biomedicina slovenica


"Ammonia" : 118

 1. Bevc Sebastjan; Mohorko Eva; Kolar Mitja; Brglez Polonca; Holobar Andrej; Kniepeiss Daniela; Podbregar Matej; Piko Nejc; Hojs Nina; Knehtl Maša; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Measurement of breath ammonia for detection of patients with chronic kidney disease
  2017
 2. Bartolić Miha; Vovk Andrej; Šuput Dušan
  Effects of NH 4 CL application and removal on astrocytes and endothelial cells
  2016
 3. Rose Christopher F.; Verkhratsky Alexei; Parpura Vladimir
  Astrocyte glutamine synthetase
  2013
 4. Montana Vedrana; Verkhratsky Alexei; Parpura Vladimir
  Pathological role for exocytotic glutamate release from astrocytes in hepatic encephalopathy
  2014
 5. Kocić Hristina; Langerholc Tomaž; Trapečar Martin
  Novel metabolic roles of L-arginine in body energy metabolism and possible clinical applications
  2014
 6. Vojvoda Jana; Turk Valentina; Gruden Kristina
  Letna dinamika in raznolikost amonij-oksidirajočih arhej in bakterij v obalnem morju Tržaškega zaliva
  [Annual dynamics and diversity of ammonia-oxidyzing archaea and bacteria in coastal waters of the Gulf of Trieste]
  2013
 7. Frlan Rok
  Zaviralci ureaze
  [Urease inhibitors]
  2013
 8. Frey B; Rieder SR; Brunner I; Plotze M; Koetzsch S; Lapanje A; Brandl H; Furrer G
  Weathering-associated bacteria from the Damma glacier forefield: physiological capabilities and impact on granite dissolution
  2010
 9. Žerjav-Tanšek Mojca; Bratanič Nevenka; Battelino Tadej
  Diagnoza in zdravljenje akutne hiperamoniemije
  [Diagnosis and early management of acute hyperammonaemia]
  2010
 10. Bregar Renata; Stegu Matej; Rotter Ester; Škrjanc Barbara; Šek Stanislav; Podjed Barbara; Žefran Mojca; Golja Viviana; Mežek Gregor; Poglajen Nada; Kovač Jelka; Jerak Srečka; Hafner Alenka; Gradišar Mojca; Ručigaj Uroš
  Republiški monitoring kakovosti podtalnic za leto 2004: program G - Ljubljansko polje in Ljubljansko barje
  2005
 11. Andersen Gorm; Bjornberg Olof; Polakova Silvia; Pynyaha Yuriy; Rasmussen Anna; Moller Kasper; Hofer Anders; Moritz Thomas; Sandrini Michael Paolo; Piškur Jure
  A second pathway to degrade pyrimidine nucleic acid precursors in eukaryotes
  2008
 12. Razinger Jaka
  Ocena učinkovitosti biološkega peščenega filtra v strugi potoka obremenjenega z iztokom iz greznice
  [Nutrient and microbial removal efficiency evaluation of a biological sand filter installed in a heavily burdened stream]
  2007
 13. Božikov K; Shaw-Dunn J; Soutar DS; Arnež ZM
  Arterial anatomy of the lateral orbital and cheek region and arterial supply to the "peri-zygomatic perforator arteries" flap
  2008
 14. Khan SA; Mulvaney RL; Strle K; Horgan BP
  Evaluation of diffusion for inorganic-nitrogen analysis of natural water and wastewater
  2000
 15. Ambrožič Jana; Brvar Miran; Bunc Matjaž
  Unconsciousness due to hyperammonemia on association with valproic acid - two cases reports
  2007
 16. Jekovec-Vrhovšek M; Perkovič M; Župančič N
  Hyperammonemia in children receiving antiepileptic drugs
  1999
 17. Ambrožič Jana; Brvar Miran; Bunc Matjaž
  Nezavest pri povišanem plazemskem amonijevem ionu in normalnem delovanju jeter
  [Uncousciousness due to hyperammonemia with normal liver function]
  2006
 18. Bulc Tjaša G
  Long term performance of a constructed wetland for landfill leachate treatment
  2006
 19. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Kosi Gorazd; Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Rebolj Dušan; Alič Milan; Breznik Barbara
  Izvajanje monitoringa pri izgradnji in začetku obratovanja HE Plave in HE Doblar II: stanje v letu 2005 - vodno okolje: delno poročilo
  2005
 20. Osredkar D; Neubauer D
  Funkcijska diagnostika motenj v delovanju osrednjega živčevja
  [The role of functional diagnostics for detection of central nervous system disturbances]
  2005
 21. Urbanc-Berčič O; Gaberščik A; Pintar M
  Nutrients availability in the rhizosphere of reed stand in relation to the water regime
  2004
 22. Šajn-Slak A; Bulc TG; Vrhovšek D
  Comparison of nutrient cycling in a surface-flow constructed wetland and in a facultative pond treating secondary effluent
  2005
 23. Brilly M; Smolar-Žvanut N; Toman M; Rusjan S
  The study site monitoring of the Glinscica river
  2005
 24. Urbanc-Berčič Olga; Gaberščik Alenka
  The relationship of the processes in the rhizosphere of common reed Phragmites australis, (Cav.) Trin. ex Steudel to water fluctuation
  2004
 25. Šajn-Slak A; Bulc T; Vrhovšek D
  Comparison of nutrient cycling in a surface-flow constructed wetland and in a facultative pond treating secondary effluent
  2004
 26. Muri Gregor
  Physico-chemical characteristics of lake water in 14 Slovenian mountain lakes
  2004
 27. Perc Andrej
  Zajem in čiščenje izcednih voda iz deponij komunalnih odpadkov - pomen za ljudi in okolje
  2003
 28. Popovič Peter; Šurlan Miloš
  Transjugularni intrahepatični portosistemski odvod (TIPS)
  [Transjugular intrahepatic portosystemic shunts (TIPS)]
  2004
 29. Bregar Renata; Stegu Matej; Rotter Ester; Škrjanc Barbara; Šek Stanislav; Podjed Barbara; Žefran Mojca; Golja Viviana; Mežek Gregor; Poglajen Nada
  Republiški monitoring kakovosti podtalnic za leto 2003: program G - Ljubljansko polje in Ljubljansko barje
  2004
 30. Osredkar Joško
  Dihalni test s sečnino - njegovo mesto v diagnostiki
  [Urea breath test - its role in diagnostics]
  2004
 31. Kajič Petra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris; Pišot Venčeslav
  Determination of trace cobalt concentrations in human serum by adsorptive stripping voltammetry
  2003
 32. Urbanc-Berčič Olga; Gaberščik Alenka
  Microbial activity in the rhizosphere of common reed (Phragmites Australis) in the intermittent lake Cerkniško jezero
  2003
 33. Bulc Tjaša; Zupančič Maja; Vrhovšek Danijel
  Constructed wetland (CW) experiences in Slovenia (Limnos Ltd): development and application
  2003
 34. Ameršek Iztok
  Izcedne vode v sonaravni sanaciji odlagališč odpadkov
  [Leachate and co-natural rehabilitation of landfill sites]
  2003
 35. Bulc T; Vrhovšek D; Šajn-Slak A
  The use of constructed wetland for wastewater treatment in sensitive areas
  2003
 36. Šajn-Slak Alenka; Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd
  Limnološke raziskave Slivniškega jezera
  [Limnological research of the Lake Slivnica]
  2001
 37. Bregar Renata; Marušič Andrej; Seljak Marija; Borštnar Mija; Stegu Matej; Erjavec Mojca; Rotter Ester; Škrjanc Barbara; Malneršič Stojan; Šek Stanislav
  Republiški monitoring kakovosti podtalnic za leto 2002: program G - Ljubljansko polje in Ljubljansko barje
  2003
 38. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Kosi Gorazd; Krušnik Ciril; Petkovšek Gregor; Mikoš Matjaž; Rebolj Dušan; Alič Milan; Ameršek Iztok
  Izvajanje monitoringa pri izgradnji in začetku obratovanja HE Plave II in HE Doblar II: stanje v letu 2002 - vodno okolje: poročilo
  2003
 39. Gale Ivanka
  Kopališča na površinskih vodah
  2003
 40. Šorc Željko; Perc Andrej; Družina Branko
  Pomen zajema in čiščenja izcednih voda iz deponije komunalnih odpadkov
  2002
 41. Lašič Marija
  Čiščenje odpadne vode v proizvodnji zelenjave in gob
  [The purifying of waste water in the production of vegetables and mushrooms]
  2002
 42. Catalan J; Ventura M; Brancelj A; Granados I; Thies H; Nickus U; Korhola A; Lotter AF; Barbieri A; Šiško M
  Seasonal ecosystem variability in remote mountain lakes: implications for detecting climatic signals in sediment records
  2002
 43. Žakelj Alenka; Žakelj Vladimir
  Pomen določanja amoniaka v klinični diagnostiki
  [The diagnostic significance of the determination of ammonia in the plasma]
  1967
 44. Andoljšek Danijel; Posavec Anton
  Zastrupitve s plini
  2002
 45. Urbanc-Berčič O; Gaberščik A
  The influence of water table fluctuations on nutrient dynamics in the rhizosphere of common reed (Phragmites australis)
  2001
 46. Pflegerl K; Podgornik A; Berger E; Jungbauer A
  Direct synthesis of peptides on convective interaction media monolithic columns for affinity chromatography
  2002
 47. Bulc Tjaša; Vrhovšek Danijel
  Development of the constructed wetlands in Slovenia
  2002
 48. Pestevšek U; Žust J; Vengušt A
  Vpliv obroka z velikim deležem voluminozne krme na potek vampove fermentacije ter količino in kakovost mleka pri kravah
  [Influence of a high roughage diet for dairy cows on rumen fermentation, milk production and quality of milk]
  2001
 49. Hrenović Jasna
  Pročišćavanje procjednih voda zagrebačkog odlagališta otpada Jakuševec
  1999
 50. Urbanc-Berčič Olga
  Constructed wetlands as low technology wastewater treatment
  2001
 51. Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Danijel
  Uporaba rastlinskih čistilnih naprav za čiščenje določenih industrijskih voda: zaključno poročilo o razvojno raziskovalni fazi projekta
  2001
 52. Bulc Tjaša; Vrhovšek Danijel
  The use of constructured wetland for waste water treatment
  2001
 53. Vihar Maja; Klun Nataša; Planina Polona; Erjavec Mojca; Malneršič Stojan; Borštnar Mija; Šek Stanislav; Rotter Ester; Plazar Barbara; Glavič Darinka
  Republiški monitoring kakovosti podtalnic za leto 1995: program G - Ljubljansko polje in Ljubljansko barje
  1996
 54. Kralj Bogdan; Kocjan Darko; Kobe Jože
  Reactivity of anomeric 1alpha- and 1beta-pentofuranosyl azide derivatives in ammonia chemical ionization
  2001
 55. Medved Igor
  Mikrobiološka in fizikalno kemijska kvaliteta bazenskih kopalnih vod v Celjski regiji
  2000
 56. Vrhovšek Danijel; Bulc Tjaša; Zupančič Maja
  Idejna rešitev za čiščenje odpadnih voda obrata Droga d.d. Portorož / PC Zlato polje z rastlinsko čistilno napravo
  2001
 57. Urbanc-Berčič O; Gaberščik A
  The influence of water table fluctuations on the processes in the rhizosphere of common reed (Phragmites australis)
  2000
 58. Bulc Tjaša; Vrhovšek Danijel; Zupančič Maja
  Kroženje strupenih snovi v vodi z avtocestnih površin v sonaravnih čistilnih sistemih: modelni poskusi
  2000
 59. Dobeic M; Bidovec A; Jenčič V
  Water quality in some salmonid fish farms in Slovenia
  [Kakovost vode v nekaterih salmonidnih ribogojnicah v Sloveniji]
  2000
 60. Pintarič Š; Dobeic M
  Effects of bioenzymatic and mineral additives in bedding material on decreasing ammonia emissions in turkey breeding
  [Učinki dodajanja bioencimskega in mineralnega dodatka v nastil na zniževanje emisij amoniaka v zreji puranov]
  2000
 61. Janežič L; Toman MJ; Jurkovič J; Čoljan V; Glancer M
  Efficient nitrogen removal from ammonium rich wastewater using adapted activated sludge
  2000
 62. Janežič L; Toman MJ; Čoljan V; Glancer M
  Nitrogen removal from ammonium-rich wastewater using adapted activated sludge with selected nitrificants and denitrificants
  2000
 63. Jurkovič J; Janežič L; Glancer M; Šoljan V; Toman MJ
  Nitrogen removal from ammonium rich wastewater by nitrification and dentrification using an activated sludge
  1999
 64. Dobeic Martin
  Zmanjševanje koncentracije neugodnih vonjav in amoniaka pri uporabi različnih materialov za nastilj za male živali
  1999
 65. Kosmač Tomaž; Oblak Čedomir; Jevnikar Peter; Funduk Nenad; Marion Ljubo
  Strength and reliability of surface treated Y-TZP dental ceramics
  2000
 66. Šurlan Miloš; Jereb Janez
  Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS)
  [Trasjugularni intrahepatalni portosistemski šant (TIPS)]
  2000
 67. Ruijter Jan M; Markman Marry M; Hagoort Jaco; Moorman Antoon FM; Lamers Wouter H
  Relative distance: the key to the shape of hepatic building blocks
  2000
 68. Bulc Tjaša
  Čiščenje izcednih voda z rastlinskimi čistilnimi napravami (RČN)
  1996
 69. Šurlan Miloš; Jereb Janez; Ključevšek Tomaž; Berden Pavel; Klančar Janez
  Transjugularni intrahepatalni portosistemski šant
  [Transjugular intrahepatic portosystemic shunt]
  1999
 70. Bregar Renata; Borštnar Mija; Erjavec Mojca; Kopanja Milan; Rotter Ester; Kos Nataša; Šek Stanislav; Malneršič Stojan; Repše Blaž; Klun Nataša; Planina Polona; Poglajen Nada; Železnik Primož; Jerak Srečka; Gradišar Mojca
  Monitoring kakovosti podtalnic za leto 1998. Program G: Ljubljansko polje in Ljubljansko barje
  1999
 71. Ponikvar R; Buturović J; Čižman M; Mekjavić I; Kandus A; Premru V; Urbančič A; Zakotnik B; Bren A; Ivanovich P
  Hyperbaric oxygenation, plasma exchange, and hemodialysis for treatment of acute liver failure in a 3-year-old child
  1998
 72. Prinčič Alenka; Mahne Ivan; Megušar France; Laanbroek Hendrikus J
  Strukturne spremembe nitrifikacijskih združb pri selektivnih dejavnikih okolja: DGGE (denaturation gradient gel electrophoresis) in filogenetska analiza
  [Response of nitrifying communities to selective environmental conditions: DGGE (denaturation gradient gel electrophoresis) and phylogenetic analysis]
  1998
 73. Štepec Srečko
  Hepatična encefalopatija
  1998
 74. Vrhovšek Danijel; Bulc Tjaša; Stilinović Božidar; Zupančič Maja
  Constructed wetlands for waste water treatment in protected areas and national parks
  1998
 75. Vrhovšek Dani; Bulc Tjaša
  Študija možnosti čiščenja odpadnih voda s pomočjo rastlinskih čistilnih naprav za naselja na območju reke Krke in njenih pritokov na odseku skozi občino Krško
  1995
 76. Vrhovšek Danijel; Kukanja Vlasta; Bulc Tjaša
  Čiščenje odpadnih voda iz naselij v občini Grosuplje z rastlinskimi čistilnimi napravami
  [Study of municipal waste water treatment with the constructed wetlands in the Grosuplje commune]
  1995
 77. Vrhovšek Danijel; Šajn-Slak Alenka; Podgoršek Tanja
  Strokovne podlage za sanacijo kakovosti Šmartinskega jezera za večnamensko uporabo njegovega obvodnega in vodnega prostora
  [Feasibility study for sanation and multipurpose use of Šmartinsko lake]
  1998
 78. Možina Martin; Krejči Fedor; Jamšek Marija; Gričar Marko
  Snovi, ki povzročajo najpogostnejše zastrupitve
  1998
 79. Bregar Renata; Borštnar Mija; Klun Nataša; Planina Polona; Erjavec Mojca; Kopanja Milan; Rotter Ester; Škrjanc Barbara; Šek Stanislav; Malneršič Stojan; Poglajen Nada; Železnik Primož; Gradišar Mojca
  Monitoring kakovosti podtalnic za leto 1997: program G - Ljubljansko polje in Ljubljansko barje
  1998
 80. Remec-Rekar Špela; Gaberščik-Kopušar Alenka
  Kakovost jezer
  1997
 81. Dobnikar-Tehovnik Mojca; Grbović Jasna; Krajnc Marjeta; Lapajne Slavko; Mihorko Polonca; Zupan Martina
  Kakovost površinskih vodotokov
  1997
 82. Brumen Stanko; Osvald Lojzka; Vihar Maja; Fortuna Dušan
  Kakovost podtalnic in vodnih izvirov
  1997
 83. Zupan Martina; Čokl Andrej; Lapajne Slavko; Bonač Marija; Dobnikar-Tehovnik Mojca; Grbović Jasna; Kozak-Legiša Špela; Krajnc Marjeta; Mihorko Polonca; Pečnik Natalija; Saradjen Jana; Brlan Ljuba; Hrovat Karla; Zakrajšek Irena; Krašovec Dragica; Radinja Jana; Šerjak Slavica; Tratnik Slavica; Kosi Gorazd; Brumen Stanko; Cenčič-Kodba Zdenka; Štajnbaher Darinka; Rep Pija; Lobnik Snežana; Drev Janez
  Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 1996
  1997
 84. Dobeic M
  Vpliv klinoptilolita in deodoraze na zmanjšanje emisij neprijetnih vonjav in amoniaka v perutninski in prašičerejski proizvodnji
  [Influence of clinoptilolite and deodorase on reducing of odour and ammonia emmisions from poultry and pig production]
  1997
 85. Zadnik T; Klinkon Martina
  The effect of different protein feed intake on blood, rumen fluid and milk composition in dairy cows
  [Vpliv različnega beljakovinskega obroka na parametre krvi, vampovega soka in mleka pri molznicah]
  1997
 86. Amon M
  Reduction of ammonia, compared with odour concentration on pig and poultry farms
  1994
 87. Sedmak Marjeta; Zupančič Mirjana; Logar-Car Gordana; Lukač-Bajalo Jana
  MEGX (monoetilglicinksilidid) jetrni funkcijski test
  [MEGX (monoethylglycinexylidide) liver function test]
  1996
 88. Pohleven F; Šentjurc M; Petrič M; Dagarin F
  Investigations of ammoniacal copper(II) octanoate in aqueous solutions and its determination in impregnated wood
  1994
 89. Vrhovšek D; Bulc T
  Biljni uređaj za sekundarno pročišćavanje otpadne vode
  [The construced wetland for secondary waste water treatment]
  1995
 90. Amon M; Dobeic M; Misselbrook TH; Pain BF; Phillips VR; Sneath RW
  A farm scale study on the use of de-odorase for reducing odour and ammonia emissions from intensive fattening piggeries
  1995
 91. Verdnik M
  Influence on microclimate on the hematologic profile of dairy cows
  [Vpliv mikroklime na hematološki profil pri kravah molznicah]
  1995
 92. Dobeic M
  Uporabnost domačega klinoptilolita v intenzivni proizvodnji brojlerskih piščancev
  [Utility of local clinoptilolite in intensive broiler chicken rear]
  1995
 93. Grosek Š; Derganc M; Ponikvar R; Neubauer D; Primožič J
  Severe transient hyperammonemia
  1995
 94. Lestan B; Walden K; Schmaltz S; Spychala J; Fox IH
  beta-Hydroxybutyrate decreases adenosine triphosphate degradation products in human subjects
  1994
 95. Amon M; Dobeic M
  Possibilities of reducing ammonia and offensive odours on pig and poultry farms with additives given into food and slurry and comparison of ammonia and odour emisions
  1994
 96. Dobeic M; Amon M
  Primerjava emisij vonja in amoniaka iz prašičerejskih in perutninskih objektov
  1994
 97. Amon M
  Reduction of ammonia, compared with odour concentration on pig and poultry farms
  1994
 98. Vukovič A; Bajt O; Lipej L; Mozetič P; Planinc R; Turk V; Forte J
  Program spremljanja kakovosti obalnega morja v Republiki Sloveniji
  1994
 99. Berčič J
  Rezultati zdravljenja korozivnih okvar požiralnika na Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Mariboru (1947-1991): retrospektivna in prospektivna študija
  [The results of caustic esophageal lesions treatment at the Maribor ear, nose and throat department (1947-1991): a retrospective and partly prospective study]
  1994
 100. Možina M; Krejči F; Jamšek M; Pance I
  Snovi, ki povzročajo najpogostejše zastrupitve
  1993

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics