biomedicina slovenica


"Alkohol" : 1152

 1. Blagotinšek Cokan Kaja; Perše Martina; Jeruc Jera; Lorbek Gregor; Urlep Žiga; Juvan Peter; Nadižar Nejc; Rozman Damjana
  Non-alcoholic fatty liver disease induced hepatocellular carcinoma: major genetic risk factors in a mouse model HCyp51-/-
  2018
 2. Blagotinšek Cokan Kaja; Perše Martina; Jeruc Jera; Lorbek Gregor; Urlep Žiga; Juvan Peter; Nadižar Nejc; Rozman Damjana
  Uporabnost mišjih modelov za študije hepatokarcinogeneze sprožene z blokirano sintezo holesterola zaradi izbitja gena Cyp51
  2018
 3. Cassetta Briana; Meunier Sara; Kejžar Jan; Novak Šarotar Brigita
  Sindrom odvisnosti od alkohola
  [Alcohol use disorder]
  2017
 4. Pregelj Peter; Pišljar Marko; Milič Janja; Velikanje Franjo
  Prepoznavanje in zdravljenje odvisnosti od alkohola - interdisciplinarni pogled
  2016
 5. Tomori Martina
  Recenzija
  2016
 6. Peterlin-Mašič Lucija
  Alkohol in zdravila
  [Alcohol and medicines]
  2018
 7. Radovanovič Mirjana; Rus-Makovec Maja
  A temporal profile of pro-abstinence-oriented constructs from the modified theory of planed behavior in a Slovenian clinical sample of treated alcoholics - an 18-year follow-up
  [Časovni profil konstruktov prilagojene teorije načrtovanega vedenja v slovenskem vzorcu pacientov po zdravljenju odvisnosti od alkohola - 18-letno sledenje]
  2018
 8. Kolšek Marko
  Spreminjanje pivskih navad
  2017
 9. Kolšek Marko
  Preventivni pregled na področju tveganega in škodljivega pitja alkohola
  2017
 10. Razlag Kolar Tina; Kaučič Boris Miha; Štemberger Kolnik Tamara
  Povezava med zdravstveno pismenostjo in življenjskim slogom starih ljudi
  2017
 11. Politakis Vida Ana; Pregelj Peter; Videtič Paska Alja; Zupanc Tomaž
  Association between alcohol abuse, childhood adverse events and suicide
  [Povezava med zlorabo alkohola, stresnimi dogodki v otroštvu in samomorom]
  2017
 12. Lovrečič Barbara; Lovrečič Mercedes
  Zdravstvena problematika alkohola v Sloveniji
  2017
 13. Plemenitaš Anja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  The influence of NLRP3 inflammasome polymorphisms on alcohol dependence
  2017
 14. Zelko Erika; Podojsteršek Jana; Švab Igor; Kolšek Marko; Sever Maja
  Differences in alcohol consumption habits between Roma and non-Roma in Northeastern Slovenia
  [Razlike v uživanju alkohola med Romi in Neromi v severovzhodni Sloveniji]
  2017
 15. Hočevar-Grom Ada; Zaletel Metka; Kvaternik Ines; Kastelic Andrej; Hren Jožef
  Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola med obsojenimi osebami v Sloveniji
  2017
 16. Dukadinoska Maja; Kolšek Marko; Petek Šter Marija; Rotar-Pavlič Danica
  Pitje alkohola in protrombinski čas, izražen z mednarodnim uerjenim razmerjem, pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo, ki se zdravijo z natrijevim varfarinatom
  2017
 17. Žiberna Lovro
  Farmakokinetika etanola in interakcije z zdravili
  2017
 18. Koprivnikar Helena; Milavec Maja
  Uporaba tobaka in sorodnih izdelkov med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 19. Drev Andreja; Milavec Maja; Kvaternik Ines
  Uporaba prepovedanih drog med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 20. Serec Maša; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Milavec Maja; Roškar Maja
  Uporaba alkohola med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 21. Lavtar Darja; Milavec Maja; Delfar Nataša; Drev Andreja; Kvaternik Ines; Koprivnikar Helena; Serec Maša; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Roškar Maja
  Opis raziskave in metodologije
  2017
 22. Jaki Nika
  Al'kohol al' pa ne
  2017
 23. Pirkmajer Sergej
  Patofiziološki temelji alkoholizma
  2017
 24. Hostnik Tadeja; Osredkar Damjan
  Vpliv alkohola na otroke in mladostnike
  2017
 25. Dernovšček Hafner Nataša; Bucik Valentin; Dodič-Fikfak Metoda
  Dejavniki povezani z družino in raba drog pri mladostnikih
  2015
 26. Bučan Eva; Bregar Branko
  Uporaba novih psihoaktivnih snovi med študenti zdravstvenih in pedagoških poklicev
  [The use of new psychoactive drugs among students of health and teaching professions]
  2017
 27. Majc Dejan; Tepeš Bojan
  Vpliv načina obravnave bolnikov z alkoholno jetrno cirozo na preživetje
  2016
 28. Kolšek Marko; Tiljak Hrvoje
  Alcohol consumption
  2017
 29. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Factors associated with greater potential for alcohol misuse among the students of the Gorenjska region
  [Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji]
  2016
 30. Anderson P.; Wojnar Marcin; Jakubczyk Andrzej; Gual Antoni; Segura Lidia; Sovinova Hana; Csemy Ladislav; Kaner Eileen; Newbury-Birch Dorothy; Kolšek Marko
  Managing alcohol problems in general practice in Europe
  2016
 31. Dernovšček Hafner Nataša; Bucik Valentin
  Zaznani starševski nadzor kot napovednik pogostosti rabe alkohola pri mladostnikih
  [Perceived parental control as a predictor of the frequency of alcohol use in the youth]
  2016
 32. Rola Eva; Ferk Polonca; Mrhar Aleš
  Retrospektivna analiza ambulantne imunosupresivne terapije pri bolnikih s presajenimi jetri
  [Retrospective analysis of outpatient immunosuppressive therapy in liver transplant patients]
  2016
 33. Radoš Krnel Sandra; Budde Axel; Dalen Wim van; van Dale Djoeke; Vegt Kirsten; Segura Lidia; Palacio-Vieira Jorge; Frango Paula; Mišič Janja; Rozman Teja; Lamut Aleš; Radoš Krnel Sandra; Mišič Janja; Bull Bernt
  Public awareness, school-based and early interventions to reduce alcohol related harm
  2016
 34. Ucman Saša; Malešič Urša; Žerovc Mitja; Novak Šarotar Brigita
  Krizne intervencije pri odvisnosti od alkohola
  2016
 35. Visnovič-Poredoš Aleksandra; Kolšek Marko
  Ocena uspešnosti spletne intervencije za zmanjšanje pitja alkohola
  [Evaluation of efficacy of a web based intervention for drinking reduction]
  2016
 36. Plemenitaš Anja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Vpliv genske variabilnosti presnove etanola in serotoninskega sistema na abstinenco in izražanje psiholoških komponent pri odvisnosti od alkohola
  [Genetic influences in metabolism of ethanol and serotonergic system on abstinence and expression of psychological traits]
  2015
 37. Lorbek Gregor; Urlep Žiga; Rozman Damjana
  Pharmacogenomic and personalized approaches to tackle the nonalcoholic fatty liver disease
  2016
 38. Kraljić Suzana; Drnovšek Klemen
  Fetus: to be or not to be a subject - that is the question
  [Fetus: biti ali ne biti subjekt - to je zdaj vprašanje]
  2016
 39. Bregant Tina; Gradišnik Ivana
  Trezno o alkoholu
  2016
 40. Šprah Lilijana; Novak Tatjana
  Behavioural inhibition system (BIS) and behavioural activation system (BAS) as predicators of emotional and cognitive deficits observed in alcohol abstainers
  2008
 41. Nasui Bogdana Adriana; Popa Monica; Popescu Codruta Alina
  Drinking patterns and behavioral consequences
  [Pivske navade in vedenjske posledice]
  2016
 42. Lesjak Vesna; Stanojević-Jerković Olivera
  Physical activity, sedentary behavior and substance use among adolescents in Slovenian urban area
  [Telesna aktivnost, oblike sedečega vedenja in uživanje psihoaktivnih snovi med mladostniki v slovenskem urbanem okolju]
  2015
 43. Dietner Sabina; Bilban Marjan; Žlender Bojan
  Primerjava stališč slovenskih voznikov do zdravstvenega tveganja v cestnem prometu leta 1996 in 2002
  [Comparison of the standpoints of the Slovenian drivers to health risk in road traffic in 1996 and 2002]
  2005
 44. Kovačič Suzana P.; Dokl Tina; Hafner Alenka
  Shujšali za skoraj devet ton
  2007
 45. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Focus points in prevention actions against legal substances' abuse
  2015
 46. Visnovič-Poredoš Aleksandra; Kolšek Marko
  The drinking habits of users of an alcohol drinking screening website in Slovenia
  [Pivske navade uporabnikov spletne strani, ugotovljene z vprašalnikom o pitju alkohola v Sloveniji]
  2016
 47. Strojan Primož
  Alkohol in rak
  2015
 48. Koprivnikar Helena; Zorko Maja; Drev Andreja; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Kvaternik Ines; Macur Mirna; Albreht Tit; Čebašek-Travnik Zdenka; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe
  2015
 49. Govc Eržen Jana
  Aktualno v družinski medicini
  2015
 50. Koprivnikar Helena; Macur Mirna
  Razširjenost kombinacij uporabe tobaka, alkohola in konoplje
  2015
 51. Drev Andreja; Kvaternik Ines; Macur Mirna
  Socialno-ekonomske neenakosti v povezavi z uporabo konoplje
  2015
 52. Zorko Maja; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Macur Mirna
  Socialno-ekonomske neenakosti v povezavi s pitjem alkoholnih pijač
  2015
 53. Koprivnikar Helena; Macur Mirna
  Socialno-ekonomske neenakosti v kajenju
  2015
 54. Koprivnikar Helena; Zorko Maja; Hovnik-Keršmanc Marjetka
  Socialno-ekonomske neenakosti v razširjenosti uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog
  2015
 55. Drev Andreja; Kvaternik Ines; Macur Mirna
  Prepovedane droge
  2015
 56. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Zorko Maja; Macur Mirna
  Alkohol
  2015
 57. Koprivnikar Helena; Macur Mirna
  Tobak
  2015
 58. Macur Mirna; Drev Andreja; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Koprivnikar Helena; Kvaternik Ines; Zorko Maja
  Opis raziskave in metodologije
  2015
 59. Hočevar-Grom Ada
  Predgovor
  2015
 60. Eržen Ivan
  Predgovor
  2015
 61. Plemenitaš Anja; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Dolžan Vita; Kores-Plesničar Blanka
  Alcohol dependence and genetic variability in the serotonin pathway among currently and formerly alcohol-dependent males
  2015
 62. Plemenitaš Anja; Kores-Plesničar Blanka; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Dolžan Vita
  Genetic variability in tryptophan hydroxylase 2 gene in alcohol dependence and alcohol-related psychopathological symptoms
  2015
 63. Bombek Mirko
  Alkohol - koristen ali škodljiv, nedolžen ali kriv?
  2009
 64. Butara Polonca; Petelin Milena; Pohar-Marinšek Živa
  Primerjava vpliva alkohol-etra in Delaunay fiksativa na obarvanost celic v citoloških vzorcih barvanih s Papanicolaou metodo
  1987
 65. Razboršek Vincenc
  Alkohol in starejši ljudje
  2000
 66. Lipar Tina
  Zloraba alkohola pri starejših
  2011
 67. Stanković Dragana; Gasar Jaka
  V Novem mestu proti opijanju na javnih krajih
  2015
 68. Pandel Mikuš Ruža; Rajter Branka
  Dietni ukrepi pri arterijski hipertenziji
  2012
 69. Svetic Branka; Tušar Sandra; Gantar Helena; Pirc-Ćurić Emilija; Prodan Žitnik Irena; Avberšek-Lužnik Ivica
  Polimorfizmi v genih za alkohol-dehidrogenazo in serotoninski receptor 1B pri Slovencih
  [Polymorphisms in genes for alcohol-dehidrogenase and serotonin 1B receptor in the Slovene population]
  2014
 70. Kolšek Marko; Klemenc-Ketiš Zalika
  Alcohol drinking among the students of the University of Maribor, Slovenia
  [Pitje alkohola med študenti Univerze v Mariboru, Slovenija]
  2015
 71. Lovrečič Mercedes; Blejc Urša
  Država v alkoholnih hlapih
  2015
 72. Franko Alenka
  Psihoaktivne snovi, zdravila in alkohol
  2015
 73. Kolenc Judita
  Zastrupitev z alkoholom
  [Alcohol intoxication]
  2013
 74. Podbrežnik Slavko
  Opijanje mladostnikov zbuja skrb
  2015
 75. Flis Vojko
  Alkohol in kofein na zatožni klopi
  2011
 76. Lovrečič Barbara; Lovrečič Mercedes
  Slovenci in alkohol
  2015
 77. Jagodič Klemen; Korošec Jagodič Helena
  Kost pri bolniku z rakom prostate
  [Bone health in patients with prostate cancer]
  2013
 78. Martinc Mateja; Poklar Vatovec Tamara; Jurdana Mihaela
  Vloga prehrane pri preprečevanju in zdravljenju nealkoholne zamaščenosti jeter
  [ The role of nutrition in preventing and treating non-alcoholic fatty liver disease]
  2015
 79. Špendl Joland Barbara; Rašić Jure; Skela-Savič Brigita; Bregar Branko
  Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja
  2015
 80. Svetic Branka; Prodan Žitnik Irena; Gantar Helena; Avberšek-Lužnik Ivica
  Klinična uporabnost laboratorijskih testov pri preiskovancih z diagnozo odvisnosti od alkohola
  2015
 81. Kamenšak Tina; Bregar Branko
  Razširjenost uporabe psihoaktivnih substanc pri študentih zdravstvene nege Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
  [Prevalence of psychoactive substance abuse among College of nursing Jesenice students]
  2014
 82. Vidič Hudobivnik Polona
  Zdravje svojcev alkoholikov po vključitvi v strukturiran program pomoči za obvladovanje problematike alkoholizma v družini AL-ANON
  2015
 83. Kolšek Marko
  Uloga ljekara porodične medicine kod pacijenata zavisnih od alkohola
  [The role of general practitioner at patients addicted to alcohol]
  2015
 84. Franko Alenka
  Alkohol, droge in tobak
  2015
 85. Kovač Urša; Košir Rok; Fužir Natalija; Lewinska Monika; Kovač Jernej; Klančar Gašper; Trebušak Podkrajšek Katarina; Kotnik Primož; Battelino Tadej; Rozman Damjana
  PNPLA3 as a potential marker for non-alcoholic fatty liver disease in children with familial hypercholesterolemia?
  2015
 86. Šalamon Helena; Ramovš Jože; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Zdravljenci, odvisni od alkohola in zdravil
  2015
 87. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara
  Poraba alkohola
  2015
 88. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Rant Hafner Sava; Zorko Maja
  Alkohol in nosečnost
  2015
 89. Domić Anto; Tahirović Husref; Čižek-Sajko Mojca
  Alcohol consumption among adolescents in the Brčko district of Bosnia and Herzegovina
  2015
 90. Železnik Danica; Bošnjak Nea; Kaučič Boris Miha
  Comparison of alcohol abuse between students of two secondary nursing schools
  2015
 91. Gilchrist Gail; Moskalewicz Jacek; Nutt Rachel; Love John; Germeni Evi; Valkova Ivana; Kantchelov Alexsander; Stoykova Tsvetana; Bujalski Michal; Poplas-Susič Tonka; Baldacchino Alex
  Understanding access to drug and alcohol treatment services in Europe
  2014
 92. Hamilton F.L.; Laverty A. A.; Gluvajić Daša; Huckvale Kit; Car Josip; Majeed Azeem; Millett Christopher
  Effect of financial incentives on delivery of alcohol screening and brief intervention (ASBI) in primary care
  2014
 93. Kobal Miloš
  Petinštirideset let prvega Kluba proti odvisnosti od alkohola
  2014
 94. Plemenitaš Anja; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Rus-Makovec Maja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Genetic variability in CYP2E1 and catalase gene among currently and formerly alcohol-dependent male subjects
  2014
 95. Podojsteršek Jana; Zelko Erika
  Primerjava pivskih navad med romsko in neromsko populacijo
  2014
 96. Wojnar Marcin; Anderson Peter; Jakubczyk Andrzej; Gual Antoni; Segura Lidia; Sovinova Hana; Csemy Ladislav; Kaner Eileen; Newbury-Birch Dorothy; Kolšek Marko
  How European general practitioners face alcohol problems
  2014
 97. Hajdinjak Emina; Markota Andrej; Mally Štefan; Križmarić Miljenko
  Neinvazivno merjenje ogljikovega monoksida v krvi in zgodnje odkrivanje zastrupitev z njim v predbolnišničnem okolju s prikazom primera
  [Noninvasive measuring of carbon monoxide in blood and early detection of carbon monoxide poisoning in pre-hospital setting with a case report]
  2012
 98. Čokolič Miro
  Alkohol, sladkorna bolezen in maček
  2012
 99. Alkoholizm i Narkomania
  [Alcoholism and Drug Addiction]
  1988
 100. Jurdana Mihaela; Bizjak Mojca
  Non-alcoholic fatty liver disease NAFLD in obese children
  [Nealkoholna zamaščenost jeter pri debelih otrocih]
  2014

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics