biomedicina slovenica


"Anodontia" : 6

 1. Fekonja Anita
  Comparison of mesiodistal crown dimension and arch width in subjects with and without hypodontia
  2013
 2. Fortuna G; Koželj V
  Hipodontija stalnih zob v zgornji in spodnji čeljusti pri otrocih z orofacialno shizo
  [Hypodontia of the permanent dentition in the upper and lower jaws of children with orofacial clefts]
  2009
 3. Blatnik D; Ovsenik M; Kopač I
  Ortodontska obravnava aplazije obeh zgornjih stranskih sekalcev - prikaz primera
  [Orthodontic treatment of congenitally missing maxillary lateral incisors - a case report]
  2007
 4. Fekonja Anita
  Hipodoncija u populaciji mariborskih ispitanika s posebnim osvrtom na ortodontsku terapiju
  2001
 5. Škapin M
  Celovita oskrba obsežne oligodontije s funkcionalnega in psihološkega vidika
  [Early clinical management of oligodontia - functional and aesthetic considerations]
  2002
 6. Cipruš V
  Suvremeno ortodontsko opskrbljivanje hipodoncija
  [Contemporary orthodontic treatment of hypodontie]
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics