biomedicina slovenica


"BAROREFLEX" : 20

 1. Celovska Denisa; Kruzliak Peter; Rodrigo Luis; Gonsorcik Jozef; Sabaka Peter; Gaspar Peter; Delev Delian; Petrovič Danijel; Dukat Andrej; Gaspar Ludovit
  Effect of low dose atorvastatin therapy on baroreflex sensitivity in hypertensives
  2016
 2. Švigelj Viktor; Šinkovec Matjaž; Trobec Roman
  Občutljivost arterijskega baroreceptorskega refleksa pred in po vstavitvi kovinske opornice v področje sinusa notranje karotidne arterije
  2015
 3. Melik Živa; Cankar Ksenija; Štrucl Martin
  The role of age and physical training on the baroreflex sensitivity
  2011
 4. Adami Alessandra; Pizzinelli Paolo; Bringard Aurélien; Capelli Carlo; Malacarne M.; Lucini D.; Šimunič Boštjan; Pišot Rado; Ferretti Guido
  Cardiovascular re-adjustments and baroreflex response during clinical reambulation procedure at the end of 35-day bed rest in humans
  2013
 5. Bavčar Petra; Mrak Loredana
  Vpliv starosti na občutljivost baroreceptorskega refleksa
  2010
 6. Cankar K; Melik Ž; Potočnik N
  Baroreflex sensitivity and the quality of blood pressure regulation
  2007
 7. Rozman Janez; Četina Bojana
  Electroneurograms recorded from the left vagus nerve of a dog
  2006
 8. Maver Jerica; Štrucl Martin; Accetto Rok
  Autonomic nervous system and microvascular alterations in normotensives with a family history of hypertension
  2004
 9. Maver Jerica; Štrucl Martin; Accetto Rok
  Autonomic nervous system activity in normotensive subjects with a family history of hypertension
  2004
 10. Maver Jerica
  Občutljivost arterijskega baroreceptorskega refleksa pri fizioloških stanjih in srčno-žilnih boleznih
  [Arterial baroreflex sensitivity in physiological conditions and cardiovascular diseases]
  2005
 11. Maver Jerica
  Občutljivost arterijskega baroreceptorskega refleksa in srčno-žilne bolezni
  2004
 12. Kališnik Jurij-Matija; Avbelj Viktor; Trobec Roman; Geršak Borut
  Comparison of sequential changes in heart rate variability after on-pump and off-pump coronary artery bypass grafting
  2002
 13. Maver Jerica
  Vpliv centralnih in lokalnih dejavnikov na odzivnost drobnega žilja kože pri normotonikih, družinsko obremenjenih s hipertenzijo
  2001
 14. Kališnik Jurij-Matija
  Primerjava kazalcev variabilnosti srčne frekvence pri bolnikih s prizadetimi venčnimi arterijami pred in po operaciji aortokoronarnih premostitev
  2000
 15. Pohar Bojan; Robertson David
  Orthostatic hypotension
  2000
 16. Little RA
  The involvement of opioids in the responses to haemorrhage and injury
  1998
 17. Robertson D
  Autonomic nervous system dysfunction in the critically ill
  1999
 18. Eiken O; Convertino VA; Doerr DF; Dudley GA; Morariu G; Mekjavić IB
  Interaction of the carotid baroreflex, the muscle chemoreflex and the cardiopulmonary baroreflex in man during exercise
  1991
 19. Eiken O; Convertino VA; Doerr DF; Dudley GA; Morariu G; Mekjavić IB
  Characteristics of the carotid baroreflex in man during normal and flow-restricted exercise
  1992
 20. Eiken O; Sun JC; Mekjavić IB
  Effects of blood-volume distribution on the characteristics of the carotid baroreflex in humans at rest and during exercise
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics