biomedicina slovenica


"Allergens" : 279

 1. Niederberger Verena; Neubauer Angela; Gevaert Philippe; Zidarn Mihaela; Worm Margitta; Aberer Werner; Malling Hans Jørgen; Pfaar Oliver; Klimek Ludger; Pfützner Wolfgang
  Safety and efficacy of immunotherapy with the recombinant B-cell epitope-based grass pollen vaccine BM32
  2018
 2. Zidarn Mihaela; Košnik Mitja; Bajrović Nisera; Šilar Mira; Korošec Peter
  Sustained effect of grass pollen SCIT on desensitization of allergen-specific basophil response
  2013
 3. Rezelj Mariana Paula; Košnik Mitja
  Compliance with the treatment of patients on immunotherapy with inhaled allergens
  2016
 4. Matricardi P. M.; Kleine-Tebb J.; Hoffmann H. J.; Valenta Rudolf; Hilger C.; Hofmajer S.; Aalberse R. C.; Agache I.; Asero R.; Korošec Peter
  EAACI molecular allergology user's guide
  2016
 5. Luzar Jernej; Molek Peter; Šilar Mira; Korošec Peter; Košnik Mitja; Štrukelj Borut; Lunder Mojca
  Identification and characterization of major cat allergen Fel d 1 mimotopes on filamentous phage carriers
  2016
 6. Homšak Matjaž; Koren Brigita; Tomazin Maja; Brunčko Aleksander
  Mehanizmi imunoterapije z alergeni apliciranimi pod jezik (SLIT)
  2008
 7. Šilar Mira; Šelb Julij Gyula; Kogovsek Rok; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Improved diagnostic sensitivity of recombinant Api m 1 and Ves v 5 in diagnosis of Hymenoptera venom allergy
  2015
 8. ISMA 2015
  2015
 9. Šilar Mira; Resch Yvonne; Zidarn Mihaela; Vrtala Susanne; Kopač Peter; Košnik Mitja; Valenta Rudolf; Korošec Peter
  Validation of BAT testing with a wide spectrum of house dust mite recombinant allergens
  2015
 10. Zidarn Mihaela; Robič Maša; Krivec Anja; Šilar Mira; Resch Yvonne; Vrtala Susanne; Kopač Peter; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Clinical and immunological differences between house dust mite sensitized vs allergic patients
  2015
 11. Korošec Peter; Šilar Mira; Rijavec Matija; Čelesnik Smodiš Nina; Kopač Peter; Eržen Renato; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Basophils and high affinity IgE receptor in anaphylaxis
  2015
 12. Resch Yvonne; Šilar Mira; Kopač Peter; Zidarn Mihaela; Chen Ke; Thomas W.; Korošec Peter; Košnik Mitja; Valenta Rudolf; Vrtala Susanne
  High allergenic activity of the house dust mite allergens Der p 5, Der p 7, Der p 21 and Der p 2 3 shown by basophil activation in HDM-allergic patients
  2015
 13. Šilar Mira
  Validation of BAT testing with a wide spectrum of house dust mite recombinant allergens
  2014
 14. Šuntar Erjavšek Avrea
  Navzkrižne reakcije med inhalacijskimi in nutritivnimi alergeni
  2014
 15. Pečnik Katarina; Vojtic Igor
  Zakonodajni vidik označevanja alergenov: pregled veljavne evropske zakonodaje ter stališča slovenskih potrošnikov z alergijo na živila
  2014
 16. Homan Matjaž; Orel Rok; Liacouras Chris
  Caustic Ingestion
  2013
 17. Brunčko Aleksander
  Mali alergik in prazniki
  2005
 18. Nečas Miroslav
  Atopy patch testing with airborne allergens
  2013
 19. Vučinič Dugonik Aleksandra; Kalač Pandurović Maja; Vok Marko
  10-letni rezultati epikutanega testiranja s snovmi, ki niso del evropske standardne serije alergenov
  2010
 20. Zaletel Polona; Bilban Marjan; Lunder Tomaž
  Poklicna izpostavljenost alergenom v oksidativnih barvah za lase
  [Occupational exposure to allergens in oxidative hair dyes]
  2013
 21. Čebašek Vita
  Anatomija pljuč
  [Anatomy of the lung]
  2012
 22. Farkaš-Lainščak J; Koprivnikar H; Kukec A; Košnik M
  Najpomembnejši dejavniki tveganja za bolezni dihal
  [The most important risk factors for respiratory diseases]
  2012
 23. Kopač P; Rudin M; Gentinetta T; Gerber R; Pichler C; Hausmann O; Schnyder B; Pichler WJ
  Continuous apple consumption induces oral tolerance in birch-pollen-associated apple allergy
  2012
 24. Kopač Peter; Gentinetta T; Rudin M; Gerber R; Pichler C; Hausmann O; Schnyder B; Pichler WJ
  Diagnosis of double sensitized Hymenoptera venom allergic patients with recombinant species-specific major allergens used in basophil activation test
  2011
 25. Čelesnik Nina; Eržen Renato; Šilar Mira; Mittermann Irene; Valenta Rudolf; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Diagnosis of double sensitized Hymenoptera venom allergic patients with recombinant species-specific major allergens used in basophil activation test
  2011
 26. Moesges R; Ritter B; Kayoko G; Allekotte S; Passali D
  Erratum to: Carbymylated monomeric allergoids as a therapeutic option for sublingual immunotherapy of dust mite- and grass pollen-induced allergic rhinoconjuctivitis: a systematic review of published trials with a meta-analysis of treatment using Lais tablets
  2010
 27. Zidarn M; Košnik M; Šilar M; Grahek A; Korošec P
  Rhinitis symptoms caused by grass pollen are associated with elevated basophile allergen sensitivity and a larger grass-specific immunoglobulin E fraction
  2012
 28. Čelesnik N; Eržen R; Šilar M; Mittermann I; Valenta R; Zidarn M; Košnik M; Korošec P
  Diagnosis of double sensitised Hymenoptera venom allergic patients with recombinant species-specific major allergens used in basophil activation test
  2011
 29. Čelesnik N; Eržen R; Šilar M; Mittermann I; Valenta R; Zidarn M; Košnik M; Korošec P
  Diagnosis of double sensitized Hymenoptera venom allergic patients with recombinant species-specific major allergens
  2010
 30. Sobotkiewicz N; Zidarn M; Ulčar S; Zalokar P; Hudoklin I; Leskovec-Žakelj M; Bajrović N; Eržen R; Mušič E
  Sensitization with inhalatory allergens in patients with allergic rhinitis in Slovenia
  2010
 31. Moesges R; Ritter B; Kayoko G; Allekotte S
  Carbamylated monomeric allergoids as a therapeutic option for sublingual immunotherapy of dust mite - amd grass pollen-induced allergic rhinoconjuctivitis: a systematic review of published trials with a meta-analysis of treatment using Lais tablets
  2010
 32. Čamernik M; Kučinič I
  Alergeni in sprožilci alergijskih dogajanj
  [Allergens and allergy triggers]
  2010
 33. Hren M; Retelj S
  Atopijski dermatitis - problemi in pomen pravilne nege kože
  [Atopic dermatitis - problems and the impotrance of appropriate skin care]
  2010
 34. Alexander Jan; Benford Diane J; Boobis Alan; Ceccatelli Sandra; Cravedi Jean-Pierre; Di Domenico Alessandro; Doerge Daniel; Dogliotti Eugenia; Edler Lutz; Filipič Metka
  Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed: EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) and EFSA Panel on Plant Health (PLH)
  2010
 35. Lalek N; Košnik M; Šilar M; Korošec P
  Immunoglobulin G-dependent changes in basophil allergen threshold sensitivity during birch pollen immunotherapy
  2010
 36. Mittermann Irene; Zidarn Mihaela; Šilar Mira; Markovic-Housley Zora; Aberer Werner; Korošec Peter; Košnik Mitja; Valenta Rudolf
  Recombinant allergen-based IgE testing to distinguish bee and wasp allergy
  2010
 37. Šilar Mira; Mittermann Irene; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja; Valenta Rudolf; Korošec Peter
  Case report: resolving double venom sensitivity with species-specific major allergens CD63 testing
  2009
 38. Malešič Z
  Epikutani atopijski krpični testi z živili
  [Epicutaneous patch tests with food allergens]
  2009
 39. Bezeljak M
  Sublingvalna imunoterapija
  [Sublingual allergen immunotherapy]
  2009
 40. Adamič Katja; Zidarn Mihaela; Bajrović Nissera; Eržen Renato; Kopač Peter; Mušič Ema
  The local and systemic side-effects of venom and inhaled -allergen subcutaneous immunotherapy
  2009
 41. Eržen Renato; Korošec Peter; Šilar Mira; Mušič Ema; Košnik Mitja
  Carbohydrate epitopes as a cause of cross-reactivity in patients allergic to Hymenoptera venom
  2009
 42. Vučinič Dugonik Aleksandra; Kalač Pandurović Maja; Vok Marko
  Najpogostejši kontaktni alergeni v Sloveniji?: analiza rezultatov epikutanih testiranj v obdobju 2000 - 2007 v Mariboru in Izoli
  2008
 43. Vok Marko; Kalač Pandurović Maja; Vučinič Dugonik Aleksandra
  Alergijski kontaktni dermatitis zaradi rastlin
  2008
 44. Vodenik Andreja
  Merjenje IgE-protitelesnega odziva na alergene kravjega mleka in jajčnega beljaka pri dojenčkih in majhnih otrocih
  [Measurements of specific IgE respomse against allergens from cow's milk and egg white in infants and small children]
  2008
 45. Skerbinjek-Kavalar Maja; Krajnc Ivan
  Astma in primarni imunski odgovor
  2008
 46. Peternelj Andreja; Šilar Mira; Eržen Renato; Bajrović Nisera; Mušič Ema; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Test aktivacije bazofilcev (BAT) in vitro diagnostike pri preobčutljivosti za strup kožekrilcev
  [Basophil activation test (BAT) in "in vitro" diagnosis of hymenoptera venom hypersensitivity]
  2008
 47. Brunčko Aleksander
  Huda alergijska reakcija in otrok
  2007
 48. Jankićević Jasmina; Vesić Sonja; Vukičević Jelica; Gajić Miodrag; Adamič Metka; Pavlović Miloš D
  Contact sensitivity in patients with venous leg ulcers in Serbia: comparison with contact dermatitis patients and relationship to ulcer duration
  2008
 49. Vok Marko; Kalač Pandurović Maja
  Preobčutljivost na materiale ortopedskih endoprotez
  [Hypersensitivity in patients with orthopaedic endoprosthesis]
  2007
 50. Besednjak-Kocjančič Lilijana
  The influence of treatment with antibiotics in the first year of life on the prevalence of asthma and atopic dermatitis in children
  [Vpliv zdravljenja z antibiotiki v prvem letu starosti na prevalenco astme in atopijskega dermatitisa pri otrocih]
  2007
 51. Čamernik M
  Specifična imunoterapija
  [Specific allergen immunotherapy]
  2007
 52. Hren M; Mak R
  Diagnostični postopki pri bolniku z alergijo
  [Diagnostic procedures in a patient with allergy]
  2007
 53. Žitnik SE
  Etiopatogenetski mehanizmi in klinične slike alergijskih bolezni
  [Ethyopathogenic mechanisms and clinical manifestations of allergic diseases]
  2007
 54. Zidarn Mihaela; Šilar Mira; Košnik Mitja
  Value of specific IgE antibodies as a screening procedure in reactions to antibiotics
  2005
 55. Košnik Mitja; Šuškovič Stanislav; Fležar Matjaž; Osolnik Katarina; Zidarn Mihaela; Škrgat Sabina; Kadivec Saša
  Sodobno vodenje trajne astme
  [Modern management of persistent asthma]
  2006
 56. Starbek-Zorko Mateja
  Pomen tesnih stikov pri nastanku kontaktne alergijske preobčutljivosti
  2006
 57. Kajba Stanislav
  Različni fenotipi pri astmi - vodilo za zdravljenje?
  2006
 58. Mušič Ema
  Živimo z alergijo
  2006
 59. Ravnikar Ljubica
  Izogibanje alergenom
  2006
 60. Vodopivec Irena; Jurkovnik Sabina
  Pojav kontaktne alergijske preobčutljivosti na najpogostejše vzročne alergene pri otrocih v obdobju 1999-2003
  2005
 61. Ihan Aljoz; Glavnik Vesna; Košnik Mitja; Maček Vasilija; Mušič Ema; Podboj Jernej; Šuškovič Stanislav
  Priporočila delovne skupine za obravnavo odraslega bolnika ali otroka z astmo in alergijskim rinitisom
  2006
 62. Žitnik Simona Eva; Podboj Jernej
  Alergijski rinitisi in zapleti pri otrocih
  2006
 63. Košnik Mitja
  Prizadeta je vsa sluznica: astma z alergijskim rinitisom
  2006
 64. Vidrih Alenka
  Atopijski dermatitis: najpogostejše kronično vnetno obolenje kože otrok
  2005
 65. Širca-Čampa Andrej
  Prehranska alergija pri dojenčku in otroku
  2005
 66. Dolenc-Voljč Mateja
  Vloga lokalnih kortikosteroidov kot možnih ekcematogenov in njihov vpliv na Demodex folliculorum pri bolnicah s perioralnim dermatitisom
  2005
 67. Korošec Peter
  Cellular in vitro tests for allergy diagnosis
  2005
 68. Kecelj Peter; Košnik Mitja; Jezeršek Matija
  Measurement of the wheal parameters at the skin prick testing with laser profilometer
  2005
 69. Peternelj Andreja; Šilar Mira; Korošec Peter; Košnik Mitja
  Basophil sensivity and protection of patients after insect venom immunotherapy
  2005
 70. Camlek Luka
  Specific pollen immunotheraphy and destiny of cross reactivity
  2005
 71. Zidarn Mihaela
  Allergens for diagnosis and treatment of allergic diseases; 2005 sep 12; Ljubljana
  2005
 72. Lunder Tomaž
  Kontaktni dermatitis: kratek priročnik za zdravnike in študente medicine
  2005
 73. Kopčavar-Guček Nena
  Kaj imata skupnega breza in paradižnik?
  2005
 74. Košnik M; Šilar M; Bajrović N; Mušič E; Korošec P
  High sensitivity of basophils predicts side-effects in venom immunotherapy
  2005
 75. Sentočnik Tina J
  Pravi izbor izboljša stanje
  2004
 76. Košnik Mitja; Brodnik Jernej
  Kako si lahko pomagamo pri alergijskem nahodu?
  2005
 77. Mušič Ema
  Poklicna astma in rinitis
  2005
 78. Mušič Ema; Košnik Mitja
  Alergija za hrano
  2005
 79. Košnik Mitja; Podboj Jernej; Mušič Ema
  Zdravljenje bolnika z alergijskim rinitisom
  2005
 80. Košnik Mitja
  Ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti alergenu
  2005
 81. Mušič Ema
  Osnovne in splošne informacije o alergenih
  2005
 82. Mušič Ema
  Inhalation and nutritional allergy and histamine intolerance
  2005
 83. Lunder Tomaž
  Contact allergy in stomatology: yes or no?
  2005
 84. Lunder Tomaž
  Changing trends of causative allergens in allergic contact dermatitis
  2005
 85. Mušič E; Eržen R; Bajrović N; Košnik M
  Preseasonal SIT by Purethal-Birch and cross-reactivity to food allergens
  2005
 86. Mivšek-Mušič Ema; Mušič Polona
  Alergološke tablice z razlago in nasveti
  2005
 87. Kotnik Vladimir; Mivšek-Mušič Ema; Košnik Mitja
  Klinična imunologija
  2005
 88. Kotnik Vladimir
  Prispevek imunologije k razumevanju astme
  2005
 89. Demšar Jasmina
  Pojav kontaktne alergije na kozmetična sredstva pri kozmetičarkah v primerjavi z ostalo populacijo
  2004
 90. Brunčko Aleksander; Skerbinjek-Kavalar Maja; Homšak Matjaž
  Ko zaveje pomladni veter: (pojasnilo o alergijskem nahodu za otroke in svojce)
  2004
 91. Košnik Mitja; Latković Barbara
  Samozdravljenje astme
  2004
 92. Čamernik Maja; Hren Matejka
  Priporočila za uvajanje živil v prehrano otroka s predispozicijo za alergijo
  2004
 93. Novak Katja; Košnik Mitja
  Anafilaksija
  2004
 94. Košnik Mitja
  Alergijski nahod ali prehlad?
  2004
 95. Petelin M; Gašperšič R; Skalerič U
  Pekoča bolečina v ustni votlini
  [Burling mouth syndrome]
  2004
 96. Haines Andy; Patzt Jonathan A
  Učinki klimatskih sprememb na zdravje
  [Health effects of climate change]
  2004
 97. Burnik Špela
  Pojav kontaktnih alergijskih reakcij v stomatologiji
  2003
 98. Wraber Branka
  Prehranske alergije in prehranski alergeni
  [Food allergy and food allergens]
  2004
 99. Camlek Luka
  Navzkrižna reaktivnost med vrstami peloda
  2004
 100. Korošec Peter
  Dokazovanje specifičnih IgE
  2004

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics