biomedicina slovenica


"Atropine" : 56

 1. Brvar Miran; Chan Ming Yin; Dawson Andrew H.; Ribchester Richard R.; Eddleston Michael
  Magnesium sulfate and calcium channel blocking drugs as antidotes for acute organophosphorus insecticide poisoning - a systematic review and meta-analysis
  2018
 2. Perharič Lucija; Ažman-Juvan Katja; Stanovnik Lovro
  Acute effects of a low-dose atropine/scopolamine mixture as a food contaminant in human volunteers
  2012
 3. Mekiš Dušan
  Sugammadex versus neostigmine/atropine in different clinical situations
  2012
 4. Perharič Lucija; Stanovnik Lovro
  Opredelitev odnosa med odmerkom in učinkom pri oralnem vnosu nizkih odmerkov mešanice atropina in skopolamina v živilih
  2012
 5. Gubina Martina; Komidar Luka; Sok Mihael; Novak-Jankovič Vesna
  Hemodynamic effects of epidural clonidine at patients undergoing lung surgery
  2011
 6. Gričar Marko
  Farmakoterapija v temeljnih in dodatnih postopkih oživljanja - pregled 2010
  [Pharmacotherapy in basic and advanced life support - review 2010]
  2010
 7. Možina Martin; Grenc Damjan
  Antidoti
  [Antidotes]
  2009
 8. Ploj Tom
  Urgentna elektrostimulacija srca - kdaj jo uporabimo predbolnišnično?
  [Emergency cardiac pacing - when to use it prehospitaly?]
  2006
 9. Kržišnik-Zorman Simona; Brvar Miran
  Zdravljenje kardiogenega šoka pri zastrupitvah z zaviralci kalcijevih kanalčkov in adrenergičnih receptorjev beta
  2006
 10. Ploj Tom
  Urgentna elektrostimulacija srca - kdaj jo uporabimo predbolnišnično?
  [Emergency cardiac pacing - when to use it prehospitaly?]
  2006
 11. Klančar Uroš; Kac Javor; Mlinarič Aleš; Krbavčič Aleš
  Vsebnost atropina in skopolamina v strupenih rastlinah razhudnikovk na Slovenskem
  [Content of atropine and scopolamine in poisonous solanaceae plants from Slovenia]
  2006
 12. Triller Nadja; Debeljak Andrej; Kecelj Peter; Eržen Damjan; Osolnik Katarina; Šorli Jurij
  Topical anesthesia with lidocaine and the role of atropine in flexible bronchoscopy
  2004
 13. Kuečan L; Štajnbaher D; Zidarič M
  Določanje atropina in skopolamina v izdelkih iz ajde z metodo LC/MS/MS
  [Determination of atropine and scopolamine in buckwheat products by LC/MS/MS]
  2004
 14. Gričar Marko
  Nevarnosti zaradi zdravil, ki jih uporabljamo pri oživljanju in v urgentni kardiologiji
  2004
 15. Adamič Katja; Gorjup Vojka
  Uporaba zunanjega srčnega spodbujevalnika pri bradikardni motnji ritma ob hudi hiperkaliemiji
  [The use of external pacemaker in case of bradycardia triggered by severe hyperkaliemia]
  2004
 16. Kupnik Dejan; Golub Mirjam
  Hitra sekvenčna intubacija v predbolnišničnem okolju - prikaz primerov bolnikov
  [Rapid sequence intubation in the prehospital setting - case reports]
  2004
 17. Perharič L; Družina B; Perc A
  "Ajda pa znova zori"
  2003
 18. Kreft Marko
  Gladka mišica aorte in antruma želodca
  2004
 19. Zorec Robert
  Langendorffov preparat srca podgane
  2004
 20. Benedik Janez
  Vpliv tramadola na zdravljenje pooperativne bolečine po odstranitvi žrelnice in nebnic pri otrocih
  2003
 21. Brvar Miran; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Živčni strupi
  [Nerve agents]
  2003
 22. Mohor Mitja
  Uspješnost oživljanja na području jednog zdravstvenog doma
  [Resuscitation outcome in the area of Public health centre]
  2003
 23. Slanc Petra
  Halucinogene rastline: nahajališče, kemizem in delovanje
  [The hallucinogenic plants: plant sources, chemistry and effects]
  2001
 24. Triller Nadja; Eržen Damjan; Debeljak Andrej; Kecelj Peter; Osolnik Katarina
  Bronhoskopija z upogljivim bronhoskopom: primerjava anestezije skozi delovni kanal bronhoskopa s transkrikoidno lokalno anestezijo z atropinom ali brez v premedikaciji - randomizirana študija
  [Flexible bronchoscopy: transcricoid versus bronhoscopic administration of lidocaine for topical anaesthesia with or without atropine as premedication - a randomized study]
  2001
 25. Triller N; Eržen D; Debeljak A; Kecelj P; Osolnik K; Šorli Jurij
  Transcricoid versus bronchoscopic administration of lidocaine for topical anaesthesia with or without atropine: a randomised study
  2001
 26. Milatović D; Živin M; Hustedt E; Dettbarn WD
  Spin trapping agent phenyl-N-tert-butylnitrone prevents diisopropylphosphorofluoridate-induced excitotoxicity in skeletal muscle of the rat
  2000
 27. Adamič Š
  Atropine uptake by the rat diaphragm muscle fibre
  1978
 28. Sket D; Vreča I; Brzin M
  Effects of atropine, verapamil and HI-6 on plasma CK-activity in soman intoxicates rats
  1985
 29. Kordaš M
  THE EFFECT OF ATROPINE ON NEUROMUSCULAR TRANSMISSION
  1977
 30. Kordaš M
  THE EFFECT OF ATROPINE ON NEUROMUSCULAR TRANSMISSION IN FROG MUSCLE
  1977
 31. Adamič Š
  THE UPTAKE OF ATROPINE BY MAMMALIAN SKELETAL MUSCLE
  1976
 32. Kamenik Borut
  Dodatni postopki oživljanja
  2000
 33. Triller Nadja; Debeljak Andrej; Kecelj Peter; Osolnik Katarina; Eržen Damjan; Šorli Jurij
  Topical anaesthesia for flexible bronchoscopy - comparison of two different methods and premedication with or without atropine
  2000
 34. Mohor Mitja
  Posegi v nujni medicinski pomoči
  2000
 35. Horvat Matija
  Zdravila pri srčnem infarktu (AMI)
  1999
 36. Princi Tanja; Peterec Daniel
  Autonomic nervous function in rabbit myocardium after atropine administration: evaluation by spectral analysis of R-R interval variability
  1998
 37. Verovnik Franc
  Naključna zastrupitev z belo čmeriko
  [Accidental poisoining with white hellebore]
  1999
 38. Burja Polona; Kokalj-Limbek Breda
  Primer pacientke s simptomatsko bradikardijo ter opis nastavitve zunanje neinvazivne elektrostimulacije srca
  [Symptomatic bradycardia and external transcutaneus electrostimulation - a case report]
  1998
 39. Koželj Gordana
  Napake v toksikološki analitiki
  [Mistakes in toxicological analysis]
  1998
 40. Žnidaršič M; Kovač M
  Kompletni atrioventrikularni blok - prikaz primera
  [Complete atrioventricular block - case report]
  1996
 41. Gričar M
  Endotrahealna aplikacija zdravil
  [Endotracheal administration of drugs]
  1995
 42. Turk T; Maček P; Šuput D
  Inhibition of acetylcholinesterase by a pseudozoanthoxanthin-like compound isolated from the zoanthid Parazoanthus axinellae (O. Schmidt)
  1995
 43. Rakovec P; Zupan I; Šinkovec M
  Spontaneous shifts in the sinus node pacemaker complex
  1995
 44. Noč M; Štajer D; Horvat M
  Glucose loading in a hypoglycaemic, shocked patient - a possible beneficial effect on haemodynamics and heart rhythm
  1991
 45. Ferjan I
  Vpliv fizikalno-kemijskih lastnosti spojin pri mehanizmu sproščanja histamina
  1993
 46. Sket D; Čuček D; Brzin M
  Amphetamine-induced stereotyped behaviour in relation to subcellular localization of acetylcholinesterase in striatum of the rat
  1994
 47. Erjavec F; Ferjan I
  The mechanism of histamine release induced by pilocarpine from different tissues: studies on rat peritoneal mast cells
  1994
 48. Rudolf-Vukan M
  Zgodnja diagnostika in operativna terapija kongenitalnega konvergentnega škiljenja
  [Early diagnosis and operative treatment of congenital convergent paralytic strabismus]
  1993
 49. Sket D
  Efficacy of antidotes against soman poisoning in female physostigmine-protected rats
  1993
 50. Dekleva A; Sket D; Sketelj J; Brzin M
  Attenuation of soman-induced lesions of skeletal muscle by acetylcholinesterase reactivating and non-reactivating antidotes
  1989
 51. Budihna MV; Maček P; Šuput D
  Some possible mechanisms involved in the cardiotoxicity of equinatoxin II
  1992
 52. Sket D; Brzin M; Vreča I
  Effect of HI-6 and diazepam on the increase of creatine kinase isoenzymes activity in plasma of atropinized, soman-poisoned rats
  1989
 53. Huković N
  Farmakološka karakterizacija alfa bungarotoksin vezajućih mjesta na staničnim linijama mikrocelularnog karcinoma pluća
  [Pharmacological characterization of alpha bungarotoxin binding sites on cell lines of human microcellular lung carcinomas]
  1990
 54. Janežič M; Lazar P; Šabec D; Černe I
  Porcine stress syndrom (PSS). Halothane and CK test before and after pharmacological stress in weaned pigs
  1989
 55. Cvitanović S; Tocilj J
  Uticaj atropina na bronhoobstrukciju u astmatičara
  [Influence of atropine sulfate on bronchoobstruction in asthmatic patients]
  1988
 56. Drinovec I
  Zdravljenje kronične respiracijske insuficience
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics