biomedicina slovenica


"Anthropometry" : 242

 1. Vogrin Bernarda; Rupnik Marjan; Mičetić-Turk Dušanka
  Increased augmentation index and central systolic arterial pressure are associated with lower school and motor performance in young adolescents
  2017
 2. Bigec Martin; Jelen Boris; Mičetić-Turk Dušanka
  Generational changes in the growth of children from Maribor and Slovenia
  2010
 3. Piškur Tea; Jakovljević Miroljub
  Razlike v somatotipu med atleti veterani tekmovalci in netekmovalci
  [Differences in somatotype between veteran athletic competitioners and non-competitioners]
  2013
 4. Salobir Jure; Paro Panjan Darja
  Vloga kvantitativnega ultrazvoka pri opredeljevanju osteopenije novorojenčka
  2014
 5. Robič Tatjana; Benedik Evgen; Fidler Mis Nataša; Bratanič Borut; Rogelj Irena; Golja Petra
  Anthropometry of pregnant women and their infants
  2014
 6. Zerbo Dorjana
  Screening of young women for diabetes mellitus type 2 using body mass index
  2014
 7. Fijačko Nino; Štiglic Gregor
  Merjenje dinamične antropometrije na perioperativni intenzivni terapiji
  [Dynamic anthropometry measurement in perioperative critical care]
  2014
 8. Hlebš Sonja; Majhenič Ksenija; Vidmar Gaj
  Body mass index and anthropometric characteristics of the hand as risk factors for carpal tunnel syndrome
  2014
 9. Robič Tatjana; Benedik Evgen; Fidler Mis Nataša; Bratanič Borut; Rogelj Irena; Golja Petra
  Challenges in determining body fat in pregnant women
  2013
 10. Matejek Črtomir; Planinšec Jurij; Fošnarič Samo; Pišot Rado
  Povezanost statusa telesne teže in gibalne učinkovitosti otrok v Sloveniji
  [Relations of weight status and physical fitness of children in Slovenia]
  2014
 11. Tomažič Mojca; Jevtič Vladimir; Pavlovčič Vinko; Starc Vito
  Vpliv korakohumeralne razdalje na stopnjo degeneracije kite subkapularne mišice - primerjava dveh diagnostičnih metod
  2013
 12. Zdešar Kotnik Katja; Robič Tatjana; Golja Petra
  Ocena maščobnega tkiva z antropometrijo in bioelektrično impedanco pri športno aktivnih in manj aktivnih posameznikih
  [Assessment of body fat tissue with anthropometry and bioelec- trical[!] impedance in physicaly active and less active individuals]
  2013
 13. Bigec Martin
  Generational changes in the growth of children from Maribor and Slovenia
  2013
 14. Zerbo Dorjana
  Anthropometric methods are suitable for the assessment of body fat that in excessive quantities reduces quality of life
  2013
 15. Zdešar-Kotnik K; Robič T; Golja P
  Comparison of body fat estimation by leg-to-leg and hand-to-leg bioelectrical impedance analysis with anthropometry
  2012
 16. Golja Petra
  Izzivi antropometrije nosečnic
  [Anthropometry challenges in pregnant women]
  2011
 17. Čelan Dušan; Turk Zmago; Palfy Miroslav; Jesenšek Papež Breda
  Antropometric indexes and sagittal spine curves in postmenopausal women with different bone mineral density
  2010
 18. Vauhnik Renata; Morrissey Matthew C; Rutherford Olga M; Turk Zmago; Pilih Iztok A; Pohar Maja
  Knee anterior laxity: a risk factor for traumatic knee injury among sportswomen?
  2008
 19. Hadžihalilović Jasminka; Terzić Rifet; Ahmić Adisa; Halilović Amir H; Nožinović Amra; Šehić Amela; Hamidović Hajrija; Jusupović Fatima
  Secular trend in body dimensions in boys from Tuzla region in period 1980-1996
  2005
 20. Buretić-Tomljanović Alena; Ristić Smiljana; Brajenović-Milić Bojana; Ostojić Sasa; Gombač Elena; Kapović Miljenko
  Secular change in body height and cephalic index of Croatian medical students (University of Rijeka)
  2004
 21. Bigec Martin
  Vrednotenje generacijskih sprememb v rasti mariborskih otrok
  2006
 22. Tomazo-Ravnik T; Štefančič M
  Intensity of secular trend in six years old children from Slovenia
  2005
 23. Založnik Simona; Lipovec Maša; Lipovec Karl; Hernja Tadeja; Turk Zmago; Barovič Jože
  Uporaba pohorskog peloida u liječenju celulita
  [The use of Pohorje peloid in the treatment of cellulite]
  2005
 24. Bigec M; Jelen B
  Generacijske spremembe v rasti mariborskih in slovenskih otrok
  [Generation changes in the growth of children from Maribor and Slovenia]
  2005
 25. Čelan Dušan; Turk Zmago
  The impact of anthropometric parameters on the incidence of low back pain
  2005
 26. Strojan Primož; Stegel Petra; Rotovnik-Kozjek Nada
  Ocena prehranskega stanja bolnikov s karcinomom glave in vratu, zdravljenih z radiokemoterapijo
  [Assessment of nutritional status of the head and neck carcinoma patients treated with radiochemotherapy]
  2005
 27. Pišot Rado; Fras Zlatko; Zaletel-Kragelj Lijana
  Gibalna/športna aktivnost za zdravje pri prebivalcih Slovenije. Predstavitev nekaterih izbranih ključnih rezultatov ciljnega raziskovalnega projekta
  2005
 28. Cvenkel Barbara
  Retinal thickness at the posterior pole in glaucoma and ocular hypertension
  2004
 29. Vidmar-Nair K; Štefančič M
  Influence of socio-economic status of adolescent girls from Celje, Slovenija, on their actual physical development and desired body image
  2004
 30. Turk Zmago; Čelan Dušan
  Importance of intervertebral disc size in low back pain
  2004
 31. Tomazo-Ravnik Tatjana; Kalan Nina
  Anthropometrical characteristics, body composition and simatotype of elite swimmers at the age of 10, 12 and 14 years
  2004
 32. Tomazo-Ravnik Tatjana
  Biološka rast človeka
  2004
 33. Turk Zmago; Čelan Dušan; Jesenšek-Papež Breda
  Merjenje velikosti medvretenčne ploščice s pomočjo antropometrijske metode
  [Intervertebral size measurement with anthropometric method]
  2004
 34. Dervišević Edvin
  Vpliv nizko-frekvenčne električne stimulacije in izokinetičnega treninga na maksimalno moč štiriglave stegenske mišice
  2003
 35. Balantič Zvone; Zupan Anton
  Measurements of respiratory capacity in patients with neuromuscular diseases
  2003
 36. Mlinar Rajka
  Antropometrija
  2002
 37. Gazvoda Tatjana Marija
  Ergonomija
  2002
 38. Zerbo-Šporin Dorjana; Fležar Matjaž; Štefančič Marija
  Ventilatory and anthropometric variables in healthy female students from the University of Ljubljana
  [Ventilacijski in antropometrični parametri zdravih študentk Univerze v Ljubljani]
  2002
 39. Bigec M; Seher-Zupančič M
  Antropometrijske značilnosti otrok v prvem letu življenja - metode merjenja
  [Anthropometric characteristics of the children in the first year of age - measurements methods]
  2003
 40. Jereb Blaž
  Vpliv športnega plezanja na nekatere morfološke značilnosti in gibalne sposobnosti pri plezalcih, starih 14 let
  [The effects of sports climbing on some morphological characteristics and motor abilities in 14-year-old-climbers]
  2001
 41. Vidovič Maruška
  Antropološke raziskave v Sloveniji - Selška dolina
  2003
 42. Novak Tatjana
  Ustreznost standardnih mer šolskega pohištva glede na antropometrične značilnosti dijakov
  [Suitability of school furniture standards according to anthropometric characteristics of high school students]
  2002
 43. Juričič Mojca
  Vpliv šole na zdravje šolarjev
  [School and the impact on health schoolchildren]
  2002
 44. Pušnik Stanislav
  Ergonomija
  2002
 45. Tomazo-Ravnik T
  Body composition of students in University of Ljubljana
  2002
 46. Tomazo-Ravnik Tatjana; Ivanović Božina
  Anthropologic characteristics of two historical personages of the Petrović-Njegoš dynasty
  [Antropološke značilnosti dveh zgodovinskih osebnosti dinastije Petrović-Njegoš]
  2001
 47. Savković A; Delić J; Isaković E
  The conformity of the laryngeal dimensions in infants during the first year of life
  [Primerjava dimenzij grla pri dojenčkih]
  2001
 48. Pustovrh Janez; Jošt Bojan; Čoh Milan
  Correlation between the potential morphologic-motor index of ski-jumpers and their competitive success
  2000
 49. Jošt Bojan; Pustovrh Janez; Dolenec Maja
  Correlation of the selected morphological variables with the performance of the best ski jumpers in the world
  2000
 50. Zorec B; Čoh M
  Vpliv športnega programa na redukcijo podkožnega maščevja
  [The effect of sport programmes on the reduction of subcutaneous adipose tissue]
  2002
 51. Čuk Tonka; Leben-Seljak Petra; Štefančič Marija
  Lateral asymmetry of human long bones
  2001
 52. Čokolič Miro
  Celostno uravnavanje telesne teže
  2001
 53. Štefančič M
  Some aspects of the secular growth changes in Slovene university students
  2001
 54. Emberšič Danilo Slavko; Čoh Milan; Jošt Bojan; Ulaga Maja
  Ocena potencialne uspešnosti pri najboljših evropskih mladinkah in mladincih v metu kopja z vidika morfoloških značilnosti
  [The evaluation of potential performance of European best junior male and female javelin throwers from the viewpoint of morphological characteristics]
  2001
 55. Jereb Blaž
  Primerjava nekaterih antropometrijskih mer in gibalnih sposobnosti med alpinisti in športnimi plezalci
  2001
 56. Zupanič-Slavec Zvonka
  Identifikacija in identiteta lobanj, ki bi naj pripadale celjskim grofom
  [Identification and identity of the skulls presumptively assigned to the counts of Celje]
  2001
 57. Štefančič Marija
  Some aspects of secular growth changes in Slovene University students
  [Vidiki sekularnih rastnih sprememb pri študentih ljubljanske univerze]
  2000
 58. Tomazo-Ravnik Tatjana
  Generacijske spremembe v postavi in sestavi telesa v času pubertete
  [Generational changes in posture and body composition during puberty]
  2001
 59. Bogin Barry
  Human adolescence: life history, evolution, and health
  [Človeška adolescenca: zgodovina življenja, evolucija in zdravje]
  2001
 60. Sentočnik Tina J
  Ocena stanja prehranjenosti zdravega in bolnega človeka
  2000
 61. Rexrode Kathryn M; Carey Vincent J; Hennekens Charles H; Walters Ellen E; Graham Colditz A; Stampfer Meir J; Willett Walter C; Manson JoAnn E
  Abdominalna (viscelarna) debelost in koronarna bolezen srca pri ženskah
  [Abdominal adiposity and coronary heart disease in women]
  2000
 62. Legan Matejka
  Rastni hormon pri funkcionalni androgenizaciji
  [Growth hormone in functional hyperandrogenism]
  2000
 63. Tomazo-Ravnik Tatjana
  Body composition of young persons in Slovenia
  2000
 64. Ðuričič Lidija
  Meritev stopal
  1999
 65. Tomazo-Ravnik Tatjana
  Antropometrične metode določanja prekomerne teže
  1999
 66. Vičič Aleš; Dežman Brane
  Differences between young basketball players plating the guard and wing position in chosen anthropometric, motoric and psychologic variables
  1999
 67. Ulaga Maja
  Assessing successfulness in sports climbing on the basis of an expert system
  1999
 68. Tomažin Katja; Čoh Milan; Škof Branko
  The role of morphologic and motor parameters in successfulness of young female sprinters on 60 meters
  1999
 69. Pišot Rado
  Latent structure of six-and-a-half years old girls motor space after partialisation of morphological characteristics
  1999
 70. Pistotnik Borut
  Usefulness of the classic two-prong goniometer in assessing flexibility in kinesiological praxis
  1999
 71. Močnik Renata; Jošt Bojan
  Correlation of selected morphologically and motor variables with success in ski jumps
  1999
 72. Kapus Venceslav; Štrumbelj Boro; Bednarik Jakob; Šajber Dorica
  Relations between anthropometric measures and swiming characteristics
  1999
 73. Emberšič Danilo S; Čoh Milan
  Morphological and kinematical parameters correlated to success in javelin throw for the European best junior males and females (MEPA 1997)
  1999
 74. Dežman Brane
  Morphologic-motoric potential of two junior basketball Slovene national teams
  1999
 75. Pograjc Larisa; Dernovšek Mojca Z
  Antropometrične meritve in prehrambena anketa vojakov slovenske vojske
  [Anthropometric measurements and nutritional questionary of Slovene army soldiers]
  1997
 76. Zerbo D; Fležar M; Štefančič M
  A simple anthropometric indices related to ventilation parameters in female students
  1999
 77. Vičič A; Dežman B
  Differences between young basketball players playing the guard and wing position in chosen anthropometric, motoric and psychologic variables
  1999
 78. Tomažin K; Čoh M; Škof B
  The role of morphological and motoric parameters in successfulness of young female 60 meters sprinters
  1999
 79. Pišot R
  Latent structure of six-and-a-half years old girls motor space after partialization of mofological characteristics
  1999
 80. Pistotnik B
  Usefulness of the classic two-prong goniometer in assessing flexibility in kinesiological praxis
  1999
 81. Novak J; Čoh M
  Connection of morphological characteristic and kinematic parameters with the result of high jump of top junior athlets
  1999
 82. Močnik R; Jošt B
  Correlation of the selected morphological and motor variables with performance in ski jumping
  1999
 83. Kolar E; Čuk I
  Correlation of the selected morphologic and motor variables for boys aged 7 to 8 in sports gymnastics
  1999
 84. Kapus V; Štrumbelj B; Bednarik J; Šajber D
  Relations between anthropometric measures and swimming characteristics
  1999
 85. Emeršič DS; Čoh M
  Morphological and kinematical parameters correlated to success in javelin throw for the European best junior males and females (MEPA 1997)
  1999
 86. Tomazo-Ravnik T
  Body composition of youths in Slovenia
  1999
 87. Leben-Seljak Petra
  Antropološke raziskave v Šentjerneju
  1999
 88. Vovk Marija
  Prenova obstoječih stanovanj v korist starih ljudi
  1997
 89. Marušič Andrej
  Some relationships between standard biological and suggested psychosocial risk factors, and ischaemic heart disease
  1997
 90. Pokorn D
  Effect of nutrition on longevity
  1998
 91. Žižek Bogomir
  Vloga žilnih in biokemičnih sprememb v krvi pri esencialni arterijski hipertenziji
  1999
 92. Turk Zmago
  Utjecaj veličine intervertebralnoga diska za nastanak lumbalnog sindroma te preventivne mjere za njegovo sprječavanje
  1998
 93. Marčun-Varda Nataša
  Polimorfizem gena za angiotenzinsko konvertazo (ACE I/D) kot srčnožilni dejavnik tveganja pri otrocih
  [Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism (ACE I/D) as cardiovascular risk factor in children]
  1999
 94. Tomc-Jurman Mojca
  Zdravstveno stanje otrok v letih šolanja in njihov učni uspeh
  1998
 95. Zerbo Dorjana
  Odvisnost nekaterih pljučnih ventilacijskih parametrov od telesne razvitosti študentk Univerze v Ljubljani
  [Pulmonary parameters depend on the body development of female students from the University of Ljubljana]
  1998
 96. Donev Nataša
  Antropometrijske karakteristike novorojenčkov postojnske porodnišnice
  [Anthropometric characteristics in newborn infants from Postojna maternity hospital]
  1993
 97. Dovečar Fina
  Sprememba značilnosti v rasti mladine v 42-letnem obdobju
  [Changeal characteristics in growth in youth in 42-year period]
  1993
 98. Toth Smiljana
  Ocena telesnega razvoja šestletnih otrok iz Kopra
  [An estimation of the body development of six years old children from Koper]
  1998
 99. Pulko Bernardka
  Antropološka obdelava grobišča v Predloki pri Črnem kalu
  [Anthropological research of Predloka burial - place near Črni kal]
  1993
 100. Balantič Z; Fležar M; Novak P; Šorli J; Kandare F
  Construction of anthropometric measuring chair (AMC) for lung function prediction
  1998

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics