biomedicina slovenica


"Antigens" : 808

 1. Kuret Tadeja; Lakota Katja; Hočevar Alojzija; Burja Blaž; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna
  Evaluating the utility of autoantibodies for disease activity and relapse in giant cell arteritis
  2018
 2. Karbach D.; Hanke-Baier P.; Wendel J.; Svetina Saša; Müller W.; Hübner S.; Münchow T.; Appelhans H.; Passow Hermann
  Anion transport in the red blood cell of the miuse and erythroleukemic K562 cells
  1992
 3. Bamberg Ernst; Passow Hermann
  The Band 3 proteins
  1992
 4. Rojc Bojan
  Avtoimuni encefalitis, povzročeni s protitelesi proti membranskim in sinaptičnim antigenom
  [Autoimmune encephalitis caused by antibodies to membrane and synaptic antigens]
  2017
 5. Shao Wei; Žumer Kristina; Fujinaga Koh; Peterlin Matija Boris
  FBXO3 protein promotes ubiquitylation and transcriptional activity of AIRE (autoimmune regulator)
  2016
 6. Savarin Monika; Kamenšek Urška; Čemažar Maja; Heller Richard; Serša Gregor
  Electrotransfer of plasmid DNA radiosensitizes B16F10 tumors through activation of immune response
  2017
 7. Ogrič Manca; Praprotnik Sonja; Sodin-Šemrl Snežna; Čučnik Saša
  Imunogenost zaviralcev dejavnika tumorske nekroze alfa
  [Immunogenicity of tumour necrosis factor alpha inhibitors]
  2016
 8. Brožič Andreja; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Klonalnost in antigenske lastnosti reaktivnih in neoplastičnih limfocitnih proliferacij
  2016
 9. Raijmakers Reinout; van Beers Joyce J. B. C.; El-Azzouny Mahmoud; Visser Natasja F. C.; Božič Borut; Pruijn Ger J. M.
  Elevated levels of fibrinogen-derived endogenous citrullinated peptides in synovial fluid of rheumatoid arthritis patients
  2012
 10. Crowley Jameson T.; Drouin Elise E.; Pianta Annalisa; Strle Klemen; Wang Qi; Costello Catherine E.; Steere Allen C.
  A highly expressed human protein, apolipoprotein B-100, serves as an autoantigen in a subgroup of patients with lyme disease
  2015
 11. Krstova Krajnc Emilija; Jež Mojca; Rožman Primož
  Zunajcelični membranski vezikli v transfuzijskih proizvodih-biologija in klinična pomembnost
  [Extracellular membrane vesicles in blood products-biology and clinical relevance]
  2015
 12. Kloboves-Prevodnik Veronika; Lavrenčak Jaka; Horvat Mateja; Jezeršek Novaković Barbara
  The predictive significance of the CD 20 expression in B-cell lymphomas
  2010
 13. Juretič A.; Sarčevič B.; Kavalar Rajko; Spagnoli G.C.; Samija M.
  Analysis of MAGE tumor associated antigens expression in invasive ductal breast cancers
  2000
 14. Stopinšek Sanja; Simčič Saša; Thoresen Marianne
  Autoimmune encephalitis and antibodies against neuronal cell antigens
  2015
 15. Štefančič Martin; Prešern-Štrukelj Metka; Vidmar Gaj; Kotnik Vladimir; Kopitar Andreja Nataša; Ihan Alojz
  Immunological status in patients with lower limb amputation due to peripheral arterial disease before and after comprehensive rehabilitation
  [[Imunološki status kod bolesnika s amputiranim donjim udovima zbog periferne arterijske bolesti prije i nakon sveobuhvatne rehabilitacije]]
  2015
 16. Karas Kuželički Nataša
  Novi pristopi k zdravljenju akutne limfoblastne levkemije pri otrocih
  [New approaches in pediatric acute lymphoblastic leukemia treatment]
  2014
 17. Obermajer Nataša
  Priprava protitumorskih cepiv na osnovi dendritičnih celic
  [Generation of dendritic cells as cancer vaccines]
  2011
 18. Omersel Jasna; Božič Borut
  Avtoimunost - mehanizmi in pomen redoks procesov
  [Autoimmunity - mechanisms and significance of redox processes]
  2010
 19. Homan Matjaž; Orel Rok; Liacouras Chris
  Caustic Ingestion
  2013
 20. Jezeršek Novaković Barbara; Horvat Mateja; Kloboves-Prevodnik Veronika; Novaković Srdjan
  The intensity of CD20 expression determines the outcome of rituximab treatment
  2010
 21. Kopitar Andreja Nataša; Ihan Alojz
  Commensal oral bacteria antigens prime human dendritic cells to induce TH1, TH2, or treg differentiation
  2008
 22. Šmigoc Schweiger Darja; Mendez A.; Kunilo Sabina; Bratanič Nevenka; Bratina Nataša; Battelino Tadej; Brecelj Jernej; Vidan-Jeras Blanka
  Genetic risk for co-occurrence of type 1 diabetes and celiac disease is modified by HLA-C and killer immunoglobulin-like receptors
  2014
 23. Kloboves-Prevodnik Veronika; Lavrenčak Jaka; Horvat Mateja; Jezeršek Novaković Barbara
  CD 20 expression in B cell lymphomas
  2010
 24. Prosen Lara; Serša Gregor
  Vpliv magnetofekcije s plazmidno DNA, ki kodira shRNA proti genu Mcam, na angiogenezo mišjih endotelijskih celic in proliferacijo celic mišjega melanoma in vitro
  [The effect of magnetofecation with plasmid DNA encoding shRNA against Mcam on angiogenesis of endothelial and proliferation of melanoma murine cells in vitro]
  2014
 25. Pahor Artur
  Autoimmune diseases: a diagnostic challenge
  [Avtoimunske bolezni: diagnostični izziv]
  2012
 26. Obermajer Nataša; Kos Janko; Kristl Julijana
  Nanodelci: sodobni dostavni sistem za učinkovine in antigene celicam imunskega sistema
  [Nanoaparticles: advanced delivery system for drugs and antigens to the cells of the immune system]
  2007
 27. Skvarč Miha; Kopitar Andreja Nataša; Kos Janko; Obermajer Nataša; Tepeš Bojan
  Differences in the antigens of Helicobacter pylori strains influence on the innate immune response in the in vitro experiments
  2014
 28. Bizjak Tina; Medved Rizman Jana
  Pogostnost eritrocitnih protiteles pri nosečnicah v zadnjih treh letih v SV Sloveniji
  2012
 29. Murn Jernej; Vaigot Pierre; Frouin Vincent; Gidrol Xavier; Mlinarič-Raščan Irena
  Genome-wide expression profiling of B lymphocite receptor activation
  [Analiza diferencialne ekspresije genov po aktivaciji antigenskega receptorja limfocitov B]
  2006
 30. Strle Franc; Bogovič Petra; Cimperman Jože; Maraspin-Čarman Vera; Ogrinc Katarina; Rojko Tereza; Stupica Daša; Lusa Lara; Avšič-Županc Tatjana; Strašek Katja; Jelovšek Mateja; Lotrič-Furlan Stanka
  Are patients with erythema migrans who have leukopenia and/or thrombocytopenia coinfected with anaplasma phagocytophilum or tick-borne encephalitis virus?
  2014
 31. Marko Pij B.; Kokol Rok; Senegačnik Simona; Trčko Katarina; Miljković Jovan
  Vrednosti ploščatoceličnega karcinomskega antigena v serumu pri bolnikih s srednje hudo in hudo obliko luskavice
  [Serum levels of squamous cell carcinoma antigen in patients with moderate to severe psoriasis]
  2011
 32. Podergajs Neža; Lah Turnšek Tamara
  Vloga signalnih poti EGFR in FGFR ter novih označevalcev pri glioblastomskih matičnih celicah
  2013
 33. Kloboves-Prevodnik Veronika
  The predictive significance of CD20 expression in B-cell lymphomas
  2012
 34. van Beers Joyce J. B. C.; Schwarte Carla M.; Stammen-Vogelzangs Judith; Oosterink Els; Božič Borut; Pruijn Ger J. M.
  The rheumatoid arthritis synovial fluid citrullinome reveals novel citrullinated epitopes in apolipoprotein E, myeloid nuclear differentiation antigen, and ß-actin
  2013
 35. Ješe Rok; Tomšič Matija
  Vnetne revmatične bolezni
  [Inflammatory rheumatic diseases]
  2013
 36. Černilec Maja; Čurin-Šerbec Vladka; Rožman Primož; Glonar Ljerka
  Monoclonal antibodies against A B 0 blood group antigens
  1993
 37. Todorović Vesna; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Gene electrotransfer of siRNAs against CD146 inhibits migration and invasion of human malignant melanoma cells SK-MEL28
  2013
 38. Li Xin; Strle Klemen; Strle Franc
  Tick-specific borrelial antigens appear to be upregulated in american but not European patients with lyme arthritis, a late manifestation of lyme borreliosis
  2013
 39. Gutnik Helena; Strojan Fležar Margareta; Primic-Žakelj Maja; Takač Iztok
  Morfološke, epidemiološke in antigenske značilnosti mikroinvazivnega ploščatoceličnega karcinoma materničnega vratu v Sloveniji v obdobju 2001-2007
  2012
 40. Drouin Elise E.; Seward Robert J.; Strle Klemen; McHugh Gail
  #A #novel human autoantigen, endothelial cell growth factor, is a target of T and B cell responses in patients with Lyme disease
  2013
 41. Finderle Sanjo; Šebeštjen Miran
  Endotelijska funkcija in matične celice CD34+ pri bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem
  2012
 42. Žumer Kristina; Low Audrey K; Jiang Huimin; Saksela Kalle; Peterlin Matija B
  Unmodified histone H3K4 and DNA-dependent protein kinase recruit autoimmune regulator to target genes
  2012
 43. Kastelic Damjana; Soler Nicolas; Komel Radovan; Pompon Denis
  The Global Sequence Signature algorithm unveils a structural network surrounding heavy chain CDR3 Loop in Camelidae variable domains
  2013
 44. Prosen Lara; Srebotnik-Kirbiš Irena; Strojan-Fležar Margareta
  Preservation of cell morphology and immunoreactivity of different antigens after short term storage of cell in the cell medium
  [Vpliv kratkotrajnega shranjevanja celic v celičnem mediju na morfologijo celic in imunoreaktivnost antigenov za imunocitokemične rekacije]
  2012
 45. Mladenova Zornitsa; Papp Hajnalka; Lengyel Gyoergy; Kisfali Peter; Steyer Andrej; Steyer Adela F; Esona Mathew D; Iturriza-Gomara Miren; Banyai Krisztian
  Detection of rare reassortant G5P[6] rotavirus, Bulgaria
  2012
 46. Galindo Ruth C; Ayllon Nieves; Strašek-Smrdel Katja; Avšič-Županc Tatjana
  Gene expression profile suggests that pigs (Sus scrofa) are susceptible to Anaplasma phagocytophilum but control infection
  2012
 47. Kopitar Andreja N; Kotnik Vladimir; Vidmar Gaj; Ihan Alojz; Novak Primož; Štefančič Martin
  Therapeutic electric stimulation does not affect immune status in healthy individuals - a preliminary report
  2012
 48. Jusufović Edin; Iljazović Ermina; Košnik Mitja; Keser Dragan; Korošec Peter; Zukić Edin; Prnjavorac Besim; Sejdinović Rifat; Ajanović Ekrem
  Local CD4+, CD8+ and CD56+ reactions to lung cancer in regard to pathohistological type and clinical stage
  [Lokalna CD4+, CD8+ i CD56+ reakcija na karcinom pluća u zavisnosti od patohistološkog tipa i kliničkog stadija oboljenja]
  2011
 49. Rožman Primož; Jazbec Janez; Domanovič Dragoslav
  Presaditve matičnih celic iz popkovnične krvi - dve desetletji kliničnih izkušenj
  [Umbilical cord stem cell transplantation - two decades of clinical experience]
  2012
 50. Song JE; Krunic AL
  A rare variant of generalized granuloma annulare presenting with chronic Epstein-Barr virus infection: coincidence or association?
  2011
 51. Alzolibani AA
  Epidemiologic and genetic characteristics of alopecia areata: (part 1)
  2011
 52. Ludvigsson Johnny; Krisky David; Casas Rosaura; Battelino Tadej; Castano Luis; Greening James; Kordonouri Olga; Otonkoski Timo; Pozzilli Paolo; Robert Jean-Jacques; Veeze Henk J; Palmer Jerry
  GAD65 antigen therapy in recently diagnosed type 1 diabetes mellitus
  2012
 53. Buzzetti Raffaella; Cernea Simona; Petrone Antonio; Capizzi Marco; Spoletini Marlaluisa; Zampetti Simona; Guglielmi Chiara; Venditti Chiara; Pozzilli Paolo; Battelino Tadej
  C-peptide response and HLA genotypes in subjects with recent-onset type 1 diabetes after immunotherapy with DiaPep277: an exploratory study
  2011
 54. Korošec Peter; Valenta Rudolf; Mittermann Irene; Čelesnik Nina; Šilar Mira; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  High sensitivity of CAP-FEIA rVes v 5 and rVes v 1 for diagnosis of Vespula venom allergy
  2012
 55. Pratley RE; Nauck M; Montanya E; Janež A
  Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial
  2010
 56. Jeras Matjaž; Švajger Urban
  Imunska toleranca
  [Immune tolerance]
  2011
 57. Omersel Jasna; Avberšek-Lužnik Ivica; Ahlin Grabnar Pegi; Kveder Tanja; Rozman Blaž; Božič Borut
  Autoimmune reactivity of IgM acquired after oxidation
  2011
 58. Su MA; Giang K; Zumer K; Jiang H; Oven I; Rinn JL; Devoss JJ; Johannes KP; Lu W; Gardner J; Chang A; Bubulya P; Chang HY; Peterlin BM; Anderson MS
  Mechanisms of an autoimmunity syndrome in mice caused by a dominant mutation in Aire
  2008
 59. Jiang Huimin; Peterlin Matija B
  Differential chromatin looping regulates CD4 expression in immature thymocytes
  2008
 60. Drozina Gorazd; Kohoutek Jiri; Nishiya Tadashi; Peterlin Matija B
  Sequential modifications in class II transactivator isoform 1 induced by lipopolysaccharide stimulate major histocompatibility complex class II transcription in macrophages
  2006
 61. Kohoutek Jiri; Blazek Dalibor; Peterlin Matija B
  Hexim1 sequesters positive transcription elongation factor b from the class II transactivator on MHC class II promoters
  2006
 62. Jabrane-Ferrat N; Campbell MJ; Esserman LJ; Peterlin BM
  Challenge with mammary tumor cells expressing MHC class II and CD80 prevents the development of spontaneously arising tumors in MMTV-neu transgenic mice
  2006
 63. Peterlin Matija B; Brogie John E; Price David H
  7SK snRNA: a noncoding RNA that plays a major role in regulating eukaryotic transcription
  2012
 64. Wolfram O; Jentsch-Ullrich K; Wagner A; Hammwohner M; Steinke R; Franke A; Zupan I; Klein HU; Goette A
  G-CSF-induced mobilization of CD34(+) progenitor cells and proarrhythmic effects in patients with severe coronary artery disease
  2007
 65. Zaletel Katja; Gaberšček Simona
  Hashimoto's thyroiditis: from genes to the disease
  2011
 66. Strenja-Linić I; Sepčić J; Vujaklija-Stipanović K; Crnić-Martinović M; Rudež J; Antonelli L; Materljan E; Stojanović D
  HLA antigens of multiple sclerosis patients in Istria, western Croatia
  1999
 67. Andreoli L; Nalli C; Motta M; Norman GL; Binder WL; Nuzzo M; Frassi M; Lojacono A; Avčin T; Meroni PL
  Sottopopolazioni di anticorpi anti-beta2glicoproteina I con diverso potenziale patogenetico: fine specificita` nei confronti dei domini della beta2glicoproteina I
  [Subpopulations of anti-beta2glycoprotein I antibodies with different pathogenic potential: fine specificity against the domains of beta2glycoprotein I]
  2010
 68. Nalli C; Andreoli L; Motta M; Norman GL; Shums Z; Binder WL; Nuzzo M; Frassi M; Lojacono A; Avčin T
  La fine specificita degli anticorpi anti-beta2 glicoproteina I nelle malattie autoimmuni sistemiche e prevalentemente diretta verso il dominio 1
  [Fine specificity of anti-beta2glycoprotein I antibodies in systemic autoimmune diseases is mostly directed against domain 1]
  2011
 69. Korva Miša; Saksida Ana; Kunilo Sabina; Vidan-Jeras Blanka; Avšič-Županc Tatjana
  HLA-Associated hemorrhagic fever with renal syndrome disease progression in Slovenian patients
  2011
 70. Shin Junghee J; Strle Klemen; Glickstein Lisa J; Luster Andrew D; Steere Allen C
  Borrelia burgdorferi stimulation of chemokine secretion by cells of monocyte lineage in patients with Lyme arthritis
  2010
 71. Arsić-Arsenijević Valentina; Petković Ljubica; Džamić A; Čolović Ivana; Barać Aleksandra; Ihan A
  A murine model for study of anticryptococcal activity mediated by cytotoxic immune cells - role in immunization and human vaccine strategies
  2011
 72. Cvenkel Barbara; Kopitar Andreja Nataša; Ihan Alojz
  Correlation between filtering bleb morphology, expression of inflammatory marker HLA-DR by ocular surface, and outcome of trabeculectomy
  2011
 73. Žumer Kristina; Plemenitaš Ana; Saksela Kalle; Peterlin Matija B
  Patient mutation in AIRE disrupts P-TEFb binding and target gene transcription
  2011
 74. Levičnik-Stezinar S; Hrašovec V
  The importance of the information about the frequency of rhesus blood group system antigens among Slovenian blood donors
  2009
 75. Horvat Mateja
  Povezanost izražanja površinskih antigenov CD20 in CD52 pri limfoproliferativnih boleznih z razširjenostjo bolezni in uspešnostjo zdravljenja
  2011
 76. Pahor Artur
  Patogeneza in diagnostika avtoimunskih bolezni
  [Pathogenesis and diagnostics of autoimmune diseases]
  2011
 77. Kotnik Vladimir
  Imunološki testi in odkrivanje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori
  [Immunological tests and the detection of Helicobacter pylori infection]
  2011
 78. Lakota Katja; Thallinger Gerghard G; Čučnik Saša; Božič Borut; Mrak-Poljšak Katjuša; Ambrožič Aleš; Rozman Blaž; Blinc A; Tomšič Matija; Sodin-Šemrl Snežna
  Could antibodies against serum amyloid A function as physiological regulators in humans?
  2011
 79. Kloboves-Prevodnik Veronika; Lavrenčak Jaka; Horvat Mateja; Jezeršek Novaković Barbara
  The predictive significance of CD20 expression in B-cell lymphomas
  2011
 80. Korošec Peter; Mavsar Nuša; Bajrović Nisera; Šilar Mira; Mrhar Aleš; Košnik Mitja
  Basophil responsiveness and clinical picture of acetylsalicylic acid intolerance
  2011
 81. Vranić Semir; Frković-Grazio Snježana; Lamovec Janez; Serdarevic Fadila; Gurjeva Olga; Palazzo Juan; Bilalović Nurija; Lee Lisa M. J.; Gatalica Zoran
  Adenoid cystic carcinomas of the breast have low topo IIa expression but frequently overexpress EGFR protein without EGFR gene amplification
  2010
 82. Pohar-Marinšek Živa; Lamovec Janez
  Angiosarcoma in FNA smears: diagnostic accuracy, morphology, immunocytochemistry and differential diagnoses
  2010
 83. Maver Aleš; Medica Igor; Salobir Barbara; Terčelj-Zorman Marjeta; Peterlin Borut
  The role of chitotriosidase duplication gene polymorphism in the susceptibility to sarcoidosis
  [Vloga duplikacijskega polimorfizma v genu za hitotriozidazo pri sarkoidozi]
  2010
 84. Kovač J; Arnol M; Vidan-Jeras B; Bren A; Kandus A
  Pretransplant soluble CD30 serum concentration does not affect kidney graft outcomes 3 years after transplantation
  2010
 85. Horvat Mateja; Jezeršek Novaković Barbara
  Effect of response quality and line of treatment with rituximab on overall and disease-free survival of patients with B-cell lymphoma
  2010
 86. Fernandez-Flores A; Valerdiz S
  Study of the immunoexpression of Bcl-2 by a cutaneous granular cell tumor
  2010
 87. Bratanič N; Šmigoc-Schweiger D; Mendez A; Bratina N; Battelino T; Vidan-Jeras B
  An influence of HLA-A, B, DR, DQ, and MICA on the occurrence of Celiac disease in patients with type 1 diabetes
  2010
 88. Horvat Mateja; Kloboves-Prevodnik Veronika; Lavrenčak Jaka; Jezeršek Novaković Barbara
  Predictive significance of the cut-off value of CD20 expression in patients with B-cell lymphoma
  2010
 89. Bacchi Carlos E; Silva Tacio R; Zambrano Eduardo; Plaza Jose; Suster Saul; Luzar Boštjan; Lamovec Janez; Pizzolitto Stefano; Falconieri Giovanni
  Epithelioid angiosarcoma of the skin: a study of 18 cases with emphasis on its clinicopathologic spectrum and unusual morphologic features
  2010
 90. Cerkovnik Petra; Jezeršek Novaković Barbara; Stegel Vida; Novaković Srdjan
  Tumor vaccine composed of C-class CpG oligodeoxynucleotides and irradiated tumor cells induces long-term antitumor immunity
  2010
 91. Zaletel K; Krhin B; Gaberšček S; Biček A; Pajič T; Hojker S
  Association of CT60 cytotoxic T lymphocyte antigen-4 gene polymorphism with thyroid autoantibody production in patients with Hashimoto's and postpartum thyroiditis
  2010
 92. Domanović Dragoslav; Sever Matjaž; Vrtovec Bojan; Ležaić Luka; Fettich Jure; Černelč Peter; Rožman Primož
  Preparation of autologous CD34+ cells for intracoronary infusion to patients with end-stage dilated cardiomyopathy
  2009
 93. Petković Ljubica; Arsić-Arsenijević Valentina; Skvarč Miha; Kopitar Andreja; Kotnik Vladimir; Simčič Saša; Wraber Branka; Matos Tadeja; Ihan Alojz
  Anticryptococcal cytotoxicity of murine nonadherent cells is perforin and nonperforin mediated
  2010
 94. Omersel Jasna; Avberšek-Lužnik Ivica; Kveder Tanja; Mc Intyre JA; Rozman Blaž; Božič Borut
  Modulation of IgM binding to self antigens by electro-oxidatively induced structural changes
  2010
 95. Vranič Andrej
  Antigen expression on recurrent meningioma cells
  [Izraženost antigenov pri ponavljajočih se meningiomih]
  2010
 96. Kovač Janko
  Vpliv serumske koncentracije topnega antigena CD30 na delovanje ledvičnih presadkov pri prejemnikih ledvic umrlih darovalcev
  2009
 97. Robins G.; Primic-Žakelj Maja; Potočnik Marjeta
  International variation in Helicobacter pylori infection and rates of oesophageal cancer
  2008
 98. Ristić S; Brajenović-Milić B; Buretić-Tomljanović A; Kapović M
  Population-genetic analysis of certain morphophysiological traits in the population of Rijeka, Croatia (III)
  1996
 99. Kinsky R; Menu E; Delage G; Rosin N; Thang MN; Hoffman M; Kapović M; Jaulin C; Kourilsky P; Wegmann TG; Chaouat G
  Murine NK cell mediated resorption and prevention by maternal alloimmunisation
  1991
 100. Menu Elizabeth; Chaouat Gerard; Kinsky Radoslav; Kapović Miljenko
  Alloimmunization against well defined polymorphic major histocompatibility or class I MHC transfected L cells antigens can prevent poly IC induced fetal death in mice
  1995

1 101 201 301 401 501 601 701 801  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics