biomedicina slovenica


"Algoritmi" : 255

 1. Hofheinz Ralf-Dieter; Deplanque Gaël; Komatsu Yoshito; Kobayashi Yoshimitsu; Ocvirk Janja; Racca Patrizia; Guenther Silke; Zhang Jun; Lacouture Mario E.; Jato Eminah
  Recommendations for the prophylactic management of skin reactions induced by epidermal growth factor receptor inhibitors in patients with solid tumors
  2016
 2. Križmarić Miljenko; Žunkovič Lidija
  Kako avtomatski zunanji defibrilator prepozna ventrikularno tahikardijo brez pulza
  [How AED recognizes ventricular tachycardia without pulse]
  2016
 3. Grmec Štefek; Čander Darko
  Algoritmi oživljanja
  2010
 4. Jazbinšek Vojko; Lužnik Janko; Trontelj Zvonko
  Ojačitev oscilometričnega indeksa pri neinvazivnih meritvah krvnega tlaka
  2007
 5. Janežič Dušanka
  Od matematike do razvoja zdravil
  [From mathematics to drug development]
  2012
 6. Podbregar Matej; Kovačič Miha; Podbregar-Marš Aleksandra; Brezočnik Miran
  Predicting defibrillation success by genetic programming in patients with out-of-hospital cardiac arrest
  2003
 7. Ferkolj Ivan
  Cilji zdravljenja pri kronični vnetni črevesni bolezni
  [Treat-to-target in IBD]
  2014
 8. Fürst Jurij
  Generično predpisovanje zdravil
  2010
 9. Premuš Marušič Alenka
  Sheme zdravljenja pri kronični bolečini in mehanizmi interakcij z analgetiki
  [Treatment alghoritms in chronic pain and mechanisms of interactions with analgesics]
  2012
 10. Grmec Štefek; Zafošnik Uroš
  Šok - patofiziologija i algoritam liječenja
  2007
 11. Bošan-Kilibarda Ingrid; Grba-Bujević Maja
  Trauma
  2007
 12. Šantl-Letonja Marija; Hajdinjak Tine
  Dvoenergijska računalniško-tomografska preiskava pri obravnavi bolnikov s kamni v sečilih
  [Dual energy CT for evaluation of patients with urinary stones]
  2014
 13. Vlaisavljević Veljko; Zazula Damjan; Kukovič Urška
  Inovativna metoda za analizo ožilja okoli folikla
  2009
 14. Stanek Maruša; Jurišić Aleksandar; Babić Miroslav
  Anonimizacija podatkovnih baz
  [Database anonymization]
  2009
 15. Ćeranić Davorin; Zorman Milan; Skok Pavel
  Umetna inteligenca in algoritmi kliničnega odločanja
  [Artificial intelligence and algoritms of clinical decision]
  2013
 16. Strauss Maja; Koželj Anton
  Uporaba supraglotičnih pripomočkov v oskrbi dihalnih poti
  [#The #use of supraglottic devices in respiratory care]
  2013
 17. Trebše Rihard; Mihalič Rene; Trampuž Andrej
  Okužbe vsadkov: algoritmični pristop k diagnostiki in zdravljenju
  [Orthopedic implant infections: algorithmic approach to diagnostics and treatment]
  2011
 18. Levičnik-Stezinar Snežna
  Priporočila in algoritmi za presejalno testiranje dajalcev organov, celic in tkiv
  2011
 19. Grmec Štefek
  Akutno stanje zmedenosti in nezavestni bolnik
  [Acute confusion and the unconscious patient]
  2009
 20. Geršak Gregor; Drnovšek Janko
  Avtomatski merilniki krvnega tlaka za domačo uporabo - ali jim lahko zaupamo?
  [Automatic blood pressure measurement devices for home use - can we trust them ?]
  2009
 21. Snoj Marko
  Melanom - algoritmi diagnostike in zdravljenja
  2007
 22. Grmec Štefek; Špindler Mateja
  Algoritmi oživljanja pri odraslih
  2006
 23. Čufer Tanja; Snoj Nataša
  Algoritmi zdravljenja raka dojke in novosti na tem področju
  [Treatment algorithms for breast cancer and new approaches]
  2006
 24. Kalan Gorazd; Vidmar Ivan; Zver Aleksandra
  Novi algoritmi oživljanja pri zastoju srca
  2006
 25. Grmec Štefek; Špindler Mateja
  Algoritmi oživljanja pri odrasli osebi
  [Algorithms of cardiopulmonary resuscitation in adults]
  2006
 26. Grmec Štefek
  Šok - patofiziologija i algoritam liječenja
  2006
 27. Grmec Štefek
  Srčani zastoj u traumi (TRCA) (1, 2)
  2006
 28. Bošan-Kilibarda Ingrid; Grba-Bujević Maja
  Trauma: hitna stanja i algoritmi zbrinjavanja
  2006
 29. Demšar Aleš; Plaskan Lidija
  Zgodnja medicinska rehabilitacija bolnikov s poškodbo hrbtenjače
  [Early medical rehabilitation of the patients with spinal cord injury]
  2003
 30. Uršič-Vrščaj Marjetka; Vrtačnik-Bokal Eda; Kovačič Jule
  Pomen HPV pri odkrivanju prekanceroz ter HPV algoritmi
  2003
 31. Uršič-Vrščaj Marjetka; Kovačič Jule
  Test HPV - algoritmi za določanje onkogenih HPV pri abnormnih in blago diskariotičnih celicah materničenga vratu
  2002
 32. Vrtačnik-Bokal Eda
  HPV algoritmi v klinični praksi
  2002
 33. Urbančič Mojca; Hawlina Marko
  Primerjava hitrih testnih strategij pri izpadih v centralnem vidnem polju z uporabo programa Octopus M2
  [Comparison of fast strategies with normal threshold strategy using Octopus programme M2 in central filed defects]
  2002
 34. Vilar Polona; Dimec Jure
  Krnjenje kot osnova nekaterih nekonvencionalnih metod poizvedovanja
  2000
 35. Matičič Mojca
  Spolno prenosljive okužbe v tropih
  [Sexually transmitted infections in tropics]
  2000
 36. Kaiser Janez; Kalčič Zdravko
  Učenje prikritih modelov Markova z genetskimi algoritmi
  [Training of hidden Markov models with genetic algorithms]
  1998
 37. Zakotnik Branko; Lindtner J; Budihna M; Marolt F; Škrk J; Štabuc B; Žgajnar J
  Diagnostični algoritmi raka v ambulanti splošne medicine. Zbornik 9. onkološki vikend; 1996 apr 12-13; Laško
  1996
 38. Ažman D
  Kronična bolečina pri bolniku z rakavo boleznijo: Pomembni dejavniki za uspešno zdravljenje bolečine
  1996
 39. Zakotnik B
  Bolečine v kosteh in maligna bolezen
  1996
 40. Stanovnik M
  Rak moških spolnih organov
  1996
 41. Čufer T
  Rak ledvic
  1996
 42. Červek J
  Rak urotelija
  1996
 43. Uršič-Vrščaj M
  Odkrivanje zgodnjih obnovitev rakov rodil
  1996
 44. Štabuc B
  Diagnostični algoritem obnovitve bolezni po radikalnem zdravljenju raka debelega črevesa in danke
  1996
 45. Štabuc B
  Diagnostični algoritem obnovitve bolezni po radikalnem zdravljenju želodčnega raka
  1996
 46. Lindtner J
  O spoznavanju obnovitve raka dojk
  1996
 47. Furlan L
  Tumorji glave in vratu - diagnostični algoritmi obnovitve bolezni
  1996
 48. Petrič-Grabnar G
  Diagnostični algoritmi obnovitve bolezni: Hodgkinova bolezen in ne-Hodgkinovi limfomi
  1996
 49. Božiček F
  Težave pri spoznavanju rakave bolezni v ambulanti splošne medicine
  1996
 50. Marolt F
  Rak sečil pri odraslih
  1996
 51. Fras AP
  Rak zunanjega spolovila in nožnice (Ca vulvae, Ca vaginae): diagnostični algoritmi primarne bolezni
  1996
 52. Fras AP
  Rak jajčnikov in jajcevodov (Ca ovarii, Ca tubae): diagnostični algoritmi primarne bolezni
  1996
 53. Fras AP
  Rak materničnega telesa (Ca endometrii, Ca corporis uteri): diagnostični algoritmi primarne bolezni
  1996
 54. Fras AP
  Rak materničnega vratu (Ca colli uteri, Ca cervicis): diagnostični algoritmi primarne bolezni
  1996
 55. Markovič S
  Primarni tumorji jeter
  1996
 56. Štabuc B
  Diagnostični algoritmi raka debelega črevesa in danke
  1996
 57. Štabuc B
  Diagnostični algoritmi želodčnega raka
  1996
 58. Štabuc B
  Diagnostični algoritmi raka požiralnika
  1996
 59. Debevec M
  Diagnostični algoritmi raka v ambulanti splošne medicine: pljučni rak
  1996
 60. Kralj M
  Diagnostični postopek pri bolniku z rakom prostate
  1996
 61. Kralj M
  Diagnostični postopek pri bolniku z rakom mod
  1996
 62. Lindtner J
  Diagnostični algoritmi raka dojk v splošni ambulanti
  1996
 63. Pompe F
  Diagnostični algoritmi raka ščitnice v ambulanti splošne medicine
  1996
 64. Budihna M; Šmid L
  Tumorji glave in vratu: odkriti jih je bistveno laže, če na karcinom že takoj pomislimo
  1996
 65. Eržen D; Novak J
  Sarkomi mehkih tkiv
  1996
 66. Vovk M; Zakotnik B
  Povečane bezgavke
  1996
 67. Rudolf Z
  Kožni rak: nemelanomski rak kože
  1996
 68. Hribar-Habinc M; Manohin A
  Novi algoritmi pri oživljanju odraslih
  1993
 69. Jevtič Vladimir
  Magnetnoresonančne preiskave mišično-kostnega sistema
  [Magnetic resonance imaging of the musculoskeletal system]
  1995
 70. Pohar B; Horvat M
  Šok
  1994
 71. Horvat M; Možina H
  Koma
  1994
 72. Tomažič M
  Hiperglikemija
  1994
 73. Hojker S
  Gomolj v ščitnici
  1994
 74. Preželj J; Kocijančič A
  Sekundarna amenoreja
  1994
 75. Andoljšek D
  Laboratorijska razpoznava motene hemostaze
  1994
 76. Mlakar U
  Monoklonska imunoglobulinemija
  1994
 77. Černelč P
  Pospešena sedimentacija eritrocitov
  1994
 78. Andoljšek D
  Trombocitoza
  1994
 79. Modic M
  Eozinofilija
  1994
 80. Modic M
  Limfocitoza
  1994
 81. Preložnik-Zupan I; Černelč P
  Nevtropenija
  1994
 82. Preložnik-Zupan I; Černelč P
  Nevtrofilija
  1994
 83. Černelč P
  Pancitopenija
  1994
 84. Pretnar J
  Povečane bezgavke
  1994
 85. Pretnar J
  Povečana vranica
  1994
 86. Mlakar U
  Anemija
  1994
 87. Rozman B; Kveder T
  Sum na sistemske avtoimunske bolezni
  1994
 88. Praprotnik S
  Revmatoidni faktor
  1994
 89. Presetnik M
  Mišična bolečina
  1994
 90. Logar D; Zidar J
  Mišična oslabelost
  1994
 91. Kastelic-Klasinc C
  Entezopatija - entezitis
  1994
 92. Kos-Golja M
  Bolečina v križu
  1994
 93. Tomšič M
  Artralgije in artritis
  1994
 94. Mušič E
  Urtikarija in angioedem
  1994
 95. Markovič S; Buturović J
  Naključne najdbe v trebuhu
  1994
 96. Markovič S
  Povečana aktivnost alkalne fosfataze
  1994
 97. Markovič S
  Zvečani aktivnosti aminotransferaz
  1994
 98. Štepec S
  Ascites
  1994
 99. Štepec S
  Povečana jetra
  1994
 100. Mlinarič V
  Zlatenica
  1994

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics