biomedicina slovenica


"Amputation" : 403

 1. Pickwell Kristy M.; Siersma V.; Kars Marleen; Apelquist J.; Bakker Karel; Edmonds M.; Holstein Per E.; Jirkovská Alexandra; Jude E.; Mauricio Didac; Urbančič-Rovan Vilma
  Minor amputation does not negatively affect health-related quality of life as compared with conservative treatment in patients with a diabetic foot ulcer
  2017
 2. Burgar Matej; Burger Helena; Križnar Agata; Brezovar Darinka
  Proteze za osebe po amputaciji obeh zgornjih udov
  [Prostheses for persons after bilateral upper limb amputation]
  2017
 3. Petrovic Marija; Zhao Bihong; Thangam Manoj; Loyalka Pranav; Buja L. Maximilian; Kar Biswajit; Gregorič Igor
  Ewing sarcoma in the right ventricle
  2016
 4. Pickwell Kristy M.; Siersma V.; Kars Marleen; Apelqvist Jan; Bakker Karel; Edmonds M. E.; Holstein Per E.; Jirkovská Alexandra; Jude Edward; Mauricio Didac; Urbančič-Rovan Vilma
  Predictors of lower-extremity amputation in patients with an infected diabetic foot ulcer
  2015
 5. Zavrl Džananović Dinko; Alikadič Nadja; Glumac Nebojša; Smrke Dragica
  Subungvalni melanom
  [Subungual melanoma]
  2016
 6. Kuret Zala; Burger Helena
  Vpliv silikonskih protez po amputaciji enega ali več prstov roke na telesne funkcije, aktivnosti in kakovost življenja
  2016
 7. Kuret Zala; Burger Helena; Vidmar Gaj; Maver Tomaž
  Impact of silicone prosthesis on hand function, grip power and grip-force tracking ability after finger amputation
  2015
 8. Turk Zmago; Cesar-Komar Marija; Palfy Miroslav
  Transcutaneous nerve stimulation (TENS) for phantom pain in vascular amputee patients
  2007
 9. Burger Helena; Vidmar Gaj
  A survey of overuse problems in patients with acquired or congenital upper limb deficiency
  2016
 10. Erjavec Tatjana; Prešern-Štrukelj Metka
  The importance of exercise stress testing in patients after transfemoral amputation
  2006
 11. Burger Helena; Rudolf Marko; Drole Simon
  Use of SmartStep biofeedback system for gait training in stroke patients and amputees
  2006
 12. Postema Sietke G.; Bongers Raoul M.; Brouwers Michael A. H.; Burger Helena; Norling Hermansson Liselotte M.; Reneman Michiel F.; Dijkstra Pieter U.; Sluis Corry K. van der
  Musculoskeletal complaints in transverse upper limb reduction deficiency and amputation in the Netherlands
  2016
 13. Prešern-Štrukelj Metka; Čelan Dušan; Zupanc Urška
  Rehabilitation of oncological amputee patients
  2008
 14. Burger Helena; Rudel Drago; Balorda Zdravko; Oberžan Darko; Zalar Metka; Križnar Agata; Prešern-Štrukelj Metka
  Storitev telerehabilitacije na domu za osebe po trans-tibialni amputaciji
  [Telerehabilitation service at home for patients after trans-tibial amputation]
  2015
 15. Prešern-Štrukelj Metka; Erjavec Tatjana
  Rehabilitacija bolnikov po amputaciji spodnjega uda
  2010
 16. Prešern-Štrukelj Metka; Zupanc Urška; Zalar Metka
  Rehabilitation of oncological amputee patients
  2015
 17. Mlakar Maja; Burger Helena; Toman Petra; Vidmar Gaj
  Zadovoljstvo oseb po amputaciji zgornjega uda s protezo
  [Satisfaction with prosthesis after upper limb amputation]
  2015
 18. Rudel Drago; Balorda Zdravko; Oberžan Darko; Burger Helena; Zalar Metka; Križnar Agata
  Home telerehabilitation service for persons following lower limb amputation
  2015
 19. Miklič Urška; Kotnik Slavi
  Orthotic aids for a blind client with bilateral hand amputation
  2007
 20. Čokolič Miro
  Lower limb amputation due to diabetes in UCC Maribor in five year period (2009-2013)
  2015
 21. Čokolič Miro; Kšela Urša
  Diabetes and lower limb amputation in UCC Maribor (Slovenia) in five year period (2009-2013)
  2015
 22. Kuret Zala; Burger Helena; Vidmar Gaj
  Influence of finger amputation on grip strength and objectively measured hand function
  2015
 23. Burger Helena
  Return to work after limb amputations
  2009
 24. Štefančič Martin; Prešern-Štrukelj Metka; Vidmar Gaj; Kotnik Vladimir; Kopitar Andreja Nataša; Ihan Alojz
  Immunological status in patients with lower limb amputation due to peripheral arterial disease before and after comprehensive rehabilitation
  [[Imunološki status kod bolesnika s amputiranim donjim udovima zbog periferne arterijske bolesti prije i nakon sveobuhvatne rehabilitacije]]
  2015
 25. Burger Helena; Marinček Črt; Vidmar Gaj
  Improving walking in persons after trans-femoral amputation by means of electrical stimulation
  [Izboljšanje hoje pri osebah po nadkolenski amputaciji z uporabo električne stimulacije]
  2014
 26. Rudel Drago; Burger Helena; Balorda Zdravko; Prešern-Štrukelj Metka; Zalar Metka; Križnar Agata
  Rehabilitacija po amputaciji spodnjega uda v domačem okolju ob uporabi telerehabilitacijske storitve
  [Telerehabilitation within home environment following lower limb amputation]
  2014
 27. Smrke Dragica; Rožman Primož; Gubina Borut; Frangež Igor; Rejec Smrke Barbara Urška; Hojs Radovan
  An uncommon treatment of totally extruded and lost talus
  2014
 28. Maver Tomaž
  Silikonske proteze po delni amputaciji prstov in dlani
  2014
 29. Čokolič Miro; Krajnc Mitja
  Diabetes related to amputation incidence in Maribor city population in Slovenia in 2009-2010
  2012
 30. Barič Mira; Maver Tomaž
  Izboljšanje kakovosti življenja pri pacientki z amputacijo vseh prstov na rokah
  [Improving the quality of life for a female patient with complete finger amputation]
  2014
 31. Vrankar Martina; Zwitter Matjaž; Bavčar-Vodovnik Tanja; Milič Ana; Kovač Viljem
  Induction gemcitabine in standard dose or prolonged low-dose with cisplatin followed by concurrent radiochemotherapy in locally advanced non-small cell lung cancer
  2014
 32. Morrison Shawnda A.; Gorjanc Jurij; Mekjavić Igor B.
  Mount Everest and Makalu cold injury amputation
  2014
 33. Burger Helena; Brezovar Darinka; Vidmar Gaj
  A comparison of the University of New Brunswick Test of Prosthetic Function and the Assessment of Capacity for Myoelectric Control
  2014
 34. Erjavec Tatjana; Vidmar Gaj; Burger Helena
  Exercise testing as a screening measure for ability to walk with a prosthesis after transfemoral amputation due to peripheral vascular disease
  2014
 35. Burger Helena
  Klinične smernice za rehabilitacijo oseb po amputaciji spodnjega uda
  [Clinical guidelines for rehabilitation of patients after lower limb amputation]
  2014
 36. Siersma V.; Urbančič-Rovan Vilma
  Health-related quality of life predicts major amputation and death, but not time to healing in people with diabetes mellitus presenting with foot ulcers - the Eurodiale study
  2014
 37. Horvat Barbara; Burger Helena
  Značilnosti doživljanja sebe pri osebah po amputaciji roke
  [Characteristics of self-experience in people after upper-limb amputation]
  2013
 38. Prešern-Štrukelj Metka
  Rehabilitation of oncological amputee patients
  2013
 39. Burger Helena
  Rehabilitation of persons following upper limb amputation
  2013
 40. Burger Helena
  Rehabilitacija osoba nakon amputacije
  2013
 41. Burger Helena
  Secondary impairments in persons after lower limb amputation
  2013
 42. Maver Tomaž
  Novosti na področju silikonske tehnologije
  [Novelties in the field of medical silicone technology]
  2013
 43. Burger Helena; Kohler Friedbert; Xu Jim
  ICS code 35 - ICF core set for amputees
  2013
 44. Burger Helena
  Factors related to overuse syndromes in subjects following upper limb amputation
  2013
 45. Burger Helena; Marinček Črt; Zupan Anton; Fidler Alojz
  Car adaptations for subjects following upper limb amputation
  2013
 46. Burger Helena; Brezovar Darinka
  Primerjava podtestov testa UNB za testiranje uporabe proteze pri otrocih in mladostnikih
  [Comparison of subtests of the UNB test of prosthetic function in children and young adults]
  2013
 47. Burger Helena; Marinček Črt
  Driving ability following upper limb amputation
  2013
 48. Puh Urška; Hlebš Sonja
  Učinki in mehanizmi delovanja terapije z ogledalom - pregled literature
  [#The #effects and underlying mechanisms of mirror therapy - literature review]
  2013
 49. Šlajpah Sebastjan; Kamnik Roman; Burger Helena; Bajd Tadej; Munih Marko
  Asymmetry in sit-to-stand movement in patients following transtibial amputation and healthy individuals
  2013
 50. Erjavec Tatjana; Prešern-Štrukelj Metka; Vipavec Branka; Sonc Marjana
  Primerjava hoje s pripomočkom za hojo (Femuret) in hojo z nadkolensko protezo pri bolnikih po amputaciji zaradi bolezni žilja
  [Comparison of walking with early walking device (Femuret) and transfemoral prosthesis in patients after amputation because of vascular disease]
  2013
 51. Maver Tomaž; Burger Helena
  Estetske proteze po delni amputaciji prstov, dlani in estetske proteze za obraz
  2013
 52. Rudel Drago; Burger Helena
  Telerehabilitacija v celostni rehabilitaciji pacientov
  [Telerehabilitation for comprehensive rehabilitation]
  2013
 53. Pihlar Zdenka; Križnar Agata; Mikuletič Mojca; Vidmar Gaj; Prešern-Štrukelj Metka; Burger Helena
  Dodajmo mladost letom
  [Let us add youth to the years]
  2012
 54. Brezovar Darinka; Pihlar Zdenka; Burger Helena
  Primerjava testov UNB in ACMC pri otrocih po amputaciji zgornjega uda - uvodni rezultati
  [Comparison of UNB and ACMC test in children and adolescents after upper limb amputation - preliminary results]
  2012
 55. Petkovšek Gregorin Romana; Vidmar Gaj; Križnar Agata; Drole Simon; Prešern-Štrukelj Metka
  Izid rehabilitacije pri pacientih po obojestranski amputaciji spodnjega uda
  [Rehabilitation outcome of patients after bilateral lower limb amputation]
  2012
 56. Prešern-Štrukelj Metka
  Rehabilitacija bolnikov po amputaciji spodnjega uda
  2010
 57. Mikuž A
  Možnost zdravljenja prizadetih koreninskih razcepišč zgornjih kočnikov z resekcijo
  [Resective surgery in the tratment of furcation defects in maxillary molars]
  2012
 58. Zore Zvonimir; Filipović Zore Irina; Matejčić Aljoša; Kamal Mohamed; Arslani Nuhi; Knezović Zlatarić Dubravka
  Surgical treatment of pathologic fractures in patients with metastatic tumors
  2009
 59. Kobilica Nina; Flis Vojko
  What is the number of patients with critical chronic ischemia (CCLI) in Slovenia?
  2012
 60. Burger Helena
  Can the international classification of functioning, disability and health (ICF) be used in a prosthetics and orthotics outpatient clinic?
  2011
 61. Adamič Petra; Gasparini Mladen
  Periferna arterijska bolezen
  [Peripheral arterial disease]
  2011
 62. van Battum P; Schaper N; Prompers L; Apelqvist J; Jude E; Piaggesi A; Bakker K; Edmonds M; Holstein P; Urbančič V
  Differences in minor amputation rate in diabetic foot disease throughout Europe are in part explained by differences in disease severity at presentation
  2011
 63. Burger Helena; Burgar Matej; Brezovar Darinka; Pihlar Zdenka
  Bionična protezna roka: tehnološki dosežek ali tržna zvijača?
  [Bionic prosthetic hand etechnological achievement or commercial trick?]
  2010
 64. Vidmar Gaj; Burger Helena; Erjavec Tatjana
  Možnosti primerjave skladnosti meritev med skupinami: obremenitveno testiranje kot presejalni test za zmožnost hoje po nadkolenski amputaciji
  [Options for comparing measurement agreement between groups: exercise testing as screening for ability to walk after transfemoral amputation]
  2010
 65. Guelly Christian; Zhu Peng-Peng; Leonardis Lea; Papić Lea; Zidar Janez
  Targeted high-throughput sequencing identifies mutations in atlastin-1 as a cause of hereditary sensory neuropathy type I
  2011
 66. Maver T; Burger H; Ihan-Hren N; Botolin L; Weingartner J; Celec K
  Use of rapid prototyping technology in comprehensive rehabilitation of a patient with congenital facial deformity or partial finger or hand amputation
  2010
 67. Frangež Igor
  Amputacija spodnje okončine: primerjava bolnikov s sladkorno boleznijo z bolniki brez sladkorne bolezni
  2009
 68. Frangež I; Triller C; Urbančič-Rovan V; Smrke DM
  Our experiences with the lower limb amputation in the diabetic patients
  2009
 69. Maver Tomaž; Erzar Dominik; Kerin Špela
  Estetske proteze po delni amputaciji prstov
  [Aesthetic prostheses after partial finger amputation]
  2010
 70. Pihlar Zdenka; Križnar Agata; Mikuletič Mojca; Vidmar Gaj; Prešern-Štrukelj Metka; Burger Helena
  Začrtajmo pot do dobrega počutja: aktivnosti oseb po amputaciji spodnjega uda
  [Let's map the path to well-being eactivities of persons after lower limb amputation]
  2010
 71. Završnik Matej
  Obravnava bolnika z diabetično nogo
  [Treatment of patient with the diabetic foot]
  2010
 72. Slanič Aleš; Breznik Silva; Lučev Jernej; Polanec Beno; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Periferna arterijska obliterativna bolezen (PAOB) in diabetično stopalo
  [Peripheral arterial oclusive [i. e. occlusive] disease (PAOD) and diabetic foot]
  2010
 73. Hojs-Fabjan Tanja
  Diabetična nevropatija v sklopu diabetične noge
  2010
 74. Završnik Matej
  Sindrom diabetične noge
  [Diabetic foot syndrom]
  2010
 75. Salapura V; Blinc A; Kozak M; Jezovnik MK; Pohar-Perme M; Berden P; Kuhelj D; Ključevšek T; Popovič P; Stankovič M; Vrtovec M; Šurlan M
  Infrapopliteal run-off and the outcome of femoropopliteal percutaneous transluminal angioplasty
  2010
 76. Burger Helena
  Rehabilitacija ljudi po amputaciji
  [Rehabilitation of people after amputation]
  2010
 77. Burger Helena
  Return to work after amputation
  2010
 78. Murray Craig
  Amputation, prosthesis use, and phantom limb pain: an interdisciplinary perspective
  2010
 79. Burger Helena; Franchignoni Franco; Kotnik Stanislava; Giordano Andrea
  A Rasch-based validation of a short version of ABILHAND as a measure of manual ability in adults with unilateral upper limb amputation
  2009
 80. Bergauer Andrej; Kobilica Nina; Mrđja Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Flis Vojko
  Akutna ishemija uda
  [Acute limb ischaemia]
  2009
 81. Kohler Friedbert; Cieza Alarcos; Stucki Gerold; Geertzen Jan; Burger Helena; Dillon Michael P.; Schiappacasse Carolina; Esquenazi Alberto; Kistenberg Robert Steven; Kostanjsek Nenad
  Developing core sets for persons following amputation based on the International Classification of Functioning, Disability and Health as a way to specify functioning
  2009
 82. Burger Helena; Erzar Dominik; Maver Tomaž; Olenšek Andrej; Cikajlo Imre; Matjačić Zlatko
  Biomechanics of walking with silicone prosthesis after midtarsal (Chopart) disarticulation
  2009
 83. Frangež Igor; Triller Ciril; Smrke Dragica Maja
  Urgentna podkolenska amputacija pri septičnem pacientu: prikaz primera
  [Urgent below knee amputation in septic patient: a case report]
  2009
 84. Burger Helena
  Prihodnost rehabilitacije ljudi po amputaciji uda ter protetike in ortotike
  [The future of amputee rehabilitation, prosthetics and orthotics]
  2009
 85. Erjavec Tatjana; Prešern-Štrukelj Metka
  Rehabilitacija bolnikov po nadkolenski amputaciji žilnega vzroka - dileme pri namestitvi proteze bolnikom s srčnimi obolenji
  [Rehabilitation after vascular transfemoral amputation - dilemmas for prosthetic fitting in patients with cardiac diseases]
  2008
 86. Petkovšek Gregorin Romana; Prešern-Štrukelj Metka
  Some characteristics of patients with lower limb amputation on rehabilitation in the Rehabilitation Institute in Ljubljana
  2008
 87. Zalar Metka
  Influence of amputation level on prosthetic walking in older patients
  2008
 88. Brezovar Darinka; Burger Helena
  Group occupational therapy in children after an upper limb amputation
  2008
 89. Prešern-Štrukelj Metka; Čelan Dušan; Zupanc Urška
  From amputation to reintegration
  2008
 90. Prompers L; Huijberts M; Schaper N; Apelqvist J; Bakker K; Edmonds M; Holstein P; Jude E; Jirkovska A; Urbančič V
  Resource utilisation and costs associated with the treatment of diabetic foot ulcers. Prospective data from the Eurodiale study
  2008
 91. Frangež I; Smrke-Rejec B; Smrke DM
  Our experiences with the below knee amputation
  2008
 92. Goršič M; Majdič G; Komel R
  Identification of differentially expressed genes in 4-day axolotl limb blastema by suppression subtractive hybridization
  2008
 93. Matusiak L; Bieniek A; Wozniak Z; Szepietowski JC
  Amelanotic malignant melanoma in an acral location
  2008
 94. Bratina Petra
  Lastnosti distalnih struktur po konstrukciji arteriovenske fistule kot žilnega pristopa za hemodializo
  2007
 95. Erjavec Tatjana; Prešern-Štrukelj Metka; Burger Helena
  The diagnostic importance of exercise testing in developing appropriate rehabilitation programmes for patients following transfemoral amputation
  2008
 96. Burger Helena; Franchignoni Franco; Heinemann Allen W.; Kotnik Slavi; Giordano Andrea
  Validation of the orthotics and prosthetics user survey upper extremity functional status module in people with unilateral upper limb amputation
  2008
 97. Jakopin Eva; Pečovnik-Balon Breda; Ekart Robert; Ferluga Dušan
  Multiple arterijske tromboze pri bolniku z membranskim glomerulonefritisom
  [Multiple arterial thrombosis in patient with membranous glomerulonephritis]
  2008
 98. Vrabič Erik
  Vpliv primarne oskrbe na uspešnost replantacije
  2008
 99. Burger Helena; Brezovar Darinka; Kotnik Slavi; Bardorfer Aleš; Munih Marko
  Can haptic interface be used for evaluating upper limb prosthesis in children and adults
  2007
 100. Maver Tomaž; Burger Helena; Ihan Hren Nataša; Žužek Andrej; Botolin Luka; Weingartner Jože
  Use of rapid prototyping technology in comprehensive rehabilitation of a patient with congenital facial deformity or partial finger or hand amputation
  2007

1 101 201 301 401  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics