biomedicina slovenica


"Albumins" : 33

 1. Matricardi P. M.; Kleine-Tebb J.; Hoffmann H. J.; Valenta Rudolf; Hilger C.; Hofmajer S.; Aalberse R. C.; Agache I.; Asero R.; Korošec Peter
  EAACI molecular allergology user's guide
  2016
 2. Urlep-Šalinović Veronika; Pajk Janja
  Poraba zdravil iz plazme v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in Splošni bolnišnici Celje v obdobju 2000-2007
  2008
 3. Urlep-Šalinović Veronika; Lokar Lidija; Bizjak Bojana; Majcen-Vivod Božislava; Kavaš Erika
  The use of human albumin and immunoglobulin at University Clinical Center Maribor
  2010
 4. Urlep-Šalinović Veronika; Pajk Janja; Lokar Lidija; Bizjak Bojana; Majcen-Vivod Božislava; Maračić Irena; Kavaš Erika
  The use of albumin and immunoglobulin at University clinical center Maribor and General hospital Celje
  2009
 5. Pavasović Vesna; Marčun-Varda Nataša; Gregorič Alojz
  Questions connected with microalbuminuria in daily pediatric nephrology practice
  2009
 6. Lakota Katja; Žigon Polona; Mrak-Poljšak Katjuša; Rozman Blaž; Shoenfeld Yehuda; Sodin-Šemrl Snežna
  Antibodies against acute phase proteins and their functions in the pathogenesis of disease: a collective profile of 25 different antibodies
  2011
 7. Kovač Janko; Gubenšek Jakob; Marn-Pernat Andreja; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kersnič Boštjan; Pretnar Jože; Ponikvar Rafael
  Citrate anticoagulation during post-dilution hemodiafiltration with a high cut-off (theralite) membrane
  2011
 8. Majcen-Vivod Božislava
  Terapevtske plazmafereze v 10-letnem obdobju
  [Therapeutic plasmapheresis in a ten year period]
  2010
 9. Pajek Jernej; Guček Andrej; Kveder Radoslav; Bučar-Pajek Maja; Kaplan-Pavlovčič Staša; Bren Andrej F
  Impact of dialysis duration and glucose absorption on nutritional indices in stable continuous ambulatory peritoneal dialysis patients
  2008
 10. Sodin-Šemrl Snežna; Frank Mojca; Ambrožič Aleš; Pavlič Janez; Šuštar Vid; Čučnik Saša; Božič Borut; Kveder Tanja; Rozman Blaž
  Interactions of phospholipid binding proteins with negatively charged membranes: beta2-glycoprotein I as a model mechanism
  2008
 11. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Vpliv hipoalbuminemije na pojav pooperativnih komplikacij pri bolnikih, operiranih zaradi tumorja v trebuhu
  2006
 12. Hafner Matjaž
  Uporaba humanih albuminov v hepatologiji
  2005
 13. Borovšak Zvonko
  Zdravljenje s krvnimi pripravki pri kritično bolnih gastroenteroloških bolnikih
  2005
 14. Felser David
  Zdravila iz krvi
  2005
 15. Gantar Marija; Binter Marija; Flisar Živa
  Matematični modeli za presojo funkcije krvno-likvorske bariere in intratekalne sinteze imunoglobulinov
  [Mathematical models for assessment of blood-CSF barrier function and intrathecal immunoglobulin synthesis]
  2004
 16. Falnoga Ingrid; Kobal Alfred B; Stibilj Vekoslava; Horvat Milena
  Selenoprotein P in subjects exposed to mercury and other stress situations such as physical load or metal chelation treatment
  2002
 17. Grosek Štefan; Primožič Janez
  Tekočine, ki jih uporabljamo pri zdravljenju šoka
  2002
 18. Porenta-Bešić Vlasta
  Stanje prehranjenosti bolnikov z juvenilnim idiopatičnim artritisom
  2002
 19. Zorn Branko; Sešek-Briški Alenka; Osredkar Joško; Meden-Vrtovec Helena
  Semen polymorphonuclear neutrophil leukocyte elastase as a diagnostic and prognostic marker of genital tract inflammation - a review
  2003
 20. Grosek Štefan; Primožič Janez
  Tekočine, ki jih uporabljamo pri zdravljenju šoka
  2001
 21. Budihna N
  VENOGRAFIJA S 99M TC-HUMANIMI ALBUMINSKIMI MAKROAGREGATI
  1976
 22. Bratanič Borut
  Opredelitev sistema bilirubin, albumin in fibroblasti V-79 z elektronsko paramagnetno resonanco
  1999
 23. Homburg R
  The use of intravenous albumin for the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome
  1999
 24. Ponikvar R; Buturović J; Čižman M; Mekjavić I; Kandus A; Premru V; Urbančič A; Zakotnik B; Bren A; Ivanovich P
  Hyperbaric oxygenation, plasma exchange, and hemodialysis for treatment of acute liver failure in a 3-year-old child
  1998
 25. Fazarinc Franc
  Vpliv povprečne koncentracije glukoze v dializni peritonealni raztopini na nekatere laboratorijske parametre
  [Influence of average glucose concentration in dialysis fluids used for peritoneal dialysis (CAPD) on clinical data]
  1997
 26. Strajnar V
  Priprava polimerov govejega serumskega albumina za ojačanje aglutinacijske reakcije
  [The preparation of bovine serum albumin polymers for the enhancing of the agglutination reaction]
  1992
 27. Mičetić-Turk D; Budihna N
  Prekomerna izguba beljakovin iz prebavil (protein-losing enteropatija)
  1994
 28. Buturović J; Žemva Ž; Ponikvar R
  Filling a dialysis circuit with albumin does not prevent platelet activation during hemodialysis: in vivo study
  1994
 29. Derganc M
  Present trends in fluid therapy, metabolic care, and prevention of infection in burned children
  1993
 30. Štambuk N; Čurković T; Trbojević-Čepe M; Ožegović J
  Measurement of intraocular IgA and IgM synthesis and filtration through the blood aqueous barrier in cataract patients
  1990
 31. Debeljak A
  Citološke in biokemične spremembe v bronhoalveolarnem izpirku in patogeneza kronične obstruktivne pljučne bolezni
  [Cytological and biochemical changes in bronchoalveolar lavage and pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease]
  1989
 32. Varl J
  Plazmafereza I
  1986
 33. Nikolić S; Vujošević M; Švirtlih N
  Oštećenje hematoencefalne barijere u toku akutnih virusnih meningitisa
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics