biomedicina slovenica


"Analiza" : 2413

 1. Östergren Olof; Lundberg Olle; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Borrell Carme; Kalediene Ramune; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; De Gelder Rianne
  Educational expansion and inequalities in mortality
  2017
 2. Rijavec Matija; Maver Aleš; Hočevar Keli; Šilar Mira; Košnik Mitja; Peterlin Borut; Korošec Peter
  Transcriptome analysis in human anaphylaxis
  2017
 3. Štamfelj Iztok
  Paleodontološka analiza skeletov iz bronastodobne gomile z Brezja pod Brinjevo goro
  [Palaeodontological analysis of the skeletal remains from the Bronze Age tumulus at Brezje below Brinjeva gora]
  2016
 4. Goljović Milena; Simonič Alenka; Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Analiza obiskov odraslih bolnikov v ambulanti Nujne medicinske pomoči (NMP) Urgentnega centra Novo mesto
  2017
 5. Pavlič Klemen
  Cenilec psevdoopazovanj pri neto preživetju
  [A pseudo-observations estimator of net survival]
  2017
 6. Pohar Perme Maja; Pavlič Klemen
  A pseudo-observations estimator in relative survival analysis
  2017
 7. Ivanecz Arpad; Pivec Vid; Plahuta Irena; Krebs Bojan; Jagrič Tomaž; Potrč Stojan
  Laparoskopska resekcija jeter zaradi zasevkov raka debelega črevesa in danke - rezultati zdravljenja
  [Laparoscopic liver resection for colorectal metastases - treatment results]
  2017
 8. Klepac Petra; Locatelli Igor; Korošec Sara; Kukec Andreja
  Povezanost med delci v ozračju in pojavom nizke porodne teže ter prezgodnjega poroda - metaanaliza
  [Association between ambient particulate matter, low birth weight and preterm birth - meta-analysis]
  2017
 9. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Combined of chemical analysis, fish micronuclei and onion chromosome damage for assessing cleaning effect in the WWTP central Domžale - Kamnik and quality of Kamniška Bistrica river
  2017
 10. Williams Tracy A; Lenders Jacques W M; Mulatero Paolo; Burrello Jacopo; Rottenkolber Marietta; Adolf Christian; Satoh Fumitoshi; Amar Laurence; Quinkler Marcus; Kocjan Tomaž
  Outcomes after adrenalectomy for unilateral primary aldosteronism
  2017
 11. Stopar Pintarič Tatjana; Bergant Jernej; Sirc Tina; Verdenik Ivan; Lučovnik Miha
  Effect of labour analgesia on labour outcome in Slovenia
  2017
 12. Knehtl Maša; Hren Martin; Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Single peritoneal dialysis centre observations of treatment adequacy, anemia treatment, inflammation, mineral bone disease, and peritonitis rate - in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis versus automated peritoneal dialysis
  [Analiza učinkovitosti zdravljenja, obravnave slabokrvnosti, vnetja, mineralne kostne bolezni in pogostosti peritonitisov dializnega centra - primerjava kontinuirane ambulantne peritonealne dialize (capd) in avtomatizirane peritonealne dialize (adp)]
  2017
 13. Jeriček Klanšček Helena; Furman Lucija; Zager Kocjan Gaja
  Individualni in socialni dejavniki težav v duševnem zdravju slovenskih 15-letnikov
  [Individual and socio-contextual factors as predictor of mental health problems in Slovenian 15-year-old adolescents]
  2017
 14. Šekoranja Daja; Repše-Fokter Alenka
  Triaging atypical squamous cells - cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion with p16/Ki67 dual stain
  2017
 15. Klemenc-Ketiš Zalika
  Analiza dela in dolgoročno spremljanje dela v RADM
  2017
 16. Pohar Perme Maja
  Methodology in relative survival
  2017
 17. Avberšek-Lužnik Ivica; Božnar Alič Elizabeta
  Laboratorijske analize blata in njihova klinična uporabnost
  2017
 18. Zemljič Jokhadar Špela; Vrhovec Saša; Stojković Biljana; Liović Mirjana; Derganc Jure
  Manipulacija in analiza bioloških vzorcev z optično pinceto in mikrofluidičnim sistemom
  2017
 19. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 20. Ramšak-Pajk Jožica; Poplas-Susič Tonka
  Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta
  [Experiences of community nurses with home visits in the framework of the Upgraded comprehensive patient care project]
  2017
 21. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana; Fras Zlatko
  Vpliv socialnih omrežij na uspešnost svetovanja za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja
  2016
 22. Jovanović Srzentić Snežana; Antić Ana; Radonjić Zorica; Rožman Primož
  Imunohematološka dijagnostika aloimunizacija u trudnoći
  2016
 23. Puhr Rainer; Heinze Georg; Lusa Lara; Geroldinger Angelika
  Firth's logistic regression with rare events
  2017
 24. Šubelj Maja
  Metode avtomatskega povzemanja besedil kot podpora pri obravnavi bolnikov
  [The method of automated text summarization as a support in the patient management]
  2017
 25. Škreblin Ulčar Mateja; Tul Nataša
  Vpliv nekaterih biokemičnih označevalcev na porodniške zaplete
  2016
 26. Posega-Devetak Sonja; Orel Rok
  Vpliv obolenj zgornjih prebavil in zdravljenja z zaviralci izločanja želodčne kisline na koncentracijo kalprotektina v blatu pri otrocih
  2016
 27. Cerar Katja; Kondrič Miran; Sindik Joško
  The profiling of University of Ljubljana students according to their motives for exercise participation
  [Profiliranje študentov Univerze v Ljubljani glede na njihov motiv za sodelovanje pri športni vadbi]
  2017
 28. Ferluga Dušan
  Patološka analiza ledvične biopsije
  2016
 29. Pokorn Nina; Mohor Mitja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Analiza reanimacij nujne medicinske pomoči Zagorje ob Savi v letih 2005-2015
  2017
 30. Janež Andrej
  EMPA-REG OUTCOME - podanaliza insulini
  2017
 31. Špiclin Žiga
  Kvantitativne meritve možganskih struktur z avtomatsko analizo MR slik
  2016
 32. Šabič Igor; Sirnik Andrej; Ključevšek Damjana
  Funkcijska MR-urografija pri prirojenih napakah sečil
  [Functional MR urography in congenital urinary tract anomalies in children]
  2016
 33. Hristovski Dimitar; Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.
  Implementing semantics-based cross-domain collaboration recommendation in biomedicine with a graph database
  2016
 34. Hristovski Dimitar; Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.
  Implementing semantics-based cross-domain collaboration recommendation in biomedicine with a graph database
  2016
 35. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Factors associated with greater potential for alcohol misuse among the students of the Gorenjska region
  [Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji]
  2016
 36. Bober Peter; Alexovic Michal; Talian Ivan; Tomkova Zuzana; Viscorova Zuzana; Benckova Maria; Andrasina Igor; Ciccocioppo Rachele; Petrovič Danijel; Adamek Mariusz; Kruzliak Peter; Sabo Jan
  Proteomic analysis of the vitamin C effect on the doxorubicin cytotoxicity in the MCF-7 breast cancer cell line
  2017
 37. Završnik Jernej; Kokol Peter; Del Torso Stefano; Blažun Helena
  Citation context and impact of 'sleeping beauties' in paediatric research
  2016
 38. Urbančič-Rovan Vilma; Rovan Jože
  An exploration of diabetic foot screening procedures data by a multiple correspondence analysis
  [Analiza podatkov presejalnega testa za diabetično nogo z multiplo korespondenčno analizo]
  2017
 39. Kraševec Nada; Anderluh Gregor
  Advances in molecular interaction analysis
  2016
 40. Škodlar Borut; Ditrich Tamara
  Čuječnost in psihoanaliza o spoznavanju časa skozi trenutek
  2016
 41. Nemanič Tiva; Mihajlović Eva; Plut Samo; Štabuc Borut; Jeverica Samo
  Usmerjeno zdravljenje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori - ali še obstaja druga pot?
  [Tailored therapy for Helicobacter pylori infection - is there any other option left?]
  2016
 42. Škodlar Borut
  Čuječnost - stara ali nova psihoterapija?
  2016
 43. Torino Claudia; Gargani Luna; Sicari Rosa; Letachowicz Krzysztof; Ekart Robert; Fliser Danilo; Covic Adrian; Siamopoulos Kostas; Stavroulopoulos Aristeidis; Massy Ziad A.; Hojs Radovan
  The agreement between auscultation and lung ultrasound in hemodialysis patients
  2016
 44. Ekart Robert; Šegula Anja; Hartman Tanja; Hojs Nina; Hojs Radovan
  Subendocardial viability ratio is impaired in highly proteinuric chronic kidney disease patients with low estimated glomerular filtration rate
  2016
 45. Kukec Andreja; Galičič An; Grča Tina; Kranjec Natalija; Uršič Simona; Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan; Basagaña Xavier; Otorepec Peter
  Prostorsko povezovanje zdravstvenih in okoljskih podatkov na ravni občin v Sloveniji - LIFE MED HISS LIFE12 ENV projekt
  [Ecological spatial association between health and environmental data at the level of municipalities - LIFE MED HISS Project]
  2016
 46. Kastelic Marko; Tepeš Bojan
  Analiza uspeha zdravljenja Helicobacter pylori okužbe v Sloveniji
  [Helicobacter pylori eradication rates in Slovenia]
  2016
 47. Žibert Janez
  Uporaba Fourierjeve transformacije v radiološki tehnologiji
  [The use of Fourier transform in radiologogy]
  2016
 48. Rola Eva; Ferk Polonca; Mrhar Aleš
  Retrospektivna analiza ambulantne imunosupresivne terapije pri bolnikih s presajenimi jetri
  [Retrospective analysis of outpatient immunosuppressive therapy in liver transplant patients]
  2016
 49. Grabljevec Stanko; Kenjar Asim
  Skrajšanje časa prihoda anestezijske medicinske sestre na mesto reanimacije z uvedbo električnega vozička za transport reanimacijske opreme
  2016
 50. Kim Jamie Y.; Kau Chung How; Christou Terpsithea; Ovsenik Maja; Park Young Guk
  Three-dimensional analysis of normal facial morphologies of asians and whites
  2016
 51. Bakarov Petre; Ivetić Vojislav; Petek Šter Marija; Švab Igor
  Analiza kakovosti primarno-zdravstvenega presejanja za diabetično stopalo v mariborski regiji
  2016
 52. Pavlič Klemen; Pohar Perme Maja
  Estimation of net survival with pseudo observations
  2016
 53. Vočanec Danijela; Prijatelj Tinkara; Debeljak Nataša; Kunej Tanja
  Mutacijska analiza genov za EPO in EPOR pri družinski eritrocitozi
  2016
 54. Lipovec Aleksander; Liović Mirjana; Zorko Matjaž; Cankar Ksenija
  Analiza izražanja genov zobne pulpe in folikla na različnih stopnjah razvoja modrostnega zoba
  [Gene expression analysis of dental pulp and tooth follicle in differet development stages of wisdom teeth]
  2016
 55. Kravos Alenka
  Analiza skladnosti napotne in končne diagnoze pri napotnicah z diagnozo vrtoglavica
  [Compliance assessment of the clue and final diagnoses of referrals specified as vertigo]
  2016
 56. Vodišek Laura; Jagodič Mihela; Podsedenšek Matej; Mekiš Nejc
  Primerjalna analiza prejetih doz pri izbranih CT preiskavah v Splošni bolnišnici Celje
  [Comparative analysis in received doses at selected CT examinations in Celje General Hospital]
  2016
 57. Buturac Mihaela; Herak Ivana; Tačković Sara; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Concept analysis: health literacy
  2016
 58. Ežbegović Viktorija; Marček Ivana; Pope-Gajić Ozana; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Theory of postpartum depression
  2016
 59. Mlinar Reljić Nataša; Šostar-Turk Sonja; Pajnkihar Majda
  Samoocena usposobljenosti študentov zdravstvene nege na podlagi ICN-ovih kompetenc
  [Self-assessment of nursing students' competence based on ICN framework of competences]
  2016
 60. Gönc Vida; Lorber Mateja; Nerat Jasmina
  Kakovost problemov, obravnavanih pri problemskem učenju
  [The quality of problems used in problem-based learning]
  2016
 61. Škrbina Vanja; Zurc Joca
  Physical activity of graduated nurses in one-and multiple-shift work
  [Gibalna aktivnost pri diplomiranih medicinskih sestrah, ki opravljajo enoizmensko in večizmensko delo]
  2016
 62. Štupnik Tomaž; Pohar Perme Maja
  Analiza časa do ponovitve bolezni ob nepopolnih podatkih o smrti bolnikov
  2016
 63. Turk Monika; Pretnar-Oblak Janja
  Analiza ultrazvočnih parametrov zunaj in znotrajlobanjskih arterij pri bolnikih z ishemično levkoaraiozo
  [Analysis of utrasonic [!] parameters in extracranial and intracranial arteries in patients with ischemic leucoaraiosis]
  2016
 64. Jošt Anton; Kamenik Mirt
  Lajšanje porodne bolečine z remifentanilom in analiza modeliranja tarčnih koncentracij
  [Effect- site concentration of remifentanil during patient-controlled analgesia in labour]
  2016
 65. Rejc Barbara; Geršak Ksenija; Osredkar Joško
  Označevalci oksidativnega stresa v drugem trimesečju nosečnosti in ob porodu
  2016
 66. Klančar Gašper; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Genetske značilnosti hiperholesterolemij pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji
  [Genetic charateristics of hypercholesterolemia in children and adolescents in Slovenia]
  2016
 67. Rebolj Anamarija; Pohar Perme Maja
  Nepristranske cenilke v relativnem preživetju
  2016
 68. Spirkoska Ana; Ježovnik Mateja
  Obravnava bolnikov s povrhnjim tromboflebitisom
  2015
 69. Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.; Hristovski Dimitar
  Link prediction on a network of co-occurring MeSH terms
  2016
 70. Pohar Perme Maja
  On some practical issues in the analysis of survival data
  2016
 71. Kejžar Nataša; Korenjak-Černe Simona; Batagelj Vladimir
  Generalized ANOVA
  2016
 72. Veljak Veronika; Pavlič Alenka
  Primerjava ocenjene dentalne starosti po Demirjianu in Willemsu na preiskovani skupini tržaških otrok
  2014
 73. Skomina Zala; Ihan Hren Nataša
  Skeletne značilnosti obraza pri slovenskih ortognatskih pacientih s skeletnim razredom III
  [Skeletal facial characteristics in Slovenian orthognathic class III patients]
  2016
 74. Brožič Andreja; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Klonalnost in antigenske lastnosti reaktivnih in neoplastičnih limfocitnih proliferacij
  2016
 75. Malić Vončina Slađana; Zorn Branko
  Doprinos funkcionalnih testov semenčic pri ugotavljanju plodnosti v naravnih pogojih
  2016
 76. Schara Petra; Brecelj Janez; Kralj-Iglič Veronika
  Biomehanska analiza paralitičnega izpaha kolka pri otroku s cerebralno paralizo
  2015
 77. Mihajlović Eva; Nemanič Tiva; Štabuc Borut
  Pomen molekularnih diagnostičnih metod pri obravnavi bolnikov okuženih z bakterijo Helicobacter pylori
  2015
 78. Peterlin Ana Marija; Lovrečić Luca
  Izbrani genetski faktorji in njihova vloga pri prezgodnjem porodu
  2015
 79. Thibault Ronan; Makhlouf Anne-Marie; Mulliez Aurélien; Gonzalez M. Cristina; Kekstas Gintautas; Rotovnik-Kozjek Nada; Preiser Jean-Charles; Ceniceros Rozalen Isabel; Dadet Sylvain; Krznarić Željko; Kupczyk Kinga; Tamion Fabienne; Cano Noël; Pichard Claude
  Fat-free mass at admission predicts 28-day mortality in intensive care unit patients
  2016
 80. Pezdirc Maja; Vajd Rajko; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Analiza obiskov v dežurni službi v Zdravstvenem domu Črnomelj v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015
  2016
 81. Kanič Vojko; Sinkovič Andreja
  Bolnišnična obravnava in preživetje bolnikov in bolnic s srčnomišičnim infarktom, zdravljenih s perkutano koronarno intervencijo
  [Gander-related analysis of in-hospital treatment and mortality of myocardial infarction patients undergoing percutaneous coronary intervention]
  2016
 82. Gorenjak Mario; Potočnik Uroš; Skok Pavel
  Genetska analiza kandidatnega področja na kromosomu 10 pri bolnikih s kronično črevesno boleznijo
  2010
 83. Sevšek France; Rugelj Darja
  Analiza oblike in površine stabilograma
  2008
 84. Jeromel Miran; Miloševič Zoran; Zaletel Marjan; Žvan Bojana; Švigelj Viktor; Pretnar-Oblak Janja
  Endovaskularna terapija za akutno možgansko kap je varna in učinkovita razvijajoča se metoda
  [Endovascular therapy for acute stroke is a safe and efficient evolving method]
  2015
 85. Vavkan Barbara; Stričević Jadranka; Haložan David
  Analysis of the job of a nurse and the use of ergonomic priciples when lifting loads
  [Analiza delovnega mesta medicinske sestre in uporaba ergonomskih načel pri dvigovanju bremena]
  2016
 86. Povalej Petra; Rotman Eva; Klanjšek Petra
  Testing mobile applications for controlling and self-managing diabetes
  [Testiranje mobilnih aplikacij za obvladovanje in nadzor sladkorne bolezni]
  2016
 87. Dervarič Darja; Pišlar Milena; Mlinar Reljić Nataša
  Caring in nursing as an indicator of quality of the patient's care
  [Skrb v zdravstveni negi kot pokazatelj kakovosti obravnave pacientov]
  2016
 88. Gorenjak Mario; Potočnik Uroš; Skok Pavel
  Genetska analiza kandidatnega področja na kromosomu 10 pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
  2010
 89. Matos Erika
  Pomen določanja HER2 statusa pri raku dojke
  2010
 90. Ocvirk Janja
  Pomen določanja HER2 pri raku želodca
  2010
 91. Ocvirk Janja
  Pomen določanja mutacij KRAS in BRAF pri RDČD
  2010
 92. Zakotnik Branko
  Vloga sistemskega zdravljenja v onkologiji
  2005
 93. Določanje prediktivnih tumorskih markerjev
  2010
 94. Črnigoj Špela; Prosen Mirko
  Qualitative analysis of factors associated with the experience of contraception in rural setting
  [Kvalitativna analiza dejavnikov, povezanih z doživljanjem kontracepcije v ruralnem okolju]
  2016
 95. Stopar Pintarič Tatjana
  Vpliv obporodne analgezije na potek in izhod porodov v Sloveniji
  2016
 96. Kamenšek Petra; Pirš Ksenija
  Strokovno srečanje Modri torek - priložnost za razvoj kadrovskih virov v UKC Maribor
  [Professional meetings Wise Thuesdays for the midwifery health care staff at the University clinical centre Maribor]
  2009
 97. Dobnik Mojca
  Analiza komunikacijskega udobja in motenj pri komunikaciji
  [The analysis of communication comfort and communication disorders]
  2009
 98. Rodeš Božena; Pušnik Danijela
  Vpliv profesionalne komunikacije na organizacijsko klimo in v interakciji s pacienti
  [Influence of professional communication on organizational atmosphere and interaction with patients]
  2009
 99. Možina Miran
  Psihoterapija v Sloveniji danes in jutri
  [Psychotherapy in Slovenia today and tomorrow]
  2010
 100. Pivec Gregor; Crnjac Anton
  Reševanje pritožb v UKC Maribor
  2009

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics