biomedicina slovenica


"Anesteziologija" : 201

 1. Novak-Jankovič Vesna; Gradišek Primož
  Šola anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
  2018
 2. Kamenik Mirt
  Osnove statistike v raziskovalnem delu
  2018
 3. Kamenik Mirt
  Umetno predihovanje in nadzor predihovanja med splošno anestezijo
  2018
 4. Spindler-Vesel Alenka
  Monitoring-EKG in krvni tlak
  2018
 5. Novak-Jankovič Vesna
  Nadzorovanje transporta ogljikovega dioksida
  2018
 6. Mekiš Dušan
  Prenos kisika in ogljikovega dioksida
  2018
 7. Šoštarič Maja
  Priprava bolnika na diagnostični ali operativni poseg v anesteziji
  2018
 8. Mušič Polona
  Pojasnilna dolžnost in privolitev bolnika na poseg v anesteziji
  2018
 9. Poredoš Peter
  Anestezijski aparat in anestezijski dihalni sistem
  2018
 10. Križmarić Miljenko
  Fizika za anesteziologe
  2018
 11. Stopar Pintarič Tatjana
  Simpozij Napredek za varnejšo anesteziološko obravnavo porodnic in ginekoloških bolnic
  2018
 12. Šoštarič Maja
  Zbornik
  [Book of abstracts]
  2017
 13. Stopar Pintarič Tatjana
  Us guided upper airway block is the block of choice for awake intubation
  2017
 14. Ogrič Ksenija; Šoštarič Maja; Podbregar Matej
  Vpliv deksmedetomidina na porabo opioidov pri radikalnih resekcijah prostate
  2016
 15. BMC anesthesiology
  2001
 16. Doberšek Dejan; Kočevar Rudi; Nunar Perko Andreja; Peternelj Klavdija
  Anesteziologija, intenzivna terapija, transfuziologija: skupaj za bolnika
  2016
 17. Luzar Katarina; Svilar Valerija
  Uporabnost točkovnih sistemov za vredn otenje zahtevnosti zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije
  [Scoring systems applicability in evaluation the complexity of intensive care nursing]
  2016
 18. Vrhovnik Žiga; Čerpnjak Dejan
  Ugriz modrasa in vzhodne diamantne klopotače - prikaz primera
  2016
 19. Draksler Maja; Žlebnik Stanislava
  Odvzem perifernih krvotvornih matičnih celic pri otrocih s telesno težo manjšo od 20 kg
  [Collection of peripheral haematopoietic stem cells in children with a body weight of less than 20 kg]
  2016
 20. Babajić Mevludin
  Etika VS zakonu anestetičarskoj praksi
  2016
 21. Prosen Milena
  Ali lahko izbira razkužila za roke vpliva na kakovost zdravstvene oskrbe pacienta?
  [Could a choice of hand disinfectant affects the quality of health care?]
  2016
 22. Perme Janja; Jarkovič Mojca
  CRE - neznana kratica ali vsakdanjost v enoti intenzivne terapije
  [CRE - not known abbreviation or everyday life in intensive therapy]
  2016
 23. Hauptman Tina; Perme Janja
  Menigokokna sepsa - prikaz primera
  [Meningococcal sepsis - case report]
  2016
 24. Pance Slobodanka
  Zahtevnost zdravstvene nege otrok na kompletni parenteralni prehrani
  [The complexity of the nursing of child complete paranteral nutrition]
  2016
 25. Puhar Jakob; Doberšek Dejan
  PiCCO hemodinamski monitoring
  [PiCCO hemodynamic monitoring]
  2016
 26. Uštar Tanja
  Vloga medicinske sestre pri titraciji opioidov pri bolnikih z rakom - prikaz primera
  [Nurse role in opoid titration in cancer patients - case report]
  2016
 27. Barovnica Irena; Čuk Romana
  Ocenjevanje in spremljanje akutne pooperativne bolečine po epiduralnem katetru
  2016
 28. Zagorc Ana; Švajger Helena; Blagojević Štembergar Sandra
  Obvladovanje akutne pooperativne bolečine v Splošni bolnišnici Novo Mesto
  [Management of acute post - operative pain at the General hospital Novo Mesto]
  2016
 29. Nemeš Marjetka; Kocet Ritlop Sabina
  Obvladovanje akutne pooperativne bolečine (APSA) v SB Murska Sobota
  [Control of acute postoperative pain (APSA) in general hospital Murska Sobota]
  2016
 30. Čaušević Majda
  Nefarmakološki pristopi lajšanja bolečine pri bolnikih obolelih z rakom
  [Non pharmacological approaches in cancer pain management]
  2016
 31. Dragošev Gordana
  Profesionalna komunikacija u operacionom bloku
  2016
 32. Urbajs Matjaž
  Predtransfuzijske preiskave
  [Pretransfusion tests]
  2016
 33. Prtenjak Sonja
  Pošiljanje vzorcev in komponent krvi po cevni zračni pošti
  [Transportation of samples and blood components with pneumatic tube sistem]
  2016
 34. Kuralt Nataša
  Določitev kontrolnih točk za varno obravnavo bolnih otrok v enoti intenzivne terapije
  [Establishing the checkpoints for safe treatment of the ill children in intensive care unit]
  2016
 35. Pungartnik Janja
  Opozorilni alarmi - ali jih slišimo?
  [Alarm fatigue - do we hear them ?]
  2016
 36. Karadžić Dragica; Gradišek Primož
  Poškodba glave
  [Traumatic brain injury]
  2016
 37. Šimenko Jože; Buček Hajdarević Irena
  Ali standard EN 15224 povečuje kakovost in varnost v opearacijski dvorani?
  [If standard EN 15224 increases quality and safety in operating room?]
  2016
 38. Lučić Vraneš Ana; Kenjar Asim
  Anafilaktični šok
  2016
 39. Tomšič Mateja; Lekić Tanja
  Periferno uvedeni centralni katetri (PICC) in njihova uporaba
  [Peripherally inserted central catheters (PICC) and their use]
  2016
 40. Repe Iza; Svilar Valerija
  Priporočila za zdravstveno nego bolnika s sepso
  [Patient with sepsis - recommendations for nursing care]
  2016
 41. Grabljevec Stanko; Kenjar Asim
  Skrajšanje časa prihoda anestezijske medicinske sestre na mesto reanimacije z uvedbo električnega vozička za transport reanimacijske opreme
  2016
 42. Obu Klavdija
  Dejavniki tveganja za zaplete pri uvedenem arterijskem katetru
  [Risk factors for complications in inserted arterial catheter]
  2016
 43. Ðokić Slađana; Kenjar Asim
  Vloga medicinske sestre pri zagotavljanju hemodinamske podpore
  [The role of nurses in providing hemodynamic support]
  2016
 44. Koščak Majda; Loncner Janja
  Porodna bolečina
  [Labour pain]
  2016
 45. Simonič Sabina; Lukič Ljubica
  Majhni koraki - veliki prihranki
  [Small steps - big savings]
  2016
 46. Kočevar Rudi
  Smernice oživljanja in novosti 2015
  [Resuscitation guidelines and updates 2015]
  2016
 47. Poredoš Peter; Novak-Jankovič Vesna
  Vpliv višine bloka na hemodinamske spremembe med subarahnoidno anestezijo
  [The influence of block level on hemodynamic changes during subarachnoid anesthesia]
  2016
 48. Markovič Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava anestezije s propofolom ali sevofluranom na možgansko okvaro in vnetni odziv pri operacijah možganskih tumorjev
  [The comparison of propofol or sevoflurane anaesthesia on brain damage and inflammatory response during brain tumour surgery]
  2016
 49. Kosmač Nina; Kamenik Mirt
  Primerjava vpliva inhalacijske anestezije s sevofluranom in venske anestezije s propofolom na delovanje srčne mišice in ledvic pri bolnikih pri operaciji premostitve zožitev venčnih arterij brez uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka
  2016
 50. Biondić-Stipanić Mara; Majerić-Kogler Višnja
  Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije, Opatija, 11. - 13. svibnja 2007.
  2007
 51. Maldini Branka; Goranović Tatjana
  (EAMS) European Spring Airway Symposium' 2015, ESAS', 2015 2nd Croatian Congress of Airway Management with International Participation 20-22 March 2015, Zagreb
  2016
 52. Jerkovič-Parač Božena; Kasnik Darja
  Sedacija otrok za endoskopijo zgornjih prebavil v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
  [Sedation of children fot upper gastrointestinal endoscopy in General hospital Slovenj Gradec]
  2013
 53. International journal of obstetric anesthesia
  1991
 54. Belna Anka; Bergauer Andrej; Cof Darja; Crnjac Anton; Flis Vojko; Frank Aleksander; Fuchs Erika; Reberšek Gorišek Jelka; Horvat Matjaž; Kamenik Mirt; Kobilica Nina; Kolenc Alojzij; Košir Gorazd; Koželj Miran; Krčevski-Škvarč Nevenka; Smonkar Anemarija; Lipovšek Matej; Lončarević Dara; Miksić Kazimir; Pandurovič Dean; Parać Zlatko; Pivec Gregor; Potrč Stojan; Smrke Dragica; Strojnik Tadej; Šparaš Bojan; Šparaš Karel; Tomažič Jožica; Triller Ciril; Vrabič Erik; Flis Vojko; Miksić Kazimir; Vinter Marko; Bambi Saulo; Sojar Valentin; Gadžijev Eldar; Vrečer Bojan
  Izbrana poglavja iz kirurgije
  2010
 55. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Cornellov seminar anesteziologije
  1998
 56. Paver-Eržen Vesna; Novak-Jankovič Vesna; Apfel Miša; Hajdarević Sara
  Kontinuirano podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije (CME)
  2014
 57. Paver-Eržen Vesna; Manohin Aleksander
  Kontinuirano podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije (CME)
  2012
 58. Proceedings of the 25th Anesthesia and ICU Symposium Alpe-Adria, Udine - September 21st-22nd, 2012
  2012
 59. Optimizacija kirurških pogojev in izzivi za anesteziologe
  2012
 60. Mekiš Dušan
  Presnova ogljikovega dioksida, oksimetrija in kapnografija
  2012
 61. Kamenik Mirt; Križmarić Miljenko
  Spremljanje (monitoriranje) anestezijskih plinov
  2012
 62. Manohin Aleksander; Križmarić Miljenko
  Najpomembnejši fizikalni principi v anesteziologiji
  2012
 63. Mušič Polona; Novak-Jankovič Vesna
  Anafilaksija-pogled anesteziologa
  2014
 64. Šteblaj Simona; Lopuh Mateja
  (Ne)udeležba na strokovnih kongresih-kdo se mora zamisliti?
  2006
 65. Berger Jelena; Režonja Katja
  Perioperativno nadomeščanje tekočin pri otrocih
  2013
 66. Gradišek Primož
  Tekočine v intenzivni terapiji
  2013
 67. Vlahović Dušan
  Nadomeščanje tekočin pri poškodovancih s številnimi poškodbami
  2013
 68. Požar-Lukanovič Neva; Spindler-Vesel Alenka
  Perioperativno zdravljenje s tekočinami
  2013
 69. Gradišek Michael Jožef
  Visokofrekvenčno oscilacijsko predihavanje
  2012
 70. Mirković Tomislav
  Nove oblike mehanskega predihavanja
  2012
 71. Cerović Ognjen; Mirković Tomislav
  Nadzor nad mehanskim predihavanjem
  2012
 72. Cerović Ognjen
  Oblike predihavanja v Enoti za intenzivno zdravljenje
  2012
 73. Cerović Ognjen
  Značilnosti ventilatorjev
  2012
 74. Mirković Tomislav
  Osnovni principi mehanskega predihavanja
  2012
 75. Gradišek Michael Jožef
  Sindrom akutne dihalne stiske
  2012
 76. Drnovšek Globokar Mojca
  Anestezija pri torakalnih posegih
  2012
 77. Novak-Jankovič Vesna
  Anestezija pri bolnikih s pljučnimi boleznimi in dihalno stisko
  2012
 78. Paver-Eržen Vesna
  Uvodne besede
  2012
 79. Vlahović Dušan
  Uporaba HES-a
  2013
 80. Potočnik Iztok; Mušič Polona; Markovič Božič Jasmina; Mušič Špela; Taleska Gordana
  Mednarodna šola za inštruktorje anesteziologije (The International School for Instructors in Anaesthesiology-ISIA)
  2013
 81. Novak-Jankovič Vesna
  Zbornik predavanj
  [Proceedings]
  2014
 82. Antonič Jože; Smrkolj Vladimir; Pivec Gregor; Turčić Josip; Boh Mark; Zavratnik Črt
  Kirurgija
  2014
 83. Ihan Hren Nataša; Kansky Andrej
  Maksilofacialna kirurgija
  2014
 84. Stecher Adela
  Pljučna embolija
  2014
 85. Vlahović Dušan; Gradišek Primož
  Dodatni postopki oživljanja
  2014
 86. Gradišek Primož; Vlahović Dušan
  Temeljni postopki oživljanja in avtomatska zunanja defibrilacija
  2014
 87. Vlahović Dušan; Gradišek Primož
  Nujna medicinska pomoč in urgentna anestezija
  2014
 88. Vlahović Dušan; Gradišek Primož
  Kri in krvne sestavine
  2014
 89. Gradišek Primož; Vlahović Dušan
  Nadomeščanje tekočin
  2014
 90. Požlep Gorazd
  Lajšanje bolečine po operaciji
  2014
 91. Mušič Polona
  Okrevanje po operaciji
  2014
 92. Mušič Polona
  Zapleti med anestezijo
  2014
 93. Stopar Pintarič Tatjana
  Spremljanje bolnikovega stanja med anestezijo
  2014
 94. Vintar Neli
  Lokalna in področna anestezija
  2014
 95. Vintar Neli
  Inhalacijska anestezija in inhalacijski anestetiki
  2014
 96. Novak-Jankovič Vesna
  Venska anestezija
  2014
 97. Novak-Jankovič Vesna
  Vzdrževanje proste dihalne poti
  2014
 98. Mušič Polona; Oberauner Lucija
  Predoperacijaki pregled in priprava bolnika za anestezijio
  2014
 99. Režonja Katja; Marš Tomaž; Šoštarič Maja
  Vpliv glukokortikoidov na delovanje sugamadeksa: učinki na celični in molekularni ravni ter klinični pomen
  [Influence of glucocorticoids on sugammadex action: the effect at the cellular and mollecular level and clinical significance]
  2013
 100. Jeglič Goran
  Preprosta ocena hemodinamskega stanja bolnika z ultrazvokom srca
  2013

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics