biomedicina slovenica


"Angiologija" : 58

 1. Poredoš Pavel
  Programme and abstracts
  2015
 2. Drešček Marko
  Fitoterapija, kardiologija, pulmologija, angiologija, gastroenterologija, aktualne teme v družinski medicini, praktične veščine
  2017
 3. Repar Bornšek Simona
  Novosti pri zdravljenju moških s simptomi spodnjih sečil
  2014
 4. Ribič Helena
  Spremljanje povzročiteljev nezapletenih okužb sečil in njihove odpornosti proti antibiotikom
  2016
 5. Jagodič Klemen
  Komu je potrebno posvetiti več pozornosti - prostati ali sečnemu mehurju?
  2016
 6. Drešček Marko
  Fitoterapija, simptomi spodnjih sečil, aterogena dislipidemija, aktualne teme v družinski medicini, angiologija, sladkorna bolezen, praktične veščine
  2016
 7. Pivk Lana; Petek Šter Marija
  Nenujni obiski v ambulanti predbolnišnične nujne medicinske pomoči
  2016
 8. Balažic Jože
  Etične dileme zdravnika družinske medicine ob srečanju z različnimi zahtevami
  2016
 9. Poredoš Pavel
  Programme and abstracts
  2015
 10. Kvas Andreja
  XIX. strokovno srečanje v Radencih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
  2007
 11. Kozak Matija; Blinc Aleš
  Uporabna angiologija, Otočec, 11. in 12. april 2014
  2014
 12. Flis Vojko
  Zdravljenje asimptomatske zožitve notranje karotidne arterije
  2014
 13. Poklukar Janez; Mulej Mija; Plešivčnik-Novljan Martina; Prešern-Štrukelj Metka; Kozak Matija
  Predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje raynaudovega fenomena
  2014
 14. Planinšek Ručigaj Tanja; Kozak Matija; Slana Ana; Bešić Nikola; Cokan Andreja; Grmek Marko; Stritar Albin; Kecelj Nada
  Predlog smernic za obravnavo bolnikov z limfedemom
  2014
 15. Kecelj Nada; Kozak Matija; Slana Ana; Šmuc Berger Katarina; Šikovec Andrej; Makovec Matej; Blinc Aleš; Žuran Ivan; Planinšek Ručigaj Tanja
  Predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni
  2014
 16. Kozak Matija; Štalc Monika; Ježovnik Mateja; Šabovič Mišo; Mavri Alenka; Žuran Ivan; Blinc Aleš; Vižintin Cuderman Tjaša
  Predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje venske tromboze
  2014
 17. Štalc Monika; Blinc Aleš; Kozak Matija; Kuhelj Dimitrij; Štajer Dušan; Koželj Mirta; Gasparini Mladen; Ključevšek Tomaž; Žuran Ivan; Flis Vojko; Lakič Nikola; Klokočovnik Tomislav
  Predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje bolezni prsne aorte
  2014
 18. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo; Boc Vinko; Poredoš Pavel; Flis Vojko; Breznik Silva; Ključevšek Tomaž; Kuhelj Dimitrij; Gasparini Mladen; Kerin Klemen; Žuran Ivan; Poklukar Janez; Valentinuzzi Vladimir; Klokočovnik Tomislav
  Predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje periferne arterijske bolezni
  2014
 19. Žontar Tanja; Kvas Andreja
  Urgentna stanja v kardiologiji in angiologiji
  2014
 20. Kopčavar Guček Nena; Petek Davorina
  Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini
  2014
 21. Hrovat Jeanette; Petek Šter Marija
  Samozdravljenje pri prehladu
  [Common-cold self-care]
  2014
 22. Selič Polona
  Pogovor o spolnem zdravju in delovanju
  [Talk about sexual health and functioning]
  2014
 23. Poplas-Susič Tonka
  Delo referenčnih ambulant v letu 2013
  [Work in model practices in the year 2013]
  2014
 24. Černe Anja
  Spremljanje kakovosti življenja in dejavnikov, povezanih z njo, pri kroničnih bolnikih
  [A longitudinal monitoring of health-related quality of life and associated factors in chronic patients]
  2014
 25. Ravnik-Glavač Metka
  Višina stanja zavedanja, dosežena z mediacijo. povzročijo spremembo v izražanju genov, vključenih v epigenetske procese
  [Higher states of consciousness, achieved by meditation, cause changes in genome expression, included in epigenetic processes]
  2014
 26. Zorec Robert
  Nove vloge astrocitov v možganovini
  [New role of astrocytes in brain tissue]
  2014
 27. Perdan-Pirkmajer Katja; Tomšič Matija
  Sodelovanje med družinskim zdravnikom in revmatologom
  [Cooperation between family practitioner and rheumatologist]
  2014
 28. Mazej Poredoš Barbara; Kopčavar Guček Nena
  Zdravljenje respiratornih infektov pri starostnikih
  [Treatment of respiratory infections in the elderly]
  2014
 29. Kopčavar Guček Nena; Marn Vodovnik Ana
  Cepljenje proti pnevmokoku
  [Vaccination against pneumococcus]
  2014
 30. Švab Vesna; Švab Igor
  Skupnostna psihiatrija v Sloveniji
  [Community psychiatry in Slovenia]
  2014
 31. Kores-Plesničar Blanka
  Kako prepoznamo začetne znake psihoze?
  [How to identify early signs of psychosis?]
  2014
 32. Zavratnik Andrej
  Najpogostejše dileme, s katerimi se srečujemo pri zdravljenju pomenopavzne osteoporoze
  2014
 33. Tonin Katarina; Pertot Anja
  Najpogostejše okvare ramenskega sklepa
  [The most common shoulder disorders]
  2014
 34. Škerjanc Alenka
  Obremenitve in škodljivosti na delovnem mestu-specialist družinske medicine in področje medicine dela
  2014
 35. Cerar Majda
  Spirometrija v ambulanti družinske medicine - naše izkušnje
  [Spirometry in general practice setting - our experience]
  2005
 36. Košorok Pavle
  Kaj lahko pričakujemo od dnevne bolnišnice
  [What can we expect from day surgery]
  2005
 37. Žižek Bogomir
  Najpogostejše motnje srčnega ritma in njihov klinični pomen
  [Most frequent arrhythmias and their clinical importance]
  2005
 38. Svoljšak Janez
  Samovlek - nova metoda zdravljenja bolečin v ledveni hrbtenici
  [Self traction as a new method of back pain treatment]
  2005
 39. Mulej Marija
  Kako pri bolniku s periferno arterijsko boleznijo preprečujemo srčno-žilne zaplete
  [Patients with peripheral atherosclerotic disease; how to prevent ischaemic cardiovascular events]
  2005
 40. Skok Pavel
  Starostniki in refluksna bolezen požiralnika
  [The elderly and reflux disease of the esophagus]
  2005
 41. Tepeš Bojan
  Učinki nesteroidnih protivnetnih zdravil na prebavila in vloga zaviralcev protonske črpalke
  [Gastrointestinal side-effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs and role of proton pump inhibitors]
  2005
 42. Govc-Eržen Jana
  Meritve gleženjskega indeksa v zdravstvenem domu
  [The measurements of ankle - brachial index in primary health care]
  2005
 43. Blinc Aleš
  Priporočila za odkrivanje in zdravljenje periferne arterijske bolezni
  [Recommendations for diagnosis and treatment of peripheral arterial disease]
  2005
 44. Franić Damir
  Nadomestno hormonsko zdravljenje - kje smo danes?
  [Hormone replacement therapy - where are we today?]
  2005
 45. Pinter Bojana
  Mladostnice in kontracepcija
  [Adolescents and contraception]
  2005
 46. Kopčavar-Guček Nena
  Kaj bi moral zdravnik družinske medicine vedeti o reproduktivnem zdravju
  [What should a family physician know about reproductive health]
  2005
 47. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Lokalna uporaba nesteroidnih antirevmatikov
  2005
 48. Stepanović Aleksander
  Bolnik z bolečino - primera iz ambulante zdravnika družinske medicine
  [Patient with pain - case descriptions from family medicine setting]
  2005
 49. Rotar Žiga; Tomšič Matija
  Zdravljenje osteoartroze - paracetamol ali nesteroidni antirevmatiki?
  [Treatment for osteoarthritis - paracetamol or nonsteroidal anti-inflammatory drugs?]
  2005
 50. Dernovšek Mojca Z
  Shizofrenija in zdravnik družinske medicine
  [Schizophrenia and family physician]
  2005
 51. Tomori Martina
  Družinski zdravnik in odnosi v družini
  [Family physician and relations in the family]
  2005
 52. Boben-Bardutzky Darja
  Motivacija za zdravljenje odvisnosti
  [Motivation in treatment of addiction]
  2005
 53. Snoj Zvezdana
  Depresija pri bolnikih z rakom
  [Depresion in patients with cancer]
  2005
 54. Skela-Savič Brigita
  Spremljanje zadovoljstva bolnikov v bolnišnični obravnavi na Onkološkem inštitutu Ljubljana
  [Patient satisfaction evaluation of the hospital care at the Institute of oncology of Ljubljana]
  2005
 55. Ihan-Hren Nataša
  Sodobno zdravljenje akutnega bakterijskega rinosinusitisa
  [Contemporary treatment of bacterial rhinosinusitis]
  2005
 56. Ihan Alojz
  Spremljanje imunskega stanja
  [Evaluation of immune status]
  2005
 57. Rotar-Pavlič Danica; Kopčavar-Guček Nena; Petek Davorina
  Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini: izbrana poglavja s področja vodenja bolnika z rakom, bolečino, psihiatrija, ginekologija, angiologija, gastroenterologija in delavnice. Zbornik predavanj 31. srečanje delovnih skupin; 2005 maj 27-28; Ljubljana
  2005
 58. Bunta S
  O DERMATOLOGIJI IN ŠE čEM NA TUJEM. 2. ANGIOLOGIJA V DERMATOLOGIJI
  1981New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics