biomedicina slovenica


"Antikoagulanti" : 28

 1. Jeraj Luka; Ježovnik Mateja; Poredoš Pavel
  Rivaroxaban versus warfarin in the prevention of post-thrombotic syndrome
  2017
 2. Avdagić Harun; Sijerčić Avdagić Selma; Pirić Avdagić Melika; Antonič Miha
  Effect of the size of the left atrium on sustained sinus rhythm in patients undergoing mitral valve surgery and concomitant bipolar radiofrequency ablation for atrial fibrillation
  2017
 3. Antonič Manja; Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Anticoagulation assessment methods in plasma exchange with regional citrate anticoagulation: evaluation of post-filter and filtered plasma ionized calcium
  2017
 4. Antonič Manja; Ponikvar Rafael
  Citratna antikoagulacija pri terapevtski plazmaferezi
  2015
 5. Magdič Jožef; Kodela Aleš
  Preprečevanje možganske kapi ob atrijski fibrilaciji z antikoagulantnimi zdravili v praksi
  [Real life data of anticoagulants in atrial fibrillation stroke prevention]
  2016
 6. Glaser Marjana; Kanič Vojko; Pahor Artur; Krajnc Igor; Lobnik Anton; Naji Franjo; Nedog Viljemka; Vene Nina; Vižintin Cuderman Tjaša
  Koagulacija za vsak dan
  2007
 7. Krajnc Igor; Kanič Vojko
  Zdravljenje globoke venske tromboze in pljučne embolije
  2007
 8. Kanič Vojko; Lobnik Anton
  Antitrombocitno zdravljenje po perkutanih posegih na srcu
  2007
 9. Naji Franjo; Kanič Vojko
  Temelji antikoagulantnega zdravljenj[a]
  2007
 10. Frankič Darja
  Antikoagulantna terapija
  2009
 11. Kanič Vojko
  Antikoagulacijsko in antitrombocitno zdravljenje
  2009
 12. Jezeršek Novaković Barbara; Mavri Alenka; Štalc Monika; Vene Nina; Boc Anja; Ostaševski Nina; Ježovnik Mateja; Gubenšek Mirjam; Tratar Gregor
  Predstavitev smernic za vodenje antikoagulacijskega zdravljenja pri onkoloških bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami na sistemskem protitumorskem zdravljenju
  2009
 13. Flis Vojko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Lemierre's syndrome
  2012
 14. Frol Senta; Žvan Bojana
  Uporaba novih antikoagulacijskih zdravil pri bolnikih s prebolelo ishemično možgansko kapjo ali prehodnim možganskim ishemičnim napadom
  2015
 15. Magdič Jožef
  Zdravljenje bolnika z AF po preboleli možganski kapi
  [Secondary stroke prevention in AF]
  2012
 16. Kanič Vojko
  Antikogulacijsko zdravljenje AF, novejši pristopi, prednosti in možnosti
  2012
 17. Petre Maja
  Nova antikoagulantna zdravila
  2011
 18. Magdič Jožef
  Obravnava bolnikov z možgansko krvavitvijo zaradi protikoagulacijskega zdravljenja
  [Management of patients with anticoagulant treatment related brain haemorrhage]
  2012
 19. Petre Maja
  Predstavitev novih raziskav in odobrenih indikacij pri novih peroralnih antikoagulantih
  [Latest clinical trials and approved indications of new oral anticoagulants]
  2013
 20. Žvan Bojana; Kukovič Urška
  O uvajanju novih zdravil potrebujemo širši konsenz
  2012
 21. Gričar Marko
  Uporabna kardiologija 2014
  2014
 22. Knehtl Maša; Ponikvar Rafael
  Vpliv različnih antikoagulantnih postopkov pri hemodializi na aktivacijo trombocitov in koagulacijo
  2014
 23. Sinkovič Andreja; Željko Tadej; Krunič Barbara; Podlesnikar Tomaž; Šuran David; Markota Andrej; Pagliaruzzi Mihael
  Smernice za obravnavo bolnikov z akutnimi koronarnimi sindromi brez trajnega dviga veznice ST (NSTE-AKS) - prevod smernic Evropskega kardiološkega združenja
  [Guidelines for the management of patients with acute coronary syndromes without persistent ST-segment elevation (NSTE-ACS) - translation of the ESC (European Society of Cardiology) guidelines]
  2012
 24. Mavri Alenka
  Izkušnje z novimi peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili v Ljubljani
  2014
 25. Preložnik-Zupan Irena
  Paroksizmalna nočna hemoglobinurija - prve izkušnje zdravljenja z ekulizumabom pri slovenskih bolnikih
  [Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria - first treatment experience with eculizumab in Slovenian patients]
  2012
 26. Kobal Silvestra
  Antikoagulanti in organofosforni insekticidi: njihova vloga v veterinarski medicini in toksikologiji
  [The importance of the anticoagulans and organophosporus insecticides in veterinary medicines and toxicology]
  2003
 27. Kveder Tanja; Božič Borut
  Imunoserološke preiskave pri sistemskih boleznih vezivnega tkiva
  [Immunoserologic tests in systemic connective tissue diseases]
  2003
 28. Brinar Vesna
  Therapeutic strategy in the treatment and prevention of stroke
  [Strategija zdravljenja in preprečevanja možganske kapi]
  1999New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics