biomedicina slovenica


"Astma" : 650

 1. Petek Davorina
  Vodenje bolnika z astmo v referenčni ambulanti družinske medicine
  2017
 2. Janežič Ana; Locatelli Igor; Kos Mitja
  Criterion validity of 8-item Morisky medication adherence scale in patients with asthma
  2017
 3. Škrgat-Kristan Sabina
  Slovenska priporočila za obravnavo astme
  [Slovene recommendations on asthma management]
  2017
 4. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 5. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Omalizumab: vse kar ste želeli vedeti, pa si niste upali vprašati, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 6. maj 2016
  2016
 6. Brożek Jan L.; Bousquet Jean; Agache Ioana; Agarwal Arnav; Bachert Claus; Bosnic-Anticevitch Sinthia; Brignardello-Petersen Romina; Canonica G. Walter; Casale Thomas; Zidarn Mihaela
  Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines - 2016 revision
  2017
 7. Marc-Malovrh Mateja; Rozman Aleš; Škrgat-Kristan Sabina; Adamič Katja; Šelb Julij Gyula; Šilar Mira; Korošec Peter
  Increased rate of CD4+CD25+ regulatory T cells (Tregs) in severe asthma patients after bronchial thermoplasty (BT)
  2017
 8. Slemnik Mojca; Krivec Uroš; Kotnik Pirš Ana
  Učinkovitost zdravljenja otrok z astmo z antagonisti levkotrienskih receptorjev
  [The effectiveness of treatment with leukotriene receptor antagonists in children with asthma]
  2016
 9. Locatelli Igor; Janežič Ana; Kos Mitja
  Sodelovanje pacientov pri zdravljenju z zdravili in relacija do zdravstvenih izidov pacientov z astmo
  2016
 10. Triller Nadja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Možnosti presejalnega testiranja v pulmologiji, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 14. maj 2016
  2016
 11. Djukanović Ratko; Škrgat-Kristan Sabina
  The era of research collaborations
  2017
 12. Solero Natalija; Železnik Danica
  Obravnava hospitaliziranih otrok z astmo s poudarkom na zdravstveni negi
  2016
 13. Škrgat-Kristan Sabina; Triller Nadja; Košnik Mitja; Poplas-Susič Tonka; Petek Davorina; Vodopivec Jamšek Vlasta; Hudoklin Irena; Ogrič Lapajne Ana; Letonja Saša; Šorli Jurij; Rozman Sinur Irma; Koterle Marjan; Edelbaher Natalija; Regvat Jurij; Birtič Damjan; Slaček Simona; Zidarn Mihaela; Triller Katja; Turel Matjaž; Osolnik Katarina; Marčun Robert; Fležar Matjaž
  Priporočila za obravnavo bolnika z astmo na primarni in specialistični pulmološki ravni v Sloveniji
  [Recommendations for the management of asthma patients at primary and specialist pulmonary levels in Slovenia]
  2016
 14. Berce Vojko; Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  CTLA4 expression in childhood asthma and the effect of treatment with inhaled corticosteroid and leukotriene receptor antagonist
  2016
 15. Cukjati Iztok; Bon Jurij; Pirtošek Zvezdan
  Izkušnje pri uvajanju IKT podprtih kliničnih poteh
  2016
 16. Strgar-Hladnik Mihaela; Kus Barbara
  Zdrava pljuča - privilegij današnjega časa?
  2016
 17. O'Byrne Paul M.; D'Urzo Tony; Beck Ekkehard; Fležar Matjaž; Gahlemann Martina; Hart Lorna; Blahova Zuzana; Toorawa Robert; Beeh Kai-Michael
  Dose-finding evaluation of once-daily treatment with olodaterol, a novel long-acting [beta]2-agonist, in patients with asthma
  2015
 18. Lopert Anton; Rijavec Matija; Žavbi Mateja; Korošec Peter; Fležar Matjaž
  Polymorphism rs9910408 in TBX21 gene is a predictor of response to inhaled corticosteroids in adult asthmatics
  2015
 19. Sitar Jernej; Škrgat-Kristan Sabina; Trinkaus Darinka; Korošec Peter; Lekić Mirko
  ABPA in asthma patient with HIV infection
  2015
 20. Škrgat-Kristan Sabina
  Biologic therapy in asthma
  2015
 21. Makovec Blaž; Kersnik Janko; Kovač-Blaž Milena; Švab Igor; Petek Davorina
  Primerjava urejenosti astme med bolniki vodenimi v referenčni ambulanti družinske medicine in bolniki, ki niso vodeni v referenčni ambulanti družinske medicine
  2016
 22. Dolinšek Jernej; Frankič Milena; Gregorič Kumperščak Hojka; Krebs Andreja; Marčun-Varda Nataša; Miksić Mirjana
  Bolezni in simptomi otrok kot odraz slabega družinskega ravnotežja
  Genetika v pediatriji
  Zastrupitve pri otrocih
  2013
 23. Berce Vojko; Homšak Matjaž; Tomazin Maja; Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  Genetika in farmakogenomika astme ter vpliv gena ORMDL3 na učinek inhalacijskih kortikosteroidov
  [Genetics and pharmacogenomics of asthma and the influence of the ORMDL3 gene on the effect of inhaled corticosteroids]
  2013
 24. Lepej Dušanka
  Respiratorno funkcionalno diagnosticiranje astme pri otroku in mladostniku
  [Respiratory functional diagnostic assessment of asthma in children adolescents]
  2016
 25. Lainščak Mitja; Anker Stefan D.
  Heart failure, chronic obstructive pulmonary disease, and asthma: numbers, facts, and challenges
  2015
 26. Otorepec Peter; Perčič Simona; Kukec Andreja
  Association between PM10 and PM2.5 exposures and their effects on asthma and other respiratory diseases at the municipalities' level in Slovenia
  2016
 27. Jus Aleksander
  Najpogostejši vzroki za posredovanje ekip NRV pri pacientih s kroničnimi obolenji
  [Most frequent causes of intervention teams emergency ambulance in patients with chronic diseases]
  2016
 28. Dolenšek Janez; Urbanc Erna
  Astma pri otrocih
  2015
 29. Škrgat-Kristan Sabina
  Težka astma - kdaj bolnik potrebuje prednostno obravnavo in kdaj lahko obravnavo odložimo
  [Severe asthma - when does a patient need priority treatment]
  2016
 30. Križ Simona
  Pravilni vdih za zdravi izdih inhalatorna terapija - zdravstvena vzgoja bolnika
  [Correct breath inhalation for healthy breath exhalation inhalatory therapy - patient's health education]
  2009
 31. Triller Nadja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Smernice za KOPB in astmo. Glive in pljuča, Portorož, 27. in 28. november 2015
  2015
 32. Vodopivec Jamšek Vlasta
  Astma - nove smernice in obravnava v ambulanti družinske medicine
  [Asthma - new guidelines and management in primary care]
  2016
 33. Žavbi Mateja; Korošec Peter; Fležar Matjaž; Škrgat-Kristan Sabina; Marc-Malovrh Mateja; Rijavec Matija
  Polymorphisms and haplotypes of the chromosome locus 17q12-17q21.1 contribute to adult asthma susceptibility in Slovenian patients
  2016
 34. Jerebic Tadej; Grmec Štefek; Koželj Anton
  Nujni ukrepi ob akutnem nastanku dihalne stiske
  2011
 35. 13. strokovni seminar Celostna oskrba za lep nasmeh, petek 7. in sobota 8. april, Debeli Rtič
  2006
 36. Kozoderc Barbara; Kert Suzana; Švab Igor; Poplas-Susič Tonka
  Ocena doseganja nadzora bolnikov z bronhialno astmo v referenčni ambulanti družinske medicine
  2016
 37. Krivec Uroš; Bercko Zvezdana
  Učimo se pravilno dihati
  2013
 38. Prokšelj Katja
  Ni astma, ni anemija, ni KOPB, je pljučna arterijska hipertenzija (PAH)
  2007
 39. Voljč Tadej
  Pljučno zdravje
  2015
 40. Vrtačnik Katarina; Klemenc-Ketiš Zalika
  Vloga diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti družinske medicine pri adherenci in vodenju pacienta z astmo
  2015
 41. Novosti v zdravljenju alergij in astme
  2008
 42. Haeusler Karl Georg; Herm Juliane; Konieczny Maria; Grittner Ulrike; Lainščak Mitja; Endres Matthias; Doehner Wolfram
  Impact of chronic inflammatory airway disease on stroke severity and long-term survival after ischemic stroke - a retrospective analysis
  2015
 43. Homšak Matjaž
  Frequency of R130Q polymorphism in children with asthma
  2007
 44. Dijagnostički i terapijski postupnici u dječjoj astmi
  2007
 45. Škrgat-Kristan Sabina
  Astma in šport pri odraslih
  [Asthma and sport in adults]
  2014
 46. Banic I; Rijavec Matija; Plavec Davor; Korošec Peter; Kljajić-Turkalj Mirjana
  A polymorphism in the TBX21 gene is associated with inadequate response to common asthma treatment in children
  2015
 47. Škrgat-Kristan Sabina; Marc-Malovrh Mateja; Šarc Irena; Šilar Mira; Dimitric Vladimir; Korošec Peter
  TSLP as biomarker in asthma patients
  2015
 48. Zidarn Mihaela; Wilson Susan; Howarth Peter
  Immunocytochemistry evaluation of FKBP51 in induced sputum cells as a biomarker of glucocorticoid therapy in asthma
  2015
 49. Škrgat-Kristan Sabina
  Biološka terapija astme
  [Biologic therapy in asthma]
  2015
 50. Kadivec Saša
  Zagotavljanje varnosti pri bolniku z obolenji pljuč
  2014
 51. Rijavec Matija; Korošec Peter; Žavbi Mateja; Kern Izidor; Marc-Malovrh Mateja
  Reduced expression of let-7a in bronchial biopsies of severe asthmatics
  2015
 52. Žavbi Mateja; Korošec Peter; Fležar Matjaž; Škrgat-Kristan Sabina; Marc-Malovrh Mateja; Rijavec Matija
  Association between 17q12-17q21.1 polymorphisms, haplotypes and adult asthma
  2015
 53. Molecular and laboratory asthma
  2015
 54. Banic Ivana; Rijavec Matija; Plavec Davor; Nogalo Boro; Korošec Peter; Kljajić-Turkalj Mirjana
  A single nucleotide polymorphism in the TBX21 gene is associated with inadequate response to asthma treatment in children
  2015
 55. Počvavšek Irena
  Izvajanje astma šole na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik
  2014
 56. Škrgat-Kristan Sabina
  Zdravljenje astme z biološkimi zdravili
  2014
 57. Skaza Alenka
  Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za cepljenje
  2015
 58. Bresjanac Mara; Sketelj Janez; Bajrović Fajko
  Kašelj, astma in kronična obstruktivna pljučna bolezen
  2015
 59. Vidovič Dušanka
  Obravnava bolnika z astmo in kronično obstruktivno boleznijo
  [Management of patient with asthma and chronic obstructive pulmonary disease]
  2014
 60. Skačej Helena; Gračner Tomaž; Hudovernik Mojca; Pahor Dušica
  A 65-year-old woman with asthma and red eyes
  2009
 61. Franko Alenka; Dodič-Fikfak Metoda
  Poklicna astma
  [Occupational asthma]
  2013
 62. Berce Vojko; Perin Petra; Repnik Katja; Potočnik Uroš
  Osebna genetika in farmakogenomika astme
  2011
 63. Berce Vojko; Potočnik Uroš
  Identifikacija nekaterih kandidatnih genov za astmo ter povezava teh genov s fenotipom astme in odgovorom na zdravljenje pri otrocih z astmo
  2010
 64. Kopač Matjaž
  Ocenjevanje pričakovanega povprečnega maksimalnega pretoka zraka v izdihu pri otrocih s pomočjo formule
  2014
 65. Peršolja Černe Melita; Balić Aldijana
  Učinkovitost zdraviliške obravnave otroka z astmo
  [The effectiveness of therapeutic spa treatment in a child with asthma]
  2015
 66. Franko Alenka
  Poklicne bolezni dihal
  2015
 67. Poplas-Susič Tonka; Švab Igor; Klančar Darinka; Petek Davorina; Vodopivec Jamšek Vlasta; Bulc Mateja; Kersnik Janko; Petrovski Beáta Éva
  Screening and registering patients with asthma and COPD in Slovenian primary care
  [Presejanje in registriranje bolnikov z astmo in KOPB v referenčnih ambulantah družinske medicine]
  2015
 68. Krivec Uroš; Praprotnik Marina
  Astma-diferencialna diagnoza in zdravljenje akutnega poslabšanja
  [Asthma-differencial diagnosis and treatment of acure exacerbation]
  2015
 69. Prislan Polona; Kos Mitja
  Sistematični pregled raziskav vrednotenja sodelovanja bolnikov z astmo ali KOPB pri zdravljenju z zdravili
  [A systematic review of studies evaluating adherence to medicine in patients with asthma or COPD]
  2014
 70. Klemenc-Ketiš Zalika; Drešček Marko
  Fitoterapija, astma in KOPB, antibiotiki, aktualne teme v družinski medicini, kardiologija, KME, Ažmanov simpozij, praktične veščine
  2015
 71. Berce Vojko; Potočnik Uroš; Homšak Matjaž
  Pharmacogenetics of asthma in children - CTLA4 as a candidate gene
  2011
 72. Križnar Kristina
  Astma pri otrocih
  2012
 73. Škrgat-Kristan Sabina
  Kako izboljšati nadzor nad astmo
  [How to improve asthma control]
  2014
 74. Berce Vojko; Potočnik Uroš
  Farmakogenomika v zdravljenju astme
  2008
 75. Mori-Lukančič Majda
  Zbornik
  1996
 76. Švajger Urban; Obermajer Nataša; Jeras Matjaž
  Tolerogene dendritične celice pridobljene z visokimi odmerki interferona-gama
  2011
 77. Potočnik Uroš; Pinto Kozmus Carina; Berce Vojko
  Expression of CTLA4 isoforms is altered in patients with childhood asthma and is changing during treatment with inhaled corticosteroids and leukotriene receptor antagonist
  2013
 78. Pinto Kozmus Carina; Berce Vojko; Potočnik Uroš
  A 1p36 polymorphism in the cannabinoid receptor 2 gene region is associated with CNR2 gene expression, atopic childhood asthma onset, severity, and treatment outcome with inhaled corticosteroids
  2013
 79. Latković Barbara
  Vrtnarjenje kljub alergiji in astmi?
  2006
 80. Poplas-Susič Tonka
  Kronične bolezni in referenčne ambulante (RA)
  2014
 81. Perin Petra; Potočnik Uroš
  Anti-leukotriene therapy with Montelukast reduce expression of IL12B genes, which are overexpressed in children with asthma
  2012
 82. Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  Evaluation of gene expression normalization strategy for realtime qPCR in leukocytes from asthmatic patients before and after treatment
  2012
 83. Repnik Katja; Potočnik Uroš
  eQTL analysis of disease associated regions in Slovenian inflammatory bowel disease patients
  2011
 84. Perin Petra; Potočnik Uroš
  Association analysis of polymorphisms in selected genes in Slovenian children with asthma
  2011
 85. Putar Brigita
  Bivalno okolje bolnikov z astmo in alergijskimi boleznimi v Savinjsko-Šaleški dolini
  2004
 86. Iglič Aleš
  Metode tradicionalne kitajske medicine in bolnik z astmo in alergijo
  2006
 87. Brunčko Aleksander
  Kam na počitnice?
  2013
 88. Brunčko Aleksander
  Astma in počitnice
  2012
 89. Brunčko Aleksander
  Astma in počitnice
  2009
 90. Mlakar Gorazd; Kopriva Silvester
  Zdravljenje hude astme pri otrocih v Enoti za intenzivno terapijo
  2013
 91. Kelšin Nevenka
  Astma in kronična obstruktivna pljučna bolezen
  2010
 92. Golja Peter
  Methodological weaknesses regarding the use of PEF-meters when assessing physiological effects of air pollution risk factors
  [Metodološke pomanjkljivosti uporabe PEF-metrov za oceno fizioloških učinkov zračnih polutantov]
  2014
 93. Berce Vojko
  The effect of asthma and anti-asthmatic therapy on growth in children
  2014
 94. Golja Petra
  Methodological weaknesses regarding the use of PEF-meters when assessing physiological effects of air pollution risk factors
  [Metodološke pomanjkljivosti uporabe PEF-metrov za oceno fizioloških učinkov zračnih polutantov]
  2014
 95. Fabian Elisabeth; Pölöskey Peter; Kósa Lajos; Elmadfa Ibrahim; Réthy Lajos Attila
  Interlevkini, povezani s Th17, in parametri, povezanimi z dušikovim oksidom pri astmi otrok
  [Th17-related interleukins and parameters of oxidative/nitrosative events in childhood asthma]
  2011
 96. Balaban Milan; Okretič Likovič Nataša
  Astma
  [Asthma]
  2013
 97. Toni Janez
  Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi
  [Asthma patients in a hospital settings]
  2013
 98. Knez Lea
  Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi
  [Asthma patients in a hospital setting]
  2013
 99. Morgan Tina
  Astma - osnovne značilnosti bolezni in temelji zdravljenja
  2013
 100. Berlec Aleš
  Sodobna biološka in rastlinska zdravila za zdravljenje astme
  [Modern biological and plant drugs for the treatment of asthma]
  2013

1 101 201 301 401 501 601  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics