biomedicina slovenica


"Analiza" : 2450

 1. Lešnik Amadeus; Tomažič Jožica
  Starizem v zdravstvenih ustanovah
  [Ageism in healthcare institutions]
  2017
 2. Novković S.; Radak-Perović M.; Josipović Božo
  Uporedna analiza funkcijskog stanja kod bolesnika sa različitim oblicima osteoartroze šaka
  2005
 3. Zupan Matija; Žvan Bojana
  Analiza podatkov bolnikov z možgansko kapjo, obravnavanih v mreži TELEKAP
  [Data analysis of patients with stroke treated in the TELEKAP network]
  2017
 4. Lačnjevac Časlav
  Zbornik radova
  2017
 5. Lakota Katja; Kveder Tanja; Švec Tinka; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Božič Borut; Tomšič Matija; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna
  Detection of dsDNA antibodies by new fluoroimmunoassay with comparable diagnostic sensitivity and specificity to Farr-Ria
  2017
 6. Pirc Damjana; Rožman Nuša; Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša; Žibert Urška; Janžovnik Aleš
  HE Mokrice
  2015
 7. Pevec Teodor; Pisnik Aleksandra
  The Development and validation of an evaluation system for patients¼ assessment of health services
  [[Razvoj i validacija evaluacijskog sustava za pacijentovu procjenu zdravstvenih usluga]]
  2017
 8. Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja; Zavratnik Boštjan; Mehle Maria Gloria; Ivanetič Maja; Žist Andrej; Bernot Marjana; Zlodej Nataša
  Analiza dela ob 10-letnici oddelka za akutno paliativno obravnavo na Onkološkem inštitutu
  2017
 9. Brilej Drago; Simoniti Jure
  Uporaba računalniške tomografije celotnega telesa (WBCT) za oskrbo hudo poškodovanih v fazi reanimacije - retrospektivna analiza registra hudo poškodovanih v Splošni bolnišnici Celje
  [Whole-body multislice computed tomography (WBCT) as the primary diagnostic tool in patients with major trauma - retrospective analysis of major injuries in General hospital Celje]
  2017
 10. Mencin Iva; Kristan Aleša; Fink Martina; Pajič Tadej; Anžej Saša; Černelč Peter; Komel Radovan; Preložnik-Zupan Irena; Kunej Tanja; Debeljak Nataša
  Mutation analysis of VHL and EPAS1 genes in patients with JAK2 negative erythrocytosis
  2017
 11. Sem Vilma; Kolar Jana; Lusa Lara
  Artificially generated near-infrared spectral data for classification purposes
  2017
 12. Maček Marjeta; Velušček Igor; Šimc Mojca; Breskvar Marko
  Analiza rezultatov 11-letnega delovanja nacionalnega sistema teletransfuzije v Sloveniji
  2017
 13. Chan Martin C.W.; Hu Yunwen; Chen Haili; Podkolzin Alexander T.; Zaytseva Ekaterina V.; Komano Jun; Sakon Naomi; Poovorawan Yong; Poljšak-Prijatelj Mateja; Steyer Andrej
  Global spread of norovirus GII.17 Kawasaki 308, 2014-2016
  2017
 14. Mezeg Uroš; Zhurov Alexei; Ovsenik Maja; Primožič Jasmina
  Influence of long-term in vivo exposure on bracket slot characteristics - a microcomputer tomography analysis
  2017
 15. Vrhovec Saša; Derganc Jure
  Analiza lipidne membrane v mikrofluidični difuzijski komori
  2015
 16. Eržen Ida; Janáček Jiří; Kreft Marko; Kubínová Lucie; Cvetko Erika
  Capillary network morphometry of pig soleus muscle significantly changes in 24 hours after death
  2017
 17. Ostrc Tadej
  Pravilno rokovanje z artikulatorjem ter demonstracija in praktična vaja natančne analize študijskih modelov v artikulatorju
  2017
 18. Čretnik Andrej; Novak Ivan
  Osteoporozni zlomi
  [Osteoporotic fractures in theory and praxis]
  2017
 19. Horvat Rauter Barbara
  Empirical evidence for transactional analysis psychotherapy for the treatment of chronic pain
  2017
 20. Kukec Andreja
  Kakovost zraka v notranjih prostorih
  2017
 21. Pajović Jelena; Živčec Kalan Gordana; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Analiza zdravljenja zunajbolnišničnih pljučnic v ambulanti družinske medicine v Postojni in Prestranku
  2017
 22. Oštrbenk Anja; Šterbenc Anja; Mlakar Jernej; Seme Katja; Poljak Mario
  Beta-globin cycle threshold va lue as a predictor of sufficient DNA yield for HPV methylation analysis
  2017
 23. Blagus Rok; Stare Janez
  Goodness of fit test for linear regression
  2017
 24. Rus Rina; Novljan Gregor; Kojc Nika; Ključevšek Damjana; Kenig Tone
  Retrospective analysis of ultrasound-guided percutaneous renal biopsies in children
  2013
 25. Steyer Andrej; Sagadin Martin; Tahirović Aneja; Kolenc Marija; Naglič Tina; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Rotavirus strain surveillance in Slovenia and molecular analysis of the most common genotypes
  2017
 26. Kastrin Andrej; Hristovski Dimitar
  Survival analysis on the duration of MeSH terms
  2017
 27. Ružić Gorenjec Nina; Pohar Perme Maja
  Relative survival analysis
  2017
 28. Pohar Perme Maja; Pavlič Klemen
  Survival analysis
  2017
 29. Šter Mateja
  Mikroskopski pregled sedimenta seča
  [Microscopic examination of urine sediment]
  2015
 30. Marot Valerija; Korošec Barbara; Majdič Neža; Groleger Sršen Katja
  Zanesljivost ocenjevanja hranjenja in požiranja s slovenskim prevodom standardiziranega testa
  [Reliability of the slovenian translation of dysphagia disorder survey]
  2017
 31. Obreza Klavdija; Verdenik Ivan; Mivšek Ana Polona
  Analiza vodenja poterminske nosečnosti v Sloveniji v letu 2012
  [Analysis of post-term pregnancy management in Slovenia in 2012]
  2017
 32. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace
  [Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu]
  2017
 33. Jeličič Aleksandra; Drobnič Radobuljac Maja
  Analysis of adolescent patients referred to psychological evaluations for autism spectrum disorder
  2017
 34. Kokol Peter; Blažun Helena; Vermeulen Joeri
  Exploring an unknown territory: Sleeping Beauties in the nursing research literature
  2017
 35. Obreza Klavdija; Verdenik Ivan; Mivšek Ana Polona
  Analiza vodenja poterminske nosečnosti v Sloveniji v letu 2012
  [Analysis of post-term pregnancy management in Slovenia in 2012]
  2017
 36. Kek Tina; Karas Kuželički Nataša; Mlinarič-Raščan Irena; Geršak Ksenija
  Characteristics of health behaviours and health status indicators among pregnant women in Slovenia
  [Navade, povezane z zdravjem in socialno demografske značilnosti nosečnic v Sloveniji]
  2017
 37. Horvat Rauter Barbara
  Koncepti transakcijsko analitičnega pristopa pri obravnavi pacientov s kronično razširjeno nerakavo bolečino
  [The concepts of Transactional Analysis in the treatment of patients with chronic widespread non-maligmant pain]
  2017
 38. Östergren Olof; Lundberg Olle; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Borrell Carme; Kalediene Ramune; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; De Gelder Rianne
  Educational expansion and inequalities in mortality
  2017
 39. Rijavec Matija; Maver Aleš; Hočevar Keli; Šilar Mira; Košnik Mitja; Peterlin Borut; Korošec Peter
  Transcriptome analysis in human anaphylaxis
  2017
 40. Štamfelj Iztok
  Paleodontološka analiza skeletov iz bronastodobne gomile z Brezja pod Brinjevo goro
  [Palaeodontological analysis of the skeletal remains from the Bronze Age tumulus at Brezje below Brinjeva gora]
  2016
 41. Goljović Milena; Simonič Alenka; Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Analiza obiskov odraslih bolnikov v ambulanti Nujne medicinske pomoči (NMP) Urgentnega centra Novo mesto
  2017
 42. Pavlič Klemen
  Cenilec psevdoopazovanj pri neto preživetju
  [A pseudo-observations estimator of net survival]
  2017
 43. Pohar Perme Maja; Pavlič Klemen
  A pseudo-observations estimator in relative survival analysis
  2017
 44. Ivanecz Arpad; Pivec Vid; Plahuta Irena; Krebs Bojan; Jagrič Tomaž; Potrč Stojan
  Laparoskopska resekcija jeter zaradi zasevkov raka debelega črevesa in danke - rezultati zdravljenja
  [Laparoscopic liver resection for colorectal metastases - treatment results]
  2017
 45. Klepac Petra; Locatelli Igor; Korošec Sara; Kukec Andreja
  Povezanost med delci v ozračju in pojavom nizke porodne teže ter prezgodnjega poroda - metaanaliza
  [Association between ambient particulate matter, low birth weight and preterm birth - meta-analysis]
  2017
 46. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Combined of chemical analysis, fish micronuclei and onion chromosome damage for assessing cleaning effect in the WWTP central Domžale - Kamnik and quality of Kamniška Bistrica river
  2017
 47. Williams Tracy A; Lenders Jacques W M; Mulatero Paolo; Burrello Jacopo; Rottenkolber Marietta; Adolf Christian; Satoh Fumitoshi; Amar Laurence; Quinkler Marcus; Kocjan Tomaž
  Outcomes after adrenalectomy for unilateral primary aldosteronism
  2017
 48. Stopar Pintarič Tatjana; Bergant Jernej; Sirc Tina; Verdenik Ivan; Lučovnik Miha
  Effect of labour analgesia on labour outcome in Slovenia
  2017
 49. Knehtl Maša; Hren Martin; Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Single peritoneal dialysis centre observations of treatment adequacy, anemia treatment, inflammation, mineral bone disease, and peritonitis rate - in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis versus automated peritoneal dialysis
  [Analiza učinkovitosti zdravljenja, obravnave slabokrvnosti, vnetja, mineralne kostne bolezni in pogostosti peritonitisov dializnega centra - primerjava kontinuirane ambulantne peritonealne dialize (capd) in avtomatizirane peritonealne dialize (adp)]
  2017
 50. Jeriček Klanšček Helena; Furman Lucija; Zager Kocjan Gaja
  Individualni in socialni dejavniki težav v duševnem zdravju slovenskih 15-letnikov
  [Individual and socio-contextual factors as predictor of mental health problems in Slovenian 15-year-old adolescents]
  2017
 51. Šekoranja Daja; Repše-Fokter Alenka
  Triaging atypical squamous cells - cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion with p16/Ki67 dual stain
  2017
 52. Klemenc-Ketiš Zalika
  Analiza dela in dolgoročno spremljanje dela v RADM
  2017
 53. Pohar Perme Maja
  Methodology in relative survival
  2017
 54. Avberšek-Lužnik Ivica; Božnar Alič Elizabeta
  Laboratorijske analize blata in njihova klinična uporabnost
  2017
 55. Zemljič Jokhadar Špela; Vrhovec Saša; Stojković Biljana; Liović Mirjana; Derganc Jure
  Manipulacija in analiza bioloških vzorcev z optično pinceto in mikrofluidičnim sistemom
  2017
 56. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 57. Ramšak-Pajk Jožica; Poplas-Susič Tonka
  Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta
  [Experiences of community nurses with home visits in the framework of the Upgraded comprehensive patient care project]
  2017
 58. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana; Fras Zlatko
  Vpliv socialnih omrežij na uspešnost svetovanja za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja
  2016
 59. Jovanović Srzentić Snežana; Antić Ana; Radonjić Zorica; Rožman Primož
  Imunohematološka dijagnostika aloimunizacija u trudnoći
  2016
 60. Puhr Rainer; Heinze Georg; Lusa Lara; Geroldinger Angelika
  Firth's logistic regression with rare events
  2017
 61. Šubelj Maja
  Metode avtomatskega povzemanja besedil kot podpora pri obravnavi bolnikov
  [The method of automated text summarization as a support in the patient management]
  2017
 62. Škreblin Ulčar Mateja; Tul Nataša
  Vpliv nekaterih biokemičnih označevalcev na porodniške zaplete
  2016
 63. Posega-Devetak Sonja; Orel Rok
  Vpliv obolenj zgornjih prebavil in zdravljenja z zaviralci izločanja želodčne kisline na koncentracijo kalprotektina v blatu pri otrocih
  2016
 64. Cerar Katja; Kondrič Miran; Sindik Joško
  The profiling of University of Ljubljana students according to their motives for exercise participation
  [Profiliranje študentov Univerze v Ljubljani glede na njihov motiv za sodelovanje pri športni vadbi]
  2017
 65. Ferluga Dušan
  Patološka analiza ledvične biopsije
  2016
 66. Pokorn Nina; Mohor Mitja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Analiza reanimacij nujne medicinske pomoči Zagorje ob Savi v letih 2005-2015
  2017
 67. Janež Andrej
  EMPA-REG OUTCOME - podanaliza insulini
  2017
 68. Špiclin Žiga
  Kvantitativne meritve možganskih struktur z avtomatsko analizo MR slik
  2016
 69. Šabič Igor; Sirnik Andrej; Ključevšek Damjana
  Funkcijska MR-urografija pri prirojenih napakah sečil
  [Functional MR urography in congenital urinary tract anomalies in children]
  2016
 70. Hristovski Dimitar; Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.
  Implementing semantics-based cross-domain collaboration recommendation in biomedicine with a graph database
  2016
 71. Hristovski Dimitar; Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.
  Implementing semantics-based cross-domain collaboration recommendation in biomedicine with a graph database
  2016
 72. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Factors associated with greater potential for alcohol misuse among the students of the Gorenjska region
  [Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji]
  2016
 73. Bober Peter; Alexovic Michal; Talian Ivan; Tomkova Zuzana; Viscorova Zuzana; Benckova Maria; Andrasina Igor; Ciccocioppo Rachele; Petrovič Danijel; Adamek Mariusz; Kruzliak Peter; Sabo Jan
  Proteomic analysis of the vitamin C effect on the doxorubicin cytotoxicity in the MCF-7 breast cancer cell line
  2017
 74. Završnik Jernej; Kokol Peter; Del Torso Stefano; Blažun Helena
  Citation context and impact of 'sleeping beauties' in paediatric research
  2016
 75. Urbančič-Rovan Vilma; Rovan Jože
  An exploration of diabetic foot screening procedures data by a multiple correspondence analysis
  [Analiza podatkov presejalnega testa za diabetično nogo z multiplo korespondenčno analizo]
  2017
 76. Kraševec Nada; Anderluh Gregor
  Advances in molecular interaction analysis
  2016
 77. Škodlar Borut; Ditrich Tamara
  Čuječnost in psihoanaliza o spoznavanju časa skozi trenutek
  2016
 78. Nemanič Tiva; Mihajlović Eva; Plut Samo; Štabuc Borut; Jeverica Samo
  Usmerjeno zdravljenje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori - ali še obstaja druga pot?
  [Tailored therapy for Helicobacter pylori infection - is there any other option left?]
  2016
 79. Škodlar Borut
  Čuječnost - stara ali nova psihoterapija?
  2016
 80. Torino Claudia; Gargani Luna; Sicari Rosa; Letachowicz Krzysztof; Ekart Robert; Fliser Danilo; Covic Adrian; Siamopoulos Kostas; Stavroulopoulos Aristeidis; Massy Ziad A.; Hojs Radovan
  The agreement between auscultation and lung ultrasound in hemodialysis patients
  2016
 81. Ekart Robert; Šegula Anja; Hartman Tanja; Hojs Nina; Hojs Radovan
  Subendocardial viability ratio is impaired in highly proteinuric chronic kidney disease patients with low estimated glomerular filtration rate
  2016
 82. Kukec Andreja; Galičič An; Grča Tina; Kranjec Natalija; Uršič Simona; Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan; Basagaña Xavier; Otorepec Peter
  Prostorsko povezovanje zdravstvenih in okoljskih podatkov na ravni občin v Sloveniji - LIFE MED HISS LIFE12 ENV projekt
  [Ecological spatial association between health and environmental data at the level of municipalities - LIFE MED HISS Project]
  2016
 83. Kastelic Marko; Tepeš Bojan
  Analiza uspeha zdravljenja Helicobacter pylori okužbe v Sloveniji
  [Helicobacter pylori eradication rates in Slovenia]
  2016
 84. Žibert Janez
  Uporaba Fourierjeve transformacije v radiološki tehnologiji
  [The use of Fourier transform in radiologogy]
  2016
 85. Rola Eva; Ferk Polonca; Mrhar Aleš
  Retrospektivna analiza ambulantne imunosupresivne terapije pri bolnikih s presajenimi jetri
  [Retrospective analysis of outpatient immunosuppressive therapy in liver transplant patients]
  2016
 86. Grabljevec Stanko; Kenjar Asim
  Skrajšanje časa prihoda anestezijske medicinske sestre na mesto reanimacije z uvedbo električnega vozička za transport reanimacijske opreme
  2016
 87. Kim Jamie Y.; Kau Chung How; Christou Terpsithea; Ovsenik Maja; Park Young Guk
  Three-dimensional analysis of normal facial morphologies of asians and whites
  2016
 88. Bakarov Petre; Ivetić Vojislav; Petek Šter Marija; Švab Igor
  Analiza kakovosti primarno-zdravstvenega presejanja za diabetično stopalo v mariborski regiji
  2016
 89. Pavlič Klemen; Pohar Perme Maja
  Estimation of net survival with pseudo observations
  2016
 90. Vočanec Danijela; Prijatelj Tinkara; Debeljak Nataša; Kunej Tanja
  Mutacijska analiza genov za EPO in EPOR pri družinski eritrocitozi
  2016
 91. Lipovec Aleksander; Liović Mirjana; Zorko Matjaž; Cankar Ksenija
  Analiza izražanja genov zobne pulpe in folikla na različnih stopnjah razvoja modrostnega zoba
  [Gene expression analysis of dental pulp and tooth follicle in differet development stages of wisdom teeth]
  2016
 92. Kravos Alenka
  Analiza skladnosti napotne in končne diagnoze pri napotnicah z diagnozo vrtoglavica
  [Compliance assessment of the clue and final diagnoses of referrals specified as vertigo]
  2016
 93. Vodišek Laura; Jagodič Mihela; Podsedenšek Matej; Mekiš Nejc
  Primerjalna analiza prejetih doz pri izbranih CT preiskavah v Splošni bolnišnici Celje
  [Comparative analysis in received doses at selected CT examinations in Celje General Hospital]
  2016
 94. Buturac Mihaela; Herak Ivana; Tačković Sara; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Concept analysis: health literacy
  2016
 95. Ežbegović Viktorija; Marček Ivana; Pope-Gajić Ozana; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Theory of postpartum depression
  2016
 96. Mlinar Reljić Nataša; Šostar-Turk Sonja; Pajnkihar Majda
  Samoocena usposobljenosti študentov zdravstvene nege na podlagi ICN-ovih kompetenc
  [Self-assessment of nursing students' competence based on ICN framework of competences]
  2016
 97. Gönc Vida; Lorber Mateja; Nerat Jasmina
  Kakovost problemov, obravnavanih pri problemskem učenju
  [The quality of problems used in problem-based learning]
  2016
 98. Škrbina Vanja; Zurc Joca
  Physical activity of graduated nurses in one-and multiple-shift work
  [Gibalna aktivnost pri diplomiranih medicinskih sestrah, ki opravljajo enoizmensko in večizmensko delo]
  2016
 99. Štupnik Tomaž; Pohar Perme Maja
  Analiza časa do ponovitve bolezni ob nepopolnih podatkih o smrti bolnikov
  2016
 100. Turk Monika; Pretnar-Oblak Janja
  Analiza ultrazvočnih parametrov zunaj in znotrajlobanjskih arterij pri bolnikih z ishemično levkoaraiozo
  [Analysis of utrasonic [!] parameters in extracranial and intracranial arteries in patients with ischemic leucoaraiosis]
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics