biomedicina slovenica


"Analiza" : 2489

 1. Pivač Sanela
  Dejavniki, povezani z uporabo tobaka pri zdravstvenih delavcih
  [Factors associated with tobacco use of health professionals]
  2018
 2. Ospelt Caroline; Russo G.; Bratus Anna; Kolling Christoph; Filer Andrew; Gay Renate E.; Michel Beat A.; Buckley Christopher D.; Gay Steffen; Frank Bertoncelj Mojca
  Comprehensive transcriptome analysis of synovial fibroblasts from healthy, RA and OA knees
  2016
 3. Zavratnik Andrej; Krajnc Mitja
  Analysis of pregnant women with the diagnosis of gestational diabetes mellitus without oral glucose tolerance test confirmation in early pregnancy
  [Analiza nosečnic z diagnozo nosečnostna sladkorna bolezen, ki ni bila potrjena z oralnim glukoznim tolerančnim testom v zgodnji nosečnosti]
  2018
 4. Lenarčič Živa; Soltirovska Šalamon Aneta
  Hipokalcemija pri novorojenčku
  [Hypocalcemia in the newborn]
  2018
 5. Hočevar Posavec Bojana; Skela-Savič Brigita
  Pomen med poklicnega sodelovanja za kakovost in varnost zdravstvene obravnave
  2018
 6. Zadnikar Monika
  Ocenjevalno orodje v luči celostne ocene uporabnika
  2018
 7. Rojko Franc; Skela-Savič Brigita
  Medpoklicno sodelovanje v zobozdravstvu - pripovedna integrativna analiza
  2018
 8. Slapšak Alenka; Skela-Savič Brigita
  Poznavanje pomena preventive raka dojk pri mladostnicah - pilotna raziskava
  2018
 9. Mikuletič Samanta; Skela-Savič Brigita
  Informacijska varnostna kultura v zdravstvu
  2018
 10. Bahun Mateja; Kalender Smajlović Sedina
  Izobraževalni programi na področju z dokazi podprte zdravstvene nege v Sloveniji
  2018
 11. Lozar Krivec Jana; Tanasić Tatjana; Janković-Ðorđević Jelena; Fidler Petra; Štucin Gantar Irena; Trojner-Bregar Andreja; Rožman Primož; Klemenc Polona; Paro Panjan Darja
  Neonatal alloimmune thrombocytopenia
  2017
 12. Ivančič Mojca; Živčec Kalan Gordana; Kolšek Marko
  Analiza obravnav turistov v Zdravstvenem domu Tolmin v obdobju od maja do oktobra v letih 2013-2015
  2018
 13. Lakota Katja; Kveder Tanja; Švec Tinka; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Božič Borut; Tomšič Matija; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna
  Autoantibodies against DsDNA measured with nonradioactive farr assay - an alternative for routine labs
  2018
 14. Pohar Perme Maja
  Simplifying survival analysis with pseudo-observations
  2018
 15. Survival analysis for junior researchers conference, Leiden, 24-26 April 2018
  2018
 16. Žužek Primož; Rigler Igor; Podnar Simon
  Analiza napotitev in indikacij za urgentne slikovne preiskave v Službi urgentne nevrologije Nevrološke klinike
  2017
 17. Jeraj Luka; Ježovnik Mateja; Poredoš Pavel
  Insufficient recanalization of thrombotic venous occlusion
  2017
 18. Jeraj Luka; Ježovnik Mateja; Poredoš Pavel
  Rivaroxaban versus warfarin in the prevention of post-thrombotic syndrome
  2017
 19. Vasiljević Blagojević Milica; Neuberg Marijana; Kregar-Velikonja Nevenka
  Stavovi studenata zdravstvenih studija o odlasku iz zemlje
  2018
 20. Čas Rogina Anja; Kravos Andrej; Klemenc-Ketiš Zalika; Poplas-Susič Tonka
  Analiza hišnih obiskov v dežurni ambulanti Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem
  2018
 21. Pavlič Klemen; Pohar Perme Maja; Stare Janez; Perman Mihael; Andersen Kragh Per
  Ocenjevanje in primerjava krivulj čistega preživetja
  [Estimation and comparison of net survival curves]
  2018
 22. Klepac Petra; Korošec Sara; Locatelli Igor; Kukec Andreja
  Meta-analysis of effect of atmospheric pollution on birth outcomes
  2018
 23. Kejžar Nataša; Korenjak-Černe Simona; Batagelj Vladimir
  Razvrščanje simbolnih podatkov z relacijsko omejitvijo
  [Clustering of symbolic data with relational constraint]
  2018
 24. Pavlič Klemen
  Uporaba psevdo vrednosti v analizi relativnega preživetja
  2018
 25. Prešern Janez; Polajnar Jernej; De Groot Maarten; Zorović Maja; Virant-Doberlet Meta
  On the spot
  2018
 26. Kacjan Žgajnar Katarina; Hajdu Robert; Oder Martina
  Analiza ergonomskih obremenitev pri delu v diagnostičnem laboratoriju
  2018
 27. Petek Šter Marija; Cvejanov Kezunović Ljiljana; Cojić Milena; Petek Davorina; Švab Igor
  Specialty training in family medicine in Montenegro - an evaluation of the programme by the first generation of trainees
  [Specializacija iz družinske medicine v Črni gori - ocena prve generacije specializantov družinske medicine]
  2018
 28. Perčič Simona; Otorepec Peter; Kukec Andreja
  Različni patofiziološki učinki onesnaževalcev zunanjega zraka na telesna tkiva
  [The adverse pathophysiological effects of outdoor air pollution on the body tissues]
  2018
 29. Nemanič Tiva; Rozman Aleš; Adamič Katja; Marc-Malovrh Mateja
  Biomarkers in routine diagnosis of pleural effusions
  [Uporaba bioloških označevalcev pri rutinskem diagnosticiranju plevralnih izlivov]
  2018
 30. Dovgan Patricija; Štemberger Kolnik Tamara; Ravnik David
  Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah
  [Knowing the functions of the pelvic floor muscles and the importance of complementary conservative approaches to pelvic floor muscles strengthening in women]
  2018
 31. Mehić Jusuf; Osmić Munevera; Košnik Mitja
  Komparativna analiza pušačkog statusa i patohistološkog tipa kod pacijenata sa primarnim karcinomom pluća na području BIH i u Sloveniji
  2016
 32. Videtič Paska Alja
  Molekularna analiza in samomorilno vedenje
  2018
 33. Videtič Paska Alja
  Molekularna analiza in samomorilno vedenje
  2018
 34. Pirc Eva; Pecchia Leandro; Reberšek Matej; Serša Gregor; Snoj Marko; Grošelj Aleš; Miklavčič Damijan
  Study design of a medical device pre-market assessment
  [Zasnova študije vrednotenja novih tehnologij v medicini]
  2018
 35. Avdagić Harun; Sijerčić Avdagić Selma; Pirić Avdagić Melika; Antonič Miha
  Effect of the size of the left atrium on sustained sinus rhythm in patients undergoing mitral valve surgery and concomitant bipolar radiofrequency ablation for atrial fibrillation
  2017
 36. Vrdelja Mitja; Jančič Maja; Kropivnik Samo
  Analiza konceptualnih okvirov in struktur razumevanja problematike cepljenja v medijih
  2018
 37. Jamnik Helena
  Cilji rehabilitacije bolnikov s kronično bolečino po neuspelih operacijah na hrbtenici in z vstavljenim stimulatorjem za obvladovanje kronične bolečine z metodo draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače
  [Rehabilitation goals of patients with chronic pain after failed back surgery who had a stimulator implanted for managing chronic pain using spinal cord stimulation]
  2018
 38. Beek Janko; Graaf Miranda de; Al-Hello Haider; Allen David J; Ambert-Balay Katia; Botteldoorn Nadine; Brytting Mia; Buesa Javier; Cabrerizo Maria; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Molecular surveillance of norovirus, 2005-16
  2018
 39. Skomina Zala; Ihan Hren Nataša
  Spremembe na stranskem telerentgenskem posnetku glave in vratu po operaciji skeletnega razreda III
  [Skeletal changes after surgical corrections in skeletal class III patients]
  2017
 40. Lešnik Amadeus; Tomažič Jožica
  Starizem v zdravstvenih ustanovah
  [Ageism in healthcare institutions]
  2017
 41. Novković S.; Radak-Perović M.; Josipović Božo
  Uporedna analiza funkcijskog stanja kod bolesnika sa različitim oblicima osteoartroze šaka
  2005
 42. Zupan Matija; Žvan Bojana
  Analiza podatkov bolnikov z možgansko kapjo, obravnavanih v mreži TELEKAP
  [Data analysis of patients with stroke treated in the TELEKAP network]
  2017
 43. Lačnjevac Časlav
  Zbornik radova
  2017
 44. Lakota Katja; Kveder Tanja; Švec Tinka; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Božič Borut; Tomšič Matija; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna
  Detection of dsDNA antibodies by new fluoroimmunoassay with comparable diagnostic sensitivity and specificity to Farr-Ria
  2017
 45. Pirc Damjana; Rožman Nuša; Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša; Žibert Urška; Janžovnik Aleš
  HE Mokrice
  2015
 46. Pevec Teodor; Pisnik Aleksandra
  The Development and validation of an evaluation system for patients¼ assessment of health services
  [[Razvoj i validacija evaluacijskog sustava za pacijentovu procjenu zdravstvenih usluga]]
  2017
 47. Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja; Zavratnik Boštjan; Mehle Maria Gloria; Ivanetič Maja; Žist Andrej; Bernot Marjana; Zlodej Nataša
  Analiza dela ob 10-letnici oddelka za akutno paliativno obravnavo na Onkološkem inštitutu
  2017
 48. Brilej Drago; Simoniti Jure
  Uporaba računalniške tomografije celotnega telesa (WBCT) za oskrbo hudo poškodovanih v fazi reanimacije - retrospektivna analiza registra hudo poškodovanih v Splošni bolnišnici Celje
  [Whole-body multislice computed tomography (WBCT) as the primary diagnostic tool in patients with major trauma - retrospective analysis of major injuries in General hospital Celje]
  2017
 49. Mencin Iva; Kristan Aleša; Fink Martina; Pajič Tadej; Anžej Saša; Černelč Peter; Komel Radovan; Preložnik-Zupan Irena; Kunej Tanja; Debeljak Nataša
  Mutation analysis of VHL and EPAS1 genes in patients with JAK2 negative erythrocytosis
  2017
 50. Sem Vilma; Kolar Jana; Lusa Lara
  Artificially generated near-infrared spectral data for classification purposes
  2017
 51. Maček Marjeta; Velušček Igor; Šimc Mojca; Breskvar Marko
  Analiza rezultatov 11-letnega delovanja nacionalnega sistema teletransfuzije v Sloveniji
  2017
 52. Chan Martin C.W.; Hu Yunwen; Chen Haili; Podkolzin Alexander T.; Zaytseva Ekaterina V.; Komano Jun; Sakon Naomi; Poovorawan Yong; Poljšak-Prijatelj Mateja; Steyer Andrej
  Global spread of norovirus GII.17 Kawasaki 308, 2014-2016
  2017
 53. Mezeg Uroš; Zhurov Alexei; Ovsenik Maja; Primožič Jasmina
  Influence of long-term in vivo exposure on bracket slot characteristics - a microcomputer tomography analysis
  2017
 54. Vrhovec Saša; Derganc Jure
  Analiza lipidne membrane v mikrofluidični difuzijski komori
  2015
 55. Eržen Ida; Janáček Jiří; Kreft Marko; Kubínová Lucie; Cvetko Erika
  Capillary network morphometry of pig soleus muscle significantly changes in 24 hours after death
  2017
 56. Ostrc Tadej
  Pravilno rokovanje z artikulatorjem ter demonstracija in praktična vaja natančne analize študijskih modelov v artikulatorju
  2017
 57. Čretnik Andrej; Novak Ivan
  Osteoporozni zlomi
  [Osteoporotic fractures in theory and praxis]
  2017
 58. Horvat Rauter Barbara
  Empirical evidence for transactional analysis psychotherapy for the treatment of chronic pain
  2017
 59. Kukec Andreja
  Kakovost zraka v notranjih prostorih
  2017
 60. Pajović Jelena; Živčec Kalan Gordana; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Analiza zdravljenja zunajbolnišničnih pljučnic v ambulanti družinske medicine v Postojni in Prestranku
  2017
 61. Oštrbenk Anja; Šterbenc Anja; Mlakar Jernej; Seme Katja; Poljak Mario
  Beta-globin cycle threshold va lue as a predictor of sufficient DNA yield for HPV methylation analysis
  2017
 62. Blagus Rok; Stare Janez
  Goodness of fit test for linear regression
  2017
 63. Rus Rina; Novljan Gregor; Kojc Nika; Ključevšek Damjana; Kenig Tone
  Retrospective analysis of ultrasound-guided percutaneous renal biopsies in children
  2013
 64. Steyer Andrej; Sagadin Martin; Tahirović Aneja; Kolenc Marija; Naglič Tina; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Rotavirus strain surveillance in Slovenia and molecular analysis of the most common genotypes
  2017
 65. Kastrin Andrej; Hristovski Dimitar
  Survival analysis on the duration of MeSH terms
  2017
 66. Ružić Gorenjec Nina; Pohar Perme Maja
  Relative survival analysis
  2017
 67. Pohar Perme Maja; Pavlič Klemen
  Survival analysis
  2017
 68. Šter Mateja
  Mikroskopski pregled sedimenta seča
  [Microscopic examination of urine sediment]
  2015
 69. Marot Valerija; Korošec Barbara; Majdič Neža; Groleger Sršen Katja
  Zanesljivost ocenjevanja hranjenja in požiranja s slovenskim prevodom standardiziranega testa
  [Reliability of the slovenian translation of dysphagia disorder survey]
  2017
 70. Obreza Klavdija; Verdenik Ivan; Mivšek Ana Polona
  Analiza vodenja poterminske nosečnosti v Sloveniji v letu 2012
  [Analysis of post-term pregnancy management in Slovenia in 2012]
  2017
 71. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace
  [Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu]
  2017
 72. Jeličič Aleksandra; Drobnič Radobuljac Maja
  Analysis of adolescent patients referred to psychological evaluations for autism spectrum disorder
  2017
 73. Kokol Peter; Blažun Helena; Vermeulen Joeri
  Exploring an unknown territory: Sleeping Beauties in the nursing research literature
  2017
 74. Obreza Klavdija; Verdenik Ivan; Mivšek Ana Polona
  Analiza vodenja poterminske nosečnosti v Sloveniji v letu 2012
  [Analysis of post-term pregnancy management in Slovenia in 2012]
  2017
 75. Kek Tina; Karas Kuželički Nataša; Mlinarič-Raščan Irena; Geršak Ksenija
  Characteristics of health behaviours and health status indicators among pregnant women in Slovenia
  [Navade, povezane z zdravjem in socialno demografske značilnosti nosečnic v Sloveniji]
  2017
 76. Horvat Rauter Barbara
  Koncepti transakcijsko analitičnega pristopa pri obravnavi pacientov s kronično razširjeno nerakavo bolečino
  [The concepts of Transactional Analysis in the treatment of patients with chronic widespread non-maligmant pain]
  2017
 77. Östergren Olof; Lundberg Olle; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Borrell Carme; Kalediene Ramune; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; De Gelder Rianne
  Educational expansion and inequalities in mortality
  2017
 78. Rijavec Matija; Maver Aleš; Hočevar Keli; Šilar Mira; Košnik Mitja; Peterlin Borut; Korošec Peter
  Transcriptome analysis in human anaphylaxis
  2017
 79. Štamfelj Iztok
  Paleodontološka analiza skeletov iz bronastodobne gomile z Brezja pod Brinjevo goro
  [Palaeodontological analysis of the skeletal remains from the Bronze Age tumulus at Brezje below Brinjeva gora]
  2016
 80. Goljović Milena; Simonič Alenka; Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Analiza obiskov odraslih bolnikov v ambulanti Nujne medicinske pomoči (NMP) Urgentnega centra Novo mesto
  2017
 81. Pavlič Klemen
  Cenilec psevdoopazovanj pri neto preživetju
  [A pseudo-observations estimator of net survival]
  2017
 82. Pohar Perme Maja; Pavlič Klemen
  A pseudo-observations estimator in relative survival analysis
  2017
 83. Ivanecz Arpad; Pivec Vid; Plahuta Irena; Krebs Bojan; Jagrič Tomaž; Potrč Stojan
  Laparoskopska resekcija jeter zaradi zasevkov raka debelega črevesa in danke - rezultati zdravljenja
  [Laparoscopic liver resection for colorectal metastases - treatment results]
  2017
 84. Klepac Petra; Locatelli Igor; Korošec Sara; Kukec Andreja
  Povezanost med delci v ozračju in pojavom nizke porodne teže ter prezgodnjega poroda - metaanaliza
  [Association between ambient particulate matter, low birth weight and preterm birth - meta-analysis]
  2017
 85. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Combined of chemical analysis, fish micronuclei and onion chromosome damage for assessing cleaning effect in the WWTP central Domžale - Kamnik and quality of Kamniška Bistrica river
  2017
 86. Williams Tracy A; Lenders Jacques W M; Mulatero Paolo; Burrello Jacopo; Rottenkolber Marietta; Adolf Christian; Satoh Fumitoshi; Amar Laurence; Quinkler Marcus; Kocjan Tomaž
  Outcomes after adrenalectomy for unilateral primary aldosteronism
  2017
 87. Stopar Pintarič Tatjana; Bergant Jernej; Sirc Tina; Verdenik Ivan; Lučovnik Miha
  Effect of labour analgesia on labour outcome in Slovenia
  2017
 88. Knehtl Maša; Hren Martin; Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Single peritoneal dialysis centre observations of treatment adequacy, anemia treatment, inflammation, mineral bone disease, and peritonitis rate - in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis versus automated peritoneal dialysis
  [Analiza učinkovitosti zdravljenja, obravnave slabokrvnosti, vnetja, mineralne kostne bolezni in pogostosti peritonitisov dializnega centra - primerjava kontinuirane ambulantne peritonealne dialize (capd) in avtomatizirane peritonealne dialize (adp)]
  2017
 89. Jeriček Klanšček Helena; Furman Lucija; Zager Kocjan Gaja
  Individualni in socialni dejavniki težav v duševnem zdravju slovenskih 15-letnikov
  [Individual and socio-contextual factors as predictor of mental health problems in Slovenian 15-year-old adolescents]
  2017
 90. Šekoranja Daja; Repše-Fokter Alenka
  Triaging atypical squamous cells - cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion with p16/Ki67 dual stain
  2017
 91. Klemenc-Ketiš Zalika
  Analiza dela in dolgoročno spremljanje dela v RADM
  2017
 92. Pohar Perme Maja
  Methodology in relative survival
  2017
 93. Avberšek-Lužnik Ivica; Božnar Alič Elizabeta
  Laboratorijske analize blata in njihova klinična uporabnost
  2017
 94. Zemljič Jokhadar Špela; Vrhovec Saša; Stojković Biljana; Liović Mirjana; Derganc Jure
  Manipulacija in analiza bioloških vzorcev z optično pinceto in mikrofluidičnim sistemom
  2017
 95. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 96. Ramšak-Pajk Jožica; Poplas-Susič Tonka
  Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta
  [Experiences of community nurses with home visits in the framework of the Upgraded comprehensive patient care project]
  2017
 97. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana; Fras Zlatko
  Vpliv socialnih omrežij na uspešnost svetovanja za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja
  2016
 98. Jovanović Srzentić Snežana; Antić Ana; Radonjić Zorica; Rožman Primož
  Imunohematološka dijagnostika aloimunizacija u trudnoći
  2016
 99. Puhr Rainer; Heinze Georg; Lusa Lara; Geroldinger Angelika
  Firth's logistic regression with rare events
  2017
 100. Šubelj Maja
  Metode avtomatskega povzemanja besedil kot podpora pri obravnavi bolnikov
  [The method of automated text summarization as a support in the patient management]
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics