biomedicina slovenica


"Azatioprin" : 14

 1. Golob Saša; Drobne David
  Azatioprin pri kronični vnetni črevesni bolezni
  [Azathioprine in inflammatory bowel disease]
  2017
 2. Rola Eva; Ferk Polonca; Mrhar Aleš
  Retrospektivna analiza ambulantne imunosupresivne terapije pri bolnikih s presajenimi jetri
  [Retrospective analysis of outpatient immunosuppressive therapy in liver transplant patients]
  2016
 3. Drobne David; Ferkolj Ivan
  Vpliv azatioprina in metotreksata na farmakokinetiko in učinkovitost infliksimaba pri zdravljenju Crohnove bolezni
  2016
 4. Roškar Robert
  Interakcije zdravil za zdravljenje revmatičnih bolezni
  [Interactions between drugs for treatment of rheumatic diseases]
  2013
 5. Sinkovič Andreja; Koren Metka; Skok Pavel; Potrč Stojan
  Akutni pankreatitis nakon liječenja Crohnove bolesti azatioprinom - prikaz bolesnika i pregled literature
  2008
 6. Koren Metka; Sinkovič Andreja; Skok Pavel; Potrč Stojan
  Akutni pankreatitis po zdravljenju Crohnove bolezni z azatioprinom
  2006
 7. Kraut Aleksandra
  Epidemiološke in klinične značilnosti Behcetove bolezni v Sloveniji
  [Epidemiological and clinical features of Behcet disease in Slovenia]
  2005
 8. Ferkolj Ivo
  Novosti v terapiji KVČB
  [Novel therapy of inflammatory bowel disease]
  2005
 9. Stocco Gabriele; Martelossi Stefano; Decorti Giuliana; Ventura Alessando; Malusa Noelia; Bartoli Fiora; Giraldi Tullio
  Pharmacogenetics of thiopurines: can posology be guided by laboratory data?
  [Farmakogenetika tiopurinov: ali so laboratorijski podatki lahko odločilni v pozologiji?]
  2004
 10. Urlep Darja; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka
  Infliximab pri zdravljenju hudega na kortikosteroide neodzivnega zagona ulceroznega kolitisa - prikaz primera
  [Infliximab in the treatment of severe steroid-refractory ulcerative colitis - a case report]
  2004
 11. Praprotnik Sonja; Tomšič Matija
  Zdravljenje bolnic z revmatično boleznijo v nosečnosti
  [Treatment strategy of the rheumatic disease during pregnancy]
  2003
 12. Ferkolj Ivan
  Novosti v zdravljenju kronične vnetne črevesne bolezni
  [What is new in therapy of inflammatory bowel disease]
  2001
 13. Smrkolj V
  STEREOLOŠKA ANALIZA MIŠJIH BEZGAVK POD VPLIVOM KORTIZOLA IN AZATIOPRINA
  1979
 14. Malovrh Marko
  Presaditev ledvice
  [Renal transplantation]
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics