biomedicina slovenica


"Antikoagulanti" : 26

 1. Antonič Manja; Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Anticoagulation assessment methods in plasma exchange with regional citrate anticoagulation: evaluation of post-filter and filtered plasma ionized calcium
  2017
 2. Antonič Manja; Ponikvar Rafael
  Citratna antikoagulacija pri terapevtski plazmaferezi
  2015
 3. Magdič Jožef; Kodela Aleš
  Preprečevanje možganske kapi ob atrijski fibrilaciji z antikoagulantnimi zdravili v praksi
  [Real life data of anticoagulants in atrial fibrillation stroke prevention]
  2016
 4. Glaser Marjana; Kanič Vojko; Pahor Artur; Krajnc Igor; Lobnik Anton; Naji Franjo; Nedog Viljemka; Vene Nina; Vižintin Cuderman Tjaša
  Koagulacija za vsak dan
  2007
 5. Krajnc Igor; Kanič Vojko
  Zdravljenje globoke venske tromboze in pljučne embolije
  2007
 6. Kanič Vojko; Lobnik Anton
  Antitrombocitno zdravljenje po perkutanih posegih na srcu
  2007
 7. Naji Franjo; Kanič Vojko
  Temelji antikoagulantnega zdravljenj[a]
  2007
 8. Frankič Darja
  Antikoagulantna terapija
  2009
 9. Kanič Vojko
  Antikoagulacijsko in antitrombocitno zdravljenje
  2009
 10. Jezeršek Novaković Barbara; Mavri Alenka; Štalc Monika; Vene Nina; Boc Anja; Ostaševski Nina; Ježovnik Mateja; Gubenšek Mirjam; Tratar Gregor
  Predstavitev smernic za vodenje antikoagulacijskega zdravljenja pri onkoloških bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami na sistemskem protitumorskem zdravljenju
  2009
 11. Flis Vojko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Lemierre's syndrome
  2012
 12. Frol Senta; Žvan Bojana
  Uporaba novih antikoagulacijskih zdravil pri bolnikih s prebolelo ishemično možgansko kapjo ali prehodnim možganskim ishemičnim napadom
  2015
 13. Magdič Jožef
  Zdravljenje bolnika z AF po preboleli možganski kapi
  [Secondary stroke prevention in AF]
  2012
 14. Kanič Vojko
  Antikogulacijsko zdravljenje AF, novejši pristopi, prednosti in možnosti
  2012
 15. Petre Maja
  Nova antikoagulantna zdravila
  2011
 16. Magdič Jožef
  Obravnava bolnikov z možgansko krvavitvijo zaradi protikoagulacijskega zdravljenja
  [Management of patients with anticoagulant treatment related brain haemorrhage]
  2012
 17. Petre Maja
  Predstavitev novih raziskav in odobrenih indikacij pri novih peroralnih antikoagulantih
  [Latest clinical trials and approved indications of new oral anticoagulants]
  2013
 18. Žvan Bojana; Kukovič Urška
  O uvajanju novih zdravil potrebujemo širši konsenz
  2012
 19. Gričar Marko
  Uporabna kardiologija 2014
  2014
 20. Knehtl Maša; Ponikvar Rafael
  Vpliv različnih antikoagulantnih postopkov pri hemodializi na aktivacijo trombocitov in koagulacijo
  2014
 21. Sinkovič Andreja; Željko Tadej; Krunič Barbara; Podlesnikar Tomaž; Šuran David; Markota Andrej; Pagliaruzzi Mihael
  Smernice za obravnavo bolnikov z akutnimi koronarnimi sindromi brez trajnega dviga veznice ST (NSTE-AKS) - prevod smernic Evropskega kardiološkega združenja
  [Guidelines for the management of patients with acute coronary syndromes without persistent ST-segment elevation (NSTE-ACS) - translation of the ESC (European Society of Cardiology) guidelines]
  2012
 22. Mavri Alenka
  Izkušnje z novimi peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili v Ljubljani
  2014
 23. Preložnik-Zupan Irena
  Paroksizmalna nočna hemoglobinurija - prve izkušnje zdravljenja z ekulizumabom pri slovenskih bolnikih
  [Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria - first treatment experience with eculizumab in Slovenian patients]
  2012
 24. Kobal Silvestra
  Antikoagulanti in organofosforni insekticidi: njihova vloga v veterinarski medicini in toksikologiji
  [The importance of the anticoagulans and organophosporus insecticides in veterinary medicines and toxicology]
  2003
 25. Kveder Tanja; Božič Borut
  Imunoserološke preiskave pri sistemskih boleznih vezivnega tkiva
  [Immunoserologic tests in systemic connective tissue diseases]
  2003
 26. Brinar Vesna
  Therapeutic strategy in the treatment and prevention of stroke
  [Strategija zdravljenja in preprečevanja možganske kapi]
  1999New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics