biomedicina slovenica


"BACTERIOPHAGES" : 32

 1. Dreo Tanja; Erjavec Jana; Pirc Manca; Alič Špela; Brzin Jože; Sabotič Jerica; Naglič Tina; Tušek-Žnidarič Magda; Peterka Matjaž; Grebenc Tine; Kos Janko; Ravnikar Maja
  Research and novel biopesticides
  2015
 2. Dreo Tanja; Erjavec Jana; Pirc Manca; Alič Špela; Brzin Jernej; Sabotič Jerica; Naglič Tina; Tušek-Žnidarič Magda; Peterka Matjaž; Grebenc Tine; Kos Janko; Ravnikar Maja
  Research and evaluation of novel biopesticides
  2015
 3. Janež Nikolaja; Accetto Tomaž
  Bakteriofagi bakterijskih vrst Campylobacter jejuni in Campylobacter coli: izolacija, karakterizacija in interakcija z gostiteljem
  [Campylobacter jejuni and Campylobacter coli specific bacteriophages: isolation, characterization and interactions with host bacteria]
  2015
 4. Vodnik Miha; Lunder Mojca
  Razvoj peptidnih učinkovin za poseganje v delovanje grelina in vpliv estrogenih snovi na njegovo izražanje
  2013
 5. Goyal Sagar M.; Gerba Charles P.; Bitton Gabriel
  Phage ecology
  1987
 6. Naglič Tina; Dreo Tanja; Tušek-Žnidarič Magda; Ravnikar Maja; Peterka Matjaž
  Bakteriofagi kot alternativni način zatiranja povzročiteljev bolezni orhidej
  [Bacteriophages as alternative control of orchids disease]
  2013
 7. Bricelj Mihael; Čenčur-Curk Barbara
  Simulation of microbiological pollution in the unsaturated zone of karstified limestone aquifers - tracing with bacteriophages
  2005
 8. Čenčur-Curk Barbara; Bricelj Mihael
  Simulacija mikrobiološkega onesnaženja v nezasičeni coni kamnin s kraško-razpoklinsko poroznostjo - sledenje z bakteriofagi
  2005
 9. Banič S
  Uber die viruzide wirkung von Johannisbeersaft
  [On the virucidal effect of currant juice]
  1966
 10. Wozniak Gordana; Obermayr Eva; Jeras Matjaž; Knežević Mio; Rueker Florian
  Expression of TIMP-1 in Pichia pastoris. Selection of an anti-TIMP-1 specific single-chain Fv antibody from a large non-immune library
  2003
 11. Ambrožič Jerneja; Ferme Darja; Grabnar Miklavž; Ravnikar Maja; Avguštin Gorazd
  The bacteriophages of ruminal prevotellas
  2001
 12. Debeljak Nataša
  Cre/LoxP tehnologija ter tkivno in razvojno specifična manipulacija mišjega genoma
  [Cre/LoxP tehnology and tissue and development specific manipulation of the murine genome]
  2001
 13. Lovšin Nika
  Evolucijska dinamika line2 retrotranspozonov pri vretenčarjih
  2001
 14. Župunski Vera
  Strukturne in evolucijske analize Bov-B line elementov pri vretenčarjih
  2001
 15. Bricelj Mihael
  Particulate biological tracers
  1999
 16. Drinovec Borut
  Splošne lastnosti virusov
  1998
 17. Bricelj M; Mišič M
  Movement of bacteriophage and fluorescent tracers through underground river sediments
  1997
 18. Bricelj M; Šiško M
  Inactivation of phage tracers by exposure to liquid-air-interfaces
  1992
 19. Verzel T
  Izolacija klonov bakterije Bacillus licheniformis, rezistentnih proti bakteriofagom
  [Isolation of Bacillus licheniformis cells, resistant to bacteriophages]
  1996
 20. Bricelj M
  Širjenje škodljivih snovi v krasu: sledila in modeli v različnih vodonosnikih
  1995
 21. Bricelj M
  Sledenje podzemnih voda z bakteriofagi bakterije Salmonella typhimurium
  [Underground water tracing with the phages of Salmonella typhimurium]
  1994
 22. Polanec-Černoša J; Dragaš AZ; Janc M
  Pseudomonas aeruginosa hospital infection in the central intensive care unit of the University clinical center, Ljubljana
  1990
 23. Krivic P; Bricelj M; Zupan M
  Podzemne vodne zveze na področju Čičarije in osrednjega dela Istre (Slovenija, Hrvatska, NW Jugoslavija)
  [Underground water connections in Čičarija region and in Middle Istra (Slovenia, Croatia, NW Yugoslavia)]
  1989
 24. Bricelj M
  Mikrobna sledila v kraški hidrologiji
  [Microbial tracers in karst hydrology]
  1989
 25. Šiško M
  Praćenje kraških podzemnih voda sa bakteriofagom P22H5
  1989
 26. Bricelj M
  Praćenje podzemnih voda sa bakteriofagima
  1989
 27. Althaus H; Bricelj M; Engel W; Jung KD; Kosi G
  Tracing with phages
  1986
 28. Krivic P; Bricelj M; Tršić N; Zupan M
  Sledenje podzemnih vod v zaledju izvira Rižane
  [Water tracing in the Rižana spring ground water basin]
  1987
 29. Bricelj Mihael; Krivic Primož
  Karstwassermarkierung mit Bakteriophagen
  1987
 30. Podlesek Z
  Mapiranje genov bacitracinske sinteze pri Bacillus licheniformis
  1988
 31. Herzog-Velikonja B; Grabnar M
  Transposition of the Salmonella typhimurium proC gene to near the proBA operon
  1987
 32. Tratnik M; Vrhovšek M; Klun N
  Spremljanje onesnaženosti voda z ugotavljanjem bakteriofagov.
  [(Follow-up of water pollution with the help of bacteriophage determinating)]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics