biomedicina slovenica


"Asthma" : 1034

 1. Posadzki Paul; Mastellos Nikolaos; Ryan Rebecca; Gunn Laura H; Felix Lambert M; Pappas Yannis; Gagnon Marie-Pierre; Julious Steven A; Xiang Liming; Oldenburg Brian; Car Josip
  Automated telephone communication systems for preventive healthcare and management of long-term conditions
  2016
 2. Janežič Ana; Locatelli Igor; Kos Mitja
  Criterion validity of 8-item Morisky medication adherence scale in patients with asthma
  2017
 3. Škrgat-Kristan Sabina
  Slovenska priporočila za obravnavo astme
  [Slovene recommendations on asthma management]
  2017
 4. International journal of COPD
  2006
 5. Programme & abstract book
  2017
 6. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 7. Škrgat-Kristan Sabina; Šilar Mira; Šelb Julij Gyula; Fležar Matjaž; Korošec Peter
  Bronchial thermoplasty induces immunomodulation with a significant increase in pulmonary CD4+25+ regulatory T cells
  2017
 8. Bousquet Jean; Farrell J.; Crooks G.; Hellings Peter W.; Bel Elisabeth; Bewick Mike; Chavannes Niels H.; Correia de Sousa J.; Cruz Alvaro A.; Zidarn Mihaela
  Scaling up strategies of the chronic respiratory disease programme of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (Action Plan B3: Area 5)
  2016
 9. Brożek Jan L.; Bousquet Jean; Agache Ioana; Agarwal Arnav; Bachert Claus; Bosnic-Anticevitch Sinthia; Brignardello-Petersen Romina; Canonica G. Walter; Casale Thomas; Zidarn Mihaela
  Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines - 2016 revision
  2017
 10. Marc-Malovrh Mateja; Rozman Aleš; Škrgat-Kristan Sabina; Adamič Katja; Šelb Julij Gyula; Šilar Mira; Korošec Peter
  Increased rate of CD4+CD25+ regulatory T cells (Tregs) in severe asthma patients after bronchial thermoplasty (BT)
  2017
 11. Bousquet Jean; Hellings P. W.; Agache I.; Bedbrook A.; Bachert C.; Bergmann K. C.; Bewick M.; Bindslev-Jensen C.; Bosnic-Anticevitch S.; Zidarn Mihaela
  ARIA 2016
  2016
 12. Slemnik Mojca; Krivec Uroš; Kotnik Pirš Ana
  Učinkovitost zdravljenja otrok z astmo z antagonisti levkotrienskih receptorjev
  [The effectiveness of treatment with leukotriene receptor antagonists in children with asthma]
  2016
 13. Škrgat-Kristan Sabina; Triller Nadja; Košnik Mitja; Poplas-Susič Tonka; Petek Davorina; Vodopivec Jamšek Vlasta; Hudoklin Irena; Ogrič Lapajne Ana; Letonja Saša; Šorli Jurij; Rozman Sinur Irma; Koterle Marjan; Edelbaher Natalija; Regvat Jurij; Birtič Damjan; Slaček Simona; Zidarn Mihaela; Triller Katja; Turel Matjaž; Osolnik Katarina; Marčun Robert; Fležar Matjaž
  Priporočila za obravnavo bolnika z astmo na primarni in specialistični pulmološki ravni v Sloveniji
  [Recommendations for the management of asthma patients at primary and specialist pulmonary levels in Slovenia]
  2016
 14. Berce Vojko; Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  CTLA4 expression in childhood asthma and the effect of treatment with inhaled corticosteroid and leukotriene receptor antagonist
  2016
 15. O'Byrne Paul M.; D'Urzo Tony; Beck Ekkehard; Fležar Matjaž; Gahlemann Martina; Hart Lorna; Blahova Zuzana; Toorawa Robert; Beeh Kai-Michael
  Dose-finding evaluation of once-daily treatment with olodaterol, a novel long-acting [beta]2-agonist, in patients with asthma
  2015
 16. Lopert Anton; Rijavec Matija; Žavbi Mateja; Korošec Peter; Fležar Matjaž
  Polymorphism rs9910408 in TBX21 gene is a predictor of response to inhaled corticosteroids in adult asthmatics
  2015
 17. Sitar Jernej; Škrgat-Kristan Sabina; Trinkaus Darinka; Korošec Peter; Lekić Mirko
  ABPA in asthma patient with HIV infection
  2015
 18. Škrgat-Kristan Sabina
  Biologic therapy in asthma
  2015
 19. Makovec Blaž; Kersnik Janko; Kovač-Blaž Milena; Švab Igor; Petek Davorina
  Primerjava urejenosti astme med bolniki vodenimi v referenčni ambulanti družinske medicine in bolniki, ki niso vodeni v referenčni ambulanti družinske medicine
  2016
 20. Berce Vojko; Homšak Matjaž; Tomazin Maja; Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  Genetika in farmakogenomika astme ter vpliv gena ORMDL3 na učinek inhalacijskih kortikosteroidov
  [Genetics and pharmacogenomics of asthma and the influence of the ORMDL3 gene on the effect of inhaled corticosteroids]
  2013
 21. Lepej Dušanka
  Respiratorno funkcionalno diagnosticiranje astme pri otroku in mladostniku
  [Respiratory functional diagnostic assessment of asthma in children adolescents]
  2016
 22. Lainščak Mitja; Anker Stefan D.
  Heart failure, chronic obstructive pulmonary disease, and asthma: numbers, facts, and challenges
  2015
 23. Otorepec Peter; Perčič Simona; Kukec Andreja
  Association between PM10 and PM2.5 exposures and their effects on asthma and other respiratory diseases at the municipalities' level in Slovenia
  2016
 24. Škrgat-Kristan Sabina
  Težka astma - kdaj bolnik potrebuje prednostno obravnavo in kdaj lahko obravnavo odložimo
  [Severe asthma - when does a patient need priority treatment]
  2016
 25. Matricardi P. M.; Kleine-Tebb J.; Hoffmann H. J.; Valenta Rudolf; Hilger C.; Hofmajer S.; Aalberse R. C.; Agache I.; Asero R.; Korošec Peter
  EAACI molecular allergology user's guide
  2016
 26. Kovač-Blaž Milena; Poplas-Susič Tonka
  Ocena stanja prehranjenosti bolnikov s KOPB in astmo s strani patronažnih medicinskih sester v Zdravstvenem domu Ljubljana
  [Assessment of malnutrition risk of patients with COPD and provided asthma by community nurses in Health Centre Ljubljana]
  2016
 27. Korošec Peter; Korn Stephanie; Škrgat-Kristan Sabina; Marčun Robert; Buhl Roland; Fležar Matjaž
  TSLP in patients with asthma, COPD and ACOS
  2016
 28. Križ Simona
  Pravilni vdih za zdravi izdih inhalatorna terapija - zdravstvena vzgoja bolnika
  [Correct breath inhalation for healthy breath exhalation inhalatory therapy - patient's health education]
  2009
 29. Vodopivec Jamšek Vlasta
  Astma - nove smernice in obravnava v ambulanti družinske medicine
  [Asthma - new guidelines and management in primary care]
  2016
 30. Žavbi Mateja; Korošec Peter; Fležar Matjaž; Škrgat-Kristan Sabina; Marc-Malovrh Mateja; Rijavec Matija
  Polymorphisms and haplotypes of the chromosome locus 17q12-17q21.1 contribute to adult asthma susceptibility in Slovenian patients
  2016
 31. Klemen Petra; Golub Mirjam; Grmec Štefek
  Combination of quantitative capnometry, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, and clinical assessment in differentiating acute heart failure from pulmonary disease as cause of acute dyspnea in pre-hospital emergency setting: study of diagnostic accuracy
  2009
 32. Kozoderc Barbara; Kert Suzana; Švab Igor; Poplas-Susič Tonka
  Ocena doseganja nadzora bolnikov z bronhialno astmo v referenčni ambulanti družinske medicine
  2016
 33. Luzar Jernej; Molek Peter; Šilar Mira; Korošec Peter; Košnik Mitja; Štrukelj Borut; Lunder Mojca
  Identification and characterization of major cat allergen Fel d 1 mimotopes on filamentous phage carriers
  2016
 34. Homšak Matjaž; Koren Brigita; Tomazin Maja; Brunčko Aleksander
  Mehanizmi imunoterapije z alergeni apliciranimi pod jezik (SLIT)
  2008
 35. Novosti v zdravljenju alergij in astme
  2008
 36. Haeusler Karl Georg; Herm Juliane; Konieczny Maria; Grittner Ulrike; Lainščak Mitja; Endres Matthias; Doehner Wolfram
  Impact of chronic inflammatory airway disease on stroke severity and long-term survival after ischemic stroke - a retrospective analysis
  2015
 37. Homšak Matjaž
  Frequency of R130Q polymorphism in children with asthma
  2007
 38. Dijagnostički i terapijski postupnici u dječjoj astmi
  2007
 39. Škrgat-Kristan Sabina
  Astma in šport pri odraslih
  [Asthma and sport in adults]
  2014
 40. Banic I; Rijavec Matija; Plavec Davor; Korošec Peter; Kljajić-Turkalj Mirjana
  A polymorphism in the TBX21 gene is associated with inadequate response to common asthma treatment in children
  2015
 41. Škrgat-Kristan Sabina; Marc-Malovrh Mateja; Šarc Irena; Šilar Mira; Dimitric Vladimir; Korošec Peter
  TSLP as biomarker in asthma patients
  2015
 42. Zidarn Mihaela; Wilson Susan; Howarth Peter
  Immunocytochemistry evaluation of FKBP51 in induced sputum cells as a biomarker of glucocorticoid therapy in asthma
  2015
 43. Škrgat-Kristan Sabina
  Biološka terapija astme
  [Biologic therapy in asthma]
  2015
 44. Rijavec Matija; Korošec Peter; Žavbi Mateja; Kern Izidor; Marc-Malovrh Mateja
  Reduced expression of let-7a in bronchial biopsies of severe asthmatics
  2015
 45. Žavbi Mateja; Korošec Peter; Fležar Matjaž; Škrgat-Kristan Sabina; Marc-Malovrh Mateja; Rijavec Matija
  Association between 17q12-17q21.1 polymorphisms, haplotypes and adult asthma
  2015
 46. Molecular and laboratory asthma
  2015
 47. Banic Ivana; Rijavec Matija; Plavec Davor; Nogalo Boro; Korošec Peter; Kljajić-Turkalj Mirjana
  A single nucleotide polymorphism in the TBX21 gene is associated with inadequate response to asthma treatment in children
  2015
 48. Počvavšek Irena
  Izvajanje astma šole na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik
  2014
 49. Škrgat-Kristan Sabina
  Zdravljenje astme z biološkimi zdravili
  2014
 50. Pinto Kozmus Carina; Deželak Matjaž; Berce Vojko; Potočnik Uroš
  A missense SNP in CNR2 gene is associated with childhood asthma severity and treatment outcome
  2015
 51. Bousquet Jean; Schünemann H. J.; Fonseca J.; Samolinski B.; Bachert C.; Canonica G. W.; Casale T.; Cruz A. A.; Demoly P.; Zidarn Mihaela
  MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic rhinitis (MASK-rhinitis)
  2015
 52. Beeh Kai-Michael; LaForce Craig; Gahlemann Martina; Wenz Arne; Toorawa Robert; Fležar Matjaž
  Randomised, double-blind, placebocontrolled crossover study to investigate different dosing regimens of olodaterol delivered via Respimat in patients with moderate to severe persistent asthma
  2015
 53. Vidovič Dušanka
  Obravnava bolnika z astmo in kronično obstruktivno boleznijo
  [Management of patient with asthma and chronic obstructive pulmonary disease]
  2014
 54. Skačej Helena; Gračner Tomaž; Hudovernik Mojca; Pahor Dušica
  A 65-year-old woman with asthma and red eyes
  2009
 55. Franko Alenka; Dodič-Fikfak Metoda
  Poklicna astma
  [Occupational asthma]
  2013
 56. Takač Iztok; Fokter Dovnik Nina
  Vloga vitamina D pri nosečnicah in doječih materah
  [The role of vitamin D in pregnant and lactating women]
  2013
 57. Peršolja Černe Melita; Balić Aldijana
  Učinkovitost zdraviliške obravnave otroka z astmo
  [The effectiveness of therapeutic spa treatment in a child with asthma]
  2015
 58. Poplas-Susič Tonka; Švab Igor; Klančar Darinka; Petek Davorina; Vodopivec Jamšek Vlasta; Bulc Mateja; Kersnik Janko; Petrovski Beáta Éva
  Screening and registering patients with asthma and COPD in Slovenian primary care
  [Presejanje in registriranje bolnikov z astmo in KOPB v referenčnih ambulantah družinske medicine]
  2015
 59. Krivec Uroš; Praprotnik Marina
  Astma-diferencialna diagnoza in zdravljenje akutnega poslabšanja
  [Asthma-differencial diagnosis and treatment of acure exacerbation]
  2015
 60. Prislan Polona; Kos Mitja
  Sistematični pregled raziskav vrednotenja sodelovanja bolnikov z astmo ali KOPB pri zdravljenju z zdravili
  [A systematic review of studies evaluating adherence to medicine in patients with asthma or COPD]
  2014
 61. Berce Vojko; Potočnik Uroš; Homšak Matjaž
  Pharmacogenetics of asthma in children - CTLA4 as a candidate gene
  2011
 62. Škrgat-Kristan Sabina
  Kako izboljšati nadzor nad astmo
  [How to improve asthma control]
  2014
 63. Berce Vojko; Potočnik Uroš
  Farmakogenomika v zdravljenju astme
  2008
 64. Kos Mitja; Bečan Darja
  Sistematični pregled raziskav vrednotenja koristi klinične farmacije in farmacevtske skrbi
  [Systematic review of studies evaluating benefits of clinical pharmacy and pharmaceutical care services]
  2012
 65. Potočnik Uroš; Pinto Kozmus Carina; Berce Vojko
  Expression of CTLA4 isoforms is altered in patients with childhood asthma and is changing during treatment with inhaled corticosteroids and leukotriene receptor antagonist
  2013
 66. Pinto Kozmus Carina; Berce Vojko; Potočnik Uroš
  A 1p36 polymorphism in the cannabinoid receptor 2 gene region is associated with CNR2 gene expression, atopic childhood asthma onset, severity, and treatment outcome with inhaled corticosteroids
  2013
 67. Poplas-Susič Tonka
  Kronične bolezni in referenčne ambulante (RA)
  2014
 68. Rems Novak Marija Maja; Kukec Andreja; Krek Milan; Šömen Joksić Agnes; Zaletel-Kragelj Lijana
  Effects of ozone on consultations for asthma in children in Koper municipality
  2014
 69. Perin Petra; Potočnik Uroš
  Anti-leukotriene therapy with Montelukast reduce expression of IL12B genes, which are overexpressed in children with asthma
  2012
 70. Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  Evaluation of gene expression normalization strategy for realtime qPCR in leukocytes from asthmatic patients before and after treatment
  2012
 71. Perin Petra; Potočnik Uroš
  Association analysis of polymorphisms in selected genes in Slovenian children with asthma
  2011
 72. Brunčko Aleksander
  Astma in počitnice
  2009
 73. Pinto Kozmus Carina; Berce Vojko; Potočnik Uroš
  Polymorphism on chromosome 1p36 is associated with atopic childhood asthma onset, severity, treatment outcome with inhaled corticosteroids, and with the expression of the cannabinoid receptor 2 (CNR2) gene
  2014
 74. Golja Peter
  Methodological weaknesses regarding the use of PEF-meters when assessing physiological effects of air pollution risk factors
  [Metodološke pomanjkljivosti uporabe PEF-metrov za oceno fizioloških učinkov zračnih polutantov]
  2014
 75. Berce Vojko
  The effect of asthma and anti-asthmatic therapy on growth in children
  2014
 76. Golja Petra
  Methodological weaknesses regarding the use of PEF-meters when assessing physiological effects of air pollution risk factors
  [Metodološke pomanjkljivosti uporabe PEF-metrov za oceno fizioloških učinkov zračnih polutantov]
  2014
 77. Fabian Elisabeth; Pölöskey Peter; Kósa Lajos; Elmadfa Ibrahim; Réthy Lajos Attila
  Interlevkini, povezani s Th17, in parametri, povezanimi z dušikovim oksidom pri astmi otrok
  [Th17-related interleukins and parameters of oxidative/nitrosative events in childhood asthma]
  2011
 78. Balaban Milan; Okretič Likovič Nataša
  Astma
  [Asthma]
  2013
 79. Toni Janez
  Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi
  [Asthma patients in a hospital settings]
  2013
 80. Knez Lea
  Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi
  [Asthma patients in a hospital setting]
  2013
 81. Berlec Aleš
  Sodobna biološka in rastlinska zdravila za zdravljenje astme
  [Modern biological and plant drugs for the treatment of asthma]
  2013
 82. Locatelli Igor; Trček Janja; Kos Mitja
  Stroškovna učinkovitost zdravil za zdravljenje astme in alergij
  [Cost-effectiveness of drugs for asthma treatment]
  2013
 83. Kikelj Danijel
  Sodobna sintezna zdravila za zdravljenje astme
  [Modern synthetic drugs for treatment of asthma]
  2013
 84. Rijavec Matija; Korošec Peter; Balantič Mateja; Kern Izidor; Marc-Malovrh Mateja
  Let-7a is differentially expressed in bronchial biopsies of patients with severe asthma
  2014
 85. Bitenc Katarina; Gale Ivanka; Petrovič Aleš
  Koncentracije trihalometanov v bazenski kopalni vodi v Sloveniji
  [Trihalomethane concentrations in swimming pool water in Slovenia]
  2009
 86. Rems Novak Marija Maja; Kukec Andreja; Krek Milan; Zaletel-Kragelj Lijana
  Vpliv kakovosti zunanjega zraka z ozonoma na pogostost obiskov zaradi simptomov astme na primarni ravni zdravstvenega varstva
  [Impact of outdoor air pollution with ozone nn frequency of daily visits of children due to asthma symptoms in primary health care]
  2013
 87. Terčelj-Zorman Marjeta
  Fungal exposure assessed with enzyme measurements in jomes of patients with asthma and sarcoidosis
  2014
 88. Velikonja Tina; Peršolja Černe Melita
  Obravnava otroka z akutnim poslabšanjem astme
  [Treatment of a child in acute asthma exacerbation]
  2014
 89. Terčelj-Zorman Marjeta; Salobir Barbara; Narancsik Zoltan; Kriznar Kristina; Gržetić-Romčević Tanja; Matos Tadeja; Rylander Ragnar
  Nocturnal asthma and domestic exposure to fungi
  2013
 90. Berce Vojko; Perin Petra; Potočnik Uroš
  Pharmacogenomics of childhood asthma
  2011
 91. Kert Suzana
  Ali lahko izboljšamo nadzor nad astmo? - Pogled z vidika družinske medicine
  [Can we improve control of asthma? - View from perspective of family physician]
  2014
 92. Lopert Anton; Rijavec Matija; Balantič Mateja; Korošec Peter; Fležar Matjaž
  Asthma treatment outcome in adults is associated with rs9910408 in TBX21
  2013
 93. Belisario José S Marcano; Huckvale Kit; Greenfield Geva; Car Josip; Gunn Laura H
  Smartphone and tablet self management apps for asthma
  2013
 94. Kukec Andreja; Fink Rok; Erlih Saša; Eržen Ivan
  The geographic information system (GIS)
  2013
 95. Poplas-Susič Tonka; Švab Igor; Kersnik Janko
  Projekt referenčnih ambulant družinske medicine v Sloveniji
  [The project of model practices in family medicine in Slovenia]
  2013
 96. Berce Vojko; Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  Association among ORMDL3 gene expression, 17q21 polymorphism and response to treatment with inhaled corticosteroids in children with asthma
  2013
 97. Leskovšek Matevž; Lasič Martin; Ahlin Dragomira
  Respiratory physiotherapy in a web browser, feasibility study
  2013
 98. Artenjak Andrej; Koželj Mateja; Lakota Katja; Čučnik Saša; Božič Borut; Sodin-Šemrl Snežna
  High avidity anti-[beta]2-glycoprotein i antibodies activate human coronary artery endothelial cells and trigger peripheral blood mononuclear cell migration
  2013
 99. Samec Tomi; Amaechi B.T.; Battelino Tadej; Krivec Uroš; Jan Janja
  Influence of anti-asthmatic medications on dental caries in children in Slovenia
  2013
 100. Škrgat-Kristan Sabina
  Vloga omalizumaba pri zdravljenju odraslih bolnikov z alergijsko astmo
  [#The #role of omalizumab in the treatment of adults with severe allergic asthma]
  2013

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics