biomedicina slovenica


"Amphibians" : 23

 1. Langton Tom; Burton John A.
  Amphibians and reptiles
  1998
 2. Hoffmann Christian Karl
  Dr. H.G. Bronn's Klassen und Ordnungen der Amphibien wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild
  1873
 3. Poboljšaj Katja; Červek Stanislav
  Dvoživke (Amphibia) Slovenskega primorja
  [Amphibians (Amphibia) of Slovene coastland]
  1993
 4. Sopotnik Maja; Jagar Tomaž; Kirbiš Nino; Lešnik Aleksandra; Ostanek Erika; Čelofiga Petrovič Iris; Poboljšaj Katja; Rozman Alenka; Rozman Lovro; Stanković David; Vamberger Melita; Vlačič Daniela; Žagar Anamarija
  Societas Herpetologica Slovenica's activities for helping amphibians at road crossings
  2013
 5. Žagar Anamarija
  8th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin, Koper, 3rd-6th June 2013
  2013
 6. Tomažič Iztok
  Teacher's views about using live animals in the classrooms: a case amphibians
  2010
 7. Tigges F; Bauer A; Hochauf K; Meurer M
  Sporotrichoid atypical cutaneous infection caused by Mycobacterium marinum
  2009
 8. Tomažič Iztok
  The influenece of direct experience on students' attitudes to, and knowledge about amphibians
  [Vpliv neposredne izkušnje na odnos in znanje učencev o dvoživkah]
  2008
 9. Goršič Maša
  Axolotl - a supermodel for tissue regeneration
  2007
 10. Prelovšek Petra-Maja
  Morfološke in funkcionalne značilnosti hepatocitov močerilarjev (Amphibia: Proteidae) v primarni kulturi
  2006
 11. Lovšin Nika
  Molekularna evolucija non-LTR retrotranspozonov pri vretenčarjih
  2003
 12. Lovšin Nika; Kordiš Dušan; Gubenšek Franc
  Evolution of LINE2 retrotransposons in amphibians
  2003
 13. Prelovšek Petra-Maja
  Histokemijska in ultrastrukturna analiza pigmentnih celic v jetrih močerila (Proteus anguinus, Amphibia: Urodela)
  2002
 14. Vrezec A
  Winter diet of one female Ural owl (Strix uralensis) at Ljubljansko barje (central Slovenia)
  2001
 15. Lovšin Nika
  Evolucijska dinamika line2 retrotranspozonov pri vretenčarjih
  2001
 16. Lešnik Aleksandra; Poboljšaj Katja
  Dvoživke in ceste: dvoživke potrebujejo našo zaščito in pomoč
  [Amphibians on roads]
  2000
 17. Bedjanič Matjaž
  Kačji pastir: pisano življenje med vodo in nebom
  [Dragonflies: a colorful life between the water and the sky]
  1999
 18. Vogrin Milan; Vogrin Nuša
  Mejice v kulturni krajini
  [Hedges in an agricultural environment]
  1998
 19. Lešnik Aleksandra; Poboljšaj Katja
  Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) severovzhodne Slovenije
  [A contribution to the knowledge of amphibian fauna of north-eastern Slovenia]
  1999
 20. Poboljšaj Katja; Lovka Milan; Krušnik Ciril; Kotarac Mladen; Povž Meta; Tome Davorin; Adamič Miha
  Poročilo "Presoja vplivov na okolje za AC odsek Vrba-Peračica za floro in vegetacijo, favno ter biotope"
  1999
 21. Martinčič Andrej
  Ekološko-fitocenološke dvoživke
  [Eco-phytocoenological amphibians]
  1997
 22. Erdani-Kreft M
  Sečni mehur močerila pod svetlobnim in elektronskim mikroskopom
  [The urinary bladder of Proteus anguinus in light and electron microscopy]
  1996
 23. Golob Z; Kobal S
  Example of reptile poisoning by ainphos-methyl and its determination in biological extracts by thin-layer chromatography
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics