biomedicina slovenica


"Ajda" : 1611

 1. Golob Majda; Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška; Rupnik Maja; Pate Mateja; Avberšek Jana; Kušar Darja; Zajc Urška; Ocepek Matjaž; Zdovc Irena
  Vloga živali pri okužbah ljudi z LA-MRSA
  2017
 2. Vrtovec Matjaž; Anžič Ajda; Preložnik-Zupan Irena; Zaletel Katja; Blinc Aleš
  Carotid artery stiffness, digital endothelial function, and coronary calcium in patients with essential thrombocytosis, free of overt atherosclerotic disease
  2017
 3. Prevc Ajda; Savarin Monika; Jesenko Tanja; Bošnjak Maša; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Silencing of endoglin by gene electrotransfer of plasmids exerts pronounced antitumor and vascular targeted effects in vivo
  2015
 4. Prevc Ajda; Nikšić Žakelj Martina; Kranjc Simona; Čemažar Maja; Strojan Primož; Serša Gregor
  HPV infection of human squamous cell carcinoma resulted in better response to electrochemotherapy with cisplatin but not with bleomycin
  2017
 5. Kranjc Simona; Bošnjak Maša; Kržan Mojca; Kosjek Tina; Prevc Ajda; Grošelj Aleš; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Electrochemotherapy affects pharmacokinetic properties of bleomycin in mice
  2017
 6. Žnidar Katarina; Prevc Ajda; Vouri Sanja; Heller Loree C.; Jesenko Tanja; Bošnjak Maša; Serša Gregor; Uršič Katja; Čemažar Maja
  Radiation-induced expression of cytosolic DNA sensors is dose- and time-dependent in B16F10 mouse melanoma cells
  2017
 7. Fijačko Nino; Fekonja Zvonka; Denny Margaret; Sharvin Brian; Pajnkihar Majda; Štiglic Gregor
  Using content validity for the development of objective structured clinical examination checklists in a Slovenian undergraduate nursing program
  2017
 8. Pajnkihar Majda; Čuček-Trifkovič Klavdija; Donik Barbara; Fijan Sabina; Gönc Vida; Kegl Barbara; Lorber Mateja; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Kamynina Natalya Nikolaevna; Ostrovskaya Irina V.; Vrbnjak Dominika
  Impact of education, working conditions, and interpersonal relationships on caregivers' job satisfaction
  2017
 9. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Preface
  2017
 10. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Teaching and learning in nursing
  2017
 11. Pivač Sanela; Kalender Smajlović Sedina; Draginc Andreja; Skinder Savić Katja; Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Klančnik-Gruden Maja; Buček Hajdarević Irena
  Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege
  2013
 12. Darios Frédéric; Jorgačevski Jernej; Flašker Ajda; Zorec Robert; García-Martinez Virginia; Villanueva José; Gutiérrez Luis M.; Leese Charlotte; Bal Manjot; Nosyreva Elena; Kavalali Ege T.; Davletov Bazbek
  Sphingomimetic multiple sclerosis drug FTY720 activates vesicular synaptobrevin and augments neuroendocrine secretion
  2017
 13. Jerman Alexander; Kovač Damjan; Večerić-Haler Željka; Hočevar Alojzija; Ota Ajda; Banović Sanela; Lindič Jelka
  Rhabdomyolysis and interferon
  2017
 14. Plos Ajda; Ličen Sabina; Sansoni Julita; Lamot Jolanda; Avdylaj Liridon; Batas Renata; Crismancich Orél Rocco; Čendak Liljana; Dovgan Patricija; Kavšak Aleksandra; Levstik Jašarevič Debora; Loboda Katja; Rebolj Anja; Srdarev Marjeta; Vihtelič Sabina; Zver Mihelj Vesna
  Izzivi partnerstva ob diagnozi raka dojke: pregled literature
  [The challenges of the partnership at diagnosis of breast cancer: aliterature review]
  2017
 15. Adrović Avdul; Bobek Vito; Antolin Drešar Darja; Fošnarič Samo; Hajdarević Edina; Knez Tanja; Kraner Šumenjak Tadeja; Lipavic Oštir Alja; Lipnik Rok; Lipovec Alenka; Maček Anita; Matejek Črtomir; Muhič Miran; Pažek Karmen; Peterec Kotar Darija; Planinšec Jurij; Podgajski Betina; Podgoršek Manja; Puhalj Stojan; Rajšp Martina; Repnik Robert; Rozman Črtomir; Kerec Sabina; Horvat Tadeja
  "Razvojni potenciali z vidika prehrane, gibanja in zdravja"
  2017
 16. Anžič Ajda; Grošelj Urh; Skarlovnik Ajda
  Ocenjevanje tveganja za srčno-žilna obolenja pri osebah z družinsko hiperholesterolemijo
  [Cardiovascular risk assessment in individuals with familial hypercholesterolemia]
  2017
 17. Pajnkihar Majda; Donik Barbara; Fekonja Zvonka
  Modeli za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline - uporabnost za zdravstveno nego v Sloveniji
  [Models for the development and strengthening of health care as a scientific discipline - the applicability of health care in Slovenia]
  2017
 18. Cilar Leona; Štiglic Gregor; Novak Žiga; Pajnkihar Majda
  Čustvena inteligenca med študenti zdravstvene nege
  [Emotional intelligence among nursing students]
  2017
 19. Rotar-Pavlič Danica; Lipovec Čebron Uršula; Kocijančič-Pokorn Nike; Pistotnik Sara; Milavec Kapun Marija; Hirci Nataša; Jelenc Ajda; Zelko Erika
  Jezikovne ovire in kako jih presegati
  2017
 20. Klanjšek Petra; Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda
  Učinkovitost očesnih vaj pri otrocih z različnimi motnjami vida
  [The efficacy of eye exercises in children with various disorders of vision]
  2017
 21. Božič Tajda
  Nevarnosti debelosti
  [The health hazards of obesity]
  2016
 22. Snoj Tratnik Janja; Falnoga Ingrid; Trdin Ajda; Mazej Darja; Fajon Vesna; Miklavčič Višnjevec Ana; Kobal Alfred Bogomir; Osredkar Joško; Sešek-Briški Alenka; Krsnik Mladen; Neubauer David; Kodrič Jana; Stropnik Staša; Gosar David; Lešnik Musek Petra; Marc Janja; Jurković Mlakar Simona; Horvat Milena
  Prenatal mercury exposure, neurodevelopment and apolipoprotein E genetic polymorphism
  2017
 23. Fekonja Zvonka; Pajnkihar Majda
  Use of cutting-edge biomedical devices for intravenous cannulation in the health care of a patient
  [Uporaba sodobnih biomedicinskih pripomočkov za vzpostavljanje periferne venske poti v zdravstveni oskrbi pacienta]
  2017
 24. Urbančič Jure; Soklič Tanja; Jenko Klemen; Božanič Nina; Hudoklin Peter; Delakorda Matej; Juvanec Ajda; Urbančič Katarina; Vadnjal Jana; Gluvajić Daša
  Cross-cultural adaptation and validation of nasal obstruction symptom evaluation questionnaire in Slovenian language
  [Medkulturna prilagoditev in validacija vprašalnika NOSE o oceni zamašenosti nosu v slovenščini]
  2017
 25. Prevc Ajda; Bedina Zavec Apolonija; Čemažar Maja; Kloboves-Prevodnik Veronika; Štimac Monika; Todorović Vesna; Strojan Primož; Serša Gregor
  Bystander effect induced by electroporation is possibly mediated by microvesicles and dependent on pulse amplitude, repetition frequency and cell type
  2016
 26. Bedene Ajda; Mencej Bedrač Simona; Ješe Lea; Marc Janja; Vrtačnik Peter; Preželj Janez; Kocjan Tomaž; Kranjc Tilen; Ostanek Barbara
  MiR-148a the epigenetic regulator of bone homeostasis is increased in plasma of osteoporotic postmenopausal women
  2016
 27. Novak Nadja; Biček Ajda; Zaletel Katja; Gaberšček Simona
  Amelioration of iodine supply is notably associated with thyroid function in healthy subjects and in patients with euthyroid Hashimoto¼s thyroiditis
  [Izboljšanje preskrbe z jodom je pomembno povezano z delovanjem ščitnice pri zdravih posameznikih in pri bolnikih z evtirotičnim Hashimotovim tiroiditisom]
  2016
 28. Kočar Majda; Salobir Barbara; Harlander Matevž; Turel Matjaž; Terčelj-Zorman Marjeta; Gabršček Lucija
  Individual shared-care for a cystic fibrosis patient with frequent exacerbations of Pseudomonas infection
  2015
 29. Božič Tajda; Pretnar Jože; Kocjan Tomaž
  Bolnik z recidivnimi epizodami distributivnega šoka kot diagnostični izziv
  2016
 30. Cijan Nina; Prešern Milica; Bajt Maja; Černetič Miha; Kordeš Urban; Jovanovič Aljaž; Šorn Mitja; Leskovšek Aleš; Škodlar Borut; Markič Olga; Šantej Neža Nina; Jus Ašič Majda; Globevnik Manja; Šemrov Veronika; Ismajlović Omar; Jakopič Miha; Ajdišek Neža; Meško Primož
  Čuječnost
  2016
 31. Jelenc Ajda; Keršič-Svetel Marjeta
  Kako razumeti sebe in druge v okoliščinah v zdravstvu?
  2016
 32. Todorović Vesna; Prevc Ajda; Nikšić Žakelj Martina; Grošelj Blaž; Strojan Primož; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Induction of radioresistance and cisplatin resistance in HNSCC cell line after ionizing radiation
  2016
 33. Šmit Majda; Kunej Alenka; Škufca Smrdel Andreja Cirila; Vegelj-Pirc Marija; Bajec Blaž
  Cancer Patients¼ Association of Slovenia support programme On the way to recovery
  2016
 34. Čaušević Majda
  Obvladovanje bolečine v paliativni oskrbi
  2016
 35. Čaušević Majda
  Nefarmakološki pristopi lajšanja bolečine pri bolnikih obolelih z rakom
  [Non pharmacological approaches in cancer pain management]
  2016
 36. Šimenko Jože; Buček Hajdarević Irena
  Ali standard EN 15224 povečuje kakovost in varnost v opearacijski dvorani?
  [If standard EN 15224 increases quality and safety in operating room?]
  2016
 37. Koščak Majda; Loncner Janja
  Porodna bolečina
  [Labour pain]
  2016
 38. Ovsenik Maja; Farčnik Franc; Korpar Majda
  Eisman - Farčnikov (EF) okluzijski indeks
  2000
 39. Ovsenik Maja; Farčnik Franc; Korpar Majda
  EF indeks
  2006
 40. Štiglic Gregor; Fijačko Nino; Stožer Andraž; Sheikh Aziz; Pajnkihar Majda
  Validation of the Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) questionnaire for undiagnosed type 2 diabetes screening in the Slovenian working population
  2016
 41. Buturac Mihaela; Herak Ivana; Tačković Sara; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Concept analysis: health literacy
  2016
 42. Ežbegović Viktorija; Marček Ivana; Pope-Gajić Ozana; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Theory of postpartum depression
  2016
 43. Mlinar Reljić Nataša; Šostar-Turk Sonja; Pajnkihar Majda
  Samoocena usposobljenosti študentov zdravstvene nege na podlagi ICN-ovih kompetenc
  [Self-assessment of nursing students' competence based on ICN framework of competences]
  2016
 44. Rudel Drago; Balorda Zdravko; Slemenik-Pušnik Cirila; Pušnik Stanislav; Lavre Janez; Kladnik Majda
  Reducing Hospitalisation Providing telemedicine support to CHF patients at home in Slovenia
  2016
 45. Uršič Simona; Pohar Majda; Kukec Andreja; Galičič An; Perčič Simona; Otorepec Peter
  Vpliv onesnaženega zunanjega zraka s trdimi delci na zdravje
  [Impact of particulate outdoor air pollution on health]
  2016
 46. Zupančič Vesna; Pahor Majda
  The role of non-governmental organizations in the mental health area
  [Vloga nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja]
  2016
 47. But Hadžić Jasna; Bestijanič Tajda; Plazar Patricija
  Vadba za moč
  2016
 48. Palla R.; Benedik-Dolničar Majda
  Establishment of a European network of rare bleeding dosorders (EN-RBD database)
  2009
 49. Pajnkihar Majda; Bergin Michael; Čuček-Trifkovič Klavdija; Denny Margaret; Fijan Sabina; Haložan David; Jackson Christine; Kane Roslyn; Lorber Mateja; McGonagle Ian; Mlinar Reljić Nataša; Nerat Jasmina; Povalej Petra; Rozman Urška; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Vrbnjak Dominika
  Zbornik predavanj
  [Conference proceedings]
  2016
 50. But Igor; Gregorič Kumperščak Hojka; Hojs-Fabjan Tanja; Koprivšek Jure; Kores-Plesničar Blanka; Menih Marija; Muršec Mojca; Pahor Dušica; Pakiž Maja; Spindler Majda; Žebeljan Ivan; Hojs Radovan
  Problemsko učenje - primeri
  2008
 51. Ahačič Tina; Arnež Teja; Avberšek-Lužnik Ivica; Bahun Mateja; Bašić-Narić Brankica; Berdajs Avsenek Marjetka; Bešič Amir; Bijol Alenka; Borič Janja; Carotte Robert; Černe Budkovič Eva; Čop Danica; Ćurčija-Jurišin Marina; Dolžan Lindič Helena; Gruden Repe Branka; Horvat Slavica; Janša Karmen; Jovan Primož; Jurekovič Vlado; Kaker Maja; Kalan Gregor; Kern Aleksandra; Lavrinec Pavla; Lavtižar Jana; Levičnik Tamara; Lopuh Mateja; Lovič Amela; Macun Eva; Macura Višić Nada; Kunčič Mandelc Judita; Mavsar-Najdenov Brigita; Mežik-Veber Marija; Najdenov Peter; Nikolić Vranić Ozrenka; Panić Zorica; Pavlenč Breda; Perko Mateja; Pristavec Tanja; Pšenica Janez; Rabič Renata; Ribič Helena; Rus Igor; Sivec Gordana; Strgar Mojca; Terseglav Hubert; Tonejc Mihael; Virnik-Kovač Lina; Volčini Krumpestar Majda; Viher Rutar Nataša; Vilman Jelena; Waldner Nina; Janša Karmen; Bahun Mateja
  Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2015
  2016
 52. Ferfila Nevenka; Domajnko Barbara; Kavčič Matic; Milavec Kapun Marija; Pahor Majda
  Medpoklicno izobraževanje za celostno obravnavo v zdravstvenem varstvu
  2016
 53. Župančič Barbara; Pahor Majda; Kvas Andreja
  Komunikacijske ovire oseb z okvaro sluha pri uporabi storitev zdravstvenega varstva
  2016
 54. Korpar Bojan; Spindler Majda
  8th years experience with UNHS in UCH Maribor
  2008
 55. Golub Dijana; Sabo Katarina; Voloder Verica; Kanisek Sanja; Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda
  Analysis of family-centred care concept
  2016
 56. Kmetec Sergej; Štiglic Gregor; Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda; Novak Žiga
  Nurses' perceptions of motivational interviewing
  [Percepcija motivacijskega intervjuja s strani medicinskih sester]
  2016
 57. Hideg Mateja; Lipovac Moreno; Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda
  Theory for generative quality of life for the elderly
  2016
 58. Vrbnjak Dominika; Pahor Dušica; Pajnkihar Majda
  Nurses' perception of why medication errors are not reported
  2016
 59. Fijačko Nino; Povalej Petra; Radovanović Sandro; Milovanović Elena; Jovanović Miloš; Turajlić Nina; Vukičević Milan; Suknović Milija; Pajnkihar Majda; Delibašić Boris; Štiglic Gregor
  Using visual analytics for trend discovery from hospital discharge data: thecase of ski injuries
  [Odkrivanje trendov na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem z uporabo vizualne analitike: primer smučarskih poškodb]
  2016
 60. Fijačko Nino; Fekonja Zvonka; Štiglic Gregor; Sharvin Brian; Denny Margaret; Pajnkihar Majda
  Using content validity for the development of objective structured clinical examination check-lists in a Slovenian undergraduate nursing program
  [Uporaba vsebinske veljavnosti pri razvoju kontrolnega lista za objektivno strukturirano klinično preverjanje znanja v dodiplomskem študiju zdravstvene nege]
  2016
 61. Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda; Klanjšek Petra
  Nutritional assessment in pediatric patients: literaure review
  [Prehranski pregled pri pediatričnih pacientih: pregled literature]
  2016
 62. Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda
  Causes of inadequate intake of nutrients during the treatment of children with chemotherapy
  2016
 63. Kociper Tanja; Križmarić Miljenko
  Deep breathing test and respiratory sinus arrhythmia for evaluation of autonomic nervous system
  [Ocena avtonomnega živčevja s testom globokega dihanja in respiratorne sinusne aritmije]
  2016
 64. Mlinar Reljić Nataša; Lorber Mateja; Strauss Maja; Sharvin Brian; Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda
  Assessment of clinical nursing competencies: literature review
  [Ocenjevanje kliničnih kompetenc: pregled literature]
  2016
 65. Lešnik Amadeus; Pajnkihar Majda; Brumen Marina
  Spoštovanje pacientovega dostojanstva in avtonomije v času sprejema in obravnave v zdravstveni ustanovi
  [Respect for patient's dignity and autonomy at the time of admission and treatment at health institution]
  2009
 66. Bjelić Jovan; Devečerski Miloje; Dovijanić Predrag; Dukić Miladin; Gec Marija; Kocijančić Radojka; Korolija Petar; Miljanić Miloš; Najdanović Borislav; Nikolić Mihailo; Perović Jovan; Savićević Miomir; Šulović Vojin; Vračarić Borivoje
  Book of summaries
  1981
 67. Breznik Radovan; Borko Elko; Turk Rudi; Šubic Jurij; Rižnik Majda
  Endogeni gonadotropini kod muške infertilnosti
  [Endogenous gonadotrophins in infertile men]
  1981
 68. Čaušević Majda
  Komplementarni in alternativni pristopi lajšanja bolečine pri bolnikih z rakom
  2016
 69. Lahajnar Slavica; Čaušević Majda; Uštar Tanja
  Druge poti dajanja opioidov in anesteziološki načini zdravljenja bolečine
  2016
 70. Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda; Jazbec Janez
  Vzroki nezadostnega vnosa hrane pri pediatričnih onkoloških bolnikih med zdravljenjem s kemoterapijo
  [Causes of inadequate food intake in pediatric oncology patients during treatment of chemotherapy]
  2016
 71. Nerat Jasmina; Pajnkihar Majda; Klanjšek Petra
  Prehranska presejalna orodja za ugotavljanje podhranjenosti pri onkoloških bolnikih
  [Nutritional screening and assessment in cancer-associated malnutrition]
  2016
 72. Pajnkihar Majda
  Pravice pacientov glede informiranja in vključevanja v proces obravnave
  2009
 73. Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije
  2016
 74. Kukec Andreja; Galičič An; Kranjec Natalija; Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan
  Metode ocene izpostavljenosti onesnaženosti zraka z delci različnih velikosti za zdravje
  [Health exposure assessment methods for particles of varios sizes in outdoor air pollution]
  2016
 75. Otorepec Peter; Kovač Nataša
  Okoljsko breme bolezni zaradi prometa
  [Burden of environmental disease due to transport]
  2016
 76. Klančnik Anja; Guzej Bernarda; Lipoglavšek Luka; Hadolin Kolar Majda; Smole Možina Sonja
  Commercial plant extracts affect Campylobacter jejuni stress response and survival
  2008
 77. Jeršek Barbara; Rožman Tanja; Hadolin Kolar Majda; Smole Možina Sonja
  Antimicrobial activity of oil-soluble commercial extract formulations against Bacillus cereus and Alicyclobacillus acidoterrestris
  2008
 78. Keber Tajda; Vujasinović Miroslav; Jeromel Miran
  Dunbarjev sindrom - sindrom medianega arkuatnega ligamenta
  [Dunbar syndrome - median arcuate ligament syndrome]
  2016
 79. Vrbnjak Dominika; Pahor Dušica; Štiglic Gregor; Pajnkihar Majda
  Content validity and internal reliability of Slovene version of Medication Administration Error Survey
  [Vsebinska veljavnost in notranja zanesljivost slovenske različice anketnega vprašalnika o napakah pri dajanju zdravil v zdravstveni negi]
  2016
 80. Flašker Ajda; Kulkarni Mukta Vishwanath; Mrak Poljšak Katjuša; Junkar Ita; Čučnik Saša; Žigon Polona; Mazare Anca; Schmuki Patrik; Iglič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna
  Binding of human coronary artery endothelial cells to plasma-treated titanium dioxide nanotubes of different diameters
  2016
 81. Vittori Miloš; Breznik Barbara; Gredar Tajda; Hrovat Katja; Bizjak-Mali Lilijana; Lah Turnšek Tamara
  Imaging of human glioblastoma cells and their interactions with mesenchymal stem cells in the zebrafish (Danio rerio) embryonic brain
  2016
 82. Spindler Majda
  Vrtoglavico lahko ustavimo
  2007
 83. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Skrb in varnost za kakovostno obravnavo otrok in družine
  [Caring and safety for quality care of children and families]
  2016
 84. Kegl Barbara; Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda; Stričević Jadranka
  Ali lahko z metodo kenguru, dojenjem in dodajanjem saharoze ali glukoze zmanjšamo novorojenčkovo bolečino med invazivnim posegom - pregled literature
  [Do the kangaroo method, breast-feeding and the addition of sucrose or glucose reduce pain in the newborn during invasive procedures? - literature review]
  2016
 85. Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda; Stožer Andraž; Dinevski Dejan
  Obvladovanje sladkorne bolezni v okviru m-zdravja
  [Diabetes mellitus management within mHealth]
  2015
 86. Dermota Urška; Jurca Tomaž; Harlander Tatjana; Košir Marta; Zajc Urška; Golob Majda; Zdovc Irena; Grmek-Košnik Irena
  Infections caused by community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus european clone (ST80) in slovenia between 2006 and 2013
  [Prikaz primerov okužb, povzročenih s proti meticilinu odporno bakterijo Staphylococcus aureus, domačega okolja, ki pripada evropskemu klonu (ST80) v sloveniji v obdobju med 2006 in 2013]
  2016
 87. Homšak Evgenija; Živko Nada; Štefanič Majda
  Comparison of manual enzymeimmunoassay (ISD) and automated immunoassay on Cobas e 601 for determination of 25-hydroxy vitamin D
  2008
 88. Herlič Majda
  Prehrana v kasnejšem življen[j]skem obdobju
  2007
 89. Trampuš-Bakija Alenka; Debeljak Maruša; Preložnik-Zupan Irena; Benedik-Dolničar Majda; Kovač Jernej; Jazbec Janez
  Specific and global coagulation tests in patients with mild haemophilia A with a double mutation (Glu113Asp, Arg593Cys)
  2015
 90. Vasiljeva Olga; Korovin Matvey S.; Gajda Mieczyslaw; Brodoefel Harald; Bojič Lea; Krüger Achim; Sevenich Lisa; Schurigt Uta; Turk Boris; Peters Christoph; Reinheckel Thomas
  Reduced tumour cell proliferation and delayed development of high-grade mammary carcinomas in cathepsin B-deficient mice
  2008
 91. Čaušević Majda
  Slovenski paliativni kongres: V luči dostojanstva življenja
  2015
 92. Bilalović Marjetica; Filej Bojana; Završnik Jernej; Zorec-Karlovšek Majda; Žiberna Danica
  Kvaliteta zdravstvene njege u centru za djecu sa smetnjama u razvoju
  2002
 93. Böhm Michael; Borer Jeffrey S.; Camm A. John; Ford Ian; Lloyd Suzanne M.; Komajda Michel; Tavazzi Luigi; Talajic Mario; Lainščak Mitja; Reil Jan-Christian; Ukena Christian; Swedberg Karl
  Twenty-four-hour heart rate lowering with ivabradine in chronic heart failure: insights from the SHIFT Holter substudy
  2015
 94. Logonder Mira; Mehle Majda; Švigelj Rogelj Barbara; Gradišek Margareta; Žagar Andreja
  Menjava konekta na epiduralnem (EDK) in/ali subarahnoidalnem katetru (SAS)
  2006
 95. Logonder Mira; Knafelc Nataša; Bernot Marjana; Petrica Laura; Mehle Majda; Švigelj Rogelj Barbara; Gradišek Margareta; Lahajnar Slavica
  Bolusne aplikacije analgetične terapije po epiduralnem katetru
  2006
 96. Logonder Mira; Knafelc Nataša; Bernot Marjana; Petrica Laura; Mehle Majda; Švigelj Rogelj Barbara; Gradišek Margareta
  Prevez epiduralnega katetra, prevez s šivom fiksiranega subarahnoidalnega katetra
  2006
 97. Logonder Mira; Knafelc Nataša; Bernot Marjana; Mehle Majda; Švigelj Rogelj Barbara; Gradišek Margareta
  Menjava bakterielnega filtra na epiduralnem (EDK) in subarahnoidalnem katetru (SAK)
  2006
 98. Krebs Simona; Stangler Herodež Špela; Pajnkihar Majda
  Communicational method of impact of exercise of laughter yoga on the elderly behaviour
  [Komunikativna metoda utjecaja vježbanja joge smijeha na ponašanje starijih osoba]
  2014
 99. Hojs-Fabjan Tanja; Ribarič Samo; Šifrer Franc; Pohar Majda; Jakopin Japec
  Vpliv vagalne stimulacije na delovanje levega prekata
  1981
 100. Spindler Majda
  Follow up of neonatal screened babies
  2007

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics