biomedicina slovenica


"Antiemetics" : 23

 1. Režonja Katja; Marš Tomaž; Jerin Aleš; Koželj Gordana; Požar-Lukanovič Neva; Šoštarič Maja
  Dexamethasone does not diminish sugammadex reversal of neuromuscular block - clinical study in surgical patients undergoing general anesthesia
  2016
 2. Pajk Bojana
  Podporno zdravljenje ob sistemskem zdravljenju raka
  2005
 3. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Transdermal buprenorphine in clinical practice: results from a multicenter, noninterventional postmarketing study in Slovenia
  2012
 4. Voje M; Manohin A
  Die peridurale Anwendung von Ropivacain und Clonidin zur Schmerztherapie nach Prostatektomie
  [Peridural application of ropivacaine and clonidine for pain therapy after prostatectomy]
  2008
 5. Pajk B
  Antiemetics - current standards and open questions
  2007
 6. Pajk Bojana
  Podporno zdravljenje pri bolnikih z rakom
  2005
 7. Bošnjak Dragica
  Manj slabosti po kemoterapiji
  2005
 8. Anonymous ;
  Manj hudo zdravljenje
  2005
 9. Anonymous ;
  Kako premagati stranske učinke?
  2005
 10. Špindler Mateja; Grmec Štefek
  Togost (okornost) vratu z bolečino, protruzijo jezika in povišano telesno temperaturo - diferencialna diagnostika
  [Neck pain and stiffness, protrusion of the tongue and fever - differential diagnosis]
  2005
 11. Gričar Marko
  Klasično zdravljenje akutnega popuščanja srca - pregled, možnosti in omejitve
  [Current therapies for acute heart failure - overwiev, options, and limitations]
  2005
 12. Pajk Bojana
  Preprečevanje in zdravljenje slabosti in bruhanja pri bolniku z rakom
  [Prevention and treatment of nausea and vomiting in cancer patients]
  2005
 13. Pajk Bojana
  Paliativno zdravljenje slabosti, bruhanja, zaprtja in zapore črevesja pri bolniku z napredovalo rakavo boleznijo
  2005
 14. Ećimović P; Marn-Skok S
  Postoperative vomiting in children undergoing adenotonsillectomy and adenoidectomy in Ljubljana, Slovenia
  2002
 15. Mesec Anton
  Sindrom navzeje in bruhanja
  [Nausea and vomitus]
  2004
 16. Pajk Bojana
  Priporočila za prepečevanje in zdravljenje slabosti in bruhanja zaradi zdravljenja s citostatiki
  2003
 17. Salobir Urša
  Paliativna oskrba in pristop k zdravljenju slabosti, bruhanja in zaprtja pri bolnikih z napredovalim rakom
  [Palliative care and management of nausea, vomiting and constipation in patients with advanced cancer]
  2002
 18. Cerar Olga
  Sodobna zdravila za lajšanje težav ob prejemanju kemoterapije
  1994
 19. Zakotnik Branko
  Zdravljenje slabosti in bruhanja pri bolnikih z rakom
  2000
 20. Požar-Lukanovič Neva; Bučar-Poljanec Aleksandra
  Pooperativna slabost in bruhanje po laparoskopskih posegih
  [Postoperative nausea and vomiting after laparoscopic procedures]
  1996
 21. Čufer T
  Antagonisti 5HT3 - novi antiemetiki na pohodu
  1993
 22. Vodušek DB
  Therapy of migraine and tension-type headache
  1994
 23. Manojlović Z
  Antiemetici, antidijaroici i laksativi
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics