biomedicina slovenica


"BACITRACIN" : 24

 1. Vehovec T
  Izolacija glavnih komponent bacitracina s preparativno tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) in ekstrakcijo v trdni fazi (SPE)
  [Isolation of main bacitracin components by high performance liquid chromatography (HPLC) and solid phase extraction (SPE)]
  2003
 2. Beseničar Mojca; Podlesek Z; Anderluh G
  The role of BcrC transmembrane protein in bacitracin resistance
  2003
 3. Golob S; Repše J; Koloini T; Kermc S; Racelj T
  Obdelava odpadnih voda pri proizvodnji antibiotika bacitracina
  1985
 4. Pokorny M; Miklič J; Petković T; Trelc M; Tomas F; Vitale LJ; Petravić J
  PRILOG POZNAVANJU BIOSINTEZE EKSTRACELULARNE ALKALNE PROTEAZE KOD PROIZVODNJE ANTIBIOTIKA BACITRACINA POMOĆU BACILLUS LICHENIFORMIS
  1981
 5. Pavli V; Mohorič J; Dobrovoljc R
  ODREDJIVANJE POLIPEPTIDNIH KOMPONENATA A, B1 I B2 U BACITRACIN CINKU TEčNOM HROMATOGRAFIJOM VISOKE EFIKASNOSTI (HPLC)
  1980
 6. Podlesek Zdravko; Comino Aleksandra; Herzog-Velikonja Blagajana; Grabnar Miklavž
  The role of the bacitracin ABC transporter in bacitracin resistance and collateral detergent sensitivity
  2000
 7. Sladič G; Gasparič A; Herzog-Velikonja B
  Isolation of the btsT gene encoding thioesterase and construction of vector for its insertion mutagenesis in Bacillus licheniformis
  2000
 8. Grošel A; Gasparič A
  The influence of Bacillus subtilis protein DegU on bacitracin biosynthesis in Bacillus licheniformis
  2000
 9. Kolenc M; Škrbec G; Kolenc K
  Vpliv različnih tehnologij izolacije Zn-bacitracina na sestavo in čiščenje odpadnih vod
  [The influence of different Zn-bacitrocin isolation technologies on the composition and degradation of waste waters]
  1998
 10. Ščuka Leon; Omahen Alenka
  Krkin veterinarski program
  1997
 11. Gasparič A; Dular T; Grošel A; Radež R; Sladič G; Pečnik T; Radež I; Pelko M; Mandič-Mulec I
  Bacitracin - product of peptide synthetase
  1998
 12. Beović Bojana
  Topično zdravljenje bakterijskih okužb
  [Topical treatment of bacterial infections]
  1997
 13. Podlesek Zdravko; Herzog Blagajana; Comino Aleksandra
  Amplification of bacitracin transporter genes in the bacitracin producing Bacillus licheniformis
  1997
 14. Podlesek Z; Herzog B; Comino A
  Analysis of bacitracin transporter genes
  1997
 15. Salobir K; Salobir J; Žgur S; Škerjanec M; Štruklec M; Fajdiga M
  Vpliv cinkovega bacitracina (nubatrin) in salinomicina (grosal) na pitovne in klavne lastnosti ter kakovost mesa pri prašičih pitancih
  [Effects of zinc-bacitracin (nubatrin) and salinomycin (grosal) on the performance, carcass traits and meat characteristics of fattening pigs]
  1995
 16. Podlesek Z; Comino A; Herzog-Velikonja B; Žgur-Bertok D; Komel R; Grabnar M
  Bacillus licheniformis bacitracin-resistance ABC transporter: relationship to mammalian multidrug resistance
  1995
 17. Štrumbelj I; Dragaš AZ
  Streptococcus pyogenes: izolacija in identifikacija
  1995
 18. Podlesek Z; Comino A
  Antagonists of bacitracin
  1994
 19. Podlesek Z; Grabnar M
  Genetic mapping of the bacitracin synthetase gene(s) in Bacillus licheniformis
  1987
 20. Podlesek Z; Grabnar M
  Sporulation of a bacitracin - sensitive mutant of Bacillus licheniformis is self-inhibited by bacitracin
  1989
 21. Herzog-Velikonja B; Podlesek Z; Grabnar M
  Isolation and characterization of Tn917-generated bacitracin deficient mutants of Bacillus licheniformis
  1994
 22. Sedmak B; Herzog-Velikonja B
  Anatomija, biokemija, fiziologija: biokemija
  1993
 23. Japelj M; Pokorny M
  Antibiotiki včeraj danes jutri
  1991
 24. Podlesek Z
  Mapiranje genov bacitracinske sinteze pri Bacillus licheniformis
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics