biomedicina slovenica


"Aritmija" : 21

 1. Kociper Tanja; Križmarić Miljenko
  Deep breathing test and respiratory sinus arrhythmia for evaluation of autonomic nervous system
  [Ocena avtonomnega živčevja s testom globokega dihanja in respiratorne sinusne aritmije]
  2016
 2. Kanič Zlatka
  Varijacije normalnog srčanog ritma u djece
  2007
 3. Vokač Damijan
  Novejši pogledi na atrijsko fibrilacijo medikamentna ali nemedikamentna terapija
  [New aspects on atrial fibrillathion [!] medical versus nonmedical therapy]
  2010
 4. Mikuž Urša; Poglajen Gregor; Fister Miša; Starc Vito; Wu Joseph C.; Hsia Henry; Haddad François; Vrtovec Bojan
  The presence of electromechanical mismatch in nonischemic dilated cardiomyopathy is associated with ventricular repolarization instability
  2014
 5. Žižek David; Zupan Igor
  Vloga viabilnosti miokarda pri zdravljenju napredovalega srčnega popuščanja z atrio-biventrikularno elektrostimulacijo srca
  2014
 6. Žižek David; Cvijić Marta; Naji Franjo
  Najbolj odmevne objave s področja aritmij in elektrostimulacije v letu 2012
  2013
 7. Fras Zlatko
  Sodobna kardiologija 2013
  2013
 8. Kaplan Petra
  Srčne aritmije
  [Heart arrhythmias]
  2014
 9. Sever Matjaž; Ribarič Samo
  Simulacija kardiovaskularnega sistema in anevrizme levega prekata z ekvivalentnim elektronskim vezjem
  2013
 10. Reberšek Matej
  Ko srce izgubi takt
  2011
 11. Zupan Igor
  Što je novo u indikacijama za resinkronizacijsku terapiju srca?
  [CRT indications: what is new?]
  2011
 12. Anonymous ;
  Knjiga sažetaka 12. Hrvatski simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca; 2011 ožu 18; Zagreb
  [Abstract book of the 12th Croatian symposium on arrhythmias and cardiac pacing; 2011 Mar 18; Zagreb]
  2011
 13. Podnar Katarina
  Aritmija - najpogostejša motnja srčnega ritma
  2008
 14. Dreisiebner Gordana; Kamenik Borut; Sinkovič Andreja
  Pericardial effusion after temporary transvenous pacemaker implantation - a case report
  2008
 15. Rener-Primec Zvonka
  Brain growth, mental and cognitive development can be influenced by severe epileptic activity during early infancy
  [Huda epileptična aktivnost - hipsaritmija - lahko vpliva na rast možganov, umski in kognitivni razvoj v ranem otroštvu]
  2008
 16. Zupan Igor
  Prekinitev atrijske fibrilacije in undulacije - kdaj in kako
  [Termination of atrial fibrillation and flutter - when and how]
  2003
 17. Rakovec Peter
  Atrijska fibrilacija in undulacija
  [Atrial fibrillation and atrial flutter]
  2003
 18. Sinkovič A; Urlep-Šalinovič V; Marinšek M
  Fibrinolitična aktivnost pri bolnikih z atrijskimi aritmijami in akutnim infarktom srca, zdravljenim s streptokinazo
  2001
 19. Robida A
  Lečenje aritmija koje ugrožavaju život novorođenčadi
  1984
 20. Zupan Igor
  Šport pri aritmijah in nosilcih srčnega spodbujevalnika
  2000
 21. Rakovec Peter
  Delazmožnost pri aritmijah in stanju po vstavitvi srčnega spodbujevalnika
  1998New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics