biomedicina slovenica


"Analysis" : 9054

 1. Keppens Cleo; Palma John; Das Partha; Scudder Sidney; Wen Wei; Normanno Nicola; van Krieken Han J. J. M.; Sacco Alessandra; Fenizia Francesca; Gonzales de Castro David; Hönigschnabl Selma; Kern Izidor; Lopez-Rios Fernando; Lozano Maria D.; Marchetti Antonio; Halfon Philippe; Schuuring Ed; Setinek Ulrike; Sorensen Boe; Taniere Phillipe; Tiemann Markus; Vosmikova Hana; Dequeker Elisabeth
  Detection of EGFR variants in plasma
  2018
 2. Pivač Sanela
  Dejavniki, povezani z uporabo tobaka pri zdravstvenih delavcih
  [Factors associated with tobacco use of health professionals]
  2018
 3. Bahun Mateja; Skela-Savič Brigita
  Dojemanje dostojanstva pacientov z vidika zdravstvenih delavcev
  [Perceiving patients' dignity from the perspective of health professionals]
  2018
 4. Sambolec Mario; Železnik Danica
  Sindrom izgaranja medicinskih sestara/tehničara u radu s infektivnim bolesnicima
  2018
 5. Frank Bertoncelj Mojca; Trenkmann Michelle; Kolling Christoph; Michel Beat A.; Gay Renate E.; Gay Steffen
  High density microarray analysis identifies novel differentially expressed long noncoding RNAs in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts.
  2013
 6. Ospelt Caroline; Russo G.; Bratus Anna; Kolling Christoph; Filer Andrew; Gay Renate E.; Michel Beat A.; Buckley Christopher D.; Gay Steffen; Frank Bertoncelj Mojca
  Comprehensive transcriptome analysis of synovial fibroblasts from healthy, RA and OA knees
  2016
 7. Pleštilová Lenka; Neidhart Michel; Russo Giancarlo; Frank Bertoncelj Mojca; Ospelt Caroline; Ciurea Adrian; Kolling Christoph; Gay Renate E.; Michel Beat A.; Vencovský Jiří
  Expression and regulation of PIWIL-proteins and PIWI-interacting RNAs in rheumatoid arthritis
  2016
 8. de Rooy Diederik P.C.; Tsonaka Roula; Andersson Maria L.E.; Forslind Kristina; Zhernakova Alexandra; Frank Bertoncelj Mojca; de Kovel Caroline G.F.; Koeleman Bobby P.C.; van der Heijde Désirée M. F. M.; Huizinga Tom W. J.
  Genetic factors for the severity of ACPA-negative rheumatoid arthritis in 2 cohorts of early disease
  2015
 9. Frank Bertoncelj Mojca; Klein Kerstin; Gay Steffen
  Interplay between genetic and epigenetic mechanisms in rheumatoid arthritis
  2017
 10. Sivera Francisca; Ramiro Sofia; Čikeš Nada; Cutolo Maurizio; Dougados Maxime; Gossec Laure; Kvien Tore K.; Lundberg Ingrid E.; Mandl Peter; Moorthy Arumugam; Frank Bertoncelj Mojca
  Rheumatology training experience across Europe
  2016
 11. Engler Anna; Tange Clare; Frank Bertoncelj Mojca; Gay Renate E.; Gay Steffen; Ospelt Caroline
  Regulation and function of SIRT1 in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts
  2016
 12. Gutierrez-Camino Angela; Dolžan Vita; Jazbec Janez; Carbone-Bañeres Ana; Andoin Nagore Garcia; Sastre Ana; Astigarraga Itziar; Navajas Aurora; Garcia-Orad Africa
  Involvement of SNPs in miR-3117 and miR-3689d2 in childhood acute lymphoblastic leukemia risk
  2018
 13. Marentič Ana; Rupar Nina; Kunej Tanja; Debeljak Nataša
  Analysis of EGLN1 and HBB genes in familial erythrocytosis
  2018
 14. Zavratnik Andrej; Krajnc Mitja
  Analysis of pregnant women with the diagnosis of gestational diabetes mellitus without oral glucose tolerance test confirmation in early pregnancy
  [Analiza nosečnic z diagnozo nosečnostna sladkorna bolezen, ki ni bila potrjena z oralnim glukoznim tolerančnim testom v zgodnji nosečnosti]
  2018
 15. Tomše Petra; Peng Shichun; Pirtošek Zvezdan; Zaletel Katja; Dhawan Vijay; Eidelberg David; Ma Yilong; Trošt Maja
  The effects of image reconstruction algorithms on topographic characteristics, diagnostic performance and clinical correlation of metabolic brain networks in Parkinson's disease
  2018
 16. Lenarčič Živa; Soltirovska Šalamon Aneta
  Hipokalcemija pri novorojenčku
  [Hypocalcemia in the newborn]
  2018
 17. Detiček Andreja; Janžič Andrej; Locatelli Igor; Kos Mitja
  Decision-making criteria for medicine reimbursement in Slovenia
  2018
 18. Hočevar Posavec Bojana; Skela-Savič Brigita
  Pomen med poklicnega sodelovanja za kakovost in varnost zdravstvene obravnave
  2018
 19. Zadnikar Monika
  Ocenjevalno orodje v luči celostne ocene uporabnika
  2018
 20. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita; Gradišek Primož; Zaletel-Kragelj Lijana
  Pomen izobraževanja otrok o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja za prosocialno in socialno vedenje otrok
  2018
 21. Rojko Franc; Skela-Savič Brigita
  Medpoklicno sodelovanje v zobozdravstvu - pripovedna integrativna analiza
  2018
 22. Skok Meta; Skela-Savič Brigita
  Pomen uporabe informacijskih tehnologij na rezultate obvladovanja kroničnih bolezni
  2018
 23. Slapšak Alenka; Skela-Savič Brigita
  Poznavanje pomena preventive raka dojk pri mladostnicah - pilotna raziskava
  2018
 24. Krnel Tilen Tej; Skela-Savič Brigita
  Enterostomalna zdravstvena nega otroka - pregled literature
  2018
 25. Ačko Tina; Zidanšek Maša; Skela-Savič Brigita
  Uživanje pijač pri triletnih otrocih
  2018
 26. Bole Urban; Skela-Savič Brigita
  Shizofrenija in psihoze, dejavniki tveganja za agresivno vedenje
  2018
 27. Mikuletič Samanta; Skela-Savič Brigita
  Informacijska varnostna kultura v zdravstvu
  2018
 28. Kalender Smajlović Sedina; Zaletel-Kragelj Lijana
  Povezava med znanjem in upoštevanjem ergonomskih načel pri poklicnem delu medicinskih sester
  2018
 29. Agović Amar; Kalender Smajlović Sedina
  Pomen izboljšav v kliničnem okolju
  2018
 30. Bahun Mateja; Kalender Smajlović Sedina
  Izobraževalni programi na področju z dokazi podprte zdravstvene nege v Sloveniji
  2018
 31. Sobočan Monika; Klemenc-Ketiš Zalika
  Medical students' attitudes towards the use of virtual patients
  2017
 32. Lozar Krivec Jana; Tanasić Tatjana; Janković-Ðorđević Jelena; Fidler Petra; Štucin Gantar Irena; Trojner-Bregar Andreja; Rožman Primož; Klemenc Polona; Paro Panjan Darja
  Neonatal alloimmune thrombocytopenia
  2017
 33. Grčar-Kuzmanov Biljana; Boštjančič Emanuela; Contreras Juan Antonio; Pižem Jože
  Sclerosing melanocytic lesions (sclerosing melanomas with nevoid features and sclerosing nevi with pseudomelanomatous features) - an analysis of 90 lesions
  2018
 34. Lauper Kim; Nordström Dan C.; Pavelka Karel; Hernández Maria Victoria; Kvien Tore K.; Kristianslund Eirik Klami; Santos Maria Jose; Rotar Žiga; Iannone Florenzo; Codreanu Catalin
  Comparative effectiveness of tocilizumab versus TNF inhibitors as monotherapy or in combination with conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs in patients with rheumatoid arthritis after the use of at least one biologic disease-modifying antirheumatic drug
  2018
 35. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija
  Virtual reality in healthcare
  [Virtualna resničnost v zdravstvu]
  2018
 36. Cozzolino Mauro; Vitagliano Amerigo; Troiano Gianmarco; Di Giovanni Maria Valentina; Laganà Antonio Simone; Vitale Salvatore Giovanni; Blaganje Mija; Drusany Starič Kristina; Kobal Borut; Patrelli Tito Silvio; Noventa Marco
  Ultrasound-guided embryo transfer
  2018
 37. Globočnik Kukovica Marta; Hribernik Nežka; Herzog Ana; Čufer Tanja
  Febrilna nevtropenija in nevtropenija višje stopnje ob adjuvantnem zdravljenju nedrobnoceličnega raka pljuč v vsakodnevni praksi
  [Febrile neutropenia and grade 3/4 neutropenia in daily practice of adjuvant chemotherapy for non-small-cell lung cancer]
  2018
 38. Grabow Desiree; Kaiser Melanie; Hjorth Lars; Byrne Julianne; Alessi Daniela; Allodji Rodrigue S.; Bagnasco Francesca; Bárdi Edit; Bautz Andrea; Bright Chloe J.; Zadravec-Zaletel Lorna
  The PanCareSurFup cohort of 83,333 five-year survivors of childhood cancer
  2018
 39. Goldvaser Hadar; Majeed Habeeb; Ribnikar Domen; Šeruga Boštjan; Ocaña Alberto; Cescon David W.; Amir Eitan
  Influence of control group therapy on the benefit from dose-dense chemotherapy in early breast cancer
  2018
 40. Levašič Vesna; Milošev Ingrid; Zadnik Vesna
  Risk of cancer after primary total hip replacement
  2018
 41. Feyaerts D.; Kuret Tadeja; Cranenbroek B. van; Zeeuw-Hingrez S. van der; Van der Heijden O.W.H.; Van der Meer A.; Joosten I.; Van der Molen R.G.
  Endometrial natural killer (NK) cells reveal a tissue-specific receptor repertoire
  2018
 42. Vidak Marko; Jovchevska Ivana; Šamec Neja; Zottel Alja; Liović Mirjana; Rozman Damjana; Džeroski Sašo; Juvan Peter; Komel Radovan
  Meta-analysis and experimental validation identified FREM2 and SPRY1 as new glioblastoma marker candidates
  2018
 43. Pavlič Klemen; Martinussen Torben; Andersen Kragh Per
  Goodness of fit test for regression models based on psaudo observations
  2018
 44. Pohar Perme Maja
  Simplifying survival analysis with pseudo-observations
  2018
 45. Survival analysis for junior researchers conference, Leiden, 24-26 April 2018
  2018
 46. Ovca Andrej; Jevšnik Mojca; Raspor Peter
  Curriculum analysis of food safety competences at elementary and upper-secondary level of formal education inside food-related programs in Slovenia
  2018
 47. Blazina Štefan; Debeljak Maruša; Košnik Mitja; Simčič Saša; Stopinšek Sanja; Markelj Gašper; Toplak Nataša; Kopač Peter; Zakotnik Breda; Pokorn Marko; Avčin Tadej
  Functional complement analysis can predict genetic testing results and long-term outcome in patients with complement deficiencies
  2018
 48. Muthuri Stella G; Venkatesan Sudhir; Myles Puja R.; Leonardi-Bee Jo; Lim Wei Shen; Al Mamun Abdullah; Araujo Wildo N.; Azziz-Baumgartner Eduardo; Baez Clarisa; Beović Bojana
  Impact of neuraminidase inhibitors on influenza A(H1N1)pdm09-related pneumonia
  2016
 49. Pusceddu Sara; Barretta Francesco; Trama Annalisa; Botta Laura; Milione Massimo; Buzzoni Roberto; Mazzaferro Vicenzo; Pastorino Ugo; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  A classification prognostic score to predict OS in stage IV well-differentiated neuroendocrine tumors
  2018
 50. Železnik Danica; Blažun Helena; Kokol Peter
  A bibliometric analysis of the Journal of Advanced Nursing, 1976-2015
  2017
 51. Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina
  Management of patients with coronary heart disease in family medicine
  2018
 52. Brito-Zeron Pilar; Acar-Denizli Nihan; Zeher Margit; Rasmussen Astrid; Seror Raphaèle; Theander Elke; Li Xiaomei; Baldini Chiara; Gottenberg Jacques-Eric; Praprotnik Sonja
  How does primary Sjogren syndrome present in biopsy-proven patients without circulating Ro/La autoantibodies? Characteristics at diagnosis of 2073 patients from the SjöGren big data project
  2016
 53. Brito-Zeron Pilar; Acar-Denizli Nihan; Zeher Margit; Rasmussen Astrid; Seror Raphaèle; Theander Elke; Li Xiaomei; Baldini Chiara; Gottenberg Jacques-Eric; Praprotnik Sonja
  Isolated anti-La/SS-B positivity in patients diagnosed with primary Sjogren syndrome
  2016
 54. Retamozo Soledad; Brito-Zeron Pilar; Zeher Margit; Sivils Kathy L.; Seror Raphaèle; Mandl Thomas; Baldini Chiara; Gottenberg Jacques-Eric; Danda Debashish; Praprotnik Sonja
  Epidemiologic subsets drive a differentiated clinical and immunological presentation of primary Sjögren syndrome
  2017
 55. Klepac Petra; Korošec Sara; Locatelli Igor; Kukec Andreja
  Meta-analysis of effect of atmospheric pollution on birth outcomes
  2018
 56. Naiman Melissa; Markota Andrej; Hegazy Ahmed; Dingley John; Kulstad Erik
  Retrospective analysis of esophageal heat transfer for active temperature management in post-cardiac arrest, refractory fever, and burn patients
  2018
 57. Zadel Maja; Maver Aleš; Kovanda Anja; Peterlin Borut
  Transcriptomic biomarkers for Huntington's disease
  2018
 58. Pippias Maria; Stel Vianda S.; Kramer Anneke; Abad Diez Jose Maria; Aresté-Fosalba Nuria; Ayav Carole; Buturović-Ponikvar Jadranka; Caskey Fergus J.; Collart Frederic; Couchoud Cecile
  Access to kidney transplantation in European adults aged 75 to 84 years and related outcomes
  2018
 59. Hertiš Tjaša; Petek Tadej; Marčun-Varda Nataša
  The prevalence of elevated blood pressure in a sample of Slovene children and adolescents
  [Prevalenca visokega krvnega tlaka na vzorcu slovenskih otrok in mladostnikov]
  2018
 60. Petek Šter Marija; Cvejanov Kezunović Ljiljana; Cojić Milena; Petek Davorina; Švab Igor
  Specialty training in family medicine in Montenegro - an evaluation of the programme by the first generation of trainees
  [Specializacija iz družinske medicine v Črni gori - ocena prve generacije specializantov družinske medicine]
  2018
 61. Lučovnik Miha; Starc Gregor; Golja Petra; Verdenik Ivan; Štucin Gantar Irena
  Effects of perinatal factors on body mass index and physical fitness of school-age children
  [Vpliv perinatalnih dejavnikov na indeks telesne mase in gibalno učinkovitost osnovnošolcev]
  2018
 62. Nemanič Tiva; Rozman Aleš; Adamič Katja; Marc-Malovrh Mateja
  Biomarkers in routine diagnosis of pleural effusions
  [Uporaba bioloških označevalcev pri rutinskem diagnosticiranju plevralnih izlivov]
  2018
 63. Stock Kristin; Estrada Marta F.; Vidic Suzana; Gjerde Kjersti; Rudisch Albin; Santo Vitor E.; Barbier Michaël; Blom Sami; Arundkar Sharath C.; Selvam Irwin
  Capturing tumor complexity in vitro
  2016
 64. Kalender Smajlović Sedina
  Prednosti in slabosti različnih protokolov vodenja vrednosti glukoze v krvi pri kritično bolnih pacientih
  [The benefits and weaknesses of various blood glucose control protocols in critically ill patients]
  2018
 65. Dovgan Patricija; Štemberger Kolnik Tamara; Ravnik David
  Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah
  [Knowing the functions of the pelvic floor muscles and the importance of complementary conservative approaches to pelvic floor muscles strengthening in women]
  2018
 66. Peršolja Melita; Mišmaš Anamarija; Jurdana Mihaela
  Povezava med neprespanostjo in delazmožnostjo zaposlenih v zdravstveni negi
  [The relationship between sleep deprivation and nurses' working capacity]
  2018
 67. Bukleta Dashnor; Krasniqi Shaip; Beretta Giangiacomo; Nila Arb; Komoni Teuta; Selmani-Bukleta Manushaqe; Schara Rok
  Impact of combined non-surgical and surgical periodontal treatment in patients with type 2 diabetes mellitus - a preliminary report randomized clinical study
  2018
 68. Hoogt Ronald de; Estrada Marta F.; Vidic Suzana; Davies Emma J.; Osswald Annika; Barbier Michaël; Santo Vitor E.; Gjerde Kjersti; Zoggel Hanneke J. A. A. van; Blom Sami
  Protocols and characterization data for 2 D, 3 D, and slice-based tumor models from the PREDECT project
  2017
 69. Pužar Dominkuš Pia; Stenovec Matjaž; Sitar Simona; Lasič Eva; Zorec Robert; Plemenitaš Ana; Žagar Ema; Kreft Marko; Lenassi Metka
  PKH26 labeling of extracellular vesicles
  2018
 70. Brvar Miran; Chan Ming Yin; Dawson Andrew H.; Ribchester Richard R.; Eddleston Michael
  Magnesium sulfate and calcium channel blocking drugs as antidotes for acute organophosphorus insecticide poisoning - a systematic review and meta-analysis
  2018
 71. Lovrečić Luca; Rajar Polona; Volk Marija; Bertok Sara; Gnidovec Stražišar Barbara; Osredkar Damjan; Jekovec-Vrhovšek Maja; Peterlin Borut
  Diagnostic efficacy and new variants in isolated and complex autism spectrum disorder using molecular karyotyping
  2018
 72. Oblak Čedomir; Jevnikar Peter; Swain Michael; Kosmač Tomaž
  Fracture resistance and fractographic analysis of monolithic zirconia bridges after mechanical fatigue and accelerated ageing
  2016
 73. Čugura Tanja; Boh Jakob; Zupanc Tomaž; Pregelj Peter; Videtič Paska Alja
  Differences in SNP genotype distributions between complex and simple suicides
  2018
 74. Neubauer David; Perković-Benedik Mirjana; Osredkar Damjan
  Cannabidiol for treatment of refractory childhood epilepsies
  2018
 75. Pavlič Klemen; Pohar Perme Maja
  Using pseudo-observations for estimation in relative survival
  2018
 76. Kovačević Irena; Majerić-Kogler Višnja; Magdić Turković Tihana; Fumić Dunkić Lidija; Ivanec Željko; Petek Davorina
  Self-care of chronic musculoskeletal pain - experiences and attitudes of patients and health care providers
  2018
 77. Uršič Katarina; Zupanc Tomaž; Videtič Paska Alja
  Analysis of promoter polymorphism in monoamine oxidase A (MAOA) gene in completed suicide on Slovenian population
  2018
 78. Lang Andreja; Ovsenik Maja; Verdenik Ivan; Remškar Maja; Oblak Čedomir
  Nanoparticle concentrations and composition in a dental office and dental laboratory
  2018
 79. Oblak Čedomir; Kocjan Andraž; Jevnikar Peter; Kosmač Tomaž
  The effect of mechanical fatigue and accelerated ageing on fracture resistance of glazed monolithic zirconia dental bridges
  2017
 80. Pirc Eva; Pecchia Leandro; Reberšek Matej; Serša Gregor; Snoj Marko; Grošelj Aleš; Miklavčič Damijan
  Study design of a medical device pre-market assessment
  [Zasnova študije vrednotenja novih tehnologij v medicini]
  2018
 81. Avdagić Harun; Sijerčić Avdagić Selma; Pirić Avdagić Melika; Antonič Miha
  Effect of the size of the left atrium on sustained sinus rhythm in patients undergoing mitral valve surgery and concomitant bipolar radiofrequency ablation for atrial fibrillation
  2017
 82. Ivanecz Arpad; Krebs Bojan; Stožer Andraž; Jagrič Tomaž; Plahuta Irena; Potrč Stojan
  Simultaneous pure laparoscopic resection of primary colorectal cancer and synchronous liver metastases
  2018
 83. Šalamun Vesna; Verdenik Ivan; Laganà Antonio Simone; Vrtačnik-Bokal Eda
  Should we consider integrated approach for endometriosis-associated infertility as gold standard management?
  2018
 84. Drobne David; Bossuyt Peter; Breynaert Christine; Cattaert Tom; Casteele Niels Vande; Compernolle Griet; Jürgens Matthias; Ferrante Marc; Ballet Vera; Wollants Willem-Jan; Cleynen Isabelle; Van Steen Kristel; Gils Ann; Rutgeerts P.; Vermeire Séverine; Van Assche Gert
  Withdrawal of immunomodulators after co-treatment does not reduce trough level of infliximab in patients with Crohn's disease
  2015
 85. Barua Reeta; Templeton Arnoud J.; Šeruga Boštjan; Ocaña Alberto; Amir Eitan; Ethier Josee-Lyne
  Hyperglycaemia and survival in solid tumours
  2018
 86. Canepa Marco; Straburzynska-Migaj Ewa; Drozdz Jaroslaw; Garcia Pinilla Jose Manue; Nyolczas Noemi; Temporelli Pier Luigi; Mebazaa Alexandre; Lainščak Mitja; Laroche Cécile; Maggioni Aldo P.
  Characteristics, treatments and 1-year prognosis of hospitalized and ambulatory heart failure patients with chronic obstructive pulmonary disease in the European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry
  2018
 87. Grošelj Blaž; Ruan Jia-Ling; Scott Helen; Gorrill Jessica; Nicholson Judith; Anbalagan Selvakumar; Stratford Michael R. L.; Jevons Sarah J.; Kerr Martin; Kiltie Anne E.
  Radiosensitisation in vivo by histone deacetylase inhibition with no increase in early normal tissue radiation toxicity
  2018
 88. Jamnik Helena
  Cilji rehabilitacije bolnikov s kronično bolečino po neuspelih operacijah na hrbtenici in z vstavljenim stimulatorjem za obvladovanje kronične bolečine z metodo draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače
  [Rehabilitation goals of patients with chronic pain after failed back surgery who had a stimulator implanted for managing chronic pain using spinal cord stimulation]
  2018
 89. Blažun Helena; Železnik Danica; Kokol Peter; Vošner Janez; Završnik Jernej
  Trends in nursing ethics research
  2017
 90. Pavlič Klemen; Martinussen Torben; Andersen Kragh Per
  Goodness of fit tests for estimating equations based on pseudo-observations
  2018
 91. Lakota Katja; Hrušovar Dolores; Ogrič Manca; Mrak Poljšak Katjuša; Čučnik Saša; Tomšič Matija; Božič Borut; Žigon Polona; Sodin-Šemrl Snežna
  Analysis of drug effects on primary human coronary artery endothelial cells activated by serum amyloid A
  2018
 92. Burja Blaž; Kuret Tadeja; Sodin-Šemrl Snežna; Lakota Katja; Rotar Žiga; Ješe Rok; Mrak Poljšak Katjuša; Žigon Polona; Thallinger Gerhard G.; Feichtinger J.; Čučnik Saša; Tomšič Matija; Praprotnik Sonja; Hočevar Alojzija
  A concise review of significantly modified serological biomarkers in giant cell arteritis, as detected by different methods
  2018
 93. Beek Janko; Graaf Miranda de; Al-Hello Haider; Allen David J; Ambert-Balay Katia; Botteldoorn Nadine; Brytting Mia; Buesa Javier; Cabrerizo Maria; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Molecular surveillance of norovirus, 2005-16
  2018
 94. Schwarz Carsten; Bouchara Jean-Philippe; Buzina Walter; Chrenkova Vanda; Dmeńska Hanna; Gomez Garcia de la Pedrosa Elia; Cantón Rafael; Fiscarelli Ersilia; Le Govic Yohann; Matos Tadeja
  Organization of patient management and fungal epidemiology in cystic fibrosis
  2018
 95. Matos Tadeja; Jereb Matjaž; Matos Boštjan; Škamperle Mateja; Škofljanec Andreja; Pirš Mateja
  Yeasts isolated from cerebrospinal fluid in central Slovenian region - a 10-year analysis
  2015
 96. Rotar-Pavlič Danica; Sever Maja; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Vainieri Milena; Seghieri Chiara; Maksuti Alem
  Strength of primary care service delivery
  2018
 97. Duijn Pleun Joppe van; Verbrugghe Walter; Jorens Philippe Germaine; Spöhr Fabian; Schedler Dirk; Deja Maria; Jereb Matjaž; Seme Katja; Šifrer Franc; Tomič Viktorija
  The effects of antibiotic cycling and mixing on antibiotic resistance in intensive care units
  2018
 98. Rønn-Nielsen Anders; Sporring Jon; Vedel Jensen Eva B.
  Estimation of sample spacing in stochastic processes
  2017
 99. Beneš Viktor; Večeřa Jakub; Eltzner Benjamin; Wollnik Carina; Rehfeldt Florian; Králová Veronika; Huckemann Stefan
  Estimation of parameters in a planar segment process with a biological application
  2017
 100. Koçak Cemal
  CLSM
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics