biomedicina slovenica


"Anamneza" : 130

 1. Rotar-Pavlič Danica
  Sodelovanje zdravnikov družinske medicine z lipidnim konzilijem
  2017
 2. Milavec Suzana; Gašperšič Rok
  GTR of aggressive-periodontitis-associated infrabony and furcation lesions
  2017
 3. Battelino Saba
  Tinitus - simptom ali bolezen
  2017
 4. Burmas Ante; Miksić Mirjana; Meglič Dušanka; Štelcar Andreja; Pogorevc Robert; Županić Melanija
  Zastrupitve z mamili pri otrocih
  [Intoxication with illicit drugs in children]
  2013
 5. Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda; Klanjšek Petra
  Nutritional assessment in pediatric patients: literaure review
  [Prehranski pregled pri pediatričnih pacientih: pregled literature]
  2016
 6. Grošelj Dušan; Jurič Rok; Grošelj Peter Emil; Krašovec Damjan
  Računalniško podprt sistem za uporabo v dentalni medicini
  [Computer-aided system for use in dental medicine]
  2015
 7. Franc Rosemarie
  Anamneza in opazovanje dojenja - ključna dejavnika za prepoznavanje mater, ki potrebujejo dodatno pomoč
  [Medical history and breastfeeding observation - key factors for recognition of mothers who need additional help]
  2007
 8. Krajnc Zmago
  Bolečina v križu - klinična razvrstitev
  [Low back pain - clinical classification]
  2015
 9. Flis Vojko
  Akutni abdomen in opioidni analgetiki
  2009
 10. Flis Vojko
  Opomnik
  2009
 11. Vrečar Irena; Maver Aleš; Pirtošek Zvezdan; Georgiev Dejan; Klemenc-Ketiš Zalika; Peterlin Borut
  Family history based approach in risk prediction for Parkinson's disease
  [[Doprinos porodične istorije u predikciji rizika Parkinsonove bolesti]
  2015
 12. Sisinger Damjan
  Anamneza
  Cistična fibroza
  Interna medicina
  2014
 13. Kopčavar Guček Nena
  Komunikacija med zdravnikom in bolnikom z glavobolom (individualno usmerjena anamneza)
  [Physician - patient with headache communication (individual-oriented history)]
  2014
 14. Avčin Tadej; Kržišnik Ciril
  Anamneza in klinični status otroka in mladostnika
  2014
 15. Kansky Andrej
  Pregled glave in vratu
  2014
 16. Levart Primož
  Algoritem obravnave bolnika z vnetjem žrela v ambulanti družinskega zdravnika
  2013
 17. Lučovnik Miha; Novak-Antolič Živa
  Anamneza in pregled nosečnice
  2012
 18. Kobal Borut
  Anamneza in splošni ginekološki pregled
  2012
 19. Tomori Martina
  Psihiatrična anamneza
  2013
 20. Baklan Zvonko; Novak Zmago
  Vročina neznanega izvora
  [Fever of unknown origin]
  2013
 21. Saletinger Rajko; Robnik Barbara; Rejc-Marko Jana
  Vročina po vrnitvi s potovanj
  [Fever in returning travelers]
  2013
 22. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska anamneza kot osnovni napovedni genetski test v ambulanti družinske medicine
  [Family history as a basic predictive genetic test in family medicine]
  2013
 23. Tomšič Matija
  Revmatske bolezni: anamneza
  2011
 24. Markovič Saša
  Bolezni prebavil: anamneza in telesni pregled
  2011
 25. Košnik Mitja; Šorli Jurij
  Bolezni dihal: anamneza, telesni pregled pri bolezni dihal
  2011
 26. Ploj Tom
  Anamneza in telesni pregled
  2011
 27. Tomažič Tomaž; Bajec Tomaž; Merc Matjaž
  Razvojna displazija otroškega kolka
  2011
 28. Kopač Peter
  Anamneza preobčutljivosti na penicilin
  2011
 29. Roškar Zlatko; Majal Maja
  Esencialna trombocitemija
  [Essential thrombocythemia]
  2010
 30. Slanič Aleš; Breznik Silva; Lučev Jernej; Polanec Beno; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Periferna arterijska obliterativna bolezen (PAOB) in diabetično stopalo
  [Peripheral arterial oclusive [i. e. occlusive] disease (PAOD) and diabetic foot]
  2010
 31. Miklič Mateja
  Zunanja porodniška preiskava in spremljanje rasti maternice - FS
  2010
 32. Haložan Katja; Gračner Tomaž; Pahor Dušica
  Glavkom povzročen s kortikosteroidnim zdravljenjem
  2009
 33. Pahor Dušica
  Travme orbite - smernice (I. del)
  2009
 34. Tomažič Janez; Volčanšek Gabriele
  Anamneza in klinični pregled pri odraslem bolniku z infekcijsko boleznijo
  [Medical history and examination of adult patients with infectious disease]
  2009
 35. Tomažič Tomaž; Bajec Tomaž; Merc Matjaž
  Razvojna displazija otroškega kolka
  2009
 36. Košir Roman; Čretnik Andrej
  Utesnitveni sindrom
  [Compartment syndrome]
  2009
 37. Bilban Marjan
  Obravnava bolnika s poklicno boleznijo - "poklicna anamneza"
  [Evaluation of patients with occupational diseases - occupational history]
  2009
 38. Sinkovič Andreja
  Akutno srčno popuščanje - prepoznavanje in zdravljenje
  [Acute heart failure - diagnosis and treatment]
  2009
 39. Homšak Matjaž; Borinc Beden Andreja; Krivec Uroš
  Slikovna diagnostika pljuč pri otroku - pogled pediatra
  [Diagnostic lung imaging in children - the paediatrician's point of view]
  2009
 40. Mlakar Boštjan
  Anamneza in preiskave v proktologiji
  [Anorectal history taking and digitorectal examination]
  2008
 41. Urlep Žužej Darja; Mičetić-Turk Dušanka
  Alergija na beljakovine kravjega mleka
  2008
 42. Svetec Matej; Spindler Majda
  Akustični nevrinom - atipična anamneza (predstavitev primerov)
  [Acustic neurinoma - atipical patient's history (case report)]
  2008
 43. Avčin Tadej; Kržišnik Ciril
  Anamneza in klinični status pri otroku in mladostniku
  [Medical history and clinical status in children and adolescents]
  2007
 44. Hočevar-Boltežar Irena
  Anamneza in preiskava v otorinolaringologiji
  [History and otorhinolaryngologic examination]
  2007
 45. Marčun-Varda Nataša; Gregorič Alojz
  Bolečina v trebuhu pri otrocih z boleznimi ledvic in ledvičnih izvodil
  [Management of abdominal pain in children with diseases of the kidney and urinary tract]
  2008
 46. Krajnc Zmago; Kuhta Matevž
  Nujna stanja kolenskega sklepa
  [Urgent conditions of knee joint]
  2007
 47. Takač Iztok
  Rak jajčnikov - diagnostika in zdravljenje
  [Ovarian cancer - detection methods and treatment]
  2007
 48. Petek Davorina
  Anamneza in klinični pregled bolnika s kroničnim venskim popuščanjem
  [History and clinical examination of patients with chronic venous insuficiency]
  2006
 49. Šereg-Bahar Maja; Janša Rado; Hočevar-Boltežar Irena
  Laringofaringealni refluks
  [Laryngopharyngeal reflux]
  2007
 50. Mlakar Boštjan
  Proktološka anamneza in anorektalni digitalni pregled
  [Anorectal history taking and digitorectal examination]
  2006
 51. Strojnik Tadej
  Kirurško zdravljenje lumboishialgije
  [Surgical treatment of lumboishialgy]
  2006
 52. Stokin Gorazd Bernard; Grad Anton
  Bolnik z vrtoglavico
  [Patient with vertigo]
  2006
 53. Skalerič Uroš
  Anamneza
  2006
 54. Ravnik-Glavač Metka
  Molekularnogenetski pristop za presejanje dednega nepolipoznega kolorektalnega karcinoma
  [Molecular genetic approach for screening of hereditary non-polyposis colorectal cancer]
  2005
 55. Pražnikar Aleš
  Okvara obkrajnega živčevja in bolečina
  2005
 56. Gašperšič R; Skalerič U
  Pojavnost, klinična slika in zdravljenje aft v ustni votlini
  [Epidemiology, clinical characteristics and treatment of aphthous ulcers in the oral activity]
  2004
 57. Mikuž A; Skalerič U
  Revmatoidni artritis in parodontalna bolezen
  [Rheumatoid arthritis and periodontal disease]
  2004
 58. Turk Zmago
  Manipulacijske tehnike pri zdravljenju bolečine na gibalnem sistemu
  2004
 59. Škapin Stojan
  Zasevek prikritega karcinoma žolčnika v epigastrični brazgotini po laparoskopski holecistektomiji - prikaz primera
  [Epigastric scar metastasis following laparoscopic cholecystectomy for an occult gallbladder carcinoma - case report]
  2004
 60. Pikelj Franjo
  Obravnava bolnika po vrnitvi iz tropov: vročina, hepatopatije
  [Approach to a traveller returing from the tropics: fever, hepatopathy]
  2004
 61. Rotar-Pavlič Danica
  Bolnik z vrtoglavico v ambulanti družinske medicine
  [Dizzy patient: management in a general practice setting]
  2004
 62. Dolenc-Voljč Mateja
  Glivična obolenja kože
  [Fungal skin infections]
  2004
 63. Jesenšek-Papež Breda; Turk Zmago
  Klinična ocena elektrodiagnostično potrjenega sindroma karpalnega kanala
  [Clinical evaluation of electrodiagnostically verified carpal tunnel syndrome]
  2004
 64. Pernat Cvetka
  Simptomi GERB
  2003
 65. Kodrič Nada; Renko-Diallo Doroteja; Kremesec Milena; Šervicl-Kuchler Darja; Vlahovič Dušan
  Sodelovanje anesteziologa z zdravniki različnih strok v pripravi bolnika za operativni poseg
  [Multidisciplinary approach to preoperative patients assessment for surgery]
  2003
 66. Klemenc F
  Izpiranje koreninskega kanala, možni zapleti, njihovo preprečevanje in zdravljenje
  [Root canal irrigation, possible complications, their prevention and treatment]
  2003
 67. Roić Goran; Posarić Vesna; Marušić Ante; Borić Igor; Vlahović Tomislav; Vrliček Kristina
  Unexpected diagnosis for preauricular swelling - two case reports
  [Nepričakovana diagnoza predušesne otekline - prikaz dveh primerov]
  2003
 68. Marušič Andrej; Marušič Dorjan; Starc Radovan
  Can psychological risk factors for coronary heart disease predict extent and severity of coronary atherosclerosis?
  [Ali lahko psihološki dejavniki tveganja za koronarno srčno bolezen napovedujejo razširjenost in težavnost koronarne ateroskleroze?]
  2003
 69. Bombek Maja; Trampuž Andrej
  38-letna ljubiteljica sira s sumom na možganski vaskulitis
  [38-year-old cheese-lower with suspected cerebral vasculitis]
  2003
 70. Barbič Matija
  Diagnostika urinske inkontinence danes
  [Diagnosis of urinary incontinence today]
  2003
 71. Vidovič Damjan
  Anamneza in klinični pregled bolnika
  2003
 72. Kranjec Igor
  Obravnava nenadne prsne bolečine v bolnišnici
  [Hospital management of the acute chest pain]
  2002
 73. Kecelj Peter
  Klinična slika zunajbolnišnične pljučnice in njeni povzročitelji
  [Community-acquired pneumonia - clinical picture and pathogens]
  2003
 74. Ratkajec Tihomir
  Genetske okvare zdravstvenega osebja, izpostavljenega anestezijskim plinom
  [Genetic damage in operating room personnel exposed to anaesthetic gases]
  2003
 75. Franko Alenka
  Novejši pogledi na poklicno astmo
  [The more recent aspects on occupational asthma]
  2002
 76. Fležar Matjaž
  Funkcionalna diagnostika poklicne astme
  [Diagnostic approach to a patient with suspected occupational asthma]
  2002
 77. Neubauer David; Kopač Štefan
  Anamneza in klinični pregled pri otroku z umsko manjrazvitostjo
  2002
 78. Ponikvar Mario
  Preprečevanje venskih tromboembolizmov po artroplastiki kolka in kolena: podaljšana uporaba nizkomolekulranih heparinov
  [Prevention of venous thromboembolism after total hip and knee arthroplasties: prolonged use of low-molecular-weight heparins]
  2002
 79. Župančič N; Rener-Primec Z
  Diagnostika glavobolov
  [Diagnostic approach to headaches]
  2002
 80. Fošnarič I; Rokavec A; Munda A; Žic L
  Glavoboli zaradi bolezni ušes, nosu in obnosnih votlin pri otrocih
  [Headache as a consequence of diseases of ear, nose and paranasal sinuses in children]
  2002
 81. Stirn-Kranjc B
  Oftalmološki pristop pri glavobolu
  [Ophthalmological approach in headaches]
  2002
 82. Rener-Primec Z; Župančič N
  Intrakranialni vzroki glavobola pri otrocih in mladostnikih
  [Intracranial causes of head headache in children and adolescents]
  2002
 83. Neubauer D; Bidovec M; Župančič N
  Migrena pri dojenčku in malčku
  [Migraine during infancy and early childhood]
  2002
 84. Gangl-Žvikart Ljuba
  Strupene rastline - primera zastrupitve z navadnim kristavcem (Datura stramonium)
  [Poisonous plants - two cases of poisoning with thorn apple (Datura stramonium)]
  2002
 85. Omejc Mirko
  Sledenje bolnikov po operacijah zaradi raka trebušne slinavke
  [Follow-up of patients after surgery for pancreatic cancer]
  2001
 86. Verovnik Franc; Benko Davorin
  Obravnavanje stabilne angine pektoris
  [Management of stable angina pectoris]
  2001
 87. Pregelj B
  Psihosomatska anamneza u razvojnom periodu
  1980
 88. Pregelj B
  Psihosomatska anamneza u razvojnom periodu
  1980
 89. Peče H
  Anamneza prehrane v otroškem obdobju
  1985
 90. Robida A
  Anamneza in fizikalni pregled otrok s srčnimi obolenji
  1983
 91. Ogrinc M
  Anamneza pulmološkog i tuberkuloznog bolesnika u dispanzeru za plućne bolesti i tuberkulozu
  1983
 92. Lunder M
  Anamneza i dermatološki status
  1981
 93. Suhadolnik-Ličina A; Kajtna-Koselj M
  KAJ POVE DOBRO VZETA ANAMNEZA V DIFERENCIACIJI ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
  1978
 94. Zupan Marko
  Epilepsija pri starostnikih
  [Epilepsy in the elderly]
  2000
 95. Kocijančič Andreja
  Anamneza
  2000
 96. Pikelj Franjo
  Pristop k febrilnemu bolniku po povratku iz tropov
  [Approach to the febrile traveller from the tropics]
  2000
 97. Zupan Marija
  Glavkomske bolezni, patogeneza in terapija
  [Pathogenesis and therapy of glaucomatous diseases]
  2000
 98. Kolšek Marko
  Sekundarni glavobol in družinski zdravnik
  [Secondary headache in general practice]
  2000
 99. Švigelj Viktor
  Smernice za diagnozo sekundarnega glavobola
  [Guidelines for the diagnosis of secondary headache]
  2000
 100. Župančič Neža; Rener-Primec Zvonka
  Sekundarni glavobol pri otrocih
  [Secondary headache in children]
  2000

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics