biomedicina slovenica


"Ajda" : 1630

 1. Prevc Ajda; Kranjc Simona; Čemažar Maja; Todorović Vesna; Žegura Bojana; Novak Matjaž; Filipič Metka; Strojan Fležar Margareta; Srebotnik-Kirbiš Irena; Rotter Ana; Brožič Andreja; Nikšić Žakelj Martina; Poljak Mario; Hošnjak Lea; Grošelj Blaž; Strojan Primož; Serša Gregor
  Dose-modifying factor of radiation therapy with concurrent cisplatin treatment in HPV-positive squamous cell carcinoma
  2018
 2. Lipič Karel; Rižnar Klavdija
  Nacionalni program varstva okolja in njegov dialog z lokalnimi skupnostmi
  2018
 3. Kukec Andreja; Klepac Petra; Korošec Sara; Locatelli Igor
  Vpliv onesnaženosti zunanjega zraka na nizko porodno težo in prezgodnji porod
  [Effects of outdoor air pollution on low birth weight and preterm birth]
  2018
 4. Kukec Andreja; Jutraž Nika; Uršič Simona; Otorepec Peter
  Vpliv kakovosti notranjega zraka na zdravje otrok
  [Effects of indoor air pollution on children's health]
  2018
 5. Slapar Majda
  Redke bolezni
  2018
 6. Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda; Klanjšek Petra
  Zmanjševanje prekomerne telesne mase pri otrocih
  [Reducing childhood overweight]
  2018
 7. Slapar Majda
  Anemije
  2018
 8. Slapar Majda
  Dan redkih bolezni, 28. februar 2018
  2018
 9. Cergol Majda; Jeraša Jaka
  V slogi je moč - Gabrovica
  2012
 10. Panek Dawid; Więckowska Anna; Pasieka Anna; Godyń Justyna; Jończyk Jakub; Bajda Marek; Knez Damijan; Gobec Stanislav; Malawska Barbara
  Design, synthesis, and biological evaluation of 2-(benzylamino-2-hydroxyalkyl)isoindoline-1,3-diones derivatives as potential disease-modifying multifunctional anti-Alzheimer agents
  2018
 11. Josipović Božo; Kerimović-Morina Ðunajdar; Todorović Nadežda
  Feltijev sindrom sa eoziofilijom nepoznatog uzroka
  1999
 12. Gržinić Janja; Peršolja Melita; Oštir Majda
  Zdravstvena nega novorojenčka: protokol in higiena rok
  2017
 13. Šarman Majda; Požlep Gorazd
  NSAR
  2017
 14. Klančnik-Gruden Maja; Košir Irena; Cotič-Anderle Majda; Roš Alenka; Hvala Urška
  Ogroženost za padce pacientov z internističnimi obolenji
  [Risk for falls in patients with internal diseases]
  2017
 15. Gabrovec Branko; Jelenc Marjetka; Mihor Ana; Selak Špela; Albreht Tit; Gabrovec Branko; Kvas Andreja; Pajnkihar Majda; Šarotar Žižek Simona
  Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov
  [Proceedings]
  2017
 16. Golob Majda; Zdovc Irena; Pate Mateja; Dermota Urška; Ribič Helena
  Kaj imajo skupnega živalski in človeški enterokoki?
  2017
 17. Trkov Marija; Pirš Mateja; Berce Ingrid; Ravnik Mateja; Štorman Alenka; Mićunović Jasna; Grebenc Stanka; Biasizzo Majda
  VTEC/STEC komenzal pri živalih, ki je patogen za ljudi
  2017
 18. Nikolovska Vukadinović Aleksandra; Vukadinović Davor; Borer Jeffrey S.; Cowie Martin R.; Komajda Michel; Lainščak Mitja; Swedberg Karl; Böhm Michael
  Heart rate and its reduction in chronic heart failure and beyond
  2017
 19. Vrbnjak Dominika; Pahor Dušica; Povalej Petra; Edvardsson David; Pajnkihar Majda
  Psychometric testing of the Slovenian Person-centred Climate Questionnaire - staff version
  2017
 20. Golob Majda; Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška; Rupnik Maja; Pate Mateja; Avberšek Jana; Kušar Darja; Zajc Urška; Ocepek Matjaž; Zdovc Irena
  Vloga živali pri okužbah ljudi z LA-MRSA
  2017
 21. Vrtovec Matjaž; Anžič Ajda; Preložnik-Zupan Irena; Zaletel Katja; Blinc Aleš
  Carotid artery stiffness, digital endothelial function, and coronary calcium in patients with essential thrombocytosis, free of overt atherosclerotic disease
  2017
 22. Prevc Ajda; Savarin Monika; Jesenko Tanja; Bošnjak Maša; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Silencing of endoglin by gene electrotransfer of plasmids exerts pronounced antitumor and vascular targeted effects in vivo
  2015
 23. Prevc Ajda; Nikšić Žakelj Martina; Kranjc Simona; Čemažar Maja; Strojan Primož; Serša Gregor
  HPV infection of human squamous cell carcinoma resulted in better response to electrochemotherapy with cisplatin but not with bleomycin
  2017
 24. Kranjc Simona; Bošnjak Maša; Kržan Mojca; Kosjek Tina; Prevc Ajda; Grošelj Aleš; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Electrochemotherapy affects pharmacokinetic properties of bleomycin in mice
  2017
 25. Žnidar Katarina; Prevc Ajda; Vouri Sanja; Heller Loree C.; Jesenko Tanja; Bošnjak Maša; Serša Gregor; Uršič Katja; Čemažar Maja
  Radiation-induced expression of cytosolic DNA sensors is dose- and time-dependent in B16F10 mouse melanoma cells
  2017
 26. Fijačko Nino; Fekonja Zvonka; Denny Margaret; Sharvin Brian; Pajnkihar Majda; Štiglic Gregor
  Using content validity for the development of objective structured clinical examination checklists in a Slovenian undergraduate nursing program
  2017
 27. Pajnkihar Majda; Čuček-Trifkovič Klavdija; Donik Barbara; Fijan Sabina; Gönc Vida; Kegl Barbara; Lorber Mateja; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Kamynina Natalya Nikolaevna; Ostrovskaya Irina V.; Vrbnjak Dominika
  Impact of education, working conditions, and interpersonal relationships on caregivers' job satisfaction
  2017
 28. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Preface
  2017
 29. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Teaching and learning in nursing
  2017
 30. Pivač Sanela; Kalender Smajlović Sedina; Draginc Andreja; Skinder Savić Katja; Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Klančnik-Gruden Maja; Buček Hajdarević Irena
  Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege
  2013
 31. Darios Frédéric; Jorgačevski Jernej; Flašker Ajda; Zorec Robert; García-Martinez Virginia; Villanueva José; Gutiérrez Luis M.; Leese Charlotte; Bal Manjot; Nosyreva Elena; Kavalali Ege T.; Davletov Bazbek
  Sphingomimetic multiple sclerosis drug FTY720 activates vesicular synaptobrevin and augments neuroendocrine secretion
  2017
 32. Jerman Alexander; Kovač Damjan; Večerić-Haler Željka; Hočevar Alojzija; Ota Ajda; Banović Sanela; Lindič Jelka
  Rhabdomyolysis and interferon
  2017
 33. Plos Ajda; Ličen Sabina; Sansoni Julita; Lamot Jolanda; Avdylaj Liridon; Batas Renata; Crismancich Orél Rocco; Čendak Liljana; Dovgan Patricija; Kavšak Aleksandra; Levstik Jašarevič Debora; Loboda Katja; Rebolj Anja; Srdarev Marjeta; Vihtelič Sabina; Zver Mihelj Vesna
  Izzivi partnerstva ob diagnozi raka dojke: pregled literature
  [The challenges of the partnership at diagnosis of breast cancer: aliterature review]
  2017
 34. Adrović Avdul; Bobek Vito; Antolin Drešar Darja; Fošnarič Samo; Hajdarević Edina; Knez Tanja; Kraner Šumenjak Tadeja; Lipavic Oštir Alja; Lipnik Rok; Lipovec Alenka; Maček Anita; Matejek Črtomir; Muhič Miran; Pažek Karmen; Peterec Kotar Darija; Planinšec Jurij; Podgajski Betina; Podgoršek Manja; Puhalj Stojan; Rajšp Martina; Repnik Robert; Rozman Črtomir; Kerec Sabina; Horvat Tadeja
  "Razvojni potenciali z vidika prehrane, gibanja in zdravja"
  2017
 35. Anžič Ajda; Grošelj Urh; Skarlovnik Ajda
  Ocenjevanje tveganja za srčno-žilna obolenja pri osebah z družinsko hiperholesterolemijo
  [Cardiovascular risk assessment in individuals with familial hypercholesterolemia]
  2017
 36. Pajnkihar Majda; Donik Barbara; Fekonja Zvonka
  Modeli za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline - uporabnost za zdravstveno nego v Sloveniji
  [Models for the development and strengthening of health care as a scientific discipline - the applicability of health care in Slovenia]
  2017
 37. Cilar Leona; Štiglic Gregor; Novak Žiga; Pajnkihar Majda
  Čustvena inteligenca med študenti zdravstvene nege
  [Emotional intelligence among nursing students]
  2017
 38. Rotar-Pavlič Danica; Lipovec Čebron Uršula; Kocijančič-Pokorn Nike; Pistotnik Sara; Milavec Kapun Marija; Hirci Nataša; Jelenc Ajda; Zelko Erika
  Jezikovne ovire in kako jih presegati
  2017
 39. Klanjšek Petra; Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda
  Učinkovitost očesnih vaj pri otrocih z različnimi motnjami vida
  [The efficacy of eye exercises in children with various disorders of vision]
  2017
 40. Božič Tajda
  Nevarnosti debelosti
  [The health hazards of obesity]
  2016
 41. Snoj Tratnik Janja; Falnoga Ingrid; Trdin Ajda; Mazej Darja; Fajon Vesna; Miklavčič Višnjevec Ana; Kobal Alfred Bogomir; Osredkar Joško; Sešek-Briški Alenka; Krsnik Mladen; Neubauer David; Kodrič Jana; Stropnik Staša; Gosar David; Lešnik Musek Petra; Marc Janja; Jurković Mlakar Simona; Horvat Milena
  Prenatal mercury exposure, neurodevelopment and apolipoprotein E genetic polymorphism
  2017
 42. Fekonja Zvonka; Pajnkihar Majda
  Use of cutting-edge biomedical devices for intravenous cannulation in the health care of a patient
  [Uporaba sodobnih biomedicinskih pripomočkov za vzpostavljanje periferne venske poti v zdravstveni oskrbi pacienta]
  2017
 43. Urbančič Jure; Soklič Tanja; Jenko Klemen; Božanič Nina; Hudoklin Peter; Delakorda Matej; Juvanec Ajda; Urbančič Katarina; Vadnjal Jana; Gluvajić Daša
  Cross-cultural adaptation and validation of nasal obstruction symptom evaluation questionnaire in Slovenian language
  [Medkulturna prilagoditev in validacija vprašalnika NOSE o oceni zamašenosti nosu v slovenščini]
  2017
 44. Prevc Ajda; Bedina Zavec Apolonija; Čemažar Maja; Kloboves-Prevodnik Veronika; Štimac Monika; Todorović Vesna; Strojan Primož; Serša Gregor
  Bystander effect induced by electroporation is possibly mediated by microvesicles and dependent on pulse amplitude, repetition frequency and cell type
  2016
 45. Bedene Ajda; Mencej Bedrač Simona; Ješe Lea; Marc Janja; Vrtačnik Peter; Preželj Janez; Kocjan Tomaž; Kranjc Tilen; Ostanek Barbara
  MiR-148a the epigenetic regulator of bone homeostasis is increased in plasma of osteoporotic postmenopausal women
  2016
 46. Novak Nadja; Biček Ajda; Zaletel Katja; Gaberšček Simona
  Amelioration of iodine supply is notably associated with thyroid function in healthy subjects and in patients with euthyroid Hashimoto¼s thyroiditis
  [Izboljšanje preskrbe z jodom je pomembno povezano z delovanjem ščitnice pri zdravih posameznikih in pri bolnikih z evtirotičnim Hashimotovim tiroiditisom]
  2016
 47. Kočar Majda; Salobir Barbara; Harlander Matevž; Turel Matjaž; Terčelj-Zorman Marjeta; Gabršček Lucija
  Individual shared-care for a cystic fibrosis patient with frequent exacerbations of Pseudomonas infection
  2015
 48. Božič Tajda; Pretnar Jože; Kocjan Tomaž
  Bolnik z recidivnimi epizodami distributivnega šoka kot diagnostični izziv
  2016
 49. Cijan Nina; Prešern Milica; Bajt Maja; Černetič Miha; Kordeš Urban; Jovanovič Aljaž; Šorn Mitja; Leskovšek Aleš; Škodlar Borut; Markič Olga; Šantej Neža Nina; Jus Ašič Majda; Globevnik Manja; Šemrov Veronika; Ismajlović Omar; Jakopič Miha; Ajdišek Neža; Meško Primož
  Čuječnost
  2016
 50. Jelenc Ajda; Keršič-Svetel Marjeta
  Kako razumeti sebe in druge v okoliščinah v zdravstvu?
  2016
 51. Todorović Vesna; Prevc Ajda; Nikšić Žakelj Martina; Grošelj Blaž; Strojan Primož; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Induction of radioresistance and cisplatin resistance in HNSCC cell line after ionizing radiation
  2016
 52. Šmit Majda; Kunej Alenka; Škufca Smrdel Andreja Cirila; Vegelj-Pirc Marija; Bajec Blaž
  Cancer Patients¼ Association of Slovenia support programme On the way to recovery
  2016
 53. Čaušević Majda
  Obvladovanje bolečine v paliativni oskrbi
  2016
 54. Čaušević Majda
  Nefarmakološki pristopi lajšanja bolečine pri bolnikih obolelih z rakom
  [Non pharmacological approaches in cancer pain management]
  2016
 55. Šimenko Jože; Buček Hajdarević Irena
  Ali standard EN 15224 povečuje kakovost in varnost v opearacijski dvorani?
  [If standard EN 15224 increases quality and safety in operating room?]
  2016
 56. Koščak Majda; Loncner Janja
  Porodna bolečina
  [Labour pain]
  2016
 57. Ovsenik Maja; Farčnik Franc; Korpar Majda
  Eisman - Farčnikov (EF) okluzijski indeks
  2000
 58. Ovsenik Maja; Farčnik Franc; Korpar Majda
  EF indeks
  2006
 59. Štiglic Gregor; Fijačko Nino; Stožer Andraž; Sheikh Aziz; Pajnkihar Majda
  Validation of the Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) questionnaire for undiagnosed type 2 diabetes screening in the Slovenian working population
  2016
 60. Buturac Mihaela; Herak Ivana; Tačković Sara; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Concept analysis: health literacy
  2016
 61. Ežbegović Viktorija; Marček Ivana; Pope-Gajić Ozana; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Theory of postpartum depression
  2016
 62. Mlinar Reljić Nataša; Šostar-Turk Sonja; Pajnkihar Majda
  Samoocena usposobljenosti študentov zdravstvene nege na podlagi ICN-ovih kompetenc
  [Self-assessment of nursing students' competence based on ICN framework of competences]
  2016
 63. Rudel Drago; Balorda Zdravko; Slemenik-Pušnik Cirila; Pušnik Stanislav; Lavre Janez; Kladnik Majda
  Reducing Hospitalisation Providing telemedicine support to CHF patients at home in Slovenia
  2016
 64. Uršič Simona; Pohar Majda; Kukec Andreja; Galičič An; Perčič Simona; Otorepec Peter
  Vpliv onesnaženega zunanjega zraka s trdimi delci na zdravje
  [Impact of particulate outdoor air pollution on health]
  2016
 65. Zupančič Vesna; Pahor Majda
  The role of non-governmental organizations in the mental health area
  [Vloga nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja]
  2016
 66. But Hadžić Jasna; Bestijanič Tajda; Plazar Patricija
  Vadba za moč
  2016
 67. Palla R.; Benedik-Dolničar Majda
  Establishment of a European network of rare bleeding dosorders (EN-RBD database)
  2009
 68. Pajnkihar Majda; Bergin Michael; Čuček-Trifkovič Klavdija; Denny Margaret; Fijan Sabina; Haložan David; Jackson Christine; Kane Roslyn; Lorber Mateja; McGonagle Ian; Mlinar Reljić Nataša; Nerat Jasmina; Povalej Petra; Rozman Urška; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Vrbnjak Dominika
  Zbornik predavanj
  [Conference proceedings]
  2016
 69. But Igor; Gregorič Kumperščak Hojka; Hojs-Fabjan Tanja; Koprivšek Jure; Kores-Plesničar Blanka; Menih Marija; Muršec Mojca; Pahor Dušica; Pakiž Maja; Spindler Majda; Žebeljan Ivan; Hojs Radovan
  Problemsko učenje - primeri
  2008
 70. Ahačič Tina; Arnež Teja; Avberšek-Lužnik Ivica; Bahun Mateja; Bašić-Narić Brankica; Berdajs Avsenek Marjetka; Bešič Amir; Bijol Alenka; Borič Janja; Carotte Robert; Černe Budkovič Eva; Čop Danica; Ćurčija-Jurišin Marina; Dolžan Lindič Helena; Gruden Repe Branka; Horvat Slavica; Janša Karmen; Jovan Primož; Jurekovič Vlado; Kaker Maja; Kalan Gregor; Kern Aleksandra; Lavrinec Pavla; Lavtižar Jana; Levičnik Tamara; Lopuh Mateja; Lovič Amela; Macun Eva; Macura Višić Nada; Kunčič Mandelc Judita; Mavsar-Najdenov Brigita; Mežik-Veber Marija; Najdenov Peter; Nikolić Vranić Ozrenka; Panić Zorica; Pavlenč Breda; Perko Mateja; Pristavec Tanja; Pšenica Janez; Rabič Renata; Ribič Helena; Rus Igor; Sivec Gordana; Strgar Mojca; Terseglav Hubert; Tonejc Mihael; Virnik-Kovač Lina; Volčini Krumpestar Majda; Viher Rutar Nataša; Vilman Jelena; Waldner Nina; Janša Karmen; Bahun Mateja
  Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2015
  2016
 71. Ferfila Nevenka; Domajnko Barbara; Kavčič Matic; Milavec Kapun Marija; Pahor Majda
  Medpoklicno izobraževanje za celostno obravnavo v zdravstvenem varstvu
  2016
 72. Župančič Barbara; Pahor Majda; Kvas Andreja
  Komunikacijske ovire oseb z okvaro sluha pri uporabi storitev zdravstvenega varstva
  2016
 73. Korpar Bojan; Spindler Majda
  8th years experience with UNHS in UCH Maribor
  2008
 74. Golub Dijana; Sabo Katarina; Voloder Verica; Kanisek Sanja; Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda
  Analysis of family-centred care concept
  2016
 75. Kmetec Sergej; Štiglic Gregor; Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda; Novak Žiga
  Nurses' perceptions of motivational interviewing
  [Percepcija motivacijskega intervjuja s strani medicinskih sester]
  2016
 76. Hideg Mateja; Lipovac Moreno; Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda
  Theory for generative quality of life for the elderly
  2016
 77. Vrbnjak Dominika; Pahor Dušica; Pajnkihar Majda
  Nurses' perception of why medication errors are not reported
  2016
 78. Fijačko Nino; Povalej Petra; Radovanović Sandro; Milovanović Elena; Jovanović Miloš; Turajlić Nina; Vukičević Milan; Suknović Milija; Pajnkihar Majda; Delibašić Boris; Štiglic Gregor
  Using visual analytics for trend discovery from hospital discharge data: thecase of ski injuries
  [Odkrivanje trendov na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem z uporabo vizualne analitike: primer smučarskih poškodb]
  2016
 79. Fijačko Nino; Fekonja Zvonka; Štiglic Gregor; Sharvin Brian; Denny Margaret; Pajnkihar Majda
  Using content validity for the development of objective structured clinical examination check-lists in a Slovenian undergraduate nursing program
  [Uporaba vsebinske veljavnosti pri razvoju kontrolnega lista za objektivno strukturirano klinično preverjanje znanja v dodiplomskem študiju zdravstvene nege]
  2016
 80. Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda; Klanjšek Petra
  Nutritional assessment in pediatric patients: literaure review
  [Prehranski pregled pri pediatričnih pacientih: pregled literature]
  2016
 81. Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda
  Causes of inadequate intake of nutrients during the treatment of children with chemotherapy
  2016
 82. Kociper Tanja; Križmarić Miljenko
  Deep breathing test and respiratory sinus arrhythmia for evaluation of autonomic nervous system
  [Ocena avtonomnega živčevja s testom globokega dihanja in respiratorne sinusne aritmije]
  2016
 83. Mlinar Reljić Nataša; Lorber Mateja; Strauss Maja; Sharvin Brian; Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda
  Assessment of clinical nursing competencies: literature review
  [Ocenjevanje kliničnih kompetenc: pregled literature]
  2016
 84. Lešnik Amadeus; Pajnkihar Majda; Brumen Marina
  Spoštovanje pacientovega dostojanstva in avtonomije v času sprejema in obravnave v zdravstveni ustanovi
  [Respect for patient's dignity and autonomy at the time of admission and treatment at health institution]
  2009
 85. Bjelić Jovan; Devečerski Miloje; Dovijanić Predrag; Dukić Miladin; Gec Marija; Kocijančić Radojka; Korolija Petar; Miljanić Miloš; Najdanović Borislav; Nikolić Mihailo; Perović Jovan; Savićević Miomir; Šulović Vojin; Vračarić Borivoje
  Book of summaries
  1981
 86. Breznik Radovan; Borko Elko; Turk Rudi; Šubic Jurij; Rižnik Majda
  Endogeni gonadotropini kod muške infertilnosti
  [Endogenous gonadotrophins in infertile men]
  1981
 87. Čaušević Majda
  Komplementarni in alternativni pristopi lajšanja bolečine pri bolnikih z rakom
  2016
 88. Lahajnar Slavica; Čaušević Majda; Uštar Tanja
  Druge poti dajanja opioidov in anesteziološki načini zdravljenja bolečine
  2016
 89. Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda; Jazbec Janez
  Vzroki nezadostnega vnosa hrane pri pediatričnih onkoloških bolnikih med zdravljenjem s kemoterapijo
  [Causes of inadequate food intake in pediatric oncology patients during treatment of chemotherapy]
  2016
 90. Nerat Jasmina; Pajnkihar Majda; Klanjšek Petra
  Prehranska presejalna orodja za ugotavljanje podhranjenosti pri onkoloških bolnikih
  [Nutritional screening and assessment in cancer-associated malnutrition]
  2016
 91. Pajnkihar Majda
  Pravice pacientov glede informiranja in vključevanja v proces obravnave
  2009
 92. Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije
  2016
 93. Kukec Andreja; Galičič An; Kranjec Natalija; Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan
  Metode ocene izpostavljenosti onesnaženosti zraka z delci različnih velikosti za zdravje
  [Health exposure assessment methods for particles of varios sizes in outdoor air pollution]
  2016
 94. Otorepec Peter; Kovač Nataša
  Okoljsko breme bolezni zaradi prometa
  [Burden of environmental disease due to transport]
  2016
 95. Klančnik Anja; Guzej Bernarda; Lipoglavšek Luka; Hadolin Kolar Majda; Smole Možina Sonja
  Commercial plant extracts affect Campylobacter jejuni stress response and survival
  2008
 96. Jeršek Barbara; Rožman Tanja; Hadolin Kolar Majda; Smole Možina Sonja
  Antimicrobial activity of oil-soluble commercial extract formulations against Bacillus cereus and Alicyclobacillus acidoterrestris
  2008
 97. Keber Tajda; Vujasinović Miroslav; Jeromel Miran
  Dunbarjev sindrom - sindrom medianega arkuatnega ligamenta
  [Dunbar syndrome - median arcuate ligament syndrome]
  2016
 98. Vrbnjak Dominika; Pahor Dušica; Štiglic Gregor; Pajnkihar Majda
  Content validity and internal reliability of Slovene version of Medication Administration Error Survey
  [Vsebinska veljavnost in notranja zanesljivost slovenske različice anketnega vprašalnika o napakah pri dajanju zdravil v zdravstveni negi]
  2016
 99. Flašker Ajda; Kulkarni Mukta Vishwanath; Mrak Poljšak Katjuša; Junkar Ita; Čučnik Saša; Žigon Polona; Mazare Anca; Schmuki Patrik; Iglič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna
  Binding of human coronary artery endothelial cells to plasma-treated titanium dioxide nanotubes of different diameters
  2016
 100. Vittori Miloš; Breznik Barbara; Gredar Tajda; Hrovat Katja; Bizjak-Mali Lilijana; Lah Turnšek Tamara
  Imaging of human glioblastoma cells and their interactions with mesenchymal stem cells in the zebrafish (Danio rerio) embryonic brain
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics