biomedicina slovenica


"Apnea" : 105

 1. Kuzmanović Ivana; Klemen Petra; Klemenc-Ketiš Zalika; Kravos Andrej
  Vloga STOP-Bang vprašalnika za presejanje bolnikov s sumom na obstruktivno apnejo med spanjem v ambulanti družinske medicine
  2018
 2. Čeh Tadeja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija; Zelko Erika
  Nespečnost in prekomerna dnevna zaspanost med obiskovalci ambulante družinske medicine
  2017
 3. Ziherl Kristina
  Central sleep apnea - to treat or not to treat?
  2015
 4. Pišljar N.; Šebök Martina; Žvan Bojana; Zaletel Marjan; Koren Anton; Dolenc-Grošelj Leja; Pretnar-Oblak Janja
  The impact of CPAP treatment on white matter changes and clinical status in patients with obstructive sleep apnea
  2014
 5. Klemen Petra; Golub Mirjam; Grmec Štefek
  Combination of quantitative capnometry, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, and clinical assessment in differentiating acute heart failure from pulmonary disease as cause of acute dyspnea in pre-hospital emergency setting: study of diagnostic accuracy
  2009
 6. Ziherl Kristina; Fležar Matjaž
  Ambulantna diagnostika motenj dihanja v spanju
  [Out-patient diagnostics of sleep-related breathing disorderes]
  2014
 7. Fležar Matjaž
  Sleep obstructive apnea and COPD
  2015
 8. Kavčič Pavel; Koren Aleš; Koritnik Blaž; Dolenc-Grošelj Leja
  Sleep apnea and snoring
  2013
 9. Kavčič Pavel; Koren Aleš; Koritnik Blaž; Fajdiga Igor; Dolenc-Grošelj Leja
  Sleep magnetic resonance imaging with electroencephalogram in obstructive sleep apnea syndrome
  2015
 10. Fernandez Tellez Helio; Pattyn Nathalie; Mairesse O.; Dolenc-Grošelj Leja; Eiken Ola; Mekjavić Igor B.; Migeotte PF; Macdonald-Nethercott E; Meeusen Romain; Neyt X
  eAMI
  2015
 11. Pretnar-Oblak Janja; Resman-Gašperšič Anita; Žvan Bojana; Zaletel Marjan; Dolenc-Grošelj Leja
  Arterial stiffness and small vessel disease in patients with obstructive sleep apnea
  2013
 12. Pretnar-Oblak Janja; Zaletel Marjan; Resman-Gašperšič Anita; Dolenc-Grošelj Leja; Žvan Bojana; Koren Aleš
  Endothelial dysfunction and leukoaraiosis in patients with obstructive sleep apnea syndrome
  2013
 13. Bajuk-Studen Katica; Jensterle-Sever Mojca; Pfeifer Marija
  Cardiovascular risk and subclinical cardiovascular disease in polycystic ovary syndrome
  2013
 14. Regvat Jurij; Bombek Marko
  Motnje dihanja v spanju - definicije, razdelitev, epidemiologija, patogeneza, klinična slika
  [Sleep related breathing disorders - definition, division, epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations]
  2012
 15. Bombek Marko; Regvat Jurij
  Motnje dihanja v spanju - diagnostika in zdravljenje
  [Sleep related breathing disorders - diagnosis and treatment]
  2012
 16. Logar Maja; Rudež Katarina
  Objektivno merjenje patološke zaspanosti s testom srednjega trajanja budnosti pri bolnikih z motnjami dihanja med spanjem
  2011
 17. Lainščak Mitja; Blue Lynda; Clark Andrew L; Dahlstrom Ulf; Dickstein Kenneth; Ekman Inger; McDonagh Theresa; McMurray John J; Ryder Mary; Stewart Simon
  Self-care management of heart failure: practical recommendations from the Patient care committee of the Heart failure association of the European society of cardiology
  2011
 18. Stražišar B; Rek Z; Žun I; Koren A; Dolenc-Grošelj L; Fajdiga I
  Segmentacija medicinskih slik in izdelava 3D mreže dihalne poti za CFD analizo
  [Segmentation of medical images and 3D modelling of upper human airway for CFD analisys]
  2010
 19. Gnidovec-Stražišar Barbara
  Upotreba dodatnih metoda u dijagnostici poremećaja disanja tijekom spavanja u djece
  2009
 20. Gnidovec-Stražišar Barbara
  Use of additional studies for diagnosis of sleep disordered breathing in children
  2009
 21. Koren Aleš; Dolenc-Grošelj Leja; Fajdiga Igor
  CT comparison of primary snoring and obstructive sleep apnea syndrome: role of pharyngeal narrowing ratio and soft palate-tongue contact in awake patient
  2009
 22. Accetto Rok; Salobir Barbara; Ferjan Simona
  Obravnava odporne hipertenzije
  [Treatment of resistant hypertension]
  2010
 23. Solaimanzadeh I; Schlegel TT; Feiveson AH; Greco EC; DePalma JL; Starc V; Marthol H; Tutaj M; Buechner S; Axelrod FB; Hilz MJ
  Advanced electrocardiographic predictors of mortality in familial dysautonomia
  2008
 24. Neubauer David
  Cardiorespiratory studies and some syndromes of early cardioresoiratory dysfunction
  2009
 25. Neubauer D; Osredkar D; Paro-Panjan D; Derganc M
  Neurophysiological studies during early life
  2009
 26. Cerar-Kornhauser Lilijana; Scirica Christina V; Štucin-Gantar Irena; Osredkar Damjan; Neubauer David; Kinane Bernard T
  A comparison of respiratory patterns in healthy term infants placed in car safety seats and beds
  2009
 27. Pavlov Neven; Miše Kornelija
  Poremećaji ventilacije - "Sleep Apnea". Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije s međunarodnim sudjelovanjem; 2009 svi 24-26; Komiža
  2009
 28. Mušič Ema
  Respiratory insufficiency and sleep disturbances in metabolic syndrom
  2009
 29. Koren Aleš; Dolenc-Grošelj Leja; Fajdiga Igor
  Vloga računalniške tomografije pri opredelitvi bolnikov s sindromom obstruktivnih zastojev dihanja v spanju
  [Role of CT in obstructive sleep apnea patient evaluation]
  2008
 30. Dolenc-Grošelj Leja
  Vloga polisomnografije pri odkrivanju motenj dihanja med spanjem
  [Role of polysomnography in the diagnosis of sleep apnea]
  2008
 31. Eberlinc A; Koželj V; Gabrijelčič J
  Obstructive sleep apnea in Robin sequence
  2007
 32. Gnidovec-Stražišar Barbara
  Melatonin in ritem budnosti in spanja pri dojenčkih z navideznim ogrožajočim dogodkom
  2007
 33. Neubauer David
  Ogroženost zaradi napadov prekinitve dihanja
  2006
 34. Kornhauser-Cerar Lilijana; Pestevšek Maja; Štucin-Gantar Irena; Čauševič Majda
  Pot domov
  2006
 35. Pestevšek Maja
  Kriterij za odpust nedonošenčkov v domačo oskrbo
  2006
 36. Dolenc-Grošelj Leja
  Obravnava motenj spanja pri starostnikih
  [Dealing with sleep disorders in the elderly]
  2005
 37. Gabrijelčič Jasmina
  Debelost in pljučne bolezni
  2006
 38. Kopčavar-Guček Nena
  Debel bolnik v ambulanti splošnega ali družinskega zdravnika
  2006
 39. Pfeifer Marija
  Splošni pregled debelosti
  2006
 40. Gabrijelčič Jasmina
  Obstruktivna apneja v spanju: diagnostika in zdravljenje
  2005
 41. Dolenc-Grošelj Leja
  Obravnava bolnika z nespečnostjo
  2005
 42. Kornhauser-Cerar Lilijana
  Pogoste težave nedonošenčkov
  2005
 43. Bregant Lev
  Kaj se dogaja na oddelku za intenzivno zdravljenje novorojenčkov?
  2005
 44. Pfeifer Marija
  Morbidna debelost
  [Morbid obesity]
  2005
 45. Kanič Zlatka; Pogorevc Robert
  Na pomoč, moj otrok ne diha
  [Help, my child is not breathing]
  2005
 46. Mrvič Tatjana; Pokorn Marko
  Respiratorni sincicijski virus
  [Respiratory syncytial virus]
  2005
 47. Dolenšek Janez
  Simulacija pljuč, alveolne ventilacije ter njenega uravnavanja z negativno povratno zvezo
  2005
 48. Dolenšek Janez
  Negativna povratna zveza
  [Negative feedback]
  2004
 49. Fležar Matjaž
  Obstrukcijska apneja v spanju in arterijska hipertenzija
  2004
 50. Dolenšek J; Runovc F; Kordaš M
  Simulation of pulmonary ventilation and its control by negative feedback
  2005
 51. Fajdiga Igor; Jamnik Ethen; Koren Aleš
  Upper respiratory airway resistance and uvulopalatoplasty
  2004
 52. Kopriva Silvester; Gnidovec-Stražišar Barbara; Neubauer David
  Breathing disorders in sleep in children
  2004
 53. Fležar Matjaž; Gabrijelčič Jasmina
  Respiratory failure in obstructive sleep apnea (OSA) patients: is continuous positive airway pressure treatment alone adequate?
  2004
 54. Strojnik Tadej
  A review of civilian gunshot wounds to the head in northeast Slovenia: 1992 to 2002
  2004
 55. Sakelšek-Jeras Ljudmila; Ećimović Patricija
  Preoperative pulmonary evaluation and preparation of high risk patients for non-pulmonary operation
  2002
 56. Dolenc-Grošelj Leja
  Somnološke lastnosti in poligrafske značilnosti pri starejših bolnikih s kronično nespečnostjo
  [Somnological features and polysomnographic characteristics in elderly patients with chronic insomnia]
  2003
 57. Gnidovec-Stražišar B; Neubauer D
  Spalne navade in motnje v spanju v zgodnjem življenjskem obdobju
  [Sleep and sleeping habits in early life]
  2003
 58. Gabrijelčič Jasmina
  Sindrom obstruktivne apneje v spanju pri otrocih (OSAS)
  [Obstructive sleep apnean syndrome]
  2003
 59. Dolenc-Grošelj Leja
  Nespečnost
  2003
 60. Neubauer David; Frelih Jana
  Farmakoterapija urgentnih stanj v otroški nevrologiji
  [Pharmacotherapy of emergencies in pediatric neurology]
  2003
 61. Železnik Neva
  Kako preprečimo nenadno smrt dojenčka?
  2002
 62. Petek Davorina
  Nespečnost
  2002
 63. Fležar Matjaž
  Djelatnost laboratorija za respiratornu fiziologiju i smetnje disanja za vrijeme spavanja
  2001
 64. Lamberg Lynne
  Motnje spanja, ki so pogosto neprepoznane, lahko povzročijo zaplete pri mnogih boleznih
  [(Sleep disorders, often unrecognized, complicate many physical illness)]
  2001
 65. Neubauer David
  Sleep-disordered breathing in infants and children
  2001
 66. Neubauer D; Erjavec M
  Cardiorespirography in differential diagnostics of neonatal apnea
  1984
 67. Kremžar Boriana
  Ugotavljanje možganske smrti
  2000
 68. Poštrak Milena
  Načini in zapleti pri diagnostiki srčno-dihalnih vzorcev
  2000
 69. Gnidovec Barbara; Neubauer David
  Navidezen življenje ogrožajoč dogodek in diagnostika srčno-dihalnih motenj
  2000
 70. Vidmar Ivan; Bidovec Matjaž; Grosek Štefan; Maček Vasilija; Neubauer David; Podnar Tomaž; Uršič-Bratina Nataša
  Pediatrija
  2000
 71. Lehnhardt Ernst; Lehnhardt Monika
  Cochlear implant - quo vadis
  [Polžkov vsadek - quo vadis]
  2000
 72. Babnik Janez; Kornhauser-Cerar Lilijana; Bregant Lev
  Zdravljenje nedonošenčkov s kisikom na domu
  2000
 73. Kopriva Silvester
  Vloga pediatra pulmologa v obravnavi otroka na umetnem predihovanju na domu
  2000
 74. Bratanič Nevenka
  Program zdravljenja debelosti
  2000
 75. Kopriva Silvester
  Naše izkušnje z neinvazivno umetno ventilacijo na domu pri otrocih z živčno-mišičnimi boleznimi
  2000
 76. Keber Irena
  Debelost kot dejavnik tveganja pri nastanku kroničnih bolezni
  1999
 77. Janžekovič Slavica; Grosek Štefan; Labovič Tatjana; Kodran Ela
  Uporaba Benvenista valvule v respiratorni fizioterapiji novorojenčkov
  [Effect of Benvenista valvule on children in the neonatal intensive care unit]
  1998
 78. Lazar Inka
  Dihalna stiska pri otroku
  [Respiratory distress in children]
  1998
 79. Švigelj V; Meglič B; Pogačnik T
  Autonomic nervous system activity during apnea test in unresponsive coma patients
  1998
 80. Kopriva Silvester
  Respiracijska insuficienca pri otroku z nevrološko okvaro
  [Respiratory insufficiency in children with neurological deficit]
  1998
 81. Trontelj Jože
  Diagnoza možganske smrti: tretja generacija kriterijev - predlog slovenskega pravilnika s komentarjem
  [Diagnosis of brain death: criteria of the third generation - Slovene draft guidelines with commentary]
  1998
 82. Dolenc Leja; Vodušek David B
  Hipersomnije in vozniška sposobnost
  1998
 83. Lamberg Lynne
  Stari, sivi in zaspani? Ne vedno
  ["Old and gray and full of sleep"? Not always]
  1998
 84. Neubauer D; Kopriva S; Župevc A
  Severe obstructive sleep apnoea syndrome in a girl with Goldenhar syndrome
  1998
 85. Medaglini S; Zucconi M; Locatelli T; Fornara C; Weber G; Chiumello G; Comi G
  Hypothalamic syndrome: a five years follow-up study
  1998
 86. Civardi C; Naldi P; Cantello R; Mutani R
  Changes of cortico-spinal excitability in obstructive sleep apnea
  1998
 87. Bailly D
  Psychological aspects of hypersomnia in children and adolescents
  1998
 88. Neubauer D; Prezelj M; Derganc M
  Hypoxanthine creatinine ratio in urine from normal infants, ALTE infants and those with infantile apnea
  1997
 89. Neubauer D; Kopriva S; Župevc A
  Severe obstructive sleep apnea syndrome in a girl with Goldenhar syndrome
  1998
 90. Neubauer David; Dolenšek Janez
  Ogrožajoči dejavniki nenadne nepričakovane smrti dojenčkov v Sloveniji
  [Risk factors of sudden unexpected infant death in the Republic of Slovenia]
  1997
 91. Lazar Inka
  Dihalna stiska pri otroku
  [Respiratory distress in children]
  1997
 92. Fležar Matjaž
  Motnje dihanja med spanjem
  1996
 93. Trontelj Jože
  Diagnoza možganske smrti: tretja generacija kriterijev: predlog slovenskega pravilnika s komentarjem
  [Diagnosis of brain death: criteria of the third generation: Slovene draft guidelines with commentary]
  1996
 94. Neubauer D
  Kardiorespirografija v novorojenčkovem in zgodnjem otroškem obdobju
  1993
 95. Fležar M
  Motnje spanja
  1994
 96. Štrucl M; Peterec D; Finderle Ž; Maver J
  Pressure sensitivity of flow oscillations in postocclusive reactive skin hyperemia
  1994
 97. Hodoba D; Perušić D; Zdravković V; Goldoni V; Durrigl V
  Sleep-waking cycle disturbance in patients with obstructive sleep apnea syndrome
  1991
 98. Gangoly W; Weber G; Unterberger J
  Low hemoglobin concentration and postoperative complication rate in high risk infants
  1991
 99. Erjavec M; Neubauer D; Zorec-Karlovšek M; Bratanič B; Sever Marjeta
  Liječenje idiopatskih apnoičkih ataka male nedonošenčadi
  1984
 100. Bogunović-Rastovčan A
  Neurofiziološko monitoriranje respiracije
  1989

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics