biomedicina slovenica


"Anxiety" : 426

 1. Milovanović Milica; Bajc Irena; Petek Šter Marija
  Depresivnost in anksioznost negovalcev terminalnih bolnikov
  2018
 2. Kokalj Anja; Novak Šarotar Brigita
  Anksioznost in koronarna bolezen srca
  [Anxiety and coronary heart disease]
  2017
 3. Hinkelbein Jochen; Lamperti Massimo; Novak-Jankovič Vesna
  European Society of Anaesthesiology and European Board of Anaesthesiology guidelines for procedural sedation and analgesia in adults
  2018
 4. Šircelj Teja; Stanek Zidarič Tita
  Občutki neizmerne tesnobe med dojenjem
  [Feelings of immense anxiety during breastfeeding]
  2017
 5. Dernovšek Mojca Zvezdana; Tančič Grum Alenka; Sedlar Nataša
  Psihoedukativne delavnice v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja
  [Psych oeducational workshops in health education centres and centres for health promotion : coping with depression, anxiety and stress]
  2017
 6. Banzer Raphaela; Haring Christian; Buchheim Anna; Öhler Stefan; Carli Vladimir; Wasserman Camilla; Hoven Christina W.; Sarchiapone Marco; Poštuvan Vita; Podlogar Tina
  Factors associated with different smoking status in European adolescents: results of the SEYLE study
  2017
 7. Barzilay Shira; Brunstein Klomek Anat; Apter Alan; Carli Vladimir; Wasserman Camilla; Hadlaczky Gergö; Hoven Christina W.; Sarchiapone Marco; Poštuvan Vita; Podlogar Tina
  Bullying victimization and suicide ideation and behavior among adolescents in Europe
  2017
 8. Prugger Christoff; Wellmann Jürgen; Heidrich Jan; De Bacquer Dirk; De Smedt Delphine; De Backer Guy; Reiner Željko; Empana Jean-Philippe; Fras Zlatko
  Regular exercise behaviour and intention and symptoms of anxiety and depression in coronary heart disease patients across Europe
  2017
 9. Kacijan Blaž; Novak Zala; Jug Borut; Dolenc-Novak Maja; Vrtovec Matjaž; Gužič-Salobir Barbara
  Heart-rate reduction with adjusted-dose ivabradine in patients undergoing coronary computed tomographic angiography
  2017
 10. Kostnapfel Rihtar Tatja; Jelenc Marjetka; Gabrovec Branko; Lovrečič Barbara; Korošec Aleš; Lovrečič Mercedes; Tavčar Rok
  The significance of increase of the antidepressant/anxiolytic ratio in the treatment of depressive and anxiety disorders
  2017
 11. Cikajlo Imre; Čižman Štaba Urša; Vrhovac Suzana; Larkin Frances; Roddy Mark
  A cloud-based virtual reality app for a novel telemindfulness service
  2017
 12. Laganà Antonio Simone; La Rosa Valentina Lucia; Rapisarda Agnese Maria Chiara; Valenti Gaetano; Sapia Fabrizio; Chiofalo Benito; Rossetti Diego; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Vitale Salvatore Giovanni
  Anxiety and depression in patients with endometriosis
  2017
 13. Šegrec Nuša
  Anxiety and NPS (new psychoactive substances)
  2016
 14. Zbornik na abstrakti
  [Book of abstracts]
  2015
 15. Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina
  Comorbidities and characteristics of coronary heart disease patients: their impact on health-related quality of life
  2016
 16. Donik Barbara; Fijačko Nino; Koželj Anton; Widger Laura; Denny Margaret; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Perceptions of educators to using technology - enhanced learning in nursing education
  [Odnos visokošolskih učiteljev do s tehnologijo podprtega učenja v izobraževanju zdravstvene nege]
  2016
 17. Pušenjak Nika; Grad Anton; Tušak Matej; Guttmann Giselher
  Effectiveness of using biofeedback method when practicing self-control of psychophysiological human responses
  [Učinkovitost metode biološke povratne zanke (biofeedback) pri treningu samonadzora psihofizioloških odzivov človeka]
  2015
 18. Selič Polona; Ivetić Vojislav
  Samoocena zdravja pri pacientih z medicinsko nepojasnjenimi stanji na primarni ravni zdravstvenega varstva
  [Self-rated health in patients with medically unexplained symptoms at the primary level of healthcare]
  2016
 19. Rakovec-Felser Zlatka; Planinc Špela; Matvoz Marjanca; Vidovič Lea
  Preparing patients to undergo surgery
  [Priprava bolnikov na operacijo]
  2015
 20. Bole Urban; Bregar Branko
  Anxiety levels in employees and students in psychiatric nursing
  [Proučevanje anksioznosti pri zaposlenih in študentih na področju zdravstvene nege v psihiatriji]
  2016
 21. Žvelc Gregor
  Object and subject relations in adulthood
  2010
 22. Firenze Alberto; Aleo Nicola; Ferrara Clara; Maranto Marianna; La Cascia Caterina; Restivo Vincenzo
  The occurrence of diseases and related factors in a center for asylum seekers in Italy
  [Pojav bolezni in z njimi povezanih dejavnikov v centru za prosilce za azil v Italiji]
  2016
 23. Greenfield Geva; Ignatowicz Agnieszka M; Gnani Shamini; Bucktowonsing Medhavi; Ladbrooke Tim; Millington Hugh; Car Josip; Majeed Azeem
  Staff perceptions on patient motives for attending GP-led urgent care centres in London
  2016
 24. Aarsland Dag; Gregorič Kramberger Milica
  Neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease
  2015
 25. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Focus points in prevention actions against legal substances' abuse
  2015
 26. Bunderla Teja; Gregorič Kumperščak Hojka
  Opis značilnosti in funkcij samopoškodovalnega vedenja brez samomorilnega namena in njegova povezava s hlepenjem, impulzivnostjo in anksioznostjo v vzorcu strokovno obravnavanih slovenskih mladostnikov
  [A description of features and functions of nonsuicidal self-injury and its correlation with craving, impulsivity and anxiety in a sample of professionally treated Slovene adolescents]
  2015
 27. Milakić-Snoj Zvezdana
  Duševna stiska ob soočanju z rakom dojk
  2009
 28. Škodlar Borut
  Anxiety and despair
  2015
 29. Petrič Klavdija; Thaler Darja
  Psihofizična podpora otroku in njegovim staršem ali skrbnikom pri zmanjševanju perioperativne anksioznosti
  [Psychological support of a child and his relatives and caregivers in order to alleviate perioperative anxiety]
  2015
 30. Regvat Jurij
  Anksioznost in depresivnost pri bolnikih s KOPB
  [Anxiety and depression in patients with COPD]
  2010
 31. Loncnar Darko; Živič Zlata; Peterka-Novak Jožica; Bregar Branko
  Obvladovanje anksioznosti
  [Dealing with anxiety]
  2015
 32. Bole Urban; Bregar Branko
  Anksioznost pri zaposlenih v zdravstveni negi na področju psihiatrije
  [Anxiaty in health care workers in the area of psychiatry]
  2015
 33. Dolenc Petra
  Anxiety, self-esteem and coping with stress in secondary school students in relation to involvement in organized sports
  [Anksioznost, samospoštovanje in spoprijemanje s stresom pri srednješolcih v povezavi z vključenostjo v organizirano športno aktivnost]
  2015
 34. Vrhovnik Katja; Tušak Matej; Jakovljević Miroljub
  Učinki relaksacijske tehnike postopnost na anksioznost, depresijo, arterijski krvni tlak in utrip srca pri srčno-žilnih bolnikih
  [Effects of relaxation technique step-by-step on anxiety, depression, arterial blood pressure and heart rate on patients with cardiovascular disease]
  2008
 35. Strniša Jana; Praper Peter; Globevnik Velikonja Vislava
  Depresivnost in anksioznost žensk, ki so zanosile po zdravljenju neplodnosti z biomedicinskimi postopki, med nosečnostjo in v poporodnem obdobju
  2014
 36. Bizjak Ana; Cugmas Zlatka; Pastirk Samo
  Značilnosti kompulzivnega prenajedanja v povezavi s teorijo objektnih odnosov in stili navezanosti
  [Characteristics of binge eating in relation to the object relations theory and attachment styles]
  2014
 37. Miklašič Nuša; Kržan Mojca; Pavlič Alenka
  Analiza stanja in možnosti za farmakološko preprečevanje anksioznosti pri zobozdravniških posegih otrok v Sloveniji
  [Analysis of the state of and the possibilities for pharmacological anxiety prevention during dental procedures on children in Slovenia]
  2014
 38. Milakić-Snoj Zvezdana; Primic-Žakelj Maja; Vučko Miklavčič Ilonka; Ličina Milan; Pregelj Peter
  Treatment of breast cancer patients with comorbid serious anxiety and depression
  2010
 39. Zalar Bojan
  Celostni vidik anksioznosti
  [Comprehensive anxiety]
  2010
 40. Anderluh Marko
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje anksioznosti
  [Drugs for the treatment of anxiety Marko]
  2010
 41. Wilson B.; Molassiotis Alex; Brunton L.; Potrata Barbara
  Patients' symptom experience
  2007
 42. Podvornik Nuša; Globevnik Velikonja Vislava; Praper Peter
  Depression and anxiety in women during pregnancy in Slovenia
  [Depresija in anksioznost pri ženskah med nosečnostjo v Sloveniji]
  2015
 43. Rus-Makovec Maja; Vintar Neli; Makovec Samo
  Self-reported depression, anxiety and evaluation of own pain in clinical sample of patients with different location of chronic pain
  [Samoocenjena depresivnost in anksioznost ter evalvacija lastne bolečine v kliničnem vzorcu pacientov z različno lokacijo kronične bolečine]
  2015
 44. Zelko Erika; Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica
  Quality of life and patient satisfaction with family practice care in a roma population with chronic conditions in northeast Slovenia
  [Kakovost življenja v povezavi s kroničnimi boleznimi in z zadovoljstvom z oskrbo zdravnika družinske medicine med romskim prebivalstvom v SV Sloveniji]
  2015
 45. Plemenitaš Anja; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Rus-Makovec Maja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Genetic variability in CYP2E1 and catalase gene among currently and formerly alcohol-dependent male subjects
  2014
 46. Masten Robert; Tušak Matej; Stražar Klemen; Zupanc Oskar; Drobnič Matej; Marinšek Maksimiljana; Kandare Manca
  Psychological factors of rehabilitation of athletes after knee injury
  [Psihološki dejavniki rehabilitacije športnikov po poškodbi kolena]
  2014
 47. Kyriakopoulos Marinos; Stringaris Argyris; Manolesou Sofia; Drobnič Radobuljac Maja; Jacobs Brian; Reichenberg Avi; Stahl Daniel; Simonoff Emily; Frangou Sophia
  Determination of psychosis-related clinical profiles in children with autism spectrum disorders using latent class analysis
  2014
 48. Čokolič Miro; Stangler Herodež Špela; Sternad Simona; Krebs Simona
  Vpliv joge smeha na nivo krvnega sladkorja pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2
  [Effects of laughter yoga on blood glucose level in type 2 diabetic patients]
  2012
 49. Plemenitaš Anja; Dolžan Vita; Kores-Plesničar Blanka
  Izražanje simptomatike najpogostejših sopojavnih duševnih motenj pri zasvojenih od alkohola na slovenskem vzorcu
  [Expression of symptoms of the most common comorbid mental disorders in Slovenian alcohol addicted patients]
  2014
 50. Sernec Karin; Weber Urška; Zalar Bojan
  Anxiety and eating disorders
  2013
 51. Vodušek V.V.; Parnas Josef; Tomori Martina; Škodlar Borut
  The phenomenology of emotion experience in first-episode psychosis
  2014
 52. Jurič Simon; Flis Vojko; Debevc Matjaž; Holzinger Andreas; Žalik Borut
  Towards a low-cost mobile subcutaneous vein detection solution using near-infrared spectroscopy
  2014
 53. Catz A.; Aidinoff Elena; Bluvshtein Vadim
  A rehabilitation approach to chronic low back pain disability
  [Pristop pri zmanjšani zmožnosti zaradi kronične bolečine]
  2014
 54. Carli Vladimir; Poštuvan Vita
  A newly identified group of adolescents at invisible risk for psychopathology and suicidal behavior
  2014
 55. Černe Anja; Švab Igor; Kersnik Janko; Selič Polona
  Did past economic prosperity affect the health related quality of life predictors? A longitudinal study on a representative sample of Slovenian family medicine patients
  2013
 56. Siersma V.; Urbančič-Rovan Vilma
  Importance of factors determining the low health-related quality of life in people presenting with a diabetic foot ulcer
  2013
 57. Clemente Nika; Prosen Mirko
  Priprava moških na rojstvo otroka in očetovstvo
  [Preparing men for childbirth and paternity]
  2013
 58. Rifel Janez; Švab Igor; Nazareth Irwin
  Risk factors associated with panic syndrome and other anxiety syndrome in Slovenian general practice
  2013
 59. Filej Bojana; Kaučič Boris Miha
  Holistic nursing practice
  2013
 60. Frangeš Tadeja; Dernovšek Mojca Zvezdana
  Bipolarna motnja razpoloženja
  [Bipolar disorder]
  2013
 61. Dernovšek Mojca Zvezdana
  Ocenjevanje začasne delazmožnosti pri pacientih z anksioznimi motnjami
  [#The #assessment of the capacity to work in patients with anxiety disorders]
  2013
 62. Štuhec Matej
  Solifenacin-induced delirium and hallucinations
  2013
 63. Selič Polona; Dzanic Unger Jasna; Pesjak Katja; Kersnik Janko
  #The #factors associated with anxiety and depression Slovenian armed forces members on a peacekeeping mission in the western Balkans
  [Dejavniki, povezani z depresijo in tesnobnostjo pri slovenskih vojakih na mirovni misiji na zahodnem Balkanu]
  2013
 64. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd; Weber Urška; Zalar Bojan
  Anxiety, depression, aggression and impulsivity traits in purgative anorexia and bulimia nervosa patients
  2012
 65. Stegenga Bauke T; Nazareth Irwin; Torres-Gonzalez Francisco; Švab Igor
  Depression, anxiety and physical function: exploring the strength of causality
  2012
 66. Stegenga Bauke T; Geerlings Mirjam I; Torres-Gonzales Francisco; Xavier Miguel; Švab Igor; Penninx Brenda W; Nazareth Irwin; King Michael
  Risk factors for onset of multiple or long major depressive episodes versus single and short episodes
  2012
 67. Žalik Estera; Zalar Bojan
  Differences in mood between elderly persons living in different residential environments in Slovenia
  2013
 68. Rifel Janez; Švab Igor; Selič Polona; Rotar-Pavlič Danica; Nazareth Irwin; Car Josip
  Association of common mental disorders and quality of life with the frequency of attendance in Slovenian family medicine practices: longitudinal study
  2013
 69. Černe Anja; Rifel Janez; Rotar-Pavlič Danica; Švab Igor; Selič Polona; Kersnik Janko
  Quality of life in patients with depression, panic syndrome, other anxiety syndrome, alcoholism and chronic somatic diseases: a longitudinal study in Slovenian primary care patients
  2013
 70. Uher Rudolf; Perlis Roy H; Placentino Anna; Dernovšek Mojca Zvezdana; Henigsberg Neven; Mors Ole; Maier Wolfgang; McGuffin Peter; Farmer Anne
  Self-report and clinician-rated measures of depression severty: can one replace the other?
  2012
 71. Comin-Colet J; Lainščak Mitja; Dickstein K; Filippatos GS; Johnson P; Luscher TF; Mori C; Willenheimer R; Ponikowski P; Anker SD
  The effect of intravenous ferric carboxymaltose on health-related quality of life in patients with chronic heart failure and iron deficiency: a subanalysis of the FAIR-HF study
  2013
 72. Huang Wei; Xing Wei; Ryskamp Daniel A; Punzo Claudio; Križaj David
  Localization and phenotype-specific expression of ryanodine calcium release channels in C57BL6 and DBA/2J mouse strains
  2011
 73. Matičič M; Oblak T; Pasarič A; Ručna V; Škodlar B; Vidmar L; Karner P; Tomažič J
  How can severity od depressive and anxietys symptoms and the need for psychiatric management in HIV/AIDS patients be assessed by clinicians
  2011
 74. Mathias Christopher J; Low David A; Iodice Valeria; Owens Andrew P; Kirbiš Mojca; Grahame Rodney
  Postural tachycardia syndrome-current experience and concepts
  2011
 75. Uher Rudolf; Dernovsek Mojca Z; Mors Ole; Hauser Joanna; Souery Daniel; Zobel Aatrid; Maier Wolfgang; Henigsberg Neven; Kalember Petra; Rietschel Marcella
  Melancholic, atypical and anxious depression subtypes and outcome of treatment with escitalopram and nortriptyline
  2011
 76. Žagar Tanja
  Značilnosti spoprijemanja in čustveni problemi v povezavi s kvaliteto življenja na slovenskem vzorcu onkoloških bolnikov
  [Coping and emotional distress in relation to health-related quality of life in Slovene patients with cancer]
  2011
 77. Pennanen Luis; Welzl Hans; D'Adamo Patrizia; Nitsch Roger M; Gotz Juergen
  Accelerated extinction of conditioned taste aversion in P301L tau transgenic mice
  2004
 78. Švab Vesna; Šubelj Maja; Vidmar Gaj
  Prescribing changes in anxiolytics and antidepressants in Slovenia
  2011
 79. Skubic Metka; Komerički Karin; Mivšek Ana Polona
  Poporodno obdobje: stres in starševstvo
  [Postnatal period: stress and parenthood]
  2011
 80. Regvat I; Žmitek A; Vegnuti M; Košnik M; Šuškovič S
  Anxiety and depression during hospital treatment of exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
  2011
 81. Šubelj Maja
  Predpisovanje anksiolitikov in antidepresivov v splošni medicini v Sloveniji
  2011
 82. Klemenc-Ketiš Z; Kersnik J; Eder K; Colarič D
  Factors associated with health-related quality of life among university students
  2011
 83. Klemenc-Ketiš Zalika
  Predictors of health-related quality of life and disability in patients with chronic nonspecific low back pain
  [Napovedni dejavniki z zdravjem povezane kakovosti življenja pri bolnikih s kronično nespecifično bolečino v križu]
  2011
 84. Klemenc-Ketiš Zalika; Smogavec Mateja; Softic Nina; Kersnik Janko
  Health-related quality of life: a population based study from Slovenia
  2011
 85. Mujezinović Faris; Prosnik Anica; Alfirević Žarko
  Different communication strategies for disclosing results of diagnostic prenatal testing
  2010
 86. King M; Bottomley C; Švab I; Rifel J
  An international risk prediction algorithm for the onset of generalized anxiety and panic syndromes in general practice attendees: predictA
  2011
 87. Zaletel Marjan
  Zdravljenje fibromialgije
  [Treatment of fibromyalgia]
  2010
 88. Henriksen Mads G; Škodlar Borut; Sass Louis A; Parnas Josef
  Autism and perplexity: a qualitative and theoretical study of basic subjective experiences in schizophrenia
  2010
 89. Ožura Ana; Ihan Alojz
  Avoidance coping and lymphocyte count
  2010
 90. Oblak Teja; Pasarič Anja; Ručna Veronika
  Depresija in anksioznost v povezavi z voljo do smisla življenja ter kakovostjo življenja pri slovenskih bolnikih, okuženih s humanim virusom imunske pomanjkljivosti
  2008
 91. Šergec N; Delić M; Pregelj P
  Psychopharmacotherapy and suicidal behaviour of patients with anxiety and stress related disorders
  2008
 92. Jeriček-Klanšček Helena; Zorko Maja; Roškar Saša; Bajt Maja; Kamin Tanja
  Nekatere značilnosti duševnega zdravja prebivalcev Slovenije
  [Some characteristics of mental health in the Slovene population]
  2010
 93. Bordukalo-Niksic Tatjana; Mokrovic Gordana; Stefulj Jasminka; Živin Markož; Jernej Branimir; Cicin-Sain Lipa
  5HT-1A receptors and anxiety-like behaviours: studies in rats with constitutionally upregulated/downregulated serotonin transporter
  2010
 94. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko; Novak-Glavač Darinka
  Determinants of depression and anxiety in family practice patients with comorbidities
  2010
 95. Rebolj Matejka; Ivanuš Urška; Lynge Elsebeth
  Indicators of quality assurance in cancer screening - the case of cervical cancer
  2010
 96. Novak-Grubič Virginija
  Kako zdraviti bolnika z depresijo, anksioznostjo in nepojasnjenimi bilečinami
  [How to manage patients with depression, anxiety and unexplained painful physical symptoms]
  2010
 97. Tavčar Rok
  Nepojasnjena bolečina, depresija, anksioznost: kako prepoznamo ta trikotnik?
  [Unexplained painful symptoms, depression and anxiety: how to recognise this triangle?]
  2010
 98. Sernec Karin
  Razlike v stopnji anksioznosti, depresivnosti in agresivnosti pri osebah z anoreksijo in bulimijo nervozo
  2010
 99. Kotnik Bogdan; Zupet Petra; Vodičar Janez; Tušak Matej
  Značilnosti reagiranja v stresni situaciji in dejavniki uspeha slovenskih vrhunskih športnikov in olimpijskih igrah
  [The way of reacting in a stressful situation and factors of success of the Slovene top athletes in olympic games]
  2010
 100. Šestan Nevenka; Dodič-Fikfak Metoda
  Bolniški stalež zaradi bolezni obtočil in duševno-vedenjskih motenj
  [Sick leave due to the circulatory system diseases and mental and behavioural disorders]
  2010

1 101 201 301 401  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics