biomedicina slovenica


"Ankle" : 363

 1. Matjačić Zlatko; Zadravec Matjaž; Olenšek Andrej
  Feasibility of robot-based perturbed-balance training during treadmill walking in a high-functioning chronic stroke subject
  2018
 2. Lovšin Nika; Komadina Radko; Marc Janja
  Razlike v kostnem tkivu med spoloma - odgovornost RANKL?
  [Gender differences of bone tissues - responsibility of RANKL?]
  2017
 3. Vitez Luka; Zupet Petra; Zadnik Vesna; Drobnič Matej
  Running injuries in the participants of Ljubljana marathon
  [Tekaške poškodbe udeležencev Ljubljanskega maratona]
  2017
 4. Ajdič Klemen; Kravos Andrej
  Vloga gleženjskega indeksa pri natančnejši opredelitvi celokupne srčno-žilne ogroženosti
  2017
 5. Matjačić Zlatko; Zadravec Matjaž; Olenšek Andrej
  Comparison of dynamic balancing responses following outward lateral perturbations during walking of healthy and post-stroke subjects
  2017
 6. Andoljšek Matej
  Zlomi gležnja pri otrocih in mladostnikih
  [Ankle fractures in children and youths]
  2016
 7. Bevc Sebastjan; Purg Darinka; Knehtl Maša; Hren Martin; Turnšek Nina; Hojs Nina; Zorman Tadej; Dvoršak Benjamin; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Ankle-brachial index and long-term (10 years) survival of nondiabetic hemodialysis patients
  2016
 8. Andoljšek Matej; Rupar Petra
  Zlomi gležnja pri otrocih in mladostnikih
  [Injuries of the ankle epiphyses]
  2016
 9. Fabjan Aleš; Andoljšek Matej
  Sindezmotični vijak pri učvrstitvi zlomov gležnja - razkorak med teorijo in prakso
  [Syndesmotic screw in ankle fractures treatment - between theory and daily practice]
  2016
 10. Cikajlo Imre; Osrečki Ksenija; Burger Helena
  The effects of different types of ankle-foot orthoses on postural responses in individuals with walking impairments
  2016
 11. Žunko Helena; Puh Urška
  Zanesljivost merjenja obsega gibljivosti skočnega sklepa v stoječem položaju - pregled literature
  [Reliability of the weight-bearing ankle joint dorsiflexion range of motion measurement - literature review]
  2016
 12. ISAKOS media collection
  2009
 13. Olenšek Andrej; Zadravec Matjaž; Matjačić Zlatko
  A novel robot for imposing perturbations during overground walking
  2016
 14. Krajnc Zmago
  Artroskopija gležnja
  2007
 15. Vogrin Matjaž
  Arthroscopic treatment of anterior ankle impigement as a prevention of ankle osteoarthritis in footballers
  2008
 16. Burger Helena; Osrečki Ksenija
  Vpliv ortoz za gleženj in stopalo za preprečevanja padca stopala na pozornost med hojo pri osebah s padajočim stopalom - prvi delni rezultati
  [Influence of posterior leaf spring ankle foot orthoses on cognitive demand during walking - preliminary results]
  2015
 17. Flis Vojko
  Ocena invalidnosti in telesne okvare po posegih na perifernih arterijah
  [Disability and physical impairment assessment after peripheral artery surgery]
  2011
 18. Šparovec Neža; Rudolf Marko; Puh Urška
  Takojšnji vpliv masaže stopala na ravnotežje in hitrost hoje pri pacientih po možganski kapi
  [Immediate effects of foot massage on standing balance and walking speed in stroke patients]
  2013
 19. Andoljšek Matej
  Lisfranc joint injuries
  2014
 20. Smrke Dragica; Rožman Primož; Gubina Borut; Frangež Igor; Rejec Smrke Barbara Urška; Hojs Radovan
  An uncommon treatment of totally extruded and lost talus
  2014
 21. Turk Zmago
  Stopalo - majhen organ za velik korak
  2011
 22. Vogrin Matjaž; Kuhta Matevž
  Arthroscopic treatment of footballer's ankle
  2007
 23. Foot and ankle á la carte
  2014
 24. Bevc Sebastjan; Hren Martin; Turnšek Nina; Dvoršak Benjamin; Pečovnik-Balon Breda; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Ankle-brachial index and cardiovascular mortality in nondiabetic hemodialysis patients
  2012
 25. Zaletel Jelka; Pongrac Barlovič Draženka; Preželj Janez
  Adiponectin-leptin ratio and ankle-brachial index in type 2 diabetes
  2008
 26. Drobnič Matej; Stražar Klemen; Zupanc Oskar
  Posterior ankle arthroscopy-indications and clinical results
  2012
 27. Frangež Igor; Štrus Katja; Veselko Matjaž
  Surgical treatment of chronic tenosynovitis of evertors and invertors of the ankle
  2012
 28. Cikajlo Imre; Krpič Andrej
  Postural responses of young adults to collision in virtual world combined with horizontal translation of haptic floor
  2014
 29. Pirš Mateja; Eržen Barbara; Šabovič Mišo; Karner Primož; Vidmar Ludvik; Poljak Mario; Jug Borut; Mikac Urška; Tomažič Janez
  Early atherosclerosis in HIV-infected patients below the age of 55 years
  [Frühe Atherosklerose bei HIV-infizierten Patienten unter 55 Jahren - slowenische Nationalstudie]
  2014
 30. Šparovec Neža; Rudolf Marko; Puh Urška
  Takojšnji vpliv masaže stopala na stojo na eni nogi in hitrost hoje pri pacientih po možganski kapi
  [Immediate effects of foot massage on one-leg stance and gait speed in stroke patients]
  2014
 31. Krpič Andrej; Savanović Arso; Cikajlo Imre
  Impact of virtual-reality feedback on human balance training when using a haptic support surface in rehabilitation medicine
  2014
 32. Perucca Laura; Caronni Antonio; Vidmar Gaj; Tesio Luigi
  Electromyographic latency of postural evoked responses from the leg muscles during EquiTest Computerised Dynamic Posturography
  2014
 33. Osrečki Ksenija; Cikajlo Imre; Burger Helena
  Vpliv ortoz za gleženj in stopalo na ravnotežje - delni rezultati
  [Influence of ankle-foot orthoses on balance - preliminary results]
  2013
 34. Osrečki Ksenija; Novak Primož
  Comparison of three types of ankle-foot orthosis in a patient with foot drop
  2013
 35. Bevc Sebastjan; Purg Darinka; Turnšek Nina; Hren Martin; Hojs Nina; Zorman Tadej; Pečovnik-Balon Breda; Dvoršak Benjamin; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Ankle-brachial index and cardiovascular mortality in nondiabetic hemodialysis patients
  2013
 36. Breznik Silva; Ekart Robert; Hren Martin; Rupreht Mitja; Pečovnik-Balon Breda
  Radiographic assessment of vascular calcification, aortic pulse wave velocity, ankle-brachial index and fibroblast growth factor-23 in chronic hemodialysis patients
  2013
 37. Bigec Martin
  Generational changes in the growth of children from Maribor and Slovenia
  2013
 38. Pečovnik-Balon Breda; Breznik Silva; Ekart Robert; Rupreht Mitja; Hojs Radovan
  Radiographic assessment of vascular calcification, intima-media thickness, aortic pulse wave velocity and ancle-brachial index in chronic hemodialysis patients
  2012
 39. Šlajpah Sebastjan; Kamnik Roman; Burger Helena; Bajd Tadej; Munih Marko
  Asymmetry in sit-to-stand movement in patients following transtibial amputation and healthy individuals
  2013
 40. Jemec Irena; Božič Marta; Groleger Katja
  Učinkovitost serijskega mavčenja, uporabe botulinskega toksina in korekcijskih ortoz za gleženj in stopalo pri skupini otrok s cerebralno paralizo
  [Efficacy of serial casting, botulinum toxin application and ankle foot orthoses in a group of children with cerebral palsy]
  2013
 41. Poredoš Pavel; Ježovnik Mateja
  Is aspirin still the drug of choice for management of patients with peripheralarterial disease?
  2013
 42. Fabjan A; Andoljšek M
  Syndesmotic screw in ankle fracture treatment - between theory and daily practice
  2012
 43. Alibegović Armin; Petrovič Danijel; Kregar-Velikonja Nevenka; Balažic Jože; Drobnič Matej
  Comparison of cartilage sources and methods for the ex-vivo determination of chondrocyte viability
  2011
 44. Vogrin Matjaž; Kuhta Matevž
  Arthroscopic treatment of anterior ankle impingement
  2011
 45. Žnidaršič-Eržen Marta; Frangež Igor; Senekovič Vladimir
  Anterolateralni utesnitveni sindrom gležnja
  [Ankle impingement syndrome]
  2011
 46. Gril Iztok; Puketa Vesna
  Zlomi gležnja
  [Ankle fractures]
  2010
 47. Slanič Aleš; Breznik Silva; Lučev Jernej; Polanec Beno; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Periferna arterijska obliterativna bolezen (PAOB) in diabetično stopalo
  [Peripheral arterial oclusive [i. e. occlusive] disease (PAOD) and diabetic foot]
  2010
 48. Rabič Renata; Blažič Monika; Andoljšek Matej
  Zakaj rentgenogrami gležnja in stopala z obremenitvijo?
  [The reasons for radiographic imaging of weight-bearing ankle and foot]
  2010
 49. Kravanja Mojca; Kočevar Marija
  Slikanje sprednje utesnitve gležnja
  [Anteromedial ankle impingement imaging]
  2010
 50. Bevc S; Hren M; Dvoršak B; Pečovnik-Balon B; Ekart R; Hojs R
  Ankle-brachial index and atherosclerosis in hemodialysis patients
  2009
 51. Čretnik Andrej; Košir Roman; Kosanović Miloš
  Incidence and outcome of operatively treated achilles tendon rupture in the elderly
  2010
 52. Brodnik Tomaž; Zorko-Brodnik A.
  Idiopatski pes equinovarus (PEV)
  2009
 53. Drobnič M
  Pain in the posterior ankle region
  2009
 54. Kravos A; Bubnič-Sotošek K
  Ankle-brachial index screening for peripheral artery disease in asymptomatic patients between 50 and 70 years of age
  2009
 55. Kuhta Matevž; Rečnik Gregor; Kramberger Katja; Merc Matjaž; Kramberger Slavko
  Endoproteza gležnja
  2009
 56. Čretnik Andrej
  Zlomi in epifiziolize pri otrocih v predelu gležnja
  [Fractures and physeal injuries of the distal tibia and fibula in children]
  2009
 57. Burger Helena; Erzar Dominik; Maver Tomaž; Olenšek Andrej; Cikajlo Imre; Matjačić Zlatko
  Biomechanics of walking with silicone prosthesis after midtarsal (Chopart) disarticulation
  2009
 58. Bregar U; Poredoš P; Šabovič M; Jug B; Šebeštjen M
  The influence of atorvastatin on walking performance in peripheral arterial disease
  2009
 59. Kobe Irena; Kočevar Marija; Kravanja Mojca; Ogrinec Jože; Pfajfar Tina
  Funkcionalno slikanje gležnja s telos napravo
  [Functional imaging of the ankle joint with telos]
  2009
 60. Brecelj J; Bole V; Benedik-Dolničar M; Grmek M
  The co effect of prophylaxis and radiosynovectomy on bleeding episodes in haemophilic synovitis
  2008
 61. Bevc Sebastjan; Hren Martin; Dvoršak Benjamin; Pečovnik-Balon Breda; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Ankle-brachial index and atherosclerosis in hemodialysis patients
  2008
 62. Kovač Simon; Trebše Rihard; Fonda Silvester
  Mid-term results (an average of 5,2 years) of state total ankle arthroplasty
  2008
 63. Matjačić Zlatko; Olenšek Andrej; Krajnik Janez; Eymard Bruno; Zupan Anton; Pražnikar Aleš
  Compensatory mechanisms during walking in response to muscle weakness in spinal muscular atrophy, type III
  2008
 64. Jacobs Michael J; Gregorič Igor D; Reul George J
  Prosthetic graft placement and creation of a distal arteriovenous fistula for secondary vascular reconstruction in patients with severe limb ischemia
  1992
 65. Andoljšek Matej
  Neuspešno primarno zdravljenje zloma petnice - kaj storiti?
  [Failed primary treatment of calcaneal fracture, what to do?]
  2008
 66. Cikajlo Imre; Matjačić Zlatko
  The influence of boot stiffness on gait kinematics and kinetics during stance phase
  2007
 67. Eržen B; Šabovič M; Šebeštjen M; Poredoš P
  Endothelial dysfunction, intima-media thickness, ankle-brachial pressure index, and pulse pressure in young post-myocardial infarction patients with various expressions of classical risk factors
  2007
 68. Barovič Jože; Vujović Dragan
  Talo-peronealni sindrom pri nogometu
  [Taloperoneal syndrome in football]
  2007
 69. Horvat Žiga
  Ankle fractures at soccer player - operative treatment
  2007
 70. Turk Zmago; Hernja Rumpf Tadeja
  Tope poškodbe mišice kvadriceps
  [Blunt injuries of muscle quadriceps in football]
  2007
 71. Eržen B; Šabovič M; Šebeštjen M; Poredoš P
  Endothelial dysfunction, intima-media thickness, ankle-brachial pressure index and pulse pressure in young post-MI patients with various expressions of classical risk
  2007
 72. Matjačić Zlatko; Pražnikar Aleš; Olenšek Andrej; Krajnik Janez; Tomšič Igor; Gorišek Humar Marta; Klemen Ana; Zupan Anton
  Kinematic and kinetic patterns of walking in spinal muscular atrophy, type III
  2007
 73. Matjačić Zlatko; Olenšek Andrej
  Biomechanical characterization and clinical implications of artificially induced crouch walking
  2007
 74. Grmek Marko; Milčinski Metka; Fettich Jurij; Brecelj Janez
  Radiation exposure of hemophiliacs after radiosynoviorthesis with 186Re colloid
  2007
 75. Poredoš Pavel; Jug Borut
  The prevalence of peripheral arterial disease in high risk subjects and coronary or cerebrovascular patients
  2007
 76. Demšar Aleš; Plaskan Lidija
  Rehabilitacija bolnikov po poškodbah gležnja in stopala
  2007
 77. Catalano M; Kozak M; Mavri A
  Prevention of serious vascular events by aspirin amongst patients with peripheral arterial disease: randomized, double-blind trial
  2007
 78. Poredoš P
  Assessing of preclinical and clinical atherosclerosis and related risk: using the anklebranchial index
  2005
 79. Ferkolj I; Hočevar A; Golouh R; Dolenc-Voljč M
  Infliximab for treatment of resistant pyoderma gangrenosum associated with Crohn's disease
  2006
 80. Vindišar Franci
  Konservativno zdravljenje zlomov goleni, gležnjev in stopala
  [Conservative treatment of lower extremity fractures]
  2006
 81. Kramberger Slavko; Brodnik Tomaž
  Endoproteza skočnega sklepa
  2006
 82. Vogrin Matjaž; Kuhta Matevž
  Artroskopska kirurgija gležnja in stopala
  2006
 83. Kramberger Miloš; Rečnik Gregor
  Artroskopska diagnostika skočnega sklepa
  2006
 84. Moličnik Andrej; Popov Lazar
  Diferencialna diagnoza bolečine v gležnju in stopala
  2006
 85. Rupreht Mitja
  Slikovna diagnostika patologije gležnja in stopala
  2006
 86. Vogrin Matjaž
  Gleženj in stopalo v ortopediji. Zbornik predavanj 2. mariborsko ortopedsko srečanje; 2006 nov 10; Maribor
  2006
 87. Tomažič Tomaž; Brodnik Tomaž
  Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala
  2006
 88. Urbančič-Rovan Vilma; Bernjak Alan; Stefanovska Aneta; Ažman-Juvan Katja; Kocijančič Andreja
  Macro- and microcirculation in the lower extremities--possible relationship
  2006
 89. Brilej Drago
  Imobilizacija poškodb goleni gležnja in stopala
  [Closed treatment of lower extremity injuries]
  2005
 90. Luzar Boštjan; Gašljević Gorana; Jurčić Vesna; Bračko Matej
  Hemosiderotic fibrohistiocytic lipomatous lesion: early pleomorphic hyalinizing angiectatic tumor?
  2006
 91. Kravos A
  Benefits of ankle-brachial index measurement
  2006
 92. Poredoš Pavel; Poredoš Peter; Visnovič-Poredoš Aleksandra
  Pomen odkrivanja predkliničnih oblik ateroskleroze
  [The significance of detection of preclinical atherosclerosis]
  2006
 93. Mlačak Blaž; Blinc Aleš; Pohar Maja; Stare Janez
  Peripheral arterial disease and ankle-brachial pressure index as predictors of mortality in residents of Metlika country, Slovenia
  2006
 94. Novak Primož
  Obravnava bolnika z revmatoidnim artritisom in bolečino v stopalih v ambulanti za obutveno ortotiko
  [Foot pain treatment in rheumatoid arthritis patients]
  2006
 95. Zorman Peter; Ahčan Uroš G
  Poškodbe sklepov
  2006
 96. Jeruc Jera; Popović Mara; Vizjak Alenka; Jurčić Vesna; Lestan Boris; Ferluga Dušan
  Multiple mononeuropathy due to vasculitis associated with anticardiolipin antibodies: a case report
  2006
 97. Gasparini Mladen
  Periferna arterijska bolezen pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo
  [Peripheral artery disease in patients with arterial hypertension]
  2006
 98. Makovec Matej; Benedičič Mitja; Bošnjak Roman
  H wave and spinal root potentials in neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disc: preliminary results
  2006
 99. Fokter S K; Mihelak M; Strahovnik A
  Ankle fusion after posttraumatic disorders: long-term results
  2006
 100. Mlačak Blaž; Ivka Branimir; Kapš Rafko; Okrajšek Renata
  15-letna umrljivost bolnikov s periferno arterijsko okluzivno boleznijo
  [15-years mortality in patients with peripheral arterial occlusive disease]
  2006

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics