biomedicina slovenica


"Anodontia" : 6

  1. Fekonja Anita
    Comparison of mesiodistal crown dimension and arch width in subjects with and without hypodontia
    2013
  2. Fortuna G; Koželj V
    Hipodontija stalnih zob v zgornji in spodnji čeljusti pri otrocih z orofacialno shizo
    [Hypodontia of the permanent dentition in the upper and lower jaws of children with orofacial clefts]
    2009
  3. Blatnik D; Ovsenik M; Kopač I
    Ortodontska obravnava aplazije obeh zgornjih stranskih sekalcev - prikaz primera
    [Orthodontic treatment of congenitally missing maxillary lateral incisors - a case report]
    2007
  4. Fekonja Anita
    Hipodoncija u populaciji mariborskih ispitanika s posebnim osvrtom na ortodontsku terapiju
    2001
  5. Škapin M
    Celovita oskrba obsežne oligodontije s funkcionalnega in psihološkega vidika
    [Early clinical management of oligodontia - functional and aesthetic considerations]
    2002
  6. Cipruš V
    Suvremeno ortodontsko opskrbljivanje hipodoncija
    [Contemporary orthodontic treatment of hypodontie]
    1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics