biomedicina slovenica


"Angioplastika" : 57

 1. Lučev Jernej; Breznik Silva; Dinevski Dejan; Ekart Robert; Rupreht Mitja
  Endovascular treatment of haemodialysis arteriovenous fistula with drug-coated balloon angioplasty
  2018
 2. Denišlič Miro; Zorc Marjeta; Ravnik Janez; Miloševič Zoran; Tiric-Campara Merita; Al-Hashel Jassem Yousef; Zorc-Pleskovič Ruda; Ravnik Dean
  Impact of extracranial veins endovascular procedures on the quality of life in patients with multiple sclerosis - follow up after 1 year
  2014
 3. Zaletel Marjan; Magdič Jožef
  Ali bolnik s simptomatsko karotidno boleznijo potrebuje kardiološko obravnavo?
  [Does a patient with symptomatic carotid artery disease require a cardiological workup?]
  2018
 4. Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Žerdin Matija
  Preživetje spodnje okončine bolnikov s kritično ishemijo pri bolnikih zdravljenih s perkutano transluminalno angioplastiko v UKC Maribor
  [Lower limb survival in patients with critical ischemia after endovascular treatment in UKC Maribor]
  2016
 5. Rupreht Mitja; Jevšek Marko; Šeruga Tomaž; Slanič Aleš; Breznik Silva; Ekart Robert; Matela Jože
  Endovaskularno zdravljenje dializnih fistul - štiriletne izkušnje v UKC Maribor
  2009
 6. Slanič Aleš; Breznik Silva; Jevšek Marko; Friedrich Tomaž; Matela Jože; Rupreht Mitja
  Perkutana transluminalna angioplastika podkolenskih arterij - 4-letni rezultati Oddelka za radiologijo UKC Maribor
  2009
 7. Purkeljc Tadeja; Šeruga Tomaž
  Intervencijska nevroradiologija, karotidna angioplastika
  2007
 8. Kanič Vojko; Hojs Radovan
  Interventna kardiologija
  2007
 9. Kanič Vojko; Lobnik Anton
  Antitrombocitno zdravljenje po perkutanih posegih na srcu
  2007
 10. Kanič Vojko; Lobnik Anton; Vokač Damijan; Balevski Igor
  Perkutani posegi debla leve koronarne arterije
  2007
 11. Švigelj Viktor; Šinkovec Matjaž; Trobec Roman
  Občutljivost arterijskega baroreceptorskega refleksa pred in po vstavitvi kovinske opornice v področje sinusa notranje karotidne arterije
  2015
 12. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Akutna možganska kap VII
  2012
 13. Mrak Miha; Bunc Matjaž
  Kronične popolne zapore koronarnih arterij
  [Chronic total occlusions of coronary arteries]
  2014
 14. Knehtl Maša; Dvoršak Benjamin; Bevc Sebastjan; Ekart Robert; Hojs Radovan; Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Znotrajžilno zdravljenje stenoz nativnih AV-fistul s paklitakselom prekritimi baloni - naše izkušnje
  [Paclitaxel coated balloon angioplasty of native dialysis fistula - a single center experience]
  2014
 15. Loyalka Pranav; Cevik Cihan; Nathan Sriram; Gregorič Igor; Kar Biswajit; Parulekar Amit; Scheinin Scott A.; Seethamraju Harish
  Percutaneous stenting to treat pulmonary vein stenosis after single-lung transplantation
  2012
 16. Gasparini Mladen; Šabovič Mišo
  Proučevanje biomehanskih lastnosti golenskih mišic z metodo tenziomiografije pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo
  2013
 17. Breznik Silva; Lučev Jernej; Polanec Beno; Slanič Aleš; Jevšek Marko; Rupreht Mitja; Ekart Robert; Dvoršak Benjamin; Bevc Sebastjan; Matela Jože
  Paclitaxel coated balloon angioplasty of stenotic native haemodialysis fistula - our experience
  2013
 18. Bevc Sebastjan; Ekart Robert; Dvoršak Benjamin; Knehtl Maša; Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Paclitaxel coated balloon angioplasty of native dialysis fistula
  2012
 19. Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Matela Jože; Breznik Silva
  Znotrajžilno zdravljenje zožitev in zapor podključničnih arterij in brahiocefalnih trunkusov - 6-letne izkušnje v UKC Maribor
  2012
 20. Horvat-Pinterić Gordana
  Karotidna angioplastika in prikaz naših rezultatov
  2011
 21. Kogoj Polonca; Ambrožič Jana; Zorman Darko; Bunc Matjaž
  Balonska dilatacija aortne zaklopke in perkutana koronarna angioplastika pri hudi stenozi aortne zaklopke in koronarni bolezni pri starostnikih
  2011
 22. Oblak-Pretnar Janja
  Karotidna angioplastika in prikaz naših rezulatov
  2011
 23. Slanič Aleš; Breznik Silva; Lučev Jernej; Polanec Beno; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Periferna arterijska obliterativna bolezen (PAOB) in diabetično stopalo
  [Peripheral arterial oclusive [i. e. occlusive] disease (PAOD) and diabetic foot]
  2010
 24. Retelj Vesna
  Perkutana transluminalna angioplastika spodnjih okončin
  [Percutaneous transluminal angioplasty of lower limbs]
  2009
 25. Žvan Bojana
  Možganska kap - dimenzija problemov v Sloveniji
  [Stroke - dimension of the problems in Slovenia]
  2007
 26. Miloševič Zoran
  Urgentna karotidna angioplastika
  2006
 27. Naji J; Tomažič D; Matela J
  Perkutana angioplastika in vstavitev žilnih opornic v medenične arterije - prikaz primera
  [PTA and stenting of the iliac artery]
  2004
 28. Starc Rado
  Koronarna angioplastika
  1999
 29. Starc Rado
  Koronarna angioplastika pri akutnem srčnem infarktu
  1999
 30. Miloševič Zoran; Kocijančič Igor; Zaletel Marjan; Žvan Bojana
  Karotidna angioplastika z vstavitvijo žilne opornice
  2003
 31. Ključevšek Tomaž
  Podkolenska perkutana transluminalna angioplastika
  [Infrapopliteal percutaneous transluminal angioplasty]
  2003
 32. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Preprečevanje možganskih ishemičnih dogodkov pri bolnikih s karotidno boleznijo
  [Prevention of ischemic brain events in patients with carotid disease]
  2003
 33. Svenšek Franci
  Akutni miokardni infarkt in reševalna perkutana transluminalna koronarna angioplastika - prikaz primera
  [Acute myocardial infarction and rescue percutaneous transluminal coronary angioplasty - a case report]
  2002
 34. Miloševič Zoran; Žvan Bojana; Zaletel Marjan; Šurlan Miloš
  Carotid angioplasty with cerebral protection
  [Karotidna angioplastika z uporabo sredstev za zaščito možganov]
  2002
 35. Šurlan M; Obrez I; Baretić-Kolar E; Pavčnik D
  Rezultati perkutane transluminalne angioplastike na arterijama donjih ekstremiteta
  1985
 36. Pust B; Obrez I
  Perkutana transluminalna koronarna angioplastika
  1984
 37. Obrez I; Baretič-Kolar E; Soklič P
  PERKUTANA TRANSLUMINALNA ANGIOPLASTIKA: MOžNOSTI IN REZULTATI
  1980
 38. Noč Marko; Zorman Darko
  Urgentna koronarografija in perkutana transluminalna koronarna angioplastika (PTCA) v intenzivni medicini
  2000
 39. Dillon MJ
  Renovascular hypertension
  [Renovaskularna hipertenzija]
  2000
 40. Videčnik Viktor
  Ultrazvočna diagnostika bolezni perifernih arterij
  [Ultrasound diagnosis of diseases of peripheral arteries]
  1999
 41. Starc Radovan
  Primarna koronarna angioplastika - mehanični način odpiranja zaprtih venčnih arterij pri akutnem srčnem infarktu
  [Primary coronary angioplasty - mechanical recanalization of the infarct-related coronary artery in acute myocardinal infarction]
  1999
 42. Pust Borut
  Perkutana transluminalna koronarna angioplastika v luči EBM (evidence based medicine)
  [Percutaneous transluminal coronary angioplasty as seen in the context of evidence based medicine]
  1999
 43. Vidmar Tadeja; Ostojič Željko
  Perkutana transluminalna angiopalstika: naše izkušnje v obdobju od januarja 1996 do decembra 1998
  [Percutaneous transluminal angioplasty - our experience in the period of 1996-1998]
  1999
 44. Klančar Janez; Šurlan Miloš; Ključevšek Tomaž; Berden Pavel
  Opornice in endoproteze v brachiocefalnih in karotidnih arterijah
  [Endovascular stents in the brachiocephalic and carotid arteries]
  1999
 45. Pavčnik Dušan
  Endovaslular stents and stent-grafts: their development and current status
  [Razvoj endovaskularnih opornic in protez]
  1999
 46. Šeruga Tomaž
  Perkutana transluminalna angioplastika vertebralne arterije v zdravljenju vertebrobazilarne insuficience
  [Percutaneous transluminal angioplasty in therapy of vertebrobasilar insufficiency]
  1999
 47. Remškar Mojca; Ploj Tom; Pohar Bojan; Noč Marko; Horvat Matija
  Zdravljenje akutnega miokardnega infarkta
  [Treatment of acute myocardial infarction]
  1997
 48. Šurlan M; Pavčnik D; Klančar J; Berden P; Knific J
  Perkutana transluminalna renalna angioplastika in uporaba žilne opornice
  1994
 49. Cijan A
  Perkutana transluminalna koronarna angioplastika pri nestabilni angini pektoris
  1994
 50. Cijan A
  Koronarna angioplastika pri akutnem miokardnem infarktu
  1994
 51. Cijan A
  Koronarna angioplastika
  1994
 52. Klančar J; Knific J; Berden P; Pavčnik D; Šurlan M
  Perkutana transluminalna renalna angioplastika
  1994
 53. Klančar J; Šurlan M; Berden P; Knific J; Pavčnik D; Čerk M
  Perkutana transluminalna angioplastika brahiocefalnih arterij
  1994
 54. Šurlan M; Pavčnik D
  Perkutana transluminalna angioplastika
  1994
 55. Šurlan M
  Perkutana transluminalna angioplastika
  [Percutaneous transluminal angioplasty]
  1995
 56. Čerić I; Lovrinčević A; Softić M; Aganović N; Pejić B; Taljanović M; Sokolović E
  Transluminalna angioplastika ilijačnih i perifernih krvnih žila
  1989
 57. Pavčnik D
  Perkutana transluminalna koronarna angioplastika
  [Percutaneous transluminal coronary angioplasty]
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics