biomedicina slovenica


"Alkohol" : 1140

 1. Plemenitaš Anja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  The influence of NLRP3 inflammasome polymorphisms on alcohol dependence
  2017
 2. Zelko Erika; Podojsteršek Jana; Švab Igor; Kolšek Marko; Sever Maja
  Differences in alcohol consumption habits between Roma and non-Roma in Northeastern Slovenia
  [Razlike v uživanju alkohola med Romi in Neromi v severovzhodni Sloveniji]
  2017
 3. Hočevar-Grom Ada; Zaletel Metka; Kvaternik Ines; Kastelic Andrej; Hren Jožef
  Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola med obsojenimi osebami v Sloveniji
  2017
 4. Dukadinoska Maja; Kolšek Marko; Petek Šter Marija; Rotar-Pavlič Danica
  Pitje alkohola in protrombinski čas, izražen z mednarodnim uerjenim razmerjem, pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo, ki se zdravijo z natrijevim varfarinatom
  2017
 5. Žiberna Lovro
  Farmakokinetika etanola in interakcije z zdravili
  2017
 6. Koprivnikar Helena; Milavec Maja
  Uporaba tobaka in sorodnih izdelkov med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 7. Drev Andreja; Milavec Maja; Kvaternik Ines
  Uporaba prepovedanih drog med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 8. Serec Maša; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Milavec Maja; Roškar Maja
  Uporaba alkohola med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 9. Lavtar Darja; Milavec Maja; Delfar Nataša; Drev Andreja; Kvaternik Ines; Koprivnikar Helena; Serec Maša; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Roškar Maja
  Opis raziskave in metodologije
  2017
 10. Jaki Nika
  Al'kohol al' pa ne
  2017
 11. Pirkmajer Sergej
  Patofiziološki temelji alkoholizma
  2017
 12. Hostnik Tadeja; Osredkar Damjan
  Vpliv alkohola na otroke in mladostnike
  2017
 13. Dernovšček Hafner Nataša; Bucik Valentin; Dodič-Fikfak Metoda
  Dejavniki povezani z družino in raba drog pri mladostnikih
  2015
 14. Bučan Eva; Bregar Branko
  Uporaba novih psihoaktivnih snovi med študenti zdravstvenih in pedagoških poklicev
  [The use of new psychoactive drugs among students of health and teaching professions]
  2017
 15. Majc Dejan; Tepeš Bojan
  Vpliv načina obravnave bolnikov z alkoholno jetrno cirozo na preživetje
  2016
 16. Kolšek Marko; Tiljak Hrvoje
  Alcohol consumption
  2017
 17. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Factors associated with greater potential for alcohol misuse among the students of the Gorenjska region
  [Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji]
  2016
 18. Anderson P.; Wojnar Marcin; Jakubczyk Andrzej; Gual Antoni; Segura Lidia; Sovinova Hana; Csemy Ladislav; Kaner Eileen; Newbury-Birch Dorothy; Kolšek Marko
  Managing alcohol problems in general practice in Europe
  2016
 19. Dernovšček Hafner Nataša; Bucik Valentin
  Zaznani starševski nadzor kot napovednik pogostosti rabe alkohola pri mladostnikih
  [Perceived parental control as a predictor of the frequency of alcohol use in the youth]
  2016
 20. Rola Eva; Ferk Polonca; Mrhar Aleš
  Retrospektivna analiza ambulantne imunosupresivne terapije pri bolnikih s presajenimi jetri
  [Retrospective analysis of outpatient immunosuppressive therapy in liver transplant patients]
  2016
 21. Radoš Krnel Sandra; Budde Axel; Dalen Wim van; van Dale Djoeke; Vegt Kirsten; Segura Lidia; Palacio-Vieira Jorge; Frango Paula; Mišič Janja; Rozman Teja; Lamut Aleš; Radoš Krnel Sandra; Mišič Janja; Bull Bernt
  Public awareness, school-based and early interventions to reduce alcohol related harm
  2016
 22. Ucman Saša; Malešič Urša; Žerovc Mitja; Novak Šarotar Brigita
  Krizne intervencije pri odvisnosti od alkohola
  2016
 23. Visnovič-Poredoš Aleksandra; Kolšek Marko
  Ocena uspešnosti spletne intervencije za zmanjšanje pitja alkohola
  [Evaluation of efficacy of a web based intervention for drinking reduction]
  2016
 24. Plemenitaš Anja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Vpliv genske variabilnosti presnove etanola in serotoninskega sistema na abstinenco in izražanje psiholoških komponent pri odvisnosti od alkohola
  [Genetic influences in metabolism of ethanol and serotonergic system on abstinence and expression of psychological traits]
  2015
 25. Lorbek Gregor; Urlep Žiga; Rozman Damjana
  Pharmacogenomic and personalized approaches to tackle the nonalcoholic fatty liver disease
  2016
 26. Kraljić Suzana; Drnovšek Klemen
  Fetus: to be or not to be a subject - that is the question
  [Fetus: biti ali ne biti subjekt - to je zdaj vprašanje]
  2016
 27. Bregant Tina; Gradišnik Ivana
  Trezno o alkoholu
  2016
 28. Šprah Lilijana; Novak Tatjana
  Behavioural inhibition system (BIS) and behavioural activation system (BAS) as predicators of emotional and cognitive deficits observed in alcohol abstainers
  2008
 29. Nasui Bogdana Adriana; Popa Monica; Popescu Codruta Alina
  Drinking patterns and behavioral consequences
  [Pivske navade in vedenjske posledice]
  2016
 30. Lesjak Vesna; Stanojević-Jerković Olivera
  Physical activity, sedentary behavior and substance use among adolescents in Slovenian urban area
  [Telesna aktivnost, oblike sedečega vedenja in uživanje psihoaktivnih snovi med mladostniki v slovenskem urbanem okolju]
  2015
 31. Dietner Sabina; Bilban Marjan; Žlender Bojan
  Primerjava stališč slovenskih voznikov do zdravstvenega tveganja v cestnem prometu leta 1996 in 2002
  [Comparison of the standpoints of the Slovenian drivers to health risk in road traffic in 1996 and 2002]
  2005
 32. Kovačič Suzana P.; Dokl Tina; Hafner Alenka
  Shujšali za skoraj devet ton
  2007
 33. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Focus points in prevention actions against legal substances' abuse
  2015
 34. Visnovič-Poredoš Aleksandra; Kolšek Marko
  The drinking habits of users of an alcohol drinking screening website in Slovenia
  [Pivske navade uporabnikov spletne strani, ugotovljene z vprašalnikom o pitju alkohola v Sloveniji]
  2016
 35. Strojan Primož
  Alkohol in rak
  2015
 36. Koprivnikar Helena; Zorko Maja; Drev Andreja; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Kvaternik Ines; Macur Mirna; Albreht Tit; Čebašek-Travnik Zdenka; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe
  2015
 37. Govc Eržen Jana
  Aktualno v družinski medicini
  2015
 38. Koprivnikar Helena; Macur Mirna
  Razširjenost kombinacij uporabe tobaka, alkohola in konoplje
  2015
 39. Drev Andreja; Kvaternik Ines; Macur Mirna
  Socialno-ekonomske neenakosti v povezavi z uporabo konoplje
  2015
 40. Zorko Maja; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Macur Mirna
  Socialno-ekonomske neenakosti v povezavi s pitjem alkoholnih pijač
  2015
 41. Koprivnikar Helena; Macur Mirna
  Socialno-ekonomske neenakosti v kajenju
  2015
 42. Koprivnikar Helena; Zorko Maja; Hovnik-Keršmanc Marjetka
  Socialno-ekonomske neenakosti v razširjenosti uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog
  2015
 43. Drev Andreja; Kvaternik Ines; Macur Mirna
  Prepovedane droge
  2015
 44. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Zorko Maja; Macur Mirna
  Alkohol
  2015
 45. Koprivnikar Helena; Macur Mirna
  Tobak
  2015
 46. Macur Mirna; Drev Andreja; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Koprivnikar Helena; Kvaternik Ines; Zorko Maja
  Opis raziskave in metodologije
  2015
 47. Hočevar-Grom Ada
  Predgovor
  2015
 48. Eržen Ivan
  Predgovor
  2015
 49. Plemenitaš Anja; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Dolžan Vita; Kores-Plesničar Blanka
  Alcohol dependence and genetic variability in the serotonin pathway among currently and formerly alcohol-dependent males
  2015
 50. Plemenitaš Anja; Kores-Plesničar Blanka; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Dolžan Vita
  Genetic variability in tryptophan hydroxylase 2 gene in alcohol dependence and alcohol-related psychopathological symptoms
  2015
 51. Bombek Mirko
  Alkohol - koristen ali škodljiv, nedolžen ali kriv?
  2009
 52. Butara Polonca; Petelin Milena; Pohar-Marinšek Živa
  Primerjava vpliva alkohol-etra in Delaunay fiksativa na obarvanost celic v citoloških vzorcih barvanih s Papanicolaou metodo
  1987
 53. Razboršek Vincenc
  Alkohol in starejši ljudje
  2000
 54. Lipar Tina
  Zloraba alkohola pri starejših
  2011
 55. Stanković Dragana; Gasar Jaka
  V Novem mestu proti opijanju na javnih krajih
  2015
 56. Pandel Mikuš Ruža; Rajter Branka
  Dietni ukrepi pri arterijski hipertenziji
  2012
 57. Svetic Branka; Tušar Sandra; Gantar Helena; Pirc-Ćurić Emilija; Prodan Žitnik Irena; Avberšek-Lužnik Ivica
  Polimorfizmi v genih za alkohol-dehidrogenazo in serotoninski receptor 1B pri Slovencih
  [Polymorphisms in genes for alcohol-dehidrogenase and serotonin 1B receptor in the Slovene population]
  2014
 58. Kolšek Marko; Klemenc-Ketiš Zalika
  Alcohol drinking among the students of the University of Maribor, Slovenia
  [Pitje alkohola med študenti Univerze v Mariboru, Slovenija]
  2015
 59. Lovrečič Mercedes; Blejc Urša
  Država v alkoholnih hlapih
  2015
 60. Franko Alenka
  Psihoaktivne snovi, zdravila in alkohol
  2015
 61. Kolenc Judita
  Zastrupitev z alkoholom
  [Alcohol intoxication]
  2013
 62. Podbrežnik Slavko
  Opijanje mladostnikov zbuja skrb
  2015
 63. Flis Vojko
  Alkohol in kofein na zatožni klopi
  2011
 64. Lovrečič Barbara; Lovrečič Mercedes
  Slovenci in alkohol
  2015
 65. Jagodič Klemen; Korošec Jagodič Helena
  Kost pri bolniku z rakom prostate
  [Bone health in patients with prostate cancer]
  2013
 66. Martinc Mateja; Poklar Vatovec Tamara; Jurdana Mihaela
  Vloga prehrane pri preprečevanju in zdravljenju nealkoholne zamaščenosti jeter
  [ The role of nutrition in preventing and treating non-alcoholic fatty liver disease]
  2015
 67. Špendl Joland Barbara; Rašić Jure; Skela-Savič Brigita; Bregar Branko
  Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja
  2015
 68. Svetic Branka; Prodan Žitnik Irena; Gantar Helena; Avberšek-Lužnik Ivica
  Klinična uporabnost laboratorijskih testov pri preiskovancih z diagnozo odvisnosti od alkohola
  2015
 69. Kamenšak Tina; Bregar Branko
  Razširjenost uporabe psihoaktivnih substanc pri študentih zdravstvene nege Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
  [Prevalence of psychoactive substance abuse among College of nursing Jesenice students]
  2014
 70. Vidič Hudobivnik Polona
  Zdravje svojcev alkoholikov po vključitvi v strukturiran program pomoči za obvladovanje problematike alkoholizma v družini AL-ANON
  2015
 71. Kolšek Marko
  Uloga ljekara porodične medicine kod pacijenata zavisnih od alkohola
  [The role of general practitioner at patients addicted to alcohol]
  2015
 72. Franko Alenka
  Alkohol, droge in tobak
  2015
 73. Kovač Urša; Košir Rok; Fužir Natalija; Lewinska Monika; Kovač Jernej; Klančar Gašper; Trebušak Podkrajšek Katarina; Kotnik Primož; Battelino Tadej; Rozman Damjana
  PNPLA3 as a potential marker for non-alcoholic fatty liver disease in children with familial hypercholesterolemia?
  2015
 74. Šalamon Helena; Ramovš Jože; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Zdravljenci, odvisni od alkohola in zdravil
  2015
 75. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara
  Poraba alkohola
  2015
 76. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Rant Hafner Sava; Zorko Maja
  Alkohol in nosečnost
  2015
 77. Domić Anto; Tahirović Husref; Čižek-Sajko Mojca
  Alcohol consumption among adolescents in the Brčko district of Bosnia and Herzegovina
  2015
 78. Železnik Danica; Bošnjak Nea; Kaučič Boris Miha
  Comparison of alcohol abuse between students of two secondary nursing schools
  2015
 79. Gilchrist Gail; Moskalewicz Jacek; Nutt Rachel; Love John; Germeni Evi; Valkova Ivana; Kantchelov Alexsander; Stoykova Tsvetana; Bujalski Michal; Poplas-Susič Tonka; Baldacchino Alex
  Understanding access to drug and alcohol treatment services in Europe
  2014
 80. Hamilton F.L.; Laverty A. A.; Gluvajić Daša; Huckvale Kit; Car Josip; Majeed Azeem; Millett Christopher
  Effect of financial incentives on delivery of alcohol screening and brief intervention (ASBI) in primary care
  2014
 81. Kobal Miloš
  Petinštirideset let prvega Kluba proti odvisnosti od alkohola
  2014
 82. Plemenitaš Anja; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Rus-Makovec Maja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Genetic variability in CYP2E1 and catalase gene among currently and formerly alcohol-dependent male subjects
  2014
 83. Podojsteršek Jana; Zelko Erika
  Primerjava pivskih navad med romsko in neromsko populacijo
  2014
 84. Wojnar Marcin; Anderson Peter; Jakubczyk Andrzej; Gual Antoni; Segura Lidia; Sovinova Hana; Csemy Ladislav; Kaner Eileen; Newbury-Birch Dorothy; Kolšek Marko
  How European general practitioners face alcohol problems
  2014
 85. Hajdinjak Emina; Markota Andrej; Mally Štefan; Križmarić Miljenko
  Neinvazivno merjenje ogljikovega monoksida v krvi in zgodnje odkrivanje zastrupitev z njim v predbolnišničnem okolju s prikazom primera
  [Noninvasive measuring of carbon monoxide in blood and early detection of carbon monoxide poisoning in pre-hospital setting with a case report]
  2012
 86. Čokolič Miro
  Alkohol, sladkorna bolezen in maček
  2012
 87. Alkoholizm i Narkomania
  [Alcoholism and Drug Addiction]
  1988
 88. Jurdana Mihaela; Bizjak Mojca
  Non-alcoholic fatty liver disease NAFLD in obese children
  [Nealkoholna zamaščenost jeter pri debelih otrocih]
  2014
 89. Plemenitaš Anja; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Oxidative stress and expression of alcohol related psychopathological symptoms in alcohol dependent subjects
  2014
 90. Bajt Maja; Zorko Maja
  Tvegano in škodljivo pitje alkohola
  2010
 91. Čeč Dragica
  Vino je eleksir življenja, žganje satanovo seme
  2010
 92. Plemenitaš Anja; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Genetic influences and alcohol dependence in Slovenian population
  2014
 93. Pirkmajer Sergej; Marš Tomaž; Grubič Zoran
  Alkoholizem
  2014
 94. Zore Janoš
  V Posavju največ samomorov pri nas
  2010
 95. Celin Mateja
  Tretjina mladih redno uživa alkohol
  2008
 96. Kotnik Mateja
  "Moj pa že ne ..." se slepijo starši, ko gre za droge ali alkohol
  2008
 97. Lovrečič Barbara; Lovrečič Mercedes
  Alkohol
  2014
 98. Skok Pavel
  Alkohol uničuje jetra
  2008
 99. Skok Pavel
  Nealkoholno vnetje jeter
  2008
 100. Zorko Maja; Košir Matej; Kamin Tanja; Radoš Krnel Sandra; Zupančič Agata; Stergar Maja; Dežman Žandi
  Involvement of civil society organizations, working in the area of alcohol, in the research process
  [Vključevanje civilnodružbenih organizacij, ki delujejo na področju alkoholne problematike, v raziskovalno dejavnost]
  2010

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics