biomedicina slovenica


"Anesthesiology" : 127

 1. Režonja Katja; Marš Tomaž; Jerin Aleš; Koželj Gordana; Požar-Lukanovič Neva; Šoštarič Maja
  Dexamethasone does not diminish sugammadex reversal of neuromuscular block - clinical study in surgical patients undergoing general anesthesia
  2016
 2. BMC anesthesiology
  2001
 3. Stopar Pintarič Tatjana
  A 40-year-old man with an expected difficult intubation and difficult adequate mask ventilation
  2016
 4. Anesthesiology news
  19??
 5. Biondić-Stipanić Mara; Majerić-Kogler Višnja
  Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije, Opatija, 11. - 13. svibnja 2007.
  2007
 6. Grmec Štefek
  Capnography in CPR and emergency medicine
  2011
 7. Markovič Božič Jasmina; Karpe Blaž; Potočnik Iztok; Jerin Aleš; Vranič Andrej; Novak-Jankovič Vesna
  Effect of propofol and sevoflurane on the inflammatory response of patients undergoing craniotomy
  2016
 8. Abstract CD
  2010
 9. Belna Anka; Bergauer Andrej; Cof Darja; Crnjac Anton; Flis Vojko; Frank Aleksander; Fuchs Erika; Reberšek Gorišek Jelka; Horvat Matjaž; Kamenik Mirt; Kobilica Nina; Kolenc Alojzij; Košir Gorazd; Koželj Miran; Krčevski-Škvarč Nevenka; Smonkar Anemarija; Lipovšek Matej; Lončarević Dara; Miksić Kazimir; Pandurovič Dean; Parać Zlatko; Pivec Gregor; Potrč Stojan; Smrke Dragica; Strojnik Tadej; Šparaš Bojan; Šparaš Karel; Tomažič Jožica; Triller Ciril; Vrabič Erik; Flis Vojko; Miksić Kazimir; Vinter Marko; Bambi Saulo; Sojar Valentin; Gadžijev Eldar; Vrečer Bojan
  Izbrana poglavja iz kirurgije
  2010
 10. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Cornellov seminar anesteziologije
  1998
 11. Proceedings of the 25th Anesthesia and ICU Symposium Alpe-Adria, Udine - September 21st-22nd, 2012
  2012
 12. Optimizacija kirurških pogojev in izzivi za anesteziologe
  2012
 13. Mekiš Dušan
  Presnova ogljikovega dioksida, oksimetrija in kapnografija
  2012
 14. Kamenik Mirt; Križmarić Miljenko
  Spremljanje (monitoriranje) anestezijskih plinov
  2012
 15. Manohin Aleksander; Križmarić Miljenko
  Najpomembnejši fizikalni principi v anesteziologiji
  2012
 16. Rotovnik-Kozjek Nada; Kmet Dragica; Mlakar-Mastnak Denis; Kranjec Marija
  A comparison of malnutrition risk assessment of surgical patients admitted to the clinic of anesthesiology and hospitalized surgical patients
  2006
 17. Gullo Antonio
  Anaesthesia, pharmacology, intensive care and emergency medicine A.P.I.C.E. Proceedings of the 23rd Postgraduate course in critical care medicine; 2010 Nov 5-7; Catania
  2011
 18. Jeretin Stojan; Petrun-Ulaga Miriam; Mueller Jasna; Četina Jože; Delak Nastja
  Anestezijske sestre pri anesteziologiji in perioperativni medicini
  [The role of nurse anesthetists in anesthesiology and perioperative medicine]
  2012
 19. Markovič-Božič Jasmina; Mušič Polona; Mušič Špela E; Potočnik Iztok; Gurman Gabriel M
  The international school for instructors in anesthesiology (ISIA): under the auspices of the World federation of the Societies of anesthesioligists (WFSA) and the European society of anesthesiology (ESA)
  2011
 20. Zupanič-Slavec Zvonka
  Anesteziolog dr. Stojan Jeretin 80-letnik
  2011
 21. Anonymous ;
  Proceedings of the 6th Anesthesia Symposium Alpe Adria, 1993, Klagenfurt
  1993
 22. Manohin Aleksander
  Izobraževanje za pridobitev posebnih znanj za izvajanje sedacije ob ohranjeni zavesti pri gastroenteroloških diagnostičnih posegih
  [Training programme of conscious sedation for gastroenterological diagnostic procedures]
  2009
 23. Mekiš Dušan; Kamenik Mirt
  Anestezijski aparat
  2007
 24. Jeretin Stojan
  Od etrove narkoze do anesteziologije
  2006
 25. Manohin Aleksander; Križmarić Miljenko
  Temeljne fizikalne osnove v anesteziologiji, anestezijski aparat, anestezijski dihalni sistemi in anestezijski ventilator
  2006
 26. Manohin A; Manohin M
  Important physical principles in anaesthesiology
  2003
 27. Šimenko Jože; Kardoš Zorica
  Prikaz organiziranosti dežurstev medicinskih sester na kliničnem oddelku za anesteziologijo v Kliničnem centru Ljubljana
  [Organization of nurses' shift duties in anesthesiology department]
  2006
 28. Manohin Aleksander; Hribar-Habinc Miša
  14. tečaj FEEA - Foundation Europeenne d'enseignement en anesthesiologie. Kontinuirano podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije (CME); 2006 apr 7-9; Ljubljana
  2006
 29. Potočnik Iztok; Srpčič Matevž; Sok Mihael; Novak-Jankovič Vesna
  Anestezija za laparoskopske operacije pri gastroezofagealni refluksni bolezni - retrospektivna analiza
  [Anaesthesia for laparoscopic procedures for gastroesophageal reflux disease - a retrospective analysis]
  2006
 30. Kobilica Nina
  Pogovor: doc. dr. Mirt Kamenik, dr. med
  2006
 31. Kmet Dragica; Kolonić Višnja
  Dr. Andreja Suhadolc-Pipp, specialist anesteziolog: 1931-2005
  2006
 32. Soban Darinka; Rupreht Jože
  UNESCO - za varstvo zgodovine vojne medicine v Sloveniji
  [UNESCO - to preserve Slovenian medical history]
  2006
 33. Stecher Adela; Šteblaj Simona
  Preprečevanje trombemboličnih zapletov, interpretacija testov hemostaze in zdravljenje motenj strjevanja krvi. Satelitski simpozij, povzetki predavanj 4. slovenski kongres anesteziologov z mednarodno udeležbo; 2005 okt 6; Bled
  2006
 34. Gligorijević Slobodan; Paver-Eržen Vesna; Ravnik Dejan
  Neural blockades on cadavers. Lecture book of the 3rd ESRA (European society of regional anaesthesia and pain tehrapy) workshop; 2005 Sep 30 - Oct 1; Ljubljana
  2005
 35. Manohin Aleksander; Cibic Ivan; Paver-Eržen Vesna
  Anestezija v Sloveniji v okviru partizanske sanitete med drugo svetovno vojno
  [Anasthesiology as an integral part of Slovene partisan medical services provided during the Second world war]
  2006
 36. Kodrič N; Lopuh M
  Zbornik predavanj 4. slovenski kongres anesteziologov z mednarodno udeležbo; 2005 okt 6-8; Bled
  2005
 37. Schalk HV; Trampitsch E
  Proceedings of the 18th Alpe Adria anaesthesia symposium; 2005 sep 9-11; Klagenfurt
  2005
 38. Jukić Marko; Majerić-Kogler Višnja; Husedžinović Ino; Sekulić Ante; Žunić Josip
  Klinička anesteziologija
  2005
 39. Gligorijevi Slobodan; Paver-Eržen Vesna; Ravnik Dejan
  Neural blockades on cadavers. Lecture book of the 2nd ESRA (European society of regional anaesthesia and pain therapy) workshop; 2004 Oct 1-2; Ljubljana
  2004
 40. Šimenko Jože; Frangež Mira; Simonič Alenka
  Urgentna intubacija
  [Rapid sequence intubation]
  2005
 41. Blinc Aleš
  Anesteziolog in kirurg sta kot pilota med zahtevnim poletom
  2004
 42. Anonymous ;
  Zbornik prednašok a abstraktov z 9. kongresu slovenskych anesteziologov s medzinarodnou učastu; 2002 maj 22-24; Pieštany
  2002
 43. Gullo A
  Proceedings book of the 13th anaesthesia symposium Alpe Adria; 2000 Sep 9-10; Trieste
  2000
 44. Howard Fee JP; Bovill James G
  Pharmacology for anaesthesiologists
  2005
 45. Gligorijević Slobodan; Paver-Eržen Vesna; Ravnik Dejan
  Neural blockades on cadavers. Lecture book of the 1st ESRA (European society of regional anaesthesia and pain therapy) workshop; 2003 Oct 3-4; Ljubljana
  2003
 46. Anonymous ;
  Book of abstracts of the 4th European congress of paediatric anaesthesia; 1997 May 21-24; Paris
  1997
 47. Paver-Eržen Vesna
  Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapiji operativnih strok že drugič potrjen za evropski izobraževalni center iz anesteziologije in intenzivne terapije
  2005
 48. Gullo Antonino
  A.P.I.C.E. 2001. Selected papers of the International symposium on critical care medicine, 16th annual meeting; 2001 Nov 16-20; Trieste
  2001
 49. Paver-Eržen Vesna; Hribar-Habinc Miša
  Current problems facing anesthesia in Europe
  2004
 50. Della-Rocca G; Giordano F
  Proceedings of the 17th anesthesia and ICU symposium "Alpe Adria"; 2004 Sep 24-25: Udine
  2004
 51. Paver-Eržen Vesna; Manohin Aleksander; Hribar-Habinc Miša
  12. tečaj FEEA (Foundation Europeenne d'endeignement en anesthesiologie): kontinuirano podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije (CME); 2004 mar 26-28; Ljubljana
  2004
 52. Gullo A
  Anesthesia, pain, intensive care and emergency medicine - A.P.I.C.E. Vol 2. Proceedings of the 18th postgraduate course in critical care medicine; 2003 Nov 14-17; Trieste
  2004
 53. Vončina Jasna
  Prepričanje o nujnosti prehoda na mrtvega darovalca
  2004
 54. Pleško-Mlakar Alenka
  "Do Postojne pa imamo 100 km"
  2004
 55. Hribar-Habinc Miša
  "Tudi če se zbudi, kaj bo z njo?"
  2004
 56. Anonymous ;
  14th anesthesia symposium Alpe Adria; 2002 May 10-12; Pula
  2002
 57. Manohin Aleksander
  Desetletnica Katedre za anesteziologijo z reanimatologijo na ljubljanski Medicinski fakulteti
  2004
 58. Kremesec Milena; Lopuh Mateja; Nilsson Krister
  Zbornik predavanj 7. simpozij pediatrične anestezije; 2002 maj 23-25; Ljubljana
  [Proceedings of the 7th symposium of paediatric anaesthesia; 2002 May 23-25; Ljubljana]
  2002
 59. Kobal Borut; Rakar Stelio; Omahen Andrej; Cvjetičanin Branko; Meglič Leon; Barbič Matija
  Primerjava laparoskopskega in klasičnega kirurškega zdravljenja bolnic z endometrijskim karcinomom
  [A comparison of laparoscopic surgery with classic open procedure in endometrial cancer]
  2003
 60. Buček-Hajdarević Irena; Kočevar Rudi
  Anestezijska medicinska sestra v travma timu
  [Anesthesiology nurse as a member of a trauma team]
  2003
 61. Vlahović Dušan
  Anestezija v urgentni medicini
  [Anesthesiology in emergency medicine]
  2003
 62. Zabavnik Zoran
  Book of lectures of the 16th anaesthesia symposium Alpe Adria; 2003 May 9-11; Maribor
  2003
 63. Paver-Eržen Vesna; Manohin Aleksander; Hribar-Habinc Miša
  Kontinuirano podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije (CME). 11. tečaj FEEA (Fondation Europeenne d'enseignement en anesthesiologie); 2003 apr 4-6; Portorož
  2003
 64. Cevc Emilijan
  Prof. dr. Darinka Soban - osemdeseti rojstni dan
  2001
 65. Lahajnar Slavica
  Zdravljenje bolečine pri kroničnem vnetju trebušne slinavke
  [Pain management of chronic pancreatitis]
  2002
 66. Lipovšek Biserka
  Zdravstvena nega in vloga medicinske sestre / zdravstvenega tehnika pri izjavanju bronhotoalete na Oddelku za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnihi strok
  [Role of the nurse in bronchial toilete at the Department of anesthesiology and surgical intensive care]
  2002
 67. Novak-Jankovič V; Paver-Eržen V; Požlep G; Oberauner L
  Effects of clonidine on the immune response
  1997
 68. Paver-Eržen Vesna
  Beseda urednice
  2002
 69. Paver-Eržen Vesna; Manohin Aleksander; Hribar-Habinc Miša
  Kontinuirano podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije (CME). 10. tečaj FEEA; 2002 mar 22-24; Portorož
  2002
 70. Houdek Lubomir
  Novinky v anesteziologii, intenzivni medicine a lečbe bolesti 2001. 8. narodni kongres ČSARIM (Česka společnost anesteziologie, resustitace a intenzivni mediciny Česke lekarske poslečnsti J. E. Purkyne) s mezinarodni učasti; 2001 zar 26-28; Ostrava
  2001
 71. Soban Darinka
  Listje in igle: 100 let od prve spinalne anestezije na Slovenskem
  2001
 72. Vintar Neli; Lopuh Mateja
  Beseda urednic
  2001
 73. Paver-Eržen Vesna; Hribar-Habinc Miša
  Slovenska anestezija skozi poldrugo stoletje
  2001
 74. Vintar N; Lopuh M
  Zbornik predavanj 3. slovenski kongres anesteziologov Slovenije z mednarodno udeležbo; 2001 okt 11-13; Bled
  [Proceedings of the 3rd Slovenian congress of anaesthesiologists - international; 2001 Oct 11-13; Bled]
  2001
 75. Cesar-Komar Marija
  Prvi slovenski profesorici anesteziologije dr. Darinki Soban ob osemdesetletnici
  2001
 76. Schalk HV
  Proceedings of the 14th symposium Anesthesia Alpe Adria; 2001 Sep 1; Graz
  2001
 77. Manohin Aleksander
  Osemdeset let profesorice Darinke Soban
  2000
 78. Paver-Eržen Vesna
  Cirkulacija: beseda urednice
  2001
 79. Paver-Eržen Vesna; Manohin Aleksander; Hribar-Habinc Miša
  Cirkulacija: kontinuirano podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije (CME); 2001 mar 23-25; Portorož
  2001
 80. Paver-Eržen Vesna
  Uvodne besede
  2000
 81. Paver-Eržen Vesna; Manohin Aleksander; Hribar-Habinc Miša
  Respiracija: kontinuirano podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije (CME). 8. tečaj FEEA (ponovljeni 1. tečaj); 2000 apr 14-16; Portorož
  2000
 82. Četina Jože
  Anesteziologija v celjski bolnišnici 1964-1997
  2001
 83. Hribar-Habinc Miša
  The activity of Institute of anaesthesiology in reanimatology and emergency medicine
  1996
 84. Kremžar Boriana
  The work and professional achievements of the intensive care unit at the Institute of anaesthesiology
  1996
 85. Lalević Predrag
  Anesteziologija
  1993
 86. Žagar Andreja
  Dezinfekcija (razkuževanje) anestezijskega materiala
  1999
 87. Bem B; Ružičič D; Crnić N; Stanković V
  Initiative for a professional bulletin
  1999
 88. Paver-Eržen Vesna; Hribar-Habinc Miša
  What does it mean to be an European anaesthesiologist - viewed through his or her education and training
  1999
 89. Vintar Neli
  Proceedings book of the 12th anaesthesia symposium Alpe-Adria; 1999 May 14-16; Portorož
  1999
 90. Pečan Marija
  Sedem zelenih knjig anesteziologije: podiplomsko izobraževanje pod okriljem Evropskega sveta
  1999
 91. Kardoš Zorica
  Zdravstvena nega pri anesteziji - kvaliteta dela
  [Quality of nursing care in anesthesiology]
  1999
 92. Manohin Aleksander; Manohin Maja
  Najpomembnejši fizikalni principi v anesteziologiji
  1999
 93. Paver-Eržen Vesna
  Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije: beseda urednice
  1999
 94. Paver-Eržen V; Hribar-Habinc M; Apfel M
  Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije. 7. tečaj; 1999 apr 9-11; Portorož
  1999
 95. Paver-Eržen Vesna
  Evropski izpit iz anesteziologije in intenzivne terapije v Ljubljani
  1997
 96. Paver-Eržen Vesna; Hribar-Habinc Miša
  Informacije o anesteziji bolniku in njegovim svojcem
  1998
 97. Anonymous ;
  6th ICVA. Proceedings of the 6th international congress of veterinary anaesthesiology; 1997 Sep 23-27; Thessaloniki
  1997
 98. Butinar Janoš
  Opredelitev pojmov
  1997
 99. Butinar Janoš
  Osnove anestezije malih živali: uvodna beseda
  1997
 100. Hribar-Habinc Miša; Apfel Miša
  Zbornik predavanj 2. kongres anesteziologov Slovenije z mednarodno udeležbo; 1997 okt 23-25; Portorož
  [Proceedings of the 2nd Slovenian congress of anaesthesilogy - international; 1997 Oct 23-25: Portorož]
  1997

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics