biomedicina slovenica


"Alergija" : 382

 1. Bousquet Jean; Agache Ioana; Berger Uwe; Bergmann Karl-Christian; Besancenot Jean-Pierre; Bousquet Philippe J.; Casale Thomas; d'Amato Gennaro; Kaidashev Igor; Khaitov Musa; Mösges Ralph; Nekam Kristof; Onorato Gabrielle L.; Plavec Davor; Sheikh Aziz; Thibaudon Michel; Vautard Robert; Zidarn Mihaela
  Differences in reporting the ragweed pollen season using Google Trends across 15 countries
  2018
 2. Korošec Peter; Gibbs Bernhard F.; Rijavec Matija; Custovic Adnan; Turner Paul J.
  Important and specific role for basophils in acute allergic reactions
  2018
 3. BMC musculoskeletal disorders
  2000
 4. Niederberger Verena; Neubauer Angela; Gevaert Philippe; Zidarn Mihaela; Worm Margitta; Aberer Werner; Malling Hans Jørgen; Pfaar Oliver; Klimek Ludger; Pfützner Wolfgang
  Safety and efficacy of immunotherapy with the recombinant B-cell epitope-based grass pollen vaccine BM32
  2018
 5. Cutola M.
  Neuroendocrine immune basis of the rheumatic diseases
  1999
 6. Koler Huzjak Mirjam
  Socialno šibki in dieta
  [The socially vulnerable and diet]
  2017
 7. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Omalizumab: vse kar ste želeli vedeti, pa si niste upali vprašati, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 6. maj 2016
  2016
 8. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Urtikarija v vsakdanji praksi, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 10. april 2015
  2015
 9. Rijavec Matija; Maver Aleš; Hočevar Keli; Šilar Mira; Košnik Mitja; Peterlin Borut; Korošec Peter
  Transcriptome analysis in human anaphylaxis
  2017
 10. Brockow K.; Aberer W.; Atanaskovic-Markovic M.; Bavbek S.; Bircher Andreas J.; Bilò M. Beatrice; Blanca M.; Bonadonna P.; Burbach G.; Zidarn Mihaela; Mosbech H.
  Drug allergy passport and other documentation for patients with drug hypersensitivity - an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group Position Paper
  2016
 11. Dhami Sangeeta; Zaman H.; Varga Eva-Maria; Sturm Gunter; Muraro Antonella; Akdis Cezmi A.; Antolín-Amérigo Darío; Bilò M. Beatrice; Bokanovic Danijela; Košnik Mitja
  Allergen immunotherapy for insect venom allergy
  2017
 12. Klar Helena; Sotošek Nika; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Profil tolerance za nesteroidne antirevmatike pri bolnikih z anafilaksijo po enem od NSAID in diagnostično vrednost BAT pri tej entiteti
  2016
 13. Kokelj Špela; Kolar Petra; Fležar Matjaž; Rijavec Matija
  Idiopatska anafilaksija
  2016
 14. Immunome research
  2005
 15. Dhami Sangeeta; Nurmatov Ulugbek; Varga Eva-Maria; Sturm Gunter; Muraro Antonella; Akdis Cezmi A.; Antolín-Amérigo Darío; Bilò M. Beatrice; Bokanovic Danijela; Košnik Mitja
  Allergen immunotherapy for insect venom allergy
  2016
 16. Bilò M. B.; Cichocka-Jarosz E.; Pumphrey R.; Oude- Elberink J. N.; Lange J.; Jakob T.; Bonadonna P.; Fernandez J.; Košnik Mitja; Helbling A.; Mosbech H.
  Self-medication of anaphylactic reactions due to hymenoptera stings-an EAACI Task Force Consensus Statement
  2016
 17. Jakič Maja; Jager Miha; Nosan Gregor
  Alergija na kravje mleko v obdobju novorojenčka
  [Cow¼s milk allergy in the neonatal period]
  2016
 18. Lučić Vraneš Ana; Kenjar Asim
  Anafilaktični šok
  2016
 19. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Personalised medicine in respiratory and immunologic diseases
  2016
 20. Kerin-Povšič Milena; Beović Bojana; Ihan Alojz
  CD64n kot zgodnji napovedovalec sistemske okužbe po operacijah karcinoma debelega črevesa in danke
  2016
 21. Kačar Mark; Eržen Renato; Kopač Peter
  Diagnostična vrednost preiskav pri celoletnem alergijskem rinitisu
  2015
 22. Cafuta Maček Eva; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Pogostost, patogeneza in dejavniki tveganja za nastanek angiodema ob prejemanju zaviralcev angiotenzinove konvertaze
  2015
 23. Šelb Julij Gyula; Košnik Mitja; Šilar Mira; Korošec Peter
  Novel recombinant IgE and BAT AUC based diagnostic algorithm to dissect bee and wasp allergy
  2016
 24. Eržen Renato; Šilar Mira; Bajrović Nisera; Kopač Peter; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Mismatch of history and diagnostic tests in Hymenoptera venom allergic patients
  2016
 25. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 11-15 June, Vienna
  2016
 26. Zidar Nina
  Laryngitis, allergic
  2016
 27. Novosti v zdravljenju alergij in astme
  2008
 28. Šilar Mira; Šelb Julij Gyula; Kogovsek Rok; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Improved diagnostic sensitivity of recombinant Api m 1 and Ves v 5 in diagnosis of Hymenoptera venom allergy
  2015
 29. Šelb Julij Gyula; Košnik Mitja; Šilar Mira; Korošec Peter
  The placement of novel in-vitro diagnostic tests in Hymenoptera sting allergy diagnosis
  2015
 30. Molecular and laboratory asthma
  2015
 31. Korošec Peter
  Basophil degranulation test in allergy diagnosis
  2015
 32. Perko Karmen
  Oblike hiposenzibilizacije pri preobčutljivosti za inhalacijske alergene in zdravstvena vzgoja
  2014
 33. Eržen Renato
  Alergija na zgodnja drevesa in grmovnice - seneni nahod
  2013
 34. Dolinšek Jernej; Marčun-Varda Nataša; Burja Silva; Mičetić-Turk Dušanka; Marko Pij B.
  Kožne bolezni pri otrocih
  Novosti v neonatologiji
  Novosti na področju pediatrične gastroenterologije
  Generacija R
  2015
 35. Janež Jurij; Jelenc Franc; Ihan Alojz
  Vpliv laparoskopske in klasične operacije raka debelega črevesa in danke na bolnikov imunski sistem in sistemski vnetni odziv po operaciji
  2015
 36. Uter Wolfgang; Gefeller Olaf; Giménez-Arnau Ana M.; Frosch Peter J.; Duus Johansen Jeanne; Schuttelaar Marie-Louise; Rustemeyer Thomas; Larese Filon Francesca; Vučinič Dugonik Aleksandra; Bircher Andreas J.; Wilkinson Mark
  Characteristics of patients patch tested in the European Surveillance System on Contact Allergies (ESSCA) network, 2009-2012
  2015
 37. Plešivčnik-Novljan Martina; Tomšič Matija
  Pomen različnih razvrstitvenih meril v študiji sledenja bolnikov s primarnim Sjögrenovim sindromom
  [Evaluation of different classification criteria sets in patients with primary Sjögren's syndrome: a follow up study]
  2015
 38. Vidic Zala; Košnik Mitja
  Občutljivost bazofilcev za alergen in-vitro kot napovedni dejavnik za težo sistemske reakcije ob ponovnem piku kožekrilca
  2014
 39. Krivec Anja; Robič Maša; Eržen Renato; Zidarn Mihaela
  Klinično pomembna senzibilizacija s pršico
  2014
 40. 95 let Bolnišnice Topolšica
  2014
 41. Doljak Eva; Petek Davorina; Pavlović Miloš
  Previdno v vročih dneh!
  2014
 42. Mrzelj Bernarda; Blažič Marta; Eržen Divna; Kojc Breda; Nendl Tatjana; Poštrak Alenka; Sima Ðurđa
  Oftalmološka zdravstvena nega skozi čas - 30 let delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji
  [Ophtalmic nursing through time - the 30th anniversary of The Slovene Section of Nurses and Health Technicians in Ophthalmology]
  2012
 43. Latković Barbara
  Beseda alergija je stara 100 let
  2006
 44. Kapš Peter
  Čebelji pik
  2006
 45. Latković Barbara
  Vrtnarjenje kljub alergiji in astmi?
  2006
 46. Ucman Renata; Pavlović Miloš
  Alergija na mobilne telefone
  2011
 47. Brunčko Aleksander
  Kam na počitnice?
  2013
 48. Brunčko Aleksander
  Mali alergik in prazniki
  2005
 49. Adamič Metka
  Kako premagati občutljivost na sonce?
  2014
 50. Adamič Metka; Koljanin Nikolina
  Prepoznajte alergijo na sonce
  2012
 51. Malovrh Tadej
  S kolostrumom proti spomladanskim alergijam
  2010
 52. Červek Urban
  Novo cepivo za alergične na jajca
  2009
 53. Željko Tadej; Sinkovič Andreja
  Anafilaktični šok po Ranitidinu - poročilo o primeru
  [Anaphylactic shock after Ranitidine - a case report]
  2010
 54. Nečas Miroslav
  Atopy patch testing with airborne allergens
  2013
 55. Zidarn Mihaela; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Povezava med občutljivostjo bazofilcev in klinično sliko pri alergijskem rinokonjunktivitisu zaradi peloda trav
  [Association between basophil sensitivity and symptoms of grass pollen allergic rhinoconjunctivitis]
  2014
 56. Čelesnik Smodiš Nina; Šilar Mira; Eržen Renato; Rijavec Matija; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Down-regulation of Fc[epsilon]RI-mediated CD63 basophil response during short-term VIT determined venom-nonspecific desensitization
  2014
 57. Rogl-Butina Mirjam
  Danas zdrav, sutra alergičan
  2002
 58. Dežman Manca; Fležar Matjaž; Korošec Peter
  Parametri, ki vplivajo na pojav stranskih učinkov specifične imunoterapije s strupom čebele
  2013
 59. Mičetić-Turk Dušanka; Šikić Pogačar Maja
  Dokazi o učinkovitosti probiotičnih sevov in njihova uporaba v klinični praksi
  2014
 60. Rotovnik-Kozjek Nada
  Zbornik
  2013
 61. Dolinšek Jernej; Berce Vojko; Gregorič Kumperščak Hojka; Homšak Matjaž; Mičetić-Turk Dušanka
  Tuberkuloza otrok - čas za nove smernice?
  Samopoškodovalno vedenje in depresija pri otrocih in mladostnikih
  Novosti v pediatrični gastroenterologiji
  2012
 62. Lalek Nika; Košnik Mitja; Korošec Peter; Malovrh Tadej
  Odzivnost bazofilcev periferne krvi med specifično imunoterapijo s pelodom breze
  [Peripheral blood basophil sensitivity during specific immunotherapy with birch pollen]
  2013
 63. Homšak Matjaž; Šilar Mira; Berce Vojko; Tomazin Maja; Skerbinjek-Kavalar Maja; Čelesnik Smodiš Nina; Košnik Mitja; Korošec Peter
  The relevance of basophil allergen sensitivity testing to distinguish between severe and mild peanut-allergic children
  2013
 64. Sever Ecijo
  Obravnava pacienta z alergijo na stomatoprotetične materiale
  2013
 65. Homšak Matjaž; Berce Vojko; Dolinšek Jernej; Šilar Mira; Tomazin Maja; Čelesnik Smodiš Nina; Korošec Peter
  The relevance of basophil allergen sensitivity testing for the distinguishing of severe versus mild peanut-allergic children
  2013
 66. Škrgat-Kristan Sabina
  Vloga omalizumaba pri zdravljenju odraslih bolnikov z alergijsko astmo
  [#The #role of omalizumab in the treatment of adults with severe allergic asthma]
  2013
 67. Kopač Peter; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Epidemiology of hypersensitivity reactions to penicillin in Slovenia
  2012
 68. Eržen Renato; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Odzivnost bazofilcev in vzpostavitev imunske tolerance po zdravljenju s specifično imunoterapijo pri preobčutljivih za strup kožekrilcev
  2013
 69. Homan Matjaž
  Eozinofilni kolitis
  [Eosinophilic colitis]
  2012
 70. Kravos Alenka
  Allergy and benign lesions of the vocal cord mucosa
  2012
 71. Pereira Celso
  Allergic diseases - highlights in the clinic, mechanisms and treatment
  2012
 72. Vernik Urška; Šostar-Turk Sonja; Lorber Mateja
  Škodljivost ambrozije za zdravje
  [Ambrosia, harmful to health]
  2013
 73. Vesel Tina; Šilar Mira; Koren Anja; Accetto Meta; Toplak Nataša; Arnež Maja; Berce Vojko; Bizjak Ruben; Homšak Matjaž; Ihan Alojz; Korošec Peter; Košnik Mitja; Livk Jasmina; Buček Simon; Nahtigal Mihaela; Obermayer-Temlin Andreja; Posega-Devetak Sonja; Predalič Mateja; Tomšič-Matić Marjeta; Zupančič Mirjana; Avčin Tadej
  Alergija na antibiotike v pediatriji
  [Allergy to antibiotics in pediatric population]
  2013
 74. Virtič Tina; Bilban Marjan
  Alergija na lateks v zdravstvu
  [Latex allergy in health care]
  2012
 75. Košnik Mitja
  Alergija: zdravljenje s specifično imunoterapijo
  2012
 76. Volfand Jasna; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja; Štabuc Borut
  Bolnik, ki po zaužitju hrane dobi simptome s strani prebavil (diferencialna diagnoza, diagnostični pristop)
  2012
 77. Adamič Katja; Mušič Ema
  Intoleranca za biogene amine, konzervanse
  2012
 78. Čelesnik Nina; Šilar Mira; Korošec Peter
  Alergočipi
  2012
 79. Šilar Mira; Košnik Mitja; Zidarn Mihaela; Korošec Peter
  Skrining testi IgE
  2012
 80. Korošec Peter
  IgG4 proti hrani so normalen imunski odziv
  2012
 81. Homšak M; Šilar M; Korošec P
  Uporaba rekombinantnih alergenov v diagnostiki prehrambene alergije: arašidi
  2012
 82. Korošec Peter
  Nove diagnostične metode in-vitro
  2012
 83. Zidarn Mihaela
  Laboratorijska diagnostika nutritivne alergije: kožni testi, provokacijski testi, testi in-vitro
  2012
 84. Kopač Peter
  Alergeni značilni za odrasle. Navzkrižnost alergenov, OAS. Zakaj nekateri nutritivni alergeni povzročajo lokalne, drugi pa sistemske reakcije
  2012
 85. Košnik Mitja
  Klasifikacija nutritivne alergije: mehanizmi neugodnih reakcij po hrani
  2012
 86. Košnik Mitja; Zidarn Mihaela; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Nutritivna alergija; 2012 mar 31; Ljubljana
  2012
 87. Perko Karmen
  Preobčutrlivost za hrano - nutritivna alergija
  2012
 88. Košnik Mitja
  Alergija za strupe žuželk
  2011
 89. Mušič Ema
  Alergija in nealergijska preobčutljivost za hrano
  2011
 90. Kecelj-Leskovec Nada
  Alergija ni edini razlog za srbež kože
  2012
 91. Mušič Ema
  Alergija: epidemija 21. stoletja
  2012
 92. Bajrović Nissera
  Alergija v dihalih
  [Pulmonary allergy]
  2011
 93. Accetto Meta
  Alergija na hrano
  2010
 94. Košnik Mitja; Gaudencio Triep Lucas; Edelbaher Natalija; Eržen Renato
  Alergija pri zobozdravniku
  2011
 95. Zidarn Mihaela
  Alergija na antibiotike
  [Allergy to antibiotics]
  2010
 96. Glavnik Vesna
  Alergija na hrano pri otrocih z atopijskim dermatitisom
  2009
 97. Geršak Ksenija
  Vpliv zdravil za zdravljenje alergijskih bolezni na plod
  2009
 98. Geršak Ksenija
  Pristop k nosečnici, ki je vzela zdravilo
  2009
 99. Šilar Mira; Korošec Peter; Košnik Mitja
  Standardizacija alergološke diagnostike in vitro
  2009
 100. Zidarn Mihaela
  Priporočena slovenska standardna serija inhalacijskih alergenov za kožne teste alergije
  2009

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics