biomedicina slovenica


"Anoreksija" : 23

 1. Zakotnik Branko
  Prehranjevanje in nadomeščanje tekočin pri umirajočem bolniku
  2009
 2. Novšak Irena
  Celostna obravnava otroka in mladostnika z motnjami hranjenja na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  [The comprehensive management of children and adolescents with eating disorders in the clinical Department of endocrinology, diabetes and metabolic diseases at the University children's hospital Ljubljana]
  2014
 3. Oblak N.; Kovač Sonja
  Značilnosti motenj hranjenja pri otrocih in mladostnikih ter njihova obravnava na oddelku Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  [Characteristics of eating disorders in children and adolescents, and treatment of patients in the Department of child psychiatry at the University children's hospital Ljubljana]
  2014
 4. Bah Aleksandra; Kegl Barbara; Strbad Ervin
  Mladostnik in anoreksija nervoza
  [Adolescents and anorexia nervosa]
  2015
 5. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd; Weber Urška
  Male anorexia and bulimia nervosa
  2015
 6. Sernec Karin
  Modern views on the treatment of eating disorders and the slovenian model for treating eating disorders
  [[Suvremeni vidici poremećaja hranjenja i slovenski model liječenja poremećaja]]
  2012
 7. Franulović Orjena Žaja
  Anoreksija nervoza u djece i adolescenata
  2012
 8. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd; Weber Urška; Zalar Bojan
  Anxiety, depression, aggression and impulsivity traits in purgative anorexia and bulimia nervosa patients
  2012
 9. Preželj Janez
  Anoreksija
  2011
 10. Hafner Alenka; Lesjak Katra
  Spremljanje prvih obiskov zaradi anoreksije nervoze in bulimije nervoze na primarni ravni v Sloveniji
  [A survey of first attendances for anorexia nervosa and bulimia nervosa at theprimary health care level in Slovenia]
  2008
 11. Rotovnik-Kozjek Nada
  Osteoporoza, amenoreja, anoreksija
  2006
 12. Arzenšek Pia; Turčin Zlatan; Lahe Milica
  Anoreksija nervoza s prikazom primera
  [Anorexia nervosa with a case study]
  2005
 13. Podjavoršek Natalija
  Anoreksija ni le bolezen posameznika, ampak je bolezen celega sistema
  [Anorexia is not only a disease of an individuum, but of the whole system]
  2004
 14. Gabrovšek Mojca
  Analiza kandidatnih genov za bolezni motenj hranjenja (anoreksija nervoza in bulimija nervoza)
  2004
 15. Rode Matjaž; Oblak Samo
  Spremembe v ustni votlini pri motnjah hranjenja - opis primera
  [Eating disorders: dental implications - case report]
  2003
 16. Roš Alenka; Ščavničar Ema
  Anoreksija nervoza - bolezen sodobnega časa
  2002
 17. Potočnik-Dajčman Nataša; Gregorič-Kumperščak Hojka
  Uporaba netipičnih antipsihotikov v razvojnem obdobju
  [Atypical antipsychotic use in children and adolescents]
  2002
 18. Peterka-Novak Jožica
  Anoreksija nervoza in zdravstvena nega otrok z anoreksijo nervozo
  1998
 19. Bratanič Nevenka; Brecelj-Kobe Mojca
  Anoreksija nervoza
  1998
 20. Mrevlje Gorazd; Preželj Janez
  Anoreksija
  1998
 21. Jevšnik Mojca
  Problemi in epidemiološke značilnosti anoreksije in bulimije nervoze v Sloveniji
  [Problems and epidemiological characteristics of anorexia and bulimia nervosa in Slovenia]
  1998
 22. Brecelj-Kobe M
  Anoreksija nervoza pri mlajših - novejša spoznanja ter zdravljenje
  [Early-onset anorexia nervosa - recent findings and therapy]
  1995
 23. Mrevlje G; Preželj J
  Anoreksija nervoza
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics