biomedicina slovenica


"Arthralgia" : 60

 1. Tryfonidis Konstantinos; Čufer Tanja
  A European Organisation for Research and Treatment of Cancer randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre phase II trial of anastrozole in combination with gefitinib or placebo in hormone receptor-positive advanced breast cancer (NCT00066378).
  2016
 2. Rupreht Mitja; Pirnat Maja; Friedrich Tomaž; Jevšek Marko; Slanič Aleš; Kljajić Milka; Matela Jože
  Bolečina v kolku - pregled najpogostejših vzrokov in ustreznih radioloških metod
  [Hip pain - common causes and the role of different imaging methods]
  2008
 3. Jagodič Klemen; Korošec Jagodič Helena
  Rak prostate in zdravje kosti
  2013
 4. Al-Mubarak Mustafa; Sacher Adrian G.; Ocaña Alberto; Vera-Badillo Francisco; Šeruga Boštjan; Amir Eitan
  Fulvestrant for advanced breast cancer
  2013
 5. Strle Franc; Ružić-Sabljić Eva; Logar Mateja; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Ogrinc Katarina; Stupica Daša; Nadelman Robert B; Nowakowski John
  Comparison of erythema migrans caused by Borrelia burgdorferi and Borrelia garinii
  2011
 6. Avčin T; Makitie O; Susic M; Miller S; Thorne C; Tenenbaum J; Laxer RM; Cole WG
  Early-onset osteoarthritis due to otospondylomegaepiphyseal dysplasia in a family with a novel splicing mutation of the COL11A2 gene
  2008
 7. Ferkolj I; Hočevar A; Golouh R; Dolenc-Voljč M
  Infliximab for treatment of resistant pyoderma gangrenosum associated with Crohn's disease
  2006
 8. Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Epidemiological, clinical and laboratory characteristics of patients with human granulocytic anaplasmosis in Slovenia
  2006
 9. Matoic Branka
  Sklepna bolečina
  [Painful joints]
  2006
 10. Rojko Tereza; Lotrič-Furlan Stanka
  Poliartralgije
  2006
 11. Šubic Tjaša; Rozman Aleš
  Ugotavljanje in analiza morebitnih poznih posledic klopnega meningoencefalitisa
  1997
 12. Kos-Golja Mojca; Brecelj Martina; Hočevar Alojzija; Huzjan Barbka; Kastelic-Klasinc Cvetka; Kraut Aleksandra; Lestan Boris; Logar Dušan; Pfeifer Marija; Plešivčnik-Novljan Martina; Praprotnik Sonja; Resman Dragica; Rotar Žiga; Rozman Blaž; Šipek-Dolničar Alenka; Tomšič Matija; Žlebič Jože
  Kako živeti z revmatizmom: bolečina, samopomoč, zdravljenje
  2005
 13. Poplas-Sušič Tonka
  Obdobje peri- in pomenopavze in z njo povezani simptomi in bolezni
  2005
 14. Matoic Branka
  Ko v sklepih trga in boli: revmatske bolezni
  2005
 15. Gorjanc Matija
  Bolečina v čeljustnem sklepu
  [Temporomandibular joint pain]
  2006
 16. Djomba Janet Klara
  Razširjenost bolezni in težav z gibali v različnih populacijskih skupinah odraslih prebivalcev Slovenije
  2005
 17. Gorjanc Matija
  Bolečina v čeljustnem sklepu
  2005
 18. Lotrič-Furlan Stanka
  Prizadetost sklepov in mišic pri lymski boreliozi
  2005
 19. Košak Robert; Travnik Ludvik
  Akutna bolečina v rami
  2005
 20. Mavčič Blaž; Antolič Vane
  Diferencialna diagnoza bolečin v predelu rame
  2005
 21. Berden Nataša; Schara Karin
  Omejena gibljivost in bolečina v ramenskem sklepu pri dojenčku
  2005
 22. Pompe Borut
  Klinični pregled ramenskega sklepa
  2005
 23. Mičetić-Turk D; Urlep-Žužej D; Dolinšek J
  Zunajčrevesni pojavi kroničnih vnetnih bolezni črevesja pri otrocih
  [Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel diseases in children]
  2005
 24. Moličnik Andrej; Brobnik Tomaž
  Diferencialna diagnoza boleče rame
  2005
 25. Lešničar Gorazd; Blatnik Janja; Šibanc Branko; Cvitan Stela
  Lymska borelioza pri otrocih, zdravljenih od leta 2000-2004 na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja Splošne bolnišnice Celje
  [Lyme borreliosis in children treated in the period 2000-2004 at the Department of infectious diseases and febrile conditions of General hospital Celje]
  2005
 26. Popovič Janko; Popovič Robert
  Fibromialgija: priročnik za bolnike
  2004
 27. Lešničar Gorazd
  Prizadetost čeljustnega sklepa pri lymski boreliozi
  2005
 28. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Comparison of patients fulfilling criteria for confirmed and probable human granulocytic ehrlichiosis
  2004
 29. Zaletel-Kragelj Lijana
  Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (z zdravjem povezan vedenjski slog): pogostost pojavov: uporaba zdravstvenih storitev in zdravstveno stanje. 2. del. Zdravstvene težave
  2002
 30. Stok Rasto
  Preobremenitvene poškodbe kolena
  2004
 31. Vengust Rok
  Spredaj boleče koleno
  2004
 32. Schara Karin
  Boleče koleno pri otroku
  2004
 33. Brecelj Janez
  Oteklo koleno pri otroku in mladostniku
  2004
 34. Lonzarić Dragan
  Nociceptivna bolečina
  2003
 35. Accetto M
  Juvenilni idiopatski artritis
  [Juvenile idiopathic arthritis]
  2003
 36. Tušek-Bunc Ksenija
  Bolnik z bolečinami v sklepih v ambulanti družinske medicine
  2003
 37. Aleksejev Alenka
  Artroza kolena
  [Osteoarthritis of the knee]
  2002
 38. Gažić Marija
  Samozdravljenje
  [Self-care]
  2002
 39. Rotovnik-Kozjek Nada
  Sklep, ki tako rad boli
  2002
 40. Rotovnik-Kozjek Nada
  Razbolelo koleno
  2002
 41. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Logar Mateja; Strle Franc
  Epidemiological, clinical and laboratory distinction between human granulocytic ehrlichiosis and the initial phase of tick-borne encephalitis
  2002
 42. Zupanc Oskar
  Kronična bolečina v kolku pri otroku in mladostniku
  2002
 43. Schara Karin
  Akutna bolečina v kolku pri otroku in mladostniku
  2002
 44. Logar M; Arnež M; Kolbl J; Avšič-Županc T; Strle F
  Comparison of the epidemiological and clinical features of tick-borne encephalitis in children and adults
  2000
 45. Škorjanc Tatjana
  Bolečina v rami kot pozna komplikacija pri osebah z okvaro hrbtenjače
  2000
 46. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Clinical distinction between human granulocytic ehrlichiosis and the initial phase of tick-borne encephalitis
  2000
 47. Kralj E; Vizjak A; Strokol H; Krivec B; Žuran I
  Fulminant Wegener's granulomatosis with pulmonary capillaritis and diffuse alveolar hemorrhage: case report
  1999
 48. Hojs Radovan; Koek Tanja
  Odrasli bolnik s Henoch-Schoenleinovo purpuro in nefrotičnim sindromom
  [Adult patient with Henoch-Schoenlein purpura and nephrotic syndrome]
  1999
 49. Avšič-Županc Tatjana; Petrovec Miroslav
  Laboratorijska diagnostika okužbe z parvovirusom B19
  1998
 50. Strle F; Nelson JA; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Cheng Y; Picken MM; Trenholme GM; Picken RN
  European Lyme borreliosis: 231 culture-confirmed cases involving patients with erythema migrans
  1996
 51. Matoic B; Jelnikar J; Šega J; Ugrinovski S
  Evalvacija dvokanalnega protibolečinskega električnega stimulatorja PEPA 2
  1988
 52. Diab SM; Karnik AM; Ouda BA; Denath FM; Fettich J; Francis IM
  Sarcoidosis in Arabs
  1991
 53. Lejko T; Radšel A; Janc M
  Clinical course of infection with Campylobacter jejuni and Campylobacter coli
  1990
 54. Pavlovčič V
  Spredaj boleče koleno
  1994
 55. Brecelj J
  Diferencialna diagnoza bolnega otroškega kolena
  1994
 56. Cimperman J; Strle F; Maraspin-Čarman V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Avšič-Županc T
  Concomitant infection with tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi
  1994
 57. Bianchi G
  Rheumatic manifestations in Lyme borreliosis
  1994
 58. Vitali C; Bencivelli W; Isenberg DA; Smolen JS; Snaith ML; Sciuto M; d'Ascanio A; Bombardieri S; Rozman B
  Disease activity in systemic lupus erythematosus: report of the consensus study group of the European workshop for rheumatology research. I. A descriptive analysis of 704 European lupus patients
  1992
 59. Dummer R; Zillikens D; Burger M; Burg G
  Relapsing polychondritis: presentation of three cases and discussion of therapeutic regimens
  1993
 60. Matičič M
  Nova klinična entiteta: sindrom kronične utrujenosti
  [New clinical entity: chronic fatigue syndrome]
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics