biomedicina slovenica


"Arthroscopy" : 208

 1. Piculin Jana; Weber Daša; Kacin Alan
  Primerjava učinkovitosti vadbenih protokolov za krepitev mišic po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [Comparison of efficacy of training protocols for muscle strengthening after arthroscopic reconstruction of anterior cruciate ligament]
  2017
 2. Čretnik Andrej; Košir Roman; Frank Aleksander
  A prospective, randomized comparison of functional bracing versus rigid immobilization after modified percutaneous achilles tendon repair under local anesthesia
  2009
 3. Abstracts
  [Tezisyi]
  2009
 4. ISAKOS media collection
  2009
 5. Vauhnik Renata; Morrissey Matthew Charles; Rutherford Olga; Turk Zmago; Pilih Iztok A.; Pohar Perme Maja
  Risk factors for traumatic knee injuries among Slovenian sportswomen
  2007
 6. ISAKOS media collection
  2007
 7. Goodwin Peter C.; Morrissey Matthew Charles
  Supervised physiotherapy after arthroscopic partial meniscectomy
  2005
 8. Krajnc Zmago
  Artroskopija gležnja
  2007
 9. Krajnc Zmago
  Artroskopija kolena
  2007
 10. Vogrin Matjaž
  Arthroscopic treatment of anterior ankle impigement as a prevention of ankle osteoarthritis in footballers
  2008
 11. Kozic Mitja; Košutić Damir; Pilih Iztok A.; Dobnikar Uroš; Frank Aleksander; Ferk Jože
  Portals in knee arthroscopy: suturing is not necessary
  2009
 12. Slokar Tanja; Kralj-Iglič Veronika; Zupanc Oskar
  Vpliv artroskopskega kirurškega posega na populacijo mikroveziklov v izolatih iz krvi
  [Influence of arthroscopic surgical intervention on population of microvesicles in isolates from blood]
  2015
 13. Mikek Martin; Hussein Mohsen
  Arthroscopic repair of isolated partial subscapularis tendon tears
  2012
 14. Mikek Martin; Hussein Mohsen
  Arthroscopic treatment of elbow lateral epicondylitis
  2012
 15. Vogrin Matjaž; Hašpl Miroslav; Rožman Primož
  Author's reply
  2010
 16. Pilih Iztok A.
  From Slovenia to America
  1999
 17. Čretnik Andrej; Kosanović Miloš; Pilih Iztok A.
  Percutaneous suturing of ruptured Achilles tendon under local anaesthesia - a reasonable option
  1999
 18. Ščuka Karmen; Jevtič Vladimir
  Ocena diagnostične vrednosti rentgenskega stres slikanja pri strganju sprednje in zadnje križne vezi v primerjavi z magnetno resonanco
  [Evaluation of diagnostic value of X-ray stress imaging of the potentially torn anterior and posterior cruciate ligament in comparison with magnetic resonance]
  2014
 19. Sudar Ignatovski Tanja; Jevtič Vladimir
  Ocena poškodb notranjega in zunanjega meniskusa ter sprednje in zadnje križne vezi kolena z magnetnoresonančnim slikanjem - korelacija z artroskopijo
  [Evolution of injury of medial and lateral meniskus and anterior and posterior cruciate ligaments of the knee with magnetic resonance imaging - correlation with arthroscopy]
  2014
 20. Ravnihar Klemen; Barlič Ariana; Drobnič Matej
  Effect of intra-articular local anesthesia on articular cartilage in the knee
  2014
 21. Pšenica Janez
  Instability, Discus Triangularis
  2001
 22. Vogrin Matjaž; Kuhta Matevž
  Arthroscopic treatment of footballer's ankle
  2007
 23. Drobnič Matej; Stražar Klemen; Zupanc Oskar
  Posterior ankle arthroscopy-indications and clinical results
  2012
 24. Stražar Klemen
  Complications and unfavorable results in hip arthroscopy
  2012
 25. Rashkovska Aleksandra; Trobec Roman; Avbelj Viktor; Veselko Matjaž
  Knee temperatures measured in vivo after arthroscopic ACL reconstruction followed by cryotherapy with gel-packs or computer controlled heat extraction
  2014
 26. Krašna Matevž; Frangež Igor; Smrke Dragica
  Klinična raziskava: obvladovanje postoperativne bolečine po artroskopiji
  [Clinical research: postoperative pain management after arthroscopy]
  2014
 27. Puh Urška; Majcen Nia; Hlebš Sonja; Rugelj Darja
  Effects of Wii balance board exercises on balance after posterior cruciate ligament reconstruction
  2014
 28. Barcellona Massimo G.; Christopher Tony; Morrissey Matthew Charles
  Bench testing of a knee joint arthrometer
  2013
 29. Sajovic Matjaž; Demšar Saška; Sajovic Romana
  One-stage bilateral anterior cruciate ligament reconstruction
  2013
 30. Kon Elizaveta; Drobnič Matej
  Non-surgical management of early knee osteoarthritis
  2013
 31. Heijink Andras; Drobnič Matej
  Biomechanical considerations in the pathogenesis of osteoarthritis of the knee
  2013
 32. Senekovič Vladimir; Poberaj Boris; Mikek Martin; Adar Eliyahu; Dekel Assaf
  Prospective clinical study of a novel biodegradable sub-acromial spacer in treatment of massive irreparable rotator cuff tears
  2013
 33. Dolinar Drago; Koritnik Branko; Šimnic Ladislav; Pompe Borut; Kocjančič Boštjan
  Using modular long stems with distal screw locking for difficult revisions of hip arthroscopy
  2011
 34. Slokar Tanja; Štrukelj Roman; Bedina-Zavec Apolonija; Šuštar Vid; Zupanc Oskar; Kralj-Iglič Veronika
  Influence of arthroscopy on population of microvesicles in isolates from blood
  2012
 35. Goodwin Peter C; Ratcliffe Julie; Morris Julie; Morrissey Matthew Charles
  Using the knee-specific Hughston Clinic Questionnaire, EQ-5D and SF-6D following arthroscopic partial meniscectomy surgery: a comparison of psychometric properties
  2011
 36. Simnic Ladislav; Kocjančič Boštjan; Dolinar Drago
  Difficult revisions of hip arthroscopy with modular long stems
  2011
 37. Tockov G
  Continuous lumbar plexus block and sacral plexus block in an asa grade IV patient undergoing total hip arthroscopy
  2011
 38. Žnidaršič-Eržen Marta; Frangež Igor; Senekovič Vladimir
  Anterolateralni utesnitveni sindrom gležnja
  [Ankle impingement syndrome]
  2011
 39. Maličev E; Barlič A; Kregar-Velikonja N; Stražar K; Drobnič M
  Cartilage from the edge of a debrided articular defect is inferior to that from a standard donor site when used for autologous chondrocyte cultivation
  2011
 40. Kovačič Ladislav
  Artroskopsko zdravljenje akutne sindezmolize akromioklavikularnega sklepa z dvojno učvrstitvijo ključnice na korakoidni odrastek
  [Arthroscopic treatment of acute acromioclavicular dislocation using double clavicle fixation to the coracoid process]
  2010
 41. Framhout L; Harley S; Handelberg F; Meeusen R
  The effect of cryotherapy on temperature, pain and inflammation after shoulder arthroscopy
  2001
 42. Harley S; Handelberg F; Meeusen R
  The effect of 24 hour cold application on intraarticular temperature after shoulder arthroscopy
  1999
 43. Bajec Tomaž
  Artroskopska kirurgija patologije meniskusov
  2008
 44. Kramberger Miloš; Vogrin Matjaž
  Kirurško zdravljenje osteohondralnih lezij kolenskega sklepa
  2008
 45. Vogrin Matjaž; Rožman Primož; Hašpl Miroslav
  Concerns about the effects of platelet concentrate
  2009
 46. Zupanc Oskar; Drobnič Matej; Stražar Klemen
  Artroskopsko zdravljenje osteohondralnih defektov komolca
  [Arthroscopic treatment for elbow osteohondral defects]
  2009
 47. Sajovic Matjaž; Lešničar Gorazd
  Bakterijski artritis kolenskega sklepa po rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [Septic arthritis of the knee following anterior cruciate ligament reconstruction]
  2008
 48. Vesnaver Aleš; Didanovič Vojko
  Artroskopija čeljustnega sklepa
  [Arthroscopy of the temporomandibular joint]
  2008
 49. Kramberger Miloš; Vogrin Matjaž; Kramberger Slavko
  Artroskopija kolka
  2007
 50. Veselko Matjaž
  Mesto artroskopije pri konservativnem zdravljenju mehkotkivnih poškodb sklepov
  [The role of arthroscopy in the treatment of soft tissue injuries of the joints]
  2007
 51. Cicvarić Tedi; Šustić Alan; Miletić Damir; Veselko Matjaž; Mozetič Vladimir; Španjol Josip
  Endoscopic evacuation of a hematoma resulting from strain injury of the medial head of the gastrocnemius muscle
  2006
 52. Trebše Rihard; Poberaj Boris; Coer Andrej; Levašič Vesna
  Arthroscopic removal of an osteoid osteoma in the radial head: a case report
  2007
 53. Vintar N; Rawal N; Veselko M
  Intraarticular patient-controlled regional anesthesia after arthroscopically assisted anterior cruciate ligament reconstruction: ropivacaine/morphine/ketorolac versus ropivacaine/morphine
  2005
 54. Zupanc Oskar; Zupanc Tomaž; Brvar Miran; Bunc Matjaž
  Arthroscopic treatment of knee joint injury for intraarticular mercury from a broken thermometer
  2008
 55. Senekovič Vladimir
  Artroskopska učvrstitev odloma goleničnega narastišča sprednje križne vezi
  2007
 56. Stražar Klemen; Drobnič Matej; Slokar Tanja; Pavlovčič Vinko
  Hip arthroscopy in athletes
  2007
 57. Trebše Rihard; Poberaj Boris; Coer Andrej; Levašič Vesna
  Prvi primer artroskopske odstranitve osteoid-osteoma iz glavice radiusa
  [The first case of arthroscopically removed osteoid osteoma of the radial head]
  2006
 58. Mikek Martin; Klarić Tamara
  Artroskopija komolca: indikacije, operativne možnosti in rezultati
  [Elbow arthroscopy: current indications, treatment options and results]
  2006
 59. Stražar K; Zupanc O
  Notranja utesnitev rotatorne manšete pri vrhunskih športnikih
  [Internal impingement of the rotator cuff in professional sportsmen]
  2006
 60. Kavčič Gregor; Hussein Mohsen
  Artroskopsko asistirano zdravljenje zlomov platoja tibie
  [Arthroscopically assisted teatment of tibial plateau fractures]
  2006
 61. Senekovič Vladimir
  Artroskopska oskrba sklepnih zlomov zgornjega dela golenice
  [Arthroscopic management of the proximal tibia joint fractures]
  2006
 62. Iskra Blaž
  Artroskopski način zdravljenja Bakerjeve ciste
  [Arthroscopic tatment of Baker's cyst]
  2006
 63. Kramer Sonja; Veselko Matjaž
  Kratek pregled zgodovine kirurgije sprednje križne vezi
  [A brief historical overview of the anterior cruciate ligament surgery]
  2006
 64. Silvester Tomaž; Ješe Peter
  Artroskopska rekonstrukcija sprednje križne vezi: ali raven športne dejavnosti bolnika vpliva na končni rezultat?
  [Arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament: does the patient's activity level influence the final outcome?]
  2006
 65. Fu Freddie H; Starman J; Hussein M
  Anatomic ACL reconstruction - double bundle
  [Anatomska rekonstrukcija sprednje križne vezi - tehnika dvojnega snopa]
  2006
 66. Guanche Carlos A; Mikek Martin
  Current concepts in arthroscopic rotator cuff reconstruction
  [Sodobna načela artroskopske rekonstrukcije rotatorne manšete]
  2006
 67. Levašič V; Trebše R; Furlanič G; Fonda S
  No mid-term difference between mini invasive and open medial parapatellar quadriceps splitting approach for unicompartmental knee arthroscopy
  2006
 68. Vogrin Matjaž; Kuhta Matevž
  Artroskopska kirurgija gležnja in stopala
  2006
 69. Kramberger Miloš; Rečnik Gregor
  Artroskopska diagnostika skočnega sklepa
  2006
 70. Sajovic Matjaž; Vengust Vilibald; Komadina Radko; Tavčar Rok; Skaza Katja
  A prospective randomized comparison of semitendinosus and gracilis tendon versus patellar tendon autografts for anterior cruciate ligament reconstruction: five-year follow-up
  2006
 71. Sajovic M; Vengust V; Komadina R
  A prospective randomized comparison of semitendinosus and gracilis tendon versus patellar tendon autografts for ACL reconstruction: 5 years follow-up
  2006
 72. Anonymous ;
  ESSKA 2000. Abstracts 12th European society of sports traumatology, knee surgery and arthroscopy 2000 congress; 2006 May 24-27; Innsbruck, Austria
  2006
 73. Sajovic M
  Patellar tendon vs. doubled semitendinosus and gracilis tendons for ACL reconstruction
  2000
 74. Anonymous ;
  ESSKA 2000. Book of abstracts of the 9th congress European society of sports traumatology, knee surgery and arthroscopy; 2000 Sep 16-20; London
  2000
 75. Seničar Zdenka
  Zdravstvena nega pacienta pri artroskopiji
  2005
 76. Kavčič Gregor
  Artroskopija gležnja
  2005
 77. Hussein Mohsen
  Artroskopska oskrba intraartikularnih zlomov kolena
  2005
 78. Stražar Klemen
  Patologija bicepsove mišice
  2005
 79. Zupanc Oskar; Šarabon Nejc
  Zdravljenje raztrganin rotatorne manšete
  2005
 80. Vogrin Matjaž; Brodnik Tomaž; Kramberger Miloš
  Nestabilnost ramenskega sklepa
  2005
 81. Vintar Neli
  Zdravljenje bolečine s katetrom v kolenskem sklepu po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi: primerjava učinkovitosti mešanice ropivakaina, morfina in ketorolaka z mešanico ropovakain in morfina
  [Intra-articular patient-controlled regional analgesia after arthroscopically assisted anterior cruicate ligament reconstruction: ropivacaine/morphine/ketorolac vs.ropivacaine/morphine]
  2005
 82. Mikek Martin; Hussein Mohsen
  Diagnostična artroskopija rame: pojavnost fizioloških variacij sklepnih struktur
  [Diagnostic shoulder arthroscopy: incidence of physiologic varaints of joint structures]
  2005
 83. Ponikvar Mario
  Rehabilitation after procedures for chondral repair in the knee
  2001
 84. Šimnic Lado
  Articular cartilage classification
  2001
 85. Koritnik Branko; Radosavljevič Damjan; Gorenšek Miro
  Mosaicplasty of the hip, knee, ankle and hallux rigidus
  2001
 86. Radosavljevič Damjan; Gorenšek Miro; Koritnik Branko; Knežević Miomir; Jeras Matjaž
  Transplantation of human autologous chondrocytes cultivated in vitro
  2001
 87. Radosavljevič Damjan
  Avtologna transplantacija hondrocitov v Sloveniji
  2004
 88. Mikek Martin; Hussein Mohsen
  Atroskopsko zdravljenje utesnitvenega sindroma rame v okviru enodnevne 108
  [Arthroscopic treatment of shoulder impingement syndrome in one-day hospital]
  2004
 89. Mikek Martin; Hussein Mohsen
  Artroskopsko zdravljenje anteriorne utesnitve v zgornjem skočnem sklepu
  [Arthroscopic treatment of anterior impingement in the ankle]
  2004
 90. Senekovič Vladimir
  Artroskopksi posegi pri zlomih v predelu kolenskega sklepa
  2004
 91. Kavšek Nives
  Rehabilitacija po artroskopskih posegih v kolenskem sklepu
  2004
 92. Bajec Tomaž
  Artroskopski posegi v kolenu kot diagnostična in terapevtska metoda
  2004
 93. van Holten J; Pavelka K; Vencovsky J; Stahl H; Rozman B; Genovese M; Kivitz AJ; ALvaro J; Nuki G; Furst DE
  A multicentre, randomised, double blind, placebo controlled phase II study of subcutaneous interferon beta-1-a in the treatment of patients with active rheumatoid arthritis
  2005
 94. Senekovič Vladimir; Štrus Katja; Krkovič Matija
  Artroskopska rekonstrukcija meniskusa z bioresorbilnimi puščicami v lokalni anesteziji
  [Arthroscopic meniscus repair with bioabsorbable arrows in local anesthesia]
  2004
 95. Jeras Matjaž
  Gojenje človeških celic in tkiv in vitro za eksperimentalne in terapevtske namene
  2004
 96. Prlja Andrej; Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška
  Primerjava mikrobioloških rezultatov punktatov kolen pri izlivih, nastalih spontano, in izlivih po posegih v sklep brez ali z vsadki
  [Comparison of microbiological results of spontaneous and procedures related knee infections]
  2004
 97. Faganeli Nataša; Levašič Vesna
  Perioperativna antibiotična profilaksa v ortopediji
  [Perioperative antibiotic prophylaxis in orthopedy]
  2004
 98. Drobnič Matej; Radosavljevič Damjan
  Poškodbe hrustanca v kolenu
  2004
 99. Zupanc Oskar; Šarabon Nejc
  Artroskopski šiv meniskusa
  2004
 100. Stražar Klemen
  Artroskopija kolena - delna resekcija meniskusa
  2004

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics