biomedicina slovenica


"Alcoholism" : 576

 1. Radovanovič Mirjana; Rus-Makovec Maja
  A temporal profile of pro-abstinence-oriented constructs from the modified theory of planed behavior in a Slovenian clinical sample of treated alcoholics - an 18-year follow-up
  [Časovni profil konstruktov prilagojene teorije načrtovanega vedenja v slovenskem vzorcu pacientov po zdravljenju odvisnosti od alkohola - 18-letno sledenje]
  2018
 2. Politakis Vida Ana; Pregelj Peter; Videtič Paska Alja; Zupanc Tomaž
  Association between alcohol abuse, childhood adverse events and suicide
  [Povezava med zlorabo alkohola, stresnimi dogodki v otroštvu in samomorom]
  2017
 3. Šestan Nevenka; Dodič-Fikfak Metoda; Balantič Zvone
  Patients' risk of causing traffic violations and traffic accidents while driving
  2017
 4. Anderson P.; Wojnar Marcin; Jakubczyk Andrzej; Gual Antoni; Segura Lidia; Sovinova Hana; Csemy Ladislav; Kaner Eileen; Newbury-Birch Dorothy; Kolšek Marko
  Managing alcohol problems in general practice in Europe
  2016
 5. Plemenitaš Anja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Vpliv genske variabilnosti presnove etanola in serotoninskega sistema na abstinenco in izražanje psiholoških komponent pri odvisnosti od alkohola
  [Genetic influences in metabolism of ethanol and serotonergic system on abstinence and expression of psychological traits]
  2015
 6. Šprah Lilijana; Novak Tatjana
  Behavioural inhibition system (BIS) and behavioural activation system (BAS) as predicators of emotional and cognitive deficits observed in alcohol abstainers
  2008
 7. Razboršek Vincenc
  Alkohol in starejši ljudje
  2000
 8. Lipar Tina
  Zloraba alkohola pri starejših
  2011
 9. Vujasinović Miroslav; Makuc Jana; Tepeš Bojan; Marolt Apolon; Kikec Zdenko; Robač Nace
  Impact of a clinical pathway on treatment outcome in patients with acute pancreatitis
  2015
 10. Svetic Branka; Prodan Žitnik Irena; Gantar Helena; Avberšek-Lužnik Ivica
  Klinična uporabnost laboratorijskih testov pri preiskovancih z diagnozo odvisnosti od alkohola
  2015
 11. Plemenitaš Anja; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Rus-Makovec Maja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Genetic variability in CYP2E1 and catalase gene among currently and formerly alcohol-dependent male subjects
  2014
 12. Alkoholizm i Narkomania
  [Alcoholism and Drug Addiction]
  1988
 13. Traven Katja; Sinreih Maša; Stojan Jure; Seršen Sara; Kljun Jakob; Stanovnik Branko; Bezenšek Jure; Turel Iztok; Lanišnik-Rižner Tea
  Interactions between aldo-keto reductase 1C1 and various ruthenium-complexes
  2014
 14. Hevir-Kene Neli; Lanišnik-Rižner Tea
  The role of hydroxysteroid dehydrogenases and other enzymes of estrogen biosynthesis and metabolism in endometrial cancer cell lines
  2014
 15. Sinreih Maša; Anko Maja; Zukunft Sven; Adamski Jerzy; Lanišnik-Rižner Tea
  AKR1C and SRD5A enzymes involved in progesterone metabolism of endometrial cancer and endometriosis model cell lines
  2014
 16. Lanišnik-Rižner Tea; Anko Maja; Sinreih Maša; Hevir-Kene Neli
  The roles of AKR1B and AKR1C enzymes in endometriosis
  2014
 17. The enzymology and molecular biology of carbonyl metabolism
  2014
 18. Zupanc Tomaž; Pregelj Peter; Videtič Alja
  Suicide methods and psychotropic substances used as contributing factor
  2013
 19. Zupanc Tomaž; Pregelj Peter; Videtič Alja
  Tryptophan hydroxylase 2 (TPH 2) single nucleotide polymorphisms, suicide, and alcohol-related suicide
  2013
 20. Nazareth Irwin; Walker Carl; Ridolfi Antonia; Švab Igor
  Heavy episodic drinking in Europe
  2011
 21. Paljaervi Tapio; Suominen Sakari; Car Josip; Koskenvuo Markku
  Socioeconomic disadvantage and indicators of risky alcohol-drinking patterns
  2013
 22. Černe Anja; Rifel Janez; Rotar-Pavlič Danica; Švab Igor; Selič Polona; Kersnik Janko
  Quality of life in patients with depression, panic syndrome, other anxiety syndrome, alcoholism and chronic somatic diseases: a longitudinal study in Slovenian primary care patients
  2013
 23. Serec Maša; Švab Igor; Kolšek Marko; Švab Vesna; Moesgen Diana; Klein Michael
  Health-related lifestyle, physical and mental health in children of alcoholic parents
  2012
 24. Kovše Katja; Tomšič Sonja; Mihevc-Ponikvar Barbara; Nadrag Petra
  Posledice tveganega in škodljivega uživanja alkohola v Sloveniji
  [Alcohol related harm in Slovenia]
  2012
 25. Stanojević-Jerković Olivera; Kolšek Marko; Rotar-Pavlič Danica
  Dejavniki tveganega pitja alkohola pri slovenskih starostnikih: kvalitativna raziskava
  [Indicators of problem drinking in the Slovenian elderly: a qualitative analysis]
  2011
 26. Kolšek Marko; Visnovič-Poredoš Aleksandra
  Pivske navade uporabnikov spletne strani v Sloveniji
  [The drinking habits of users of an alcohol screening web site in Slovenia]
  2011
 27. Seppa Kaija
  Primary health care and alcohol
  [Primarno zdravstveno varstvo in alkohol]
  2011
 28. Zupanič-Slavec Zvonka; Slavec Ksenija
  Mednarodno pionirsko protialkoholno delo (1834) F. V. Lipiča (1799-1845)
  [Lipič's international pioneering anti-alcohol work]
  2011
 29. Radoš-Krnel Sandra; Albreht Tit; Omerzu Mojca; Švab Igor; Markič Mirko
  Mnenje akterjev o izvajanju aktivnosti na področju alkoholne politike v Sloveniji
  [Stakeholders' opinion on the implementation of activities of alcohol policy in Slovenia]
  2011
 30. Kravos Matej; Malešič Ivan
  Bolnišnično zdravljenje odvisnih od alkohola v vzhodni Sloveniji
  [The hospital treatment of alcoholics in Eastern Slovenia]
  2011
 31. Albreht Tit
  Alkohol kot eden ključnih javnozdravstvenih problemov - od zavedanja o njegovi pomembnosti do pravih poti rešitve
  [Alcohol as a key public health issue - from the awareness of its importance to proper solutions]
  2011
 32. Čuček-Trifkovič Klavdija; Kobolt Alenka; Kores-Plesničar Blanka
  Zadovoljstvo z življenjem pri osebah, odvisnih od alkohola
  [Satisfaction with life in alcohol dependent people]
  2010
 33. Avberšek-Lužnik Ivica
  Kandidatni geni za razvoj alkoholizma
  [Candidate genes for the development of alcoholism]
  2010
 34. Zupanc Tomaž; Pregelj Peter; Tomori Martina; Komel Radovan; Videtič-Paska Alja
  TPH2 polymorphisms and alcohol-related suicide
  2011
 35. Zupanc Tomaž; Pregelj Peter; Tomori Martina; Komel Radovan; Videtič-Paska Alja
  No association between polymorphisms in four serotonin receptor genes, serotonin transporter gene and alcohol-related suicide
  2010
 36. Zupanič-Slavec Zvonka
  Alkoholizem kot družbeni in zdravstveni problem od starih civilizacij do danes
  [Alcoholism as a social and health problem from ancient civilizations to the present]
  2010
 37. Čuk Jasna
  Obvladovanje tobaka in alkohola v Zdravstvenem domu Logatec
  [Tobacco and alcohol control activities in the Logatec Health Centre]
  2010
 38. Rus-Makovec Maja; Jakopič Jože
  Vožnja pod vplivom alkohola in prometna varnost: kaznovati ali zdraviti z alkoholom nezasvojene in zasvojene voznike?
  [Driving under alcohol influence and road-traffic safety: to punish or to treat alcohol non-dependent and dependent drivers?]
  2010
 39. Poplas-Susič Tonka; Kersnik Janko; Kolšek Marko
  Why do general practitioners not screen and intervene regarding alcohol consumption in Slovenia? A focus group study
  2010
 40. Georgiev Dejan; Danieli Aljoša; Ocepek Lidija; Novak Dominika; Zupančič-Križnar Nina; Trošt Maja; Pirtošek Zvezdan
  Othello syndrome in patients with Parkinson's disease
  2010
 41. Bergen Sarah; Chen Jingchun; Dagdan Elif; Foon Tee Shiau; Goes Fernando S; Houlihan Lorna M; Kloiber Stefan; Kumar Ravinesh A; Kuzman-Rojnic Martina; Videtič Alja
  Selected summaries from the XVI World Congress of Psychiatric Genetics, Osaka, Japan, 11-15 October 2008
  2009
 42. Kersnik J; Poplas-Susič T; Kolšek M; Švab I
  What may stimulate general practitioners to undertake screening and brief intervention for excess alcohol consumption in Slovenia? A focus group study
  2009
 43. Rus-Makovec Maja; Čebašek-Travnik Zdenka
  Long-term abstinence and well-being of alcohol-dependent patients after intensive treatment and aftercare telephone contacts
  2008
 44. Šarc Lucija; Lipnik-Štangelj Metoda
  Vpliv etanola in njegovega metabolita acetaldehida na osrednji živčni sistem
  [Influence of ethanol and its first methabolite acetaldehyde on the central nervous system]
  2009
 45. Letonja Mtja
  Alkohol in obolenja srca
  [Alcohol and heart disease]
  2008
 46. Rus-Makovec Maja; Čebašek-Travnik Zdenka
  Co-occurring mental and somatic diagnoses of alcohol dependent patients in relation to long-term aftercare alcohol abstinence and well-being
  2008
 47. Žmuc-Veranič Lea; Pregelj Peter
  Alcohol abuse and suicidal behaviour
  2008
 48. Kastelic Andrej; Kostnapfel-Rihtar Tatja
  Best practice in managing substance abuse
  2008
 49. Šprah Lilijana; Novak Tatjana
  Neurocognitive assessment of alcohol inpatients during recovery from alcoholism
  [Nevrokognitivna ocena abstinentov med njihovim okrevanjem od odvisnosti od alkohola]
  2008
 50. Kravos Matej; Malešič Ivan
  Transferin z zmanjšanim deležem ogljikovih hidratov (CDT) kot označevalec sindroma odvisnosti od alkohola
  [Carbohydrate-deficient transferin (CDT) as a marker of alcohol dependency]
  2008
 51. Tetičkovič Erih
  Specifičnosti v obravnavi možganske kapi pri starostnikih
  2007
 52. Šprah Lilijana; Novak Tatjana
  Neurocongnitive assessment of alcohol inpatients during recobery from alcoholism
  2007
 53. Yoshida Rin
  Trends in alcohol abuse and alcoholism research
  2007
 54. Abramson Charles I; Wells Harrington; Božič Janko
  A social insect model for the study of ethanol induced behavior: the honey bee
  2007
 55. Čebašek-Travnik Zdenka
  Slovenia: alcohol today--could a country be addicted to alcohol?
  2007
 56. Rus-Makovec M; Rahne-Otorepec I; Radovanovič M; Čebašek-Travnik Z
  Comorbide diagnoses in alcoholism in-patient and after-care treatment: implications of follow-up research for clinical work
  2006
 57. Kravos Matej
  Glutamat-dehidrogenaza kot označevalec sindroma odvisnosti od alkohola
  2007
 58. Ziherl Slavko; Čebašek Travnik Zdenka; Kores Plesničar Blanka; Tomori Martina; Zalar Bojan
  Trait aggression and hostility in recovered alcoholics
  2007
 59. Židanik Miloš; Pastirk Samo; Mrzlekar-Svetel Danijela
  Socialne predstave o alkoholikih
  [Social perceptions about alcoholics]
  2007
 60. Močnik-Bončina Urška
  Diagnostika škodljive rabe in odvisnosti od alkohola v ambulanti medicine dela, prometa in športa
  2006
 61. Pelhan Bojan
  Ocenjevanje delazmožnosti pri delavcih, odvisnih od alkohola
  2006
 62. Poplas-Susič Tonka
  Vloga osebnih zdravnikov in možni javnozdravstveni ukrepi pri zmanjševanju pitja alkohola v Sloveniji
  2006
 63. Tetičkovič Erih; Magdič Jožef
  Dejavniki tveganja za možgansko-žilne bolezni
  2006
 64. Kolšek Marko
  Ali vem, pri čem sem s svojim ...?: za ljudi, ki pijejo tvegano ali škodljivo
  2006
 65. Poplas-Susič Tonka; Švab Igor; Kolšek Marko
  Community actions against alcohol drinking in Slovenia - a Delphi study
  2006
 66. Kolšek Marko
  Projekt Sporočilo v steklenici
  2004
 67. Rus-Makovec Maja
  Uspešnost zdravljenja odvisnih od alkohola
  2005
 68. Pelhan Bojan
  Ocenjevanje delazmožnosti odvisnih od alkohola
  2006
 69. Klanjšček Gorazd
  Nevrološke komplikacije sindroma odvisnosti od alkohola
  2005
 70. Tekavčič-Grad Onja
  Samomorilna ogroženost odvisnih od alkohola
  2005
 71. Gantar-Štular Helena
  Diagnostika komorbidnih duševnih motenj pri odvisnih od alkohola
  2005
 72. Pišljar Marko; Milič Janja
  Epileptični napadi pri osebah, odvisnih od alkohola
  2005
 73. Milič Janja
  Urgentna stanja in sindrom odvisnosti od alkohola
  2005
 74. Kravos Matej; Križaj Bojana
  Laboratorijska diagnostika sindroma odvisnosti od alkohola
  2005
 75. Erznožnik-Lazar Anka
  Diagnostika in vodenje bolnika s sindromom odvisnosti od alkohola v ambulanti za zdravljenje odvisnosti
  2005
 76. Močnik-Bončina Urška
  Diagnostika škodljive rabe in odvisnosti od alkohola v ambulanti medicine dela, prometa in športa
  2005
 77. Kolšek Marko
  Diagnostični in motivacijski postopki za zdravljenje sindroma odvisnosti od alkohola v ambulanti družinske medicine
  2005
 78. Milič Janja; Pišljar Marko
  Diagnosticiranje odvisnosti od alkohola na različnih nivojih zdravstva
  2005
 79. Bilban Marjan
  Ocenjevanje delazmožnosti pri odvisnosti od alkohola in drog
  [The evaluation of working capacity of people addicted to alcohol and/or illegal substances]
  2005
 80. Šešok Janja
  Poraba alkohola in kazalci škodljivih posledic rabe v Sloveniji
  2006
 81. Jereb Matjaž; Strunjaš Natalija
  Življenjsko nevarne okužbe po splenektomiji
  [Life threatening infection after splenectomy]
  2006
 82. Nolimal Dušan
  Otroci alkoholikov: razmišljanje o socialno-medicinskih vidikih vpliva duševnih in vedenjskih motenj zaradi pitja alkohola pri starših na otroke
  2006
 83. Čebašek-Travnik Zdenka; Zupanič-Slavec Zvonka
  Classic texts revisited
  2006
 84. Židanik Miloš; Mrzlekar-Svetel Daniela
  Vzroki za osip v ambulantni obravnavi odvisnih od alkohola
  [Reasons for drop out of out-patient treatment of alcohol dependence]
  2006
 85. Rojc Bojan
  Imunski sistem in sindrom odvisnosti od alkohola
  2005
 86. Podobnik Nuška
  Vzorci povezovanja
  2005
 87. Čebašek-Travnik Zdenka; Beškovnik Lucija; Krajnc Špela; Strniša Neža; Tavčar-Krajnc Marina; Radovanović Mirjana; Šibli Renata; Štabuc Borut
  Diagnostika škodljive rabe in odvisnosti od alkohola med hospitaliziranimi pacienti na gastroenteroloških oddelkih
  [Diagnostics of harmful use of alcohol and alcohol dependence syndrome in patients hospitalized on gastroenterological departments]
  2005
 88. Garbutt James C; Kranzler Henry R; O'Malley Stephanie S; Gastfriend David R; Pettinati Helen M; Silverman Bernard L; Loewy John W; Ehrich Elliot W
  Učinkovitost in toleranca dolgodelujočega parenreralnega naltreksona pri odvisnosti od alkohola
  [Efficacy and tolerability of long-acting injectable naltrexone for alcohol dependence]
  2005
 89. Čebašek-Travnik Zdenka
  Zdravljenje odvisnosti od alkohola - vprašanje vzdrževanja abstinence
  2005
 90. Bogataj Urška
  Negovalne diagnoze pri odvisnosti od alkohola: aktualni in potencialni problemi
  2004
 91. Bešlić Šerif; Dalagija Faruk
  Coronary artery calcium scoring in myocardial infarction
  [Ugotavljanje koronarne kalcifikacije pri miokardnem infarktu]
  2005
 92. Škrila Darja
  Alkohol, agresija in nasilje
  [Alcohol, aggression, and violence]
  2005
 93. Čebašek-Travnik Zdenka; Jakopič Jože; Ivančič Radica; Rus-Makovec Maja; Tabakovič Ksenija
  Vključevanje družinskih članov in drugih bližnjih oseb v proces zdravljenja odvisnosti od alkohola
  2005
 94. Vadnjal-Gruden Zora; Žmitek Andrej
  Delo na višini in duševne bolezni
  2004
 95. Bunc Matjaž; Možina Hugon; Brvar Miran
  Insulin as adjunctive therapy for calcium channel blocker toxicity
  [Zdravljenje z inzulinom pri zastrupitvi z zaviralci kalcijevih kanalčkov]
  2005
 96. Zupanič-Slavec Zvonka
  Postavil je prvo znano klasifikacijo alkoholizma: slovenski zdravnik Lipič in njegovo svetovno protialkoholno delo
  2005
 97. Kolšek Marko
  Sporočilo v steklenici
  [Massage in the bottle]
  2005
 98. Turk Josip
  Alkohol in kajenje
  2005
 99. Zupanič-Slavec Zvonka
  Alkoholizem kot družbeni in zdravsteni problem od starih civilizacij do danes
  [Alcoholism as a social and health problem from the ancient civilizations to the present]
  2005
 100. Čebašek-Travnik Zdenka
  Kaj je dr. Lipič vedel o alkoholni politiki že pred 170 leti
  [What dr Lipič knew about alcohol policy already 170 years ago]
  2005

1 101 201 301 401 501  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics