in biološkega zdravljenja solidnih rakov
  2005
 11. Fijan Sabina
  Influence of the growth of Pseudomonas aeruginosa in milk fermented by multispecies probiotics and kefir microbiota
  2016
 12. Ovčariček Tanja; Ravnik Maja; Gregorič Brigita
  Antiangiogena terapija
  2009
 13. Edelmann Frank; Musial-Bright Lindy; Gelbrich Götz; Trippel Tobias D.; Lainščak Mitja
  Tolerability and feasibility of beta-blocker titration in HFpEF versus HFrEF
  2016
 14. Knez Jure; Kovačič Borut; Medved Maruška; Vlaisavljević Veljko
  What is the value of anti-Müllerian hormone in predicting the response to ovarian stimulation with GnRH agonist and antagonist protocols?
  2015
 15. Barlič Ariana; Žigon Sara; Blejec Andrej; Kregar-Velikonja Nevenka
  Gene expression of cultured human chondrocytes as a model for assessing neutralization efficacy of soluble TNF[alpha] by TNF[alpha] antagonists
  2014
 16. Ilaš Janez; Obreza Aleš
  Zdravila za zdravljenje benigne hiperplazije prostate
  [Drugs for treating benign hyperplasia of prostate]
  2014
 17. Kanič Vojko
  Antikogulacijsko zdravljenje AF, novejši pristopi, prednosti in možnosti
  2012
 18. Švajger Urban; Brus Boris; Gobec Stanislav; Turk Samo; Sova Matej; Hodnik Vesna; Anderluh Gregor
  Antagonisti toll-u podobnega receptorja 4 (TLR-4), odkriti z virtualnim rešetanjem
  2014
 19. Švajger Urban; Anderluh Marko; Jeras Matjaž
  Metoda določanja intrinzične aktivnosti sinteznih zaviralcev receptorja DC-SIGN
  2013
 20. Dobovišek Luka; Hojnik Marko; Ferk Polonca
  Sinergistični vpliv kombinacije 17ß-estradiola in specifičnega antagonista receptorja CB-2 na proliferacijsko aktivnost primarnih človeških osteoblastov
  2014
 21. Zwitter Matjaž; Stanič Karmen; Rajer Mirjana; Kern Izidor; Vrankar Martina; Edelbaher Natalija; Kovač Viljem
  Intercalated chemotherapy and erlotinib for advanced NSCLC
  2014
 22. Vukan Valerija
  Arterijska hipertenzija
  [Arterial hypertension]
  2013
 23. Locatelli Igor; Trček Janja; Kos Mitja
  Stroškovna učinkovitost zdravil za zdravljenje astme in alergij
  [Cost-effectiveness of drugs for asthma treatment]
  2013
 24. Švajger Urban; Horvat Žiga; Knez Damijan; Rožman Primož; Turk Samo; Gobec Stanislav
  New antagonists of toll-like receptor 7 discovered through 3D ligand-based virtual screening
  2014
 25. Preložnik-Zupan Irena; Pajič Tadej; Glaser Marjana; Grmek-Zemljič Tatjana; Grat Mateja; Fikfak Nataša; Umek Bricman Irena; Čeh Marija; Petric Vlasta
  Uspešnost zdravljenja KML v Sloveniji v obdobju inhibitorjev tirozinske kinaze
  2012
 26. Pakiž Maja; But Igor
  Anticholinergic treatment after transobturator procedures
  2008
 27. Petričević Nikola; Čelebić Asja; Rener-Sitar Ksenija
  A 3-year longitudinal study of quality-of-life outcomes of elderly patients with implant- and tooth-supported fixed partial dentures in posterior dental regions
  2012
 28. Pfeifer Marija
  Novosti v zdravljenju hipofiznih tumorjev
  2012
 29. Primon Monika; Lah Turnšek Tamara
  Učinek arzenovega trioksida in utišanja katepsina L ter vpliv mezenhimskih matičnih celic na celice glioblastoma
  2014
 30. Devjak Rok; Vrtačnik-Bokal Eda; Rozman Damjana
  Izražanje genov v celicah granuloze pri spodbujanju jajčnikov z gonadotropini v kombinaciji z analogi gonadoliberinov
  2013
 31. Bahun Mateja; Lavrinec Pavla
  Vpliv zdravstvene vzgoje na rezultate zdravljenja sladkorne bolezni z agonisti receptorjev za GLP-1
  2012
 32. Kacijan Blaž; Novak Zala; Gužič-Salobir Barbara
  Ivabradin pri bolnikih pred računalniškotomografsko angiografijo koronarnih arterij
  2013
 33. Ocvirk Janja; Škrbinc Breda; Reberšek Martina
  Zdravljenje z zdravilom Nexavar (sorafenib)
  2013
 34. Režonja Katja; Marš Tomaž; Šoštarič Maja
  Vpliv glukokortikoidov na delovanje sugamadeksa: učinki na celični in molekularni ravni ter klinični pomen
  [Influence of glucocorticoids on sugammadex action: the effect at the cellular and mollecular level and clinical significance]
  2013
 35. Vodnik Miha; Lunder Mojca
  Razvoj peptidnih učinkovin za poseganje v delovanje grelina in vpliv estrogenih snovi na njegovo izražanje
  2013
 36. Jakopin Žiga; Gobec Martina; Kodela Jaka; Hazdovac Toni; Mlinarič-Raščan Irena; Sollner Dolenc Marija
  Synthesis of conformationally constrained [gamma]-D-glutamyl-meso -diaminopimelic acid derivatives as ligands of nucleotide-binding oligomerization domain protein 1 (Nod1)
  2013
 37. Trošt Nina; Stepišnik Tina; Berne Sabina; Pucer Anja; Petan Toni; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Recombinant human erythropoietin alters gene expression and stimulates proliferation of MCF-7 breast cancer cells
  2013
 38. Fajs Luka; Resman Rus Katarina; Avšič-Županc Tatjana
  Crimean-Congo hemorrhagic fever virus nucleoprotein suppresses IFN-beta-promoter-mediated gene expression
  2013
 39. Deželak Matjaž; Bavec Aljoša
  Peptidni agonisti receptorja za glukagonu podobni peptid-1 ter njihova uporaba pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti
  [Glucagon like peptide-1 Receptor agonists and their application in treatment of diabetes mellitus type 2 and obesity]
  2013
 40. Pohar Jelka; Jerala Roman; Križaj Igor; Anderluh Gregor
  Vloga proteina UNC93B1 v signalizaciji in lokalizaciji znotrajceličnih Tollu-podobnih receptorjev
  [The role of UNC93B1 protein in signaling and localization of intracellular Toll-like receptors]
  2013
 41. Beranič Nataša; Lanišnik-Rižner Tea
  Študije metabolizma progesterona, vloge aldo-keto reduktaz in progestinov pri endometriozi
  [Study of progesterone metabolism, role of aldo-keto reductases and progestins in endometriosis]
  2013
 42. Fekonja Ota; Jerala Roman
  Inhibicija signalizacije Tollu-podobnih receptorjev s kombinacijami proteinskih domen
  [Inhibition of Toll-like receptor signalization with combinations of protein domains]
  2012
 43. Moretti Rita; Torre Paola; Antonello Rodolfo M.; Vidus Rosin Marta; Esposito Francesca; Rubelli Furman Matej; Bellini Giuseppe
  Apathy
  2012
 44. Krofel Miha
  Monitoring of facultative avian scavengers on large mammal carcasses in Dinaric forest of Slovenia
  [Spremljanje priložnostnih pričjih mrhovinarjev na truplih velikih sesalcev v dinarskem gozdu Slovenije]
  2011
 45. Živin Marko
  Potential applications of dopamine D1 agonist and D2 antagonist LEK-8829
  2010
 46. Ružič-Medvešček Nadja; Pitamic Samo
  Antagonisti aldosteronskih receptorjev in srčno popuščanje
  2010
 47. Ružič-Medvešček Nada; Pitamic Samo
  Antagonisti aldosteronskih receptorjev in srčno popuščanje
  [Aldosterone receptor antagonists in chronic heart failure]
  2010
 48. Gačić Marija; Vlaisavljević Veljko; Meden-Vrtovec Helena
  Indukcija ovulacije v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
  [Ovulation induction in assisted reproduction technologies]
  2010
 49. Glavnik Vesna
  Antihistaminiki, inverzni agonisti histamihskih receptorjev
  2009
 50. Ilaš Janez; Jakopin Žiga; Borštnar Tina; Stegnar Mojca; Kikelj Danijel
  3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine derivatives combining thrombin inhibitory and glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonistic activity as a novel class of antithrombotic compounds with dual function
  2008
 51. Lopuh Mateja
  Uporaba lidokaina, ketamina in haloperidola v podkožni infuziji za zdravljenje nevropatske bolečine
  [Use of lidocaine, ketamine and haloperidol in a subcutaneous infusion for treatment of neuropathic pain]
  2008
 52. Jagodič Klemen
  Kakovost življenja bolnikov z rakom prostate, ki so zdravljeni z LH-RH agonisti
  2007
 53. Morisset Dany; Berjeaud Jean-Marc; Marion Didier; Lacombe Christian; Frere Jacques
  Mutational analysis of mesentericin Y105, an anti-Listeria bacteriosin, for determination of impact on bactericidal activity, in vitro secondary structure, and membrane interaction
  2004
 54. Dobovišek Jurij
  Pospešen srčni utrip in arterijska hipertenzija
  [Accelerated heart rate and arterial hypertension]
  2007
 55. Rakovec Peter
  Pomen srčne frekvence
  [On the importance of heart rate]
  2007
 56. Golobič Matjaž; Funduk Nenad
  Dahlova opornica v stomatološki protetiki
  [The Dahl appliance in prosthetic dentistry]
  2006
 57. Jensterle Mojca; Janež Andrej; Kocjan Tomaž; Pfeifer Marija
  Sindrom policističnih ovarijev - metabolični vidik
  [Metabolic aspects of polycystic ovary syndrome]
  2007
 58. Vrezec Al
  Strong agonistic reaction of territorial male blackbird Turdus merula against its self-image
  [Močna agonistična reakcija teritorialnega samca kosa Turdus merula proti lastni podobi]
  2006
 59. Zupanič-Slavec Zvonka
  Medicina: Marko Gerbec, Marko Anton Plečnik, Vincenc Kern, Friderik Pregl, Franc Novak, Berta Jereb, Josip Milič, Vinko Dolenc
  2004
 60. Pirjevec Jože; Škerk Giuseppe
  Gli Sloveni in Europa: alcuni protagonisti dal VI al XXI secolo estoria, letteratura, scienza, filosofia e sociale, medicina, musica e cinema, spirito, miti e leggende, curiosita, architettura, aviazione, sport e alpinismo, arti figurative e istituzioni
  2004
 61. Bartolić Andrej
  Razvoj metode za ambulantno merjenje tremorja pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo
  2005
 62. Flisar Dušan
  Sindrom nemirnih nog
  [Restless legs syndrome]
  2006
 63. Rener-Sitar K; Marion L
  Bruksizem pri otrocih in mladostnikih
  [Bruxism in children and adolescents]
  2005
 64. Stegnar M; Štefanič P; Anderluh M; Ilaš J; Mravljak J; Sollner-Dolenc M; Kikelj D
  In vitro testing of a novel type of antithrombotic compounds with thrombin inhibitory and fibrinogen receptor antagonistic activity in the same molecular entitiy
  2005
 65. Sin Don D; Man Jonathan; Sharpe Heather; Gan Wen Qi; Man SF Paul
  Farmakološko zdravljenje odraslih bolnikov z astmo zaradi zmanjšanja števila novih zagonov bolezni: sistematičen pregled in metaanaliza
  [Pharmacological management to reduce excerbations in adults with asthma. A systematic review and meta-analysis]
  2005
 66. Štefanič-Anderluh Petra; Anderluh Marko; Ilaš Janez; Mravljak Janez; Sollner-Dolenc Marija; Stegnar Mojca; Kikelj Danijel
  Toward a novel class of antithrombotic compounds with dual function. Discovery of 1,4-bentoxazin-3(4H)- one derivates possessing thrombin inhibitory and fibrinogen receptor antagonistic activities
  2005
 67. Bohanec Petra; Dolžan Vita
  Genetski polimorfizmi encimov v presnovni poti folata v zdravi slovenski populaciji
  [Genetic polimorphisms of enzymes involved in folate metabolism in healthy Slovenian population]
  2004
 68. Butinar Janoš; Mujagić Emir; Galac Sara
  The oestrus cycle in the bitch: a review article
  [Pojatveni ciklus pri psici]
  2004
 69. Milivojevič Nataša; Krisch Igor; Sket Dušan; Živin Marko
  The dopamine D(1) receptor agonist and D(2) receptor antagonist LEK-8829 attenuates reinstatement of cocaine-seeking in rats
  2004
 70. Lenasi Helena; Breskvar Katja
  Specific interactions of steroids, arylhydrocarbons and flavonoids with progesterone receptors from the cytosol of the fungus Rhizopus nigricans
  2004
 71. Pepine Carl J; Handberg Eileen M; Cooper-DeHoff Rhonda M; Marks Ronald G; Kowey Peter; Messerly Franz H; Manzia Giuseppe; Cangiano Jose L; Garcia-Barreto David; Keltai Matyas
  Zdravljenje hipertenzije s kalcijevimi antagonisti v primerjavi z nekalcijevimi antagonisti pri bolnikih s koronarno boleznijo: študija International verapamil trandolapril (INVEST): randomizirana nadzorovana raziskava
  [A calcium antagonist vs a non-calcium antagonist hypertension treatment strategy for patients with coronary artery disease. The International verapamil - trandolapril study (INVEST): a randomized controlled trial]
  2004
 72. Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko
  Ocena uspešnosti uporabe antagonistov gonadotropin sproščujočega hormona v ciklusih, stimuliranih s klomifen-citratom in gonadotropini v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
  [The use of gonadotropin releasing hormon antagonist in cycles stimulated with clomifen citrate and gonadotrophins in assisted reproduction procedures]
  2003
 73. Čarman-Kržan Marija; Bavec Aljoša; Zorko Matjaž
  Molecular characterization of specific H1-receptor agonists histaprodifen and its Nalpha-substituted analogues on bovine aortic H1-receptors
  2003
 74. Cesar Jožko; Šegula Mojca; Sollner-Dolenc Marija
  Novejše antiagregatorne učinkovine: antagonisti fibrinogenskega GPIIb/IIIa receptorja
  [Novel antiagrregatory drugs: firbrinogen GPIIb/IIIa receptor antagonists]
  2002
 75. Peternel Luka; Sollner-Dolenc Marija
  Novejši pristopi k zdravljenju astme
  [New approaches in asthma therapy]
  2002
 76. Anderluh Marko; Sollner-Dolenc Marija
  Antagonisti trombinskega receptorja
  [Thrombin receptor antagonists]
  2001
 77. Loetvall Jan
  Farmakološke razlike med agonisti beta
  2003
 78. Celar Franci; Kač Milica
  Competition for nutrients between phytopathogenic and antagonistic soil fungi
  [Tekmovanje za hranila med fitopatogenimi in antagonističnimi talnimi glivami]
  2001
 79. Medved R; Meden-Vrtovec H
  Antagonisti gonadotropine sproščujočega hormona
  2002
 80. Medved R; Meden-Vrtovec H
  Antagonisti GnRH in spodbujanje ovulacije
  2002
 81. Rozema J; Bjoern LO; Bornman JF; Gaberščik A; Haeder D-P; Trošt T; Germ M; Klisch M; Groeniger A; Sinha RP
  The role of UV-B radiation in aquatic and terrestial ecosystems - an experimental and functional analysis of the evolution of UV-absorbing compounds
  2002
 82. Dolenc Primož
  Klinične raziskave s kalcijevimi antagonisti
  1999
 83. Accetto Rok
  Antagonisti angiotenzina II
  1999
 84. Koek Tanja; Hojs Radovan
  Antagonisti receptorjev za angiotenzin II in proteinurija
  [Angiotensin II receptor antagonists and proteinuria]
  2002
 85. Glavan Gordana; Sket Dušan; Živin Marko
  Modulation of neuroleptic activity of 9,10-didehydro-N-methyl-(2-propynyl)-6-methyl-8-aminomethylergoline bimaleinate (LEK-8829) by D1 intrinsic activity in hemi-parkinsonian rats
  2002
 86. Kovačič Borut; Vlaisavljević Veljko
  Rezultati in vitro zorenja mejotsko nezrelih človeških jajčnih celic v enostavnem gojišču
  [Results of in vitro maturation of meiotically immature human oocytes in a simple medium]
  2002
 87. Cikajlo Imre; Bajd Tadej
  Haptic interface for FES orthosis
  2000
 88. Kržan Mojca; Salobir Barbara
  Neželeni učinki farmakoterapije srčnega popuščanja
  [Adverse effect in pharmacologic therapy of heart failure]
  2001
 89. Kikelj Danijel
  Novi inhibitorji angiotenzinske konvertaze in antagonisti angiotenzina II
  [Novel ACE inhibitors and angiotensin II receptor antagonists]
  1999
 90. Bole-Vunduk B; Simonišek P; Djordjević N
  Alpha agonistic activity of the ergot alkaloids in comparison to clonidine in the circulatory system of pithed rat
  1985
 91. Janežič A; Kranjec I; Antolič G
  Antagonisti kalcija v zdravljenju kardiovaskularnih bolezni
  1984
 92. Bajd T; Trnkoczy A
  Attempts to optimise functional electrical stimulation of antagonistic muscles by mathematical modelling
  1979
 93. Mihelič I; Djordjević N; Simonišek P
  The agonistic effect of ergot alkaloids in alpha-2 presynaptic adrenoceptors of guinea pig atria "in vitro"
  1982
 94. Fuerst Jurij
  Analiza predpisovanja kardiovaskularnih zdravil v Sloveniji z mednarodno primerjavo
  [Analysis of cardiovascular drugs prescribing in Slovenia with an international comparison]
  2001
 95. Zver Samo
  Sistemska mastocitoza
  [Systemic mastocytosis]
  2001
 96. Drnovšek-Kaljanac Majda; Koren Igor
  Vzroki življenje ogrožajočega poslabšanja astme pri bolnikih, zdravljenih v enoti intenzivne terapije Bolnišnice Topolšica
  [The precipitating factors of severe life threatening asthma exacerbation - experience of intensive care unit in Hospital Topolšica]
  2001
 97. Medved Robert
  GnRH antagonisti
  2001
 98. Vlaisavljević V
  Antagonisti GnRH - naše izkušnje
  2000
 99. Vlaisavljević V
  Policistični ovarij in GnRH antagonisti
  2000
 100. Cesar Jožko; Sollner Marija
  Terapevtska uporabnost antagonistov vitronektinskega receptorja
  [Therapeutical applicability of vitronectin receptor antagonists]
  2000

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics