biomedicina slovenica


"Alergije" : 179

 1. Kopač Peter; Košnik Mitja; Zidarn Mihaela; Bajrović Nisera; Eržen Renato; Ðorđević Vesna; Jošt Maja; Košnik Mitja
  Naše izkušnje z desenzibilizacijo za zdravila
  2015
 2. Vučinič Dugonik Aleksandra; Kalač Pandurović Maja; Vok Marko; Dugonik Bogdan
  Development and significance of the E-surveillance system for contact allergies in Slovenia
  2017
 3. Šilar Mira; Eržen Renato; Čelesnik Smodiš Nina; Zidarn Mihaela; Bajrović Nisera; Kopač Peter; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Hymenoptera-venom basophil activation test should be routinely performed in patients with positive history and negative skin and specific IgE results
  2013
 4. Adamič Metka
  Najpogostejše kožne alergije
  2017
 5. Šilar Mira; Koren Anja; Vesel Tina; Avčin Tadej; Korošec Peter
  Basophil activation test and cow's milk or egg clinical tolerance
  2016
 6. Eržen Renato
  Seneni nahod je pogosta alergijska bolezen
  2016
 7. Marko Pij B.; Bauman Petra
  Smo že alergični na alergije?
  2015
 8. Košnik Mitja
  Obravnava intolerance in alergije na hrano pri alergologu
  2015
 9. Petrun Tamara; Rajer Mirjana; Zwitter Matjaž
  22-year old patient with EML4-ALK positive non-small lung cancer and multiple allergies
  2015
 10. Ostrc Tadej; Rener-Sitar Ksenija
  Protetična oskrba pacienta s hereditarnim angioedemom
  2015
 11. Sever Ecijo
  Klinična prepoznavnost alergije na protetične zlitine in akrilate
  2015
 12. Duh Štefan
  Najpogostejše okvare ter stroški popravil upogljivih bronhoskopov na oddelku za endoskopijo dihal in prebavil univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergije golnik - retrospektivna analiza za obdobje 2007-2013
  2014
 13. Edelbaher Natalija
  Ko prehlad ni samo prehlad - alergijski rinokonjuktivitis
  2013
 14. Bauman Lidija; Skalicky Marjan
  Analiziranje prehranjevalnih navad in poznavanje alergij na hrano pri študentih
  2015
 15. Jenko Klemen
  Deset najpogostejših vprašanj
  2012
 16. Rajić Vladan; Debeljak Maruša; Goričar Katja; Jazbec Janez
  Polymorphisms in GRIA1 gene are a risk factor for asparaginase hypersensitivity during the treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia
  2015
 17. Vučinič Dugonik Aleksandra; Orešič-Barać Tijana; Kalač Pandurović Maja; Vok Marko; Dugonik Bogdan
  Contact allergy to methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone in Slovenia
  2014
 18. Nahtigal Blaža
  Znanstveno mnenje Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o ovrednotenju alergenih živil in živilskih sestavin za namene označevanja
  2015
 19. Štalc Barbara; Skela-Savič Brigita
  Znanje in poznavanje uporabe avtoinjektorja adrenalina pri pacientih po anafilaktični reakciji zaradi pika žuželk
  2015
 20. Rupnik Helena; Rijavec Matija; Korošec Peter
  Filaggrin loss-of-function mutations are not associated with atopic dermatitis that develops in late childhood or adulthood
  2015
 21. Poličnik Rok; Hlastan-Ribič Cirila
  Problematika prehranskih alergij v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji pri zagotavljanju šolske prehrane
  [The food allergy and organized meals programme in kindergartens and schools in Slovenia]
  2014
 22. Pečnik Katarina; Vojtic Igor
  Zakonodajni vidik označevanja alergenov: pregled veljavne evropske zakonodaje ter stališča slovenskih potrošnikov z alergijo na živila
  2014
 23. Hribar Maruša
  Homeopatsko zdravljenje alergij
  2009
 24. Lunder Mojca
  Reviewing clinical studies of probiotics as dietary supplements: probiotics for atopic and allergic disorders, urinary tract and respiratory infections
  2014
 25. Vučinič Dugonik Aleksandra; Vrbnjak Tatjana
  Ko pod prstanom srbi
  2014
 26. Vučinič Dugonik Aleksandra; Vrbnjak Tatjana
  Alergični na sonce?
  2014
 27. Iglič Aleš
  Metode tradicionalne kitajske medicine in bolnik z astmo in alergijo
  2006
 28. Brunčko Aleksander
  Poročilo o organizaciji pomladnega sestanka Sekcije malih bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi, ki deluje v okviru DPABS
  2013
 29. Brunčko Aleksander
  Sekcija otrok z boleznimi dihal in alergijskimi boleznimi
  2011
 30. Laptoš Tomislav
  Alergenska imunoterapija
  2013
 31. Kasesnik Karin
  Kako se telo odloči za spopad
  2009
 32. Pušenjak Stanko; Pinter Bojana; Kostoski Sašo; Ðokić Zdenka
  Ni dokazov o nevarnosti vložkov in tamponov
  2009
 33. Hajdinjak Robert
  Seneni nahod
  2007
 34. Košnik Mitja; Vesel Tina; Marčun Robert
  Anafilaksija
  2014
 35. Terčelj-Zorman Marjeta; Salobir Barbara; Zupančič Mirjana; Rylander Ragnar
  Zdravljenje z antimikotiki
  2013
 36. Terčelj-Zorman Marjeta
  Sarkoidoza
  2013
 37. Stopinšek Sanja; Ihan Alojz; Simčič Saša; Wraber-Herzog Branka; Salobir Barbara; Rylander Ragnar; Terčelj-Zorman Marjeta
  ln vitro testiranje z antimikotiki
  2013
 38. Stopinšek Sanja; Ihan Alojz; Wraber-Herzog Branka; Terčelj-Zorman Marjeta; Salobir Barbara; Rylander Ragnar; Simčič Saša
  Vpliv plesni na celice in vitro
  2013
 39. Ihan Alojz; Stopinšek Sanja; Wraber-Herzog Branka; Terčelj-Zorman Marjeta; Salobir Barbara; Simčič Saša
  Citokini pri sarkoidozi
  2013
 40. Terčelj-Zorman Marjeta; Salobir Barbara; Zupančič Mirjana; Wraber-Herzog Branka; Rylander Ragnar
  [Beta]-glukan v BALU pri bolnikih s sarkoidozo
  2013
 41. Matos Tadeja; Stopinšek Sanja; Terčelj-Zorman Marjeta
  Plesni v domačem okolju pri bolnikih s sarkoidozo
  2013
 42. Salobir Barbara; Harlander Matevž; Wraber-Herzog Branka; Terčelj-Zorman Marjeta
  Vnetni parametri pri sarkoidozi
  2013
 43. Catassi Carlo; Bai Julio C.; Bonaz Bruno; Bouma Gerd; Calabrò Antonio; Carroccio Antonio; Castillejo Gemma; Ciacci Carolina; Cristofori Fernanda; Dolinšek Jernej
  Non-celiac gluten sensitivity
  2013
 44. Mičetić-Turk Dušanka; Dolinšek Jernej; Puklavec Evelin; Šikić Pogačar Maja
  Sodobne smernice prehrane dojenčkov
  [Contemporary infant nutrition guidelines]
  2012
 45. Goslar Tomaž; Gorjup Vojka; Salobir Barbara
  Epoprostenol as bridge therapy to lung transplantation in pulmonary arteria hypertension-case report
  2013
 46. Presaditev pljuč in možnosti kirurškega zdravljenja pljučne hipertenzije
  [Lung transplantation and surgical options for treatment of pulmonary hypertension]
  2013
 47. Korošec Peter
  BAL in sarkoidoza
  2013
 48. Mlakar Polona; Salobir Barbara; Strašek Janja; Èobo Nusret; Terčelj-Zorman Marjeta; Šabovič Mišo
  Effect of apples and walnuts on classical risk factors and inflammatory markers in patients after myocardia infarction undergoing cardiac rehabilitation
  2013
 49. Mlakar Polona; Salobir Barbara; Šabovič Mišo; Terčelj-Zorman Marjeta
  Pljučna embolija in sarkoidoza
  2013
 50. Hodolič Marina
  PET/CT pri sarkoidozi
  2013
 51. Nova spoznanja pri raziskavah sarkoidoze
  2013
 52. Košnik Mitja; Zidarn Mihaela; Marčun Robert
  Zbornik sestanka
  2013
 53. Homšak M; Šilar M; Korošec P
  Uporaba rekombinantnih alergenov v diagnostiki prehrambene alergije: arašidi
  2012
 54. Zidarn Mihaela
  Laboratorijska diagnostika nutritivne alergije: kožni testi, provokacijski testi, testi in-vitro
  2012
 55. Košnik Mitja
  Klasifikacija nutritivne alergije: mehanizmi neugodnih reakcij po hrani
  2012
 56. Mušič Ema
  Najpogostejši alergeni in navzkrižne alergije
  2012
 57. Brunčko Aleksander
  Spomladanske alergije
  2012
 58. Kecelj Peter
  Merjenje velikosti urtike pri kožnem vbodnem testiranju alergije z linijskim laserskim merilnikom v primerjavi z milimeterskim ravnilom: magistrsko delo
  2010
 59. Zidarn Mihaela
  Slovenska standardna serija kožnih testov alergije
  2011
 60. Košir Renata; Slabe Nina
  Alergije in preobčutljivosti na sončne žarke
  2009
 61. Glavnik Vesna
  Dojenje - najboljša preventiva: alergije pri otrocih
  2010
 62. Mušič Ema
  Alergije v hladnih sezonah in celotne alergije: letni časi in alergijske bolezni
  2010
 63. Grm Darja
  Vloga medicinske sestre v operacijski sobi pri operaciji srca
  2010
 64. Lukić Milica; Terčelj Marjeta; Salobir Barbara
  Pulmonary sarcoidosis induced by interferon-alpha therapy in chronic vilar hepatitis C - a case report
  2009
 65. Preložnik-Zupan Irena; Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Škrget Matevž
  A case of sarcoidosis with hematologic manifestation
  2009
 66. Ihan Alojz; Wraber Branka; Simčič Saša
  The immunology of sarcoidosis
  2009
 67. Mrevlje Živa; Terčelj Marjeta; Salobir Barbara
  A case of sarcoidosis with gastrointestinal involvement
  2009
 68. Troha Anja; Terčelj Marjeta; Salobir Barbara
  A case report of cardiac sarcoidosis
  2009
 69. Harlander Matevž; Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Meznarič-Petruša Mija
  A case of sarcoidosis with muscle involvement
  2009
 70. Peterlin Borut; Medica Igor; Maver Aleš
  Slovenian contribution to genetics of sarcoidosis
  2009
 71. Peterlin Borut; Medica Igor; Maver Aleš
  Genetics of sarcoidosis
  2009
 72. Salobir Barbara; Terčelj Marjeta; Šabovič Mišo; Rylander Ragnar
  D-dimer, maker of worse prognosis and fibrosis, is associated with increased concentrations of airborne beta N-acethylhexosaminidase in pilot study of patients with sarcoidosis
  2009
 73. Stopinšek S; Ihan A; Wraber B; Simčič S; Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Rylander Ragnar
  Reduced in vitro inflammatory response to fungal polysaccharide zymosan A in patients with sarcoidosis
  2009
 74. Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Zupančič Mirjana; Simčič Saša; Wraber Branka; Stopinjšek Sanja; Rylander Ragnar
  Chitotriosidase activity in sarcoidosis and some other pulmonary diseases
  2009
 75. Salobir Barbara; Terčelj Marjeta; Simčič Saša; Stopinjšek Sanja; Wraber Branka
  IL-6 and TNFalpha in plasma and BAL fluid of patients with pilmonary sarcoidosis
  2009
 76. Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Simčič Saša; Wraber Branka; Zupančič Mirjana; Rylander Ragnar
  Antifungal medication improves treatment of sarcoidosis
  2009
 77. Terčelj Marjeta
  Sarcoidosis and our research orientation
  2009
 78. Anonymous ;
  1st Meeting Nova spoznanja pri raziskavah sarkoidoze; 2009 mar 17; Ljubljana
  [1st Meeting Recent advances in sarcoidosis research; 2009 Mar 17; Ljubljana]
  2009
 79. Marin Aleksander
  Sezonski rinokonjuktivitis: najpogostejša oblika alergije
  2009
 80. Zidarn Mihaela
  Priporočena slovenska standardna serija inhalacijskih alergenov za kožne teste alergije
  2009
 81. Marin Aleksander
  Kdaj pri nas cvetijo rastline, ki povzročajo alergije?
  2007
 82. Vok Marko; Kalač Pandurović Maja; Vučinič Dugonik Aleksandra
  Alergijski kontaktni dermatitis zaradi rastlin
  2008
 83. Rotovnik Tanja
  Alergije danes - je pomemben način življenja?
  2008
 84. Žoldoš Martina
  Alergije znova na pohodu (2. del)
  2008
 85. Bajrović Nisera
  Alergije in zdravljenje alergij pri populaciji, ki je aktivno udeležena v cestnem prometu
  [Allergies and medical treatment of allergies in driving population]
  2007
 86. Terčelj Marjeta
  Alergije - zdravljenje in interakcije z drugimi zdravili
  [Allergies: treatment and its interaction with other drugs]
  2007
 87. Zidarn Mihaela
  Astma
  2007
 88. Osolnik Katarina
  Dispneja, ovirano dihanje
  2007
 89. Zidarn Mihaela
  Alergijske bolezni v dihalih
  2007
 90. Škrgat-Kristan Sabina; Gabrijelčič Jasmina
  Kaj je kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)?
  2007
 91. Čamernik M
  Specifična imunoterapija
  [Specific allergen immunotherapy]
  2007
 92. Jug Z; Kučinič I; Mehić H
  Vloga medicinske sestre pri zdravljenju akutne alergijske reakcije
  [The nursing sister's role in the treatment of acute allergic reactions]
  2007
 93. Zidarn Mihaela; Eržen Renato; Bajrović Nisera
  Manj znani razlogi za alergije povzročene z delom
  2007
 94. Korošec Peter; Košnik Mitja
  Diagnostika alergije
  2007
 95. Košnik Mitja
  Diagnostika alergije
  2007
 96. Mušič Ema
  Ali imamo težave zaradi alergije na cvetni prah samo spomladi
  2006
 97. Bukovnik Barbara
  Alergija za lateks: razširjenost in reševanje problema pojava alergije za naravni lateks
  2001
 98. Mušič Ema
  Alergični na alergije
  2006
 99. Primožič Sonja
  Težav ne povzročajo le alergije
  2005
 100. Hren Irena; Širca-Čampa Andreja; Barič Ljubica
  Nova spoznanja o prehrani: prehranske alergije pri otrocih
  2003

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics