biomedicina slovenica


"Arteriosclerosis" : 174

 1. Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Kronični zapleti dializnega zdravljenja - pomen za presaditev ledvice
  [Chronic dialysis complications - importance for kidney transplantation]
  2012
 2. Hojs-Fabjan Tanja; Hojs Radovan
  Ischemic stroke - the impact of renal dysfunction on 1-year mortality
  2011
 3. Klein Guenther E; Šeruga Tomaž
  Pregled endovaskularnega zdravljenja arteriosklerotičnih stenoz intrakranialnega ožilja
  2011
 4. Pleskovič Aleš; Vraspir-Porenta Olga; Zorc-Pleskovič Ruda; Petrovič Danijel; Zorc Metka; Milutinović Aleksandra
  Deficiency of mast cells in coronary artery endarterectomy of male patients with type 2 diabetes
  2011
 5. Mrevlje Blaž; Noč Marko; Legutko Jacek; Jakala Jacek; Dudek Dariusz
  Vloga endovaskularnih slikovnih metod in ocenjevanja hemodinamske pomembnosti koronarne zožitve pri vodenju perkutane koronarne intervencije
  [The role of endovascular imaging techniques and fractuional flow reserve in guiding percutaneous coronary intervention]
  2011
 6. Završnik Matej
  Sindrom diabetične noge
  [Diabetic foot syndrom]
  2010
 7. Kralj E; Mihevc-Ponikvar B; Premru-Sršen T; Balažic J
  Maternal mortality in Slovenia: case report and the method of identifying pregnancy-associated deaths
  2009
 8. Turk Zmago; Jesenšek-Papež Breda; Turk Eva
  Specifičnosti rehabilitacije starostnikov
  [Specifity of the rehabilitation of the elderly]
  2008
 9. Hojs Nina; Hrovat Eva
  Vasa vasorum in ateroskleroza koronarnih arterij
  [Vasa Vasorum and atherosclerosis of coronary arteries]
  2008
 10. Stojić Milena; Knafelj Rihard; Radšel Peter; Ploj Tom; Noč Marko
  Blaga hipotermija in perkutana koronarna intervnecija pri zdravljenju bolnika s predbolnišničnim zastojem srca zaradi akutnega srčnega infarkta
  [Mild induced hypothermia and percutaneous coronary intervebntion in the treatment of patient with prehospital cardiac arrest due to acute myocardial infarction]
  2008
 11. Calderon M; Reul GJ; Gregorič ID; Jacobs MJ; Duncan JM; Ott DA; Livesay JJ; Cooley DA
  Long-term results of the surgical management of symptomatic chronic intestinal ischemia
  1992
 12. Takach Thomas J; Reul George J; Cooley Denton A; Duncan J Michael; Livesay James J; Gregorič Igor D; Krajcer Zvonimir; Cervera Roberto D; Ott David A; Frazier OH
  Brachiocephalic reconstruction I: operative and long-term results for complex disease
  2005
 13. Hojs-Fabjan Tanja; Hojs Radovan; Tetičkovič Erih; Pečovnik-Balon Breda
  Ischaemic stroke - impact of renal dysfunction on in-hospital mortality
  2007
 14. Poredoš Pavel
  Pomen in vloga vaskularne medicine
  [Vascular medicine - its significance and role in medicine]
  2008
 15. Nicholls Stephen J; Tuzcu E Murat; Sipahi Ilke; Grasso Adam W; Schoenhagen Paul; Hu Tingfei; Wolski Kathy; Crowe Tim; Desai Milind Y; Hazen Stanley L
  Statini, holesterol v lipoproteinih velike gostote in regresija koronarne ateroskleroze
  [Statins, high-density lipoprotein cholesterol, and regression of coronary atherosclerosis]
  2007
 16. Grošelj Dušan
  Karotidne kalcifikacije na ortopantomografskih radiografijah
  [Carotid calcifications on panoramic radiographs]
  2007
 17. Lakota K; Mrak-Poljšak K; Rozman B; Kveder T; Tomšič M; Sodin-Šemrl S
  Serum amyloid A activation of inflammatory and adhesion molecules in human coronary artery and umbilical vein endothelial cells
  2007
 18. Rakovec Peter
  Pomen srčne frekvence
  [On the importance of heart rate]
  2007
 19. Blinc A; Poredoš P
  Pharmacological prevention of atherothrombotic events in patients with peripheral arterial disease
  2007
 20. Kirbiš Simona
  Vpliv lokalnega vnetnega dogajanja v koronarni arteriji na stabilnost aterosklerotičnih plakov
  2006
 21. Del Rio M; Chulia T; Merchan-Perez A; Remezal M; Valor S; Gonzalez J; Gutierrez JA; Contreras JA; Lasuncion MA; Tejerina T
  Effects of indapamide on atherosclerosis development in cholesterol-fed rabbits
  1995
 22. Contreras Juan Antonio
  Hormone-sensitive lipase is not required for cholesteryl ester hydrolysis in macrophages
  2002
 23. Nissen Steven E; Nicholls Stephen J; Sipahi Ilke; Libby Peter; Raichlen Joel S; Ballantyne Christie M; Davignon Jean; Erbel Raymond; Fruchart Jean-Charles; Tardif Jean-Claude
  Učinki zelo intenzivne terapije s statini na zmanjšanje obsega koronarne ateroskleroze: študija ASTEROID
  [Effect of very high-intensity statin therapy on regression of coronary atherosclerosis: the ASTEROID trial]
  2006
 24. Cevc Matija
  Ali je ateroskleroza nujno samo napredujoč proces?
  2006
 25. Žvan Bojana
  Preventiva ishemičnih možganskožilnih dogodkov
  2006
 26. Švigelj Viktor
  Okvare osrednjega živčevja pri bolnikih z zvišanim krvnim tlakom
  [Central nervous system impairment in patients with high blood pressure]
  2006
 27. Matela Jožef
  Novosti v zdravljenju karotidne bolezni
  2006
 28. Gričar Marko
  Vodenje zdravljenja, ocena tveganja in prognoza bolnika s stabilno angino pektoris
  2006
 29. Lobnik Anton; Kanič Vojko
  Koronarografska preiskava pri bolniku s stabilno angino pektoris
  2006
 30. Bunc Matjaž
  Fiziologija in patofiziologija koronarnega pretoka
  2006
 31. Radovancevic Branislav; Golino Alessandro; Vrtovec Bojan; Thomas Cyntia D; Radovancevic Rajko; Odegaard Peggy; Van Rossem Charles C; Gaemers Sebastiaan JM; Vaughn William K; Smart Frank W; Frazier OH
  Is bridging to transplantation with a left ventricular assist device a risk factor for transplant coronary artery disease?
  2005
 32. Zorc-Pleskovič Ruda; Teran Nataša; Pleskovič Aleš; Milutinović Aleksandra
  Deletion/deletion genotype of angiotensin-I converting enzyme gene is not associated with coronary artery disease in Caucasians with type 2 diabetes
  2005
 33. Pehnec Zlatko
  Pomen zdrave prehrane pri aterosklerotični bolezni srca
  2005
 34. Černe Andreja; Kranjec Igor
  Atherosclerotic burden in coronary and peripheral arteries in patients with first clinical manifestation of coronary artery disease
  2002
 35. Ferluga Dušan
  Vasculopathies and vasculitis in SLE
  2005
 36. Ribarič Vesna; Granda Samo; Lobnik Anton; Sinkovič Andreja
  Zožitev debla leve koronarne arterije
  2005
 37. Mlačak Blaž
  Bolniki z aterosklerotičnimi arterijami živijo krajše
  2005
 38. Hojs Radovan; Ekart Robert; Hojs-Fabjan Tanja; Pečovnik-Balon Breda; Gorenjak Maksimiljan
  Cardiac troponin T (cTnT) in hemodialysis patients with asymptomatic and symptomatic atherosclerosis
  2005
 39. Hruškovičova Helena; Milanez Tomaž; Kobal Jan; Peterlin-Potisk Karmen; Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Hemochromatosis-causing mutations C282Y and H63D are not risk factors for atherothrombotic cerebral infarction
  2005
 40. Letonja M; Peterlin B; Bregar D; Petrovič D
  Are the T/C polymorphism of the CYP17 gene and the tetranucleotide repeat (TTTA) polymorphism of the CYP19 gene genetic markers for premature coronary artery disease in Caucasians?
  2005
 41. Kranjec Igor
  Dolgoročna uporaba zaviralcev angiotenzinske konvertaze (ACE) pri bolnikih s koronarno aterosklerozo
  2005
 42. Zorc Marjeta; Vraspir-Porenta Olga; Keše Darja; Petrovič Danijel; Legan Mateja
  Detection of Chlamydia pneumoniae DNA in the coronary arteries and bypass in three patients with diffuse coronary artery disease
  2005
 43. Blinc A
  Aspirin resistance - clinically meaningful or a laboratory artefact?
  2004
 44. Kolšek Borut
  Srčnožilne hipertenzije
  2004
 45. Vrankar Breda; Vahčič Mojca; Flisar Živa
  Pomen določanja holesterola, HDL holesterola in nizkih koncnetracij CRP pri oceni relativnega tveganja za arteriosklerozo (RTA)
  [Importance of determination of cholesterol and hs-CRP (high-sensitivity) in assessment of relative risk of atherosclerosis (RRA)]
  2004
 46. Fras Zlatko
  Evropska raziskava "Diabetes in srce" - pomemben prispevek iz Slovenije
  2004
 47. Šauperl Hedvika; Slanc Boris
  Koronarografije v Splošni bolnišnici Maribor
  [Coronarographies in Maribor general hospital]
  2004
 48. Nissen Steven E; Tuzcu E Murat; Schoenhagen Paul; Brown B Greg; Ganz Peter; Vogel Robert A; Crowe Tim; Howard Gail; Cooper Christopher J; Brodie Bruce
  Primerjava učinkov intenzivnega in zmernega protilipidnega zdravljenja na napredovanje korornarne ateroskleroze: randomizirana nadzorovana študija
  [Effect of intensive compared with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary atherosclerosis. A randomized controlled trial]
  2004
 49. Cevc Matija
  Kako nizko je dovolj nizko
  2004
 50. Atalay G; Dirix L; Biganzoli L; Beex L; Nooij M; Cameron D; Lohrisch C; Čufer T; Lobelle JP; Mattiaci MR
  The effect of exemestane on serum lipid profile in postmenopausal women with metastatic breast cancer: a companion study to EORTC trial 10951, 'Randomized phase II study in first line hormonal treatment for metastatic breast cancer with exemestane or tamoxifen in postmenopausal patients'
  2004
 51. Legan Mateja; Vraspir-Porenta Olga; Keše Darja; Zorc-Pleskovič Ruda; Zorc Marjeta
  Pathohistological changes in diffuse coronary atherosclerosis and chronic infection caused by Chlamydia pneumoniae
  2004
 52. Poredoš Pavel
  Intima-media thickness: indicator of cardiovascular risk and measure of the extent of atherosclerosis
  2004
 53. Alderman Michael H
  Študija INVEST: ameriški komentar
  [The return on INVEST]
  2004
 54. McGill Henry C; McMahan C Alex
  Pričeti prej, da bi preprečili bolezen srca: ameriški komentar
  [Starting earlier to prevent heart disease]
  2004
 55. Pepine Carl J; Handberg Eileen M; Cooper-DeHoff Rhonda M; Marks Ronald G; Kowey Peter; Messerly Franz H; Manzia Giuseppe; Cangiano Jose L; Garcia-Barreto David; Keltai Matyas
  Zdravljenje hipertenzije s kalcijevimi antagonisti v primerjavi z nekalcijevimi antagonisti pri bolnikih s koronarno boleznijo: študija International verapamil trandolapril (INVEST): randomizirana nadzorovana raziskava
  [A calcium antagonist vs a non-calcium antagonist hypertension treatment strategy for patients with coronary artery disease. The International verapamil - trandolapril study (INVEST): a randomized controlled trial]
  2004
 56. Marušič Andrej
  Osebnostni profil in izpostavljenost stresu pri koronarografiranih bolnikih z angino pektoris
  1992
 57. Čerček Miha
  Raznolikost dednega zapisa v genu IL-6 pri bolnikih s koronarno boleznijo
  2003
 58. Kariž Stojan
  Vnetje in ishemična bolezen srca
  1999
 59. Poredoš P
  Endothelial dysfunction and cardiovascular disease
  2002
 60. Majić Tomislav
  Stres kot spremljevalec koronarne srčne bolezni
  2003
 61. Dobovišek Jurij
  Arterijska hipertenzija in možganskožilne bolezni
  2003
 62. Poredoš Pavel
  Predklinične aterosklerotične spremembe na karotidnih arterijah - pokazovalec kardiovaskularne ogroženosti
  2003
 63. Matela Jože
  Prikaz sprememb na vratnih arterijah z računalniškotomografsko angiografijo
  2003
 64. Poredoš Pavel
  C-reaktivni protein, dejavnik tveganja za aterosklerozo in napovedovalec srčno-žilnih zapletov
  2003
 65. Shah PK; Kaul S; Nilsson J; Čerček B
  Exploiting the vascular protective effects of high-density lipoprotein and its apolipoproteins: an idea whose time for testing is coming. Part II
  2001
 66. Shah PK; Kaul S; Nilsson J; Čerček B
  Exploiting the vascular protective effects of high-density lipoprotein and its apolipoproteins: an idea whose time for testing is coming. Part I
  2001
 67. Shah PK; Yano J; Reyes O; Chyu K-Y; Kaul S; Bisgaier CL; Drake S; Čerček B
  High-dose recombinant apolipoprotein A-Imilano mobilizes tissue cholesterol and rapidly reduces plaque lipid and macrophage content in apoliprotein E-deficient mice
  2001
 68. Matetzky S; Tani S; Kangavari S; Chyu K-Y; Yano J; Xu H; Shah PK; Čerček B
  Smoking increases tissue factor expression in atherosclerotic plaques; implications for plaque thrombogenicity
  2000
 69. Rajavashisht T; Xu XP; Meisel RS; Xu H; Fishbein MC; Kaul S; Čerček B; Sharifi B; Shah PK
  Membrane- type matrix metalloproteinase-1 is expressed in human atherosclerotic plaques: evidence for activation by proinflammatory mediators
  1999
 70. Shah PK; Nilsson J; Kaul S; Fishbein MC; Ageland H; Hamsten A; Čerček B
  Effects of recombinant apolipoprotein A-1 Milano on aortic atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice
  1998
 71. Nilsson J; Calara R; Regnstrom JR; Hultgardh-Nilsson A; Ameli S; Čerček B; Shah PK
  Immunization with homologous oxidized low density lipoprotein reduces neointima formation following balloon-injury in hypercholesterolemic rabbits
  1997
 72. Ameli S; Hultgardh-Nilsoon A; Regnstrom J; Calara F; Čerček B; Shah PK; Nilsson J
  Effect of immunization with homologous unmodified and oxidized low density lipoprotein on early atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbits
  1996
 73. Marušič Andrej; Marušič Dorjan; Starc Radovan
  Can psychological risk factors for coronary heart disease predict extent and severity of coronary atherosclerosis?
  [Ali lahko psihološki dejavniki tveganja za koronarno srčno bolezen napovedujejo razširjenost in težavnost koronarne ateroskleroze?]
  2003
 74. Černe Darko; Ledinski Gerhard; Kager Gerd; Greilberger Joachim; Wang Xiasong; Juergens Guenther
  Comparison of laboratory parameters as risk factors for the presence and the extent of coronary or carotid atherosclerosis: the significance of apolipoprotein B to apolipoprotein all ratio
  2000
 75. Šifrer Franc
  Koronarna bolezen in sladkorna bolezen
  2003
 76. Petrovič D; Milanez T; Kobal J; Bregar D; Potisk KP; Peterlin B
  Prothrombotic gene polymorphisms and atherothrombotic cerebral infarction
  2003
 77. Kovačič Nace; Godina Marko; Bajec J; Baraga A; Šolinc M; Brecelj A; Eder E; Kersnič M; Arnež Z; Rott T; Geršak B; Gračner R; Mueller D; Videčnik V; Kosin Miro; Jezernik-Leskovšek J; Brčić A; Koželj Tomaž
  Srce in ožilje: kirurgija srca in ožilja: poročilo o delu za leto 1984.
  1984
 78. Arnež Zoran; Godina Marko; Bajec J; Baraga A; Šolinc M; Brecelj A; Eder E; Kersnič M; Rott T; Urbanc-Berčič O; Kovačič Nace; Gračner R; Geršak B; Brčić A; Koželj Tomaž; Bručan A; Dolanc M; Milčinski M; Možina M; Pahor B
  Kirurgija srca in ožilja: poročilo o delu za leto 1985
  1985
 79. Kapš Peter
  Cviček: tudi hrana in zdravilo
  2003
 80. Maučec-Zakotnik Jožica; Lainščak Mitja
  Preventiva bolezni srca in žilja
  [Prevention of cardiovascular diseases]
  2003
 81. Keber Irena
  Smernice za zdravljenje dislipidemij
  [Guidelines for dyslipidemia treatment]
  2003
 82. Hu Frank B; Willet Walter C
  Optimalna prehrana za preprečevanje koronarne srčne bolezni
  [Optimal diets for the prevention of coronary heart disease]
  2003
 83. Gamberger D; Šmuc T; Lavrač N
  Subgroup discovery: on-line data mining server and its application
  2003
 84. Sherer Y; Tenenbaum A; Praprotnik S; Shemesh J; Blank M; Fisman EZ; Motro M; Shoenfeld Y
  Autoantibodies to cardiolipin and beta-2-glycoprotein-I in coronary artery disease patients with and without hypertension
  2002
 85. Zorc Marjeta; Zorc-Pleskovič Ruda; Vraspir-Porenta Olga; Legan Mateja; Petrovič Daniel
  Apoptosis and histopathologic changes in diffuse coronary atherosclerosis
  2003
 86. Arnol Miha
  Variabilnost atrioventrikularnega prevajanja pri koronarni bolezni
  2002
 87. Sinkovič Andreja
  Vloga hemostatičnih dejavnikov v zdravljenju akutnega koronarnega sindroma: zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta (zaključek junija 2002)
  2002
 88. Černe Andreja
  Patomorfološki, funkcijski in genetski markerji ateroskleroze pri bolnikih s prvo klinčno manifestacijo koronarne bolezni
  2002
 89. Pust Borut
  Nam je res usojena? Ateroskleroza
  2002
 90. Cevc Matija
  Akutni koronarni sindrom in lipidi
  2002
 91. Sinkovič Andreja
  Pasivizacija plaka: tromboliza, antiagregacijska in antitrombotična sredstva
  2002
 92. Kanič Vojko
  Etiopatogeneza akutnega korornarnega sindroma
  2002
 93. Arruda-Olson Adelaide M; Mahoney Douglas W; Nehra Ajay; Leckel Marilyn; Pellikka Patricia A
  Učinki sildenafila na srčno-žilni sistem moških z znano ali verjetno koronarno boleznijo med obremenitvijo: naključna navzkrižna raziskava
  [(Cardiovascular effects of sildenafil during exercise in men with known or probable coronary artery disease: a randomized crossover trial)]
  2002
 94. Starc Radovan; Bunc Matjaž
  Patofiziologija akutnih koronarnih sindromov
  [Pathophysiology of acute coronary syndromes]
  2002
 95. Meden-Vrtovec Helena
  Menopavza
  2002
 96. Pfeifer Marija
  GH replacement therapy in adults with GHD improves vascular reactivity
  2000
 97. Černe D; Kaplan-Pavlovčič S
  Is midly elevated serum creatinine concentration a marker of coronary atherosclerosis?
  2002
 98. Kobal Alfred B
  Impact of the mercury mine on the health of miners and inhabitants of the town of Idrija
  [Vpliv rudnika živega srebra na zdravje rudarjev in prebivalcev Idrije]
  2001
 99. Zorc Metka
  Chlamydia pneumoniae infection and atherosclerosis
  2001
 100. Drevenšek Gorazd; Budihna Metka V
  Importance of localisation of endothelin receptors in human coronary arteries
  2001

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics