biomedicina slovenica


"Arhivi" : 14

 1. Koblar Alenka; Thaler Jure; Trček Tilen; Ćurčija-Jurišin Marina; Babič Mateja
  Nadzor hladne verige v zdravstvu ter zagotavljanje kakovosti bivanja bolnikov, stanovalcev in zaposlenih
  2016
 2. Krhin Blaž; Goričar Katja; Gazić Barbara; Dolžan Vita; Bešić Nikola
  Functional polymorphisms in antioxidant genes in Hurthle cell thyroid neoplasm - an association of GPX1 polymorphism and recurrent Hurthle cell thyroid carcinoma
  2016
 3. Marinič Milena
  Poslovanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom s področja zdravstva
  2016
 4. Filej Bojana
  Zbornik prispevkov z recenzijo
  [Proceeding book with peer review]
  2016
 5. Marinič Milena
  Archiving business and health records in practice
  2015
 6. Fras Ivan; Gostenčnik Nina; Zajšek Boštjan; Batagelj Borut; Čibej Nada; Kerec Branka; Melik Jelka; Novak Miroslav; Šauperl Alenka; Šuštar Branko; Vodopivec Jedert; Kemper Joachim; Popovici Bogdan-Florin; Šabotić Izet
  Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja
  2015
 7. Matos Tadeja; Škamperle Mateja
  Prisotnosti gliv v prostorih knjižnic in arhivov ter njihov vpliv na počutje in zdravje ljudi
  [Presence of fungi in libraries and archives and their impact on people's health]
  2015
 8. Marinič Milena
  Zdravstvena dokumentacija nekoč in danes
  [Health documents in the past and today]
  2015
 9. Zupanič-Pajnič Irena
  Preverjanje identitete arhiviranih bioloških vzorcev ob sumu na njihovo zamenjavo
  2011
 10. Pavc-Alibabič Mojca
  Arhiviranje v Bolnišnici Golnik
  2006
 11. Fidler Valentin; Prepadnik Milan; Xie Yanfen
  Upgrading of gamma cameras for developing countries
  [Nadgradnja kamer gama za države v razvoju]
  2001
 12. Cerar J
  ARHIVIRANJE NUKLEARNOMEDICINSKIH PODATKOV NA RAčUNSKEM CENTRU
  1980
 13. Keber Irena; Škof Erik; Špan Matjaž; Štlek Mateja; Gužič Barbara
  Učinkovitost pri izvajanju sekundarne preventive po srčnem infarktu: razlike med tremi slovenskimi mesti
  [Efficacy in application of secondary preventive measures after myocardinal infarction: the differences between three Slovenian cities]
  1998
 14. Fidler Valentin; Prepadnik Milan; Fettich Jurij; Hojker Sergej
  Nuclear medicine PIP-GAMMA-PF computer system
  [Nuklearno medicinski PIP-GAMMA-PF računalniški sistem]
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics