biomedicina slovenica


"Anoreksija" : 25

 1. Osvald Ines; Bizjak Martina
  Družina in družinska terapija pri mladostnici z anoreksijo
  2018
 2. Saitoh Masakazu; Santos Marcelo R. dos; Emami Amir; Ishida Junichi; Ebner Nicole; Valentova Miroslava; Bekfani Tarek; Sandek Anja; Lainščak Mitja; Doehner Wolfram
  Anorexia, functional capacity, and clinical outcome in patients with chronic heart failure
  2017
 3. Zakotnik Branko
  Prehranjevanje in nadomeščanje tekočin pri umirajočem bolniku
  2009
 4. Novšak Irena
  Celostna obravnava otroka in mladostnika z motnjami hranjenja na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  [The comprehensive management of children and adolescents with eating disorders in the clinical Department of endocrinology, diabetes and metabolic diseases at the University children's hospital Ljubljana]
  2014
 5. Oblak N.; Kovač Sonja
  Značilnosti motenj hranjenja pri otrocih in mladostnikih ter njihova obravnava na oddelku Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  [Characteristics of eating disorders in children and adolescents, and treatment of patients in the Department of child psychiatry at the University children's hospital Ljubljana]
  2014
 6. Bah Aleksandra; Kegl Barbara; Strbad Ervin
  Mladostnik in anoreksija nervoza
  [Adolescents and anorexia nervosa]
  2015
 7. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd; Weber Urška
  Male anorexia and bulimia nervosa
  2015
 8. Sernec Karin
  Modern views on the treatment of eating disorders and the slovenian model for treating eating disorders
  [[Suvremeni vidici poremećaja hranjenja i slovenski model liječenja poremećaja]]
  2012
 9. Franulović Orjena Žaja
  Anoreksija nervoza u djece i adolescenata
  2012
 10. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd; Weber Urška; Zalar Bojan
  Anxiety, depression, aggression and impulsivity traits in purgative anorexia and bulimia nervosa patients
  2012
 11. Preželj Janez
  Anoreksija
  2011
 12. Hafner Alenka; Lesjak Katra
  Spremljanje prvih obiskov zaradi anoreksije nervoze in bulimije nervoze na primarni ravni v Sloveniji
  [A survey of first attendances for anorexia nervosa and bulimia nervosa at theprimary health care level in Slovenia]
  2008
 13. Rotovnik-Kozjek Nada
  Osteoporoza, amenoreja, anoreksija
  2006
 14. Arzenšek Pia; Turčin Zlatan; Lahe Milica
  Anoreksija nervoza s prikazom primera
  [Anorexia nervosa with a case study]
  2005
 15. Podjavoršek Natalija
  Anoreksija ni le bolezen posameznika, ampak je bolezen celega sistema
  [Anorexia is not only a disease of an individuum, but of the whole system]
  2004
 16. Gabrovšek Mojca
  Analiza kandidatnih genov za bolezni motenj hranjenja (anoreksija nervoza in bulimija nervoza)
  2004
 17. Rode Matjaž; Oblak Samo
  Spremembe v ustni votlini pri motnjah hranjenja - opis primera
  [Eating disorders: dental implications - case report]
  2003
 18. Roš Alenka; Ščavničar Ema
  Anoreksija nervoza - bolezen sodobnega časa
  2002
 19. Potočnik-Dajčman Nataša; Gregorič-Kumperščak Hojka
  Uporaba netipičnih antipsihotikov v razvojnem obdobju
  [Atypical antipsychotic use in children and adolescents]
  2002
 20. Peterka-Novak Jožica
  Anoreksija nervoza in zdravstvena nega otrok z anoreksijo nervozo
  1998
 21. Bratanič Nevenka; Brecelj-Kobe Mojca
  Anoreksija nervoza
  1998
 22. Mrevlje Gorazd; Preželj Janez
  Anoreksija
  1998
 23. Jevšnik Mojca
  Problemi in epidemiološke značilnosti anoreksije in bulimije nervoze v Sloveniji
  [Problems and epidemiological characteristics of anorexia and bulimia nervosa in Slovenia]
  1998
 24. Brecelj-Kobe M
  Anoreksija nervoza pri mlajših - novejša spoznanja ter zdravljenje
  [Early-onset anorexia nervosa - recent findings and therapy]
  1995
 25. Mrevlje G; Preželj J
  Anoreksija nervoza
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics