biomedicina slovenica


"Aleli" : 5

 1. Stangler Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Zagorac Andreja; Kokalj-Vokač Nadja
  Navodila za vaje iz molekularne biologije
  2007
 2. Petroni Mattia; Zimic Nikolaj; Mraz Miha; Moškon Miha
  A parallel algorithm for stochastic multiscale simulation of gene regulatory networks with multiple binding sites
  2015
 3. Kolarič Barbara
  Revmatoidni artritis - povezava s HLA in pregled terapije
  [Rheumatoid arthritis - HLA association and therapy review]
  2008
 4. Kolarič Barbara
  HLA kompleks
  [HLA complex]
  2008
 5. Ferk Polonca; Čelhar Teja; Geršak Ksenija
  Genetika sindroma policističnih jajčnikov - vloga mikrosatelitskega polimorfizma (TAAAA)n v genu SHBG
  [Genetics of polycystic ovary syndrome - a role of microsatelite polymorphism (TAAAA)n in the SHBG gene]
  2007New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics