biomedicina slovenica


"Aneuploidy" : 57

 1. Dondorp Wybo; Peterlin Borut
  Non-invasive prenatal testing for aneuploidy and beyond
  2015
 2. Vlaisavljević Veljko; Križančić Bombek Lidija; Kokalj-Vokač Nadja; Kovačič Borut; Čižek-Sajko Mojca
  How safe is germinal vesicle stage oocyte rescue? Aneuploidy analysis of in vitro matured oocytes
  2007
 3. Volk Marija; Teran Nataša; Maver Aleš; Lovrečić Luca; Peterlin Borut
  Current practice and future perspective of the Prenatal Genetic Service in Slovenia
  2015
 4. Križančić Bombek Lidija; Vlaisavljević Veljko; Kovačič Borut
  Aneuploidy analysis of germinal vesicle stage oocytes from stimulated cycles matured in vitro for 24 or 36 hours
  2007
 5. Geršak Ksenija; Pohar Perme Maja; Veble Alenka; Geršak Blaž M.
  Possible influence of menstrual cycle on lymphocyte X chromosome mosaicism
  2015
 6. Ogris Iza; Komel Radovan
  Polimorfizma v genih BUB1B in PTTG1 pri slovenskih bolnikih z rakom želodca
  [[Association of polymorphisms in genes BUB1B and PTTG1 with gastric cancer in a Slovenian population]]
  2014
 7. Erjavec Škerget Alenka; Stangler Herodež Špela; Zagorac Andreja; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Uporaba primerjalne genomske hibridizacije kot diagnostične metode v medicinskem genetskem laboratoriju
  [The use of comparative genomic hybridization as a diagnostic tool in medical genetics laboratories]
  2011
 8. Zagradišnik Boris; Stangler Herodež Špela; Erjavec Škerget Alenka; Zagorac Andreja; Kokalj-Vokač Nadja
  Detection of aneuploidy using multiplex ligation-dependent probe amplification in fetal tissues from aborted pregnancies
  [Določanje anevploidij z metodo pomnoževanja od ligacije odvisnih prob v fetalnih tkivih splavkov]
  2011
 9. Erjavec Škerget Alenka; Stangler Herodež Špela; Zagorac Andreja; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Rapid prenatal diagnosis of common chromosome aneu-ploidies by QF-PCR
  2011
 10. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Chromosome damage studies in the onion plant Allium cepa L.
  2014
 11. Erjavec Škerget Alenka; Stangler Herodež Špela; Zagorac Andreja; Zagradišnik Boris; Mujezinović Faris; Kokalj-Vokač Nadja
  Slovenian five-year experiences with rapid prenatal diagnosis of common chromosome aneuploidies using quantitative fluorescence polymerase chain reaction
  2013
 12. Stangler Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Erjavec Škerget Alenka; Zagorac Andreja; Takač Iztok; Vlaisavljević Veljko; Lokar Lidija; Kokalj-Vokač Nadja
  MTHFR C677T and A1298C genotypes and haplotypes in Slovenian couples with unexplained infertility problems and in embryonic tissues from spontaneous abortions
  2013
 13. Storchova Zuzana
  Aneuploidy in health and disease
  2012
 14. Križančić Bombek Lidija; Kovačič Borut; Vlaisavljević Veljko
  Morphology and aneuploidy of in vitro matured (IVM) human oocytes
  2012
 15. Rogar Marija; Hudler Petra; Komel Radovan
  Association between aneuploidy and gastric cancer in Slovenian patients and identification of functional polymorphisms in sedgreration genes
  2012
 16. Erjavec Škerget Alenka; Stangler Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Kvantitativna fluorescenčna verižna reakcija s polimerazo (QF-PRC) kot alternativni test za hitro prenatalno genetsko testiranje
  [Quantitative fluorescent polimerase chain reaction (QF-PCR) as an alternative test for rapid prenatal genetic testing]
  2011
 17. Hudler Petra
  Molekularni mehanizmi, vpleteni v razvoj raka želodca
  [Molecular mechanisms of gastric cancer development]
  2012
 18. Križančić-Bombek Lidija; Vlaisavljević Veljko; Kovačič Borut
  Does the prolonged in vitro maturation of human oocytes influence the aneuploidy type?
  [Ali podaljšano zorenje v pogojih in vitro vpliva na vrsto anevploidij pri človeških jajčnih celicah?]
  2011
 19. Strah DM; Pohar M; Geršak K
  Risk assessment of trisomy 21 by maternal age and fetal nuchal translucency thickness in 7096 unselected pregnancies in Slovenia
  2008
 20. Križančić Bombek Lidija
  Analiza kromosomskih nepravilnosti pri človeških jajčnih celicah iz spodbujenih ciklusov, dozorelih v pogojih in vitro
  [Chromosome aneuploidy analysis of in vitro matured human oocytes from stimulated cycles]
  2007
 21. Gazić Barbara
  Napovedni pomen citometrične meritve DNA v vzorcu aspiracijske biopsije raka dojke
  2006
 22. Čopi Simona
  Ultrazvočno presejanje v prvem trimesečju z merjenjem nuhalne svetline in z oceno morfologije ploda (obdobje 2003-2006)
  2006
 23. Stangler-Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Rapid prenatal diagnosis of chromosomal aneuploidy with multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA)
  [Hitra prenatalna diagnostika kromosomskih anevploidij z MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification - hkratno pomnoževanje od ligacije odvisnih sond)]
  2005
 24. Komel Radovan
  Molekularna biologija - mikro mreže
  2004
 25. Kokalj-Vokač Nadja
  Molecular cytogenetic diagnostics in obstetrics and gynecology
  2004
 26. Čopi Simona
  Nuhalna svetlina in ostali presejalni testi za odkrivanje kromosomopatij v nosečnosti
  [Nuchal translucency and other screening tests for detecting aneuploides in pregnancy]
  2003
 27. Steblovnik Lili
  Nuhalna svetlina ploda, fbeta-hCG in PAPP-A kot presejalni test v prvem trimesečju nosečnosti za odkrivanje nepravilnosti ploda
  2002
 28. Gianaroli L; Magli MC; Gergolet M; Ferraretti AP
  The impact of PGD in clinical ART
  2003
 29. Oosterhuis Wolter J; Looijenga Leendert HJ
  Molecular biology of testicular germ cell tumours
  2003
 30. L'Hermine-Coulomb Aurore
  Methods for examination of small dysmorphic fetus
  2003
 31. Walch A; Werner M
  Molecular pathology of Barrett's adenocarcinoma and its precursor lesions
  2003
 32. Luna Mario A
  Salivary mucoepidermoid carcinoma: revisited
  2003
 33. Fležar-Strojan Margareta; But Igor; Kavalar Rajko; Us-Krašovec Marija
  Flow and image cytometric DNA ploidy, including 5c exceeding cells, of serous borderline malignant ovarian tumors. Correlation with clinicopathologic characteristics
  2003
 34. Veble Alenka; Peterlin Borut
  Fluorescentna in situ hibridizacija (FISH) v prenatalni diagnostiki
  2001
 35. Vučković Joško; Forenpoher Gea; Marušić M; Užarević B; Sabioncello A; Štula N; Dubravčić M
  Significance of aneuploidy in non-Hodgkin lymphomas
  1995
 36. But I; Takač I
  Evaluating the risk of tumor aneuploidy on the basis of preoperative blood flow resistance index (RI) measurements in patients with serous ovarian tumors
  2001
 37. But I; Takač I
  Evaluating the risk of tumor aneuploidy on the basis of preoperative blood flow resistance index (RI) measurements in patients with serous ovarian tumors
  2001
 38. Pestevšek Maja; Kornhauser-Cerar Lilijana; Domjan-Arnšek Andreja; Kavčič Terezija; Černe Tjaša
  Novorojenček s kromosomopatijo
  2001
 39. Blejec Tanja
  Ultrazvočni kazalci kromosomopatij v drugem in tretjem trimesečju nosečnosti
  2001
 40. Šajina-Stritar Barbara
  Ultrazvočni pregled med 11. in 14. tednom nosečnosti, zgodnja morfologija ploda, nuhalna svetlina. Informacije za nosečnice, vrednotenje rezultatov
  2001
 41. Premru-Sršen Tanja
  Presejalni in diagnostični testi za kromosomopatije: slovenska zakonodaja, pravice nosečnic in svetovanje pred, med in po testiranju
  2001
 42. But I; Gorišek B
  DNA-ploidy as an independent prognostic factor in patients with serous ovarian carcinoma
  2000
 43. Melato M; Rizzardi C; Calacione R; Trevisan G
  Atypical fibroxanthoma diagnosed as malignant melanoma
  2001
 44. Brecelj Erik
  DNA ploidija in proliferacijska aktivnost pri karcinomih ščitnice v Sloveniji
  1999
 45. Geršak Ksenija; Lavrenčak Jaka; Us-Krašovec Marija
  DNA ploidy of human granulosa cells from natural and stimulated in vitro fertilization cycles
  2000
 46. Šesek Predrag; Šuštar-Vozlič Jelka; Bohanec Borut
  Determination of aneuploids in hop (Humulus lupulus L.) using flow cytometry
  2000
 47. Debevec Marija; Gregorič Jelka; Peterlin Borut
  Predhodni otrok s kromosomsko anomalijo kot indikacija za prenatalno diagnostiko
  1998
 48. Mašera Andrej; Ovčak Zdenka; Mikuž Gregor
  Angiosarcoma of the testis
  1999
 49. But Igor
  DNA ploidija in CA 125 pri seroznem raku jajčnika
  [DNA ploidy and CA 125 in serous ovarian carcinoma]
  1998
 50. Bubnič Bernarda
  Strukturne značilnosti jeder sluznice glasilk in raka grla v slikovnem citometru
  1998
 51. Kloboves-Prevodnik V; Bonin S; Stanta G; Golouh R; Us-Krašovec M
  EGFR and c-erbB2 oncogenes expression in diploid and aneuploid non-malignant thyroid lesions
  1995
 52. Omejc M; Repše S; Bračko M
  Evaluation of DNA ploidy in gastric carcinoma
  1997
 53. Omejc M; Repše S; Bračko M
  Is DNA aneuploidy a prognostic factor in gastric cancer?
  1997
 54. Omejc Mirko; Repše Stane; Bračko Matej
  DNA flow cytometry in gastric carcinoma: implication in patients with potentially curative resection
  1997
 55. Omejc Mirko
  Prognostični pomen DNA anevploidije pri raku želodca
  [Prognostic significance of DNA aneuploidy in gastric cancer]
  1996
 56. Kloboves-Prevodnik Veronika
  EGFr and c-erb B2 encogene overexpression in diploid and aneuploid non-malignant and malignant thyroid lesions
  1997
 57. Us-Krašovec M; Bračko M; Čufer T; Lamovec J; Pogačnik A
  Pretočna citometrija v onkologiji
  [Flow cytometry in oncology]
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics