biomedicina slovenica


"BAROTRAUMA" : 30

 1. Borovšak Zvonko
  From barotrauma to biotrauma
  2011
 2. Primožič Janez; Grosek Štefan; Vidmar Ivan; Kalan Gorazd; Lazar Inka; Kosin Miro; Kovač Anica; Janičijevič Zdenka; Petreska Mirjana
  Dolgotrajna zunajtelesna membranska oksigenacija (ECMO) pri otrocih
  2003
 3. Goerbe E
  Actual aspect of neonatal well-being assessment - pediatric aspects: correlation between prenatal steroid prophylaxis, surfactant replacement therapy and barotrauma caused by mechanical ventilation in very low birth weight infants
  2003
 4. Roškar Z; Pogorevc R; Miksič M; Meglič D; Homšak M; Kanič Z; Todorovič-Guid M; Bračič K
  Preprečevanje in zdravljenje kronične pljučne bolezni nedonošenčkov
  [Prevention and treatment of chronic lung diseases in preterm infants]
  2003
 5. van Laak Ulrich
  EUBS 2001. Proceedings of the 27th annual meeting, 30th anniversary of the European underwater and baromedical society on diving and hyperbaric medicine; 2001 Sep 12-16; Hamburg
  2001
 6. Sliškovič Zlatko
  Kombinirana barotravma
  [Combined barotrauma]
  1974
 7. Potočnik Slavko; Pori Lucija
  Ali lahko avtonomno potapljanje škoduje noseči ženski in njenemu razvijajočemu plodu
  [Is scuba diving harmful for a pregnant woman and her unborn child?]
  2001
 8. Milavec Dragica
  Preventivni pregledi pilotov: pomen poznavanja dejavnikov, ki so povezani z varnostjo pri letenju
  [Preventive check-ups of pilots: the significance of familiarity with factors of safe flying]
  2001
 9. Fajdiga Igor
  Motnje prezračevanja zračnih prostorov glave
  [Disorders of ventilation of the air-filled cavities in the head]
  2000
 10. Slišković Z
  NEKI BAROTRAUMATIZMI PRI RONJENJU
  1978
 11. Možina Hugon
  Nevarnosti, povezane s potapljanjem
  [The medical problems of underwater diving]
  2000
 12. Potočnik Slavko
  Fizikalne in fiziološke osnove potapljanja: priročnik za potapljače
  2000
 13. Primožič J; Janežič T; Hribar P; Grosek Š; Arnež Z; Vidmar I; Kalan G; Derganc M
  Dolgotrajna zunajtelesna membranska oksigenacija (ECMO) pri hudo opečenih otrocih
  [Extracorporeal membraneous oxygenation (ECMO) in extensively burned children]
  2000
 14. Koritnik Blaž
  Nevarnosti, povezane s potovanjem (jet lag, kinetoze, venske tromboze)
  [Travel-related illnesses (jet lag, motion sickness, venous thrombosis)]
  1999
 15. Možina Hugon
  Nevarnosti potapljanja
  [Diving dangerous]
  1999
 16. Hribar P
  Zapleti mehanske ventilacije
  1999
 17. Hribar P
  Zapleti mehanske ventilacije
  1998
 18. Šifrer Franc
  Življenje ogrožujoče poslabšanje astme
  [Life-threatening asthma]
  1999
 19. Potočnik Slavko
  Delovanje povišanega parcialnega tlaka ogljikovega dioksida na organizem potapljača in njegov vpliv na potapljaške nesreče - 1. del
  [Effect of increased partial corbon dioxide pressure on a diver's organism and its influence on diving accidents (Part 1)]
  1998
 20. Starc V
  Fiziološki dejavniki, povezani z varnostjo pri letenju
  1996
 21. Barković Danica; Dobi Renata; Cuculić Dražen
  Fatal diving accidents in recreational and sport diving in northern Adriatic in a 3-year period (1994-1996)
  1997
 22. Longobardi P; Amorico MG; Morisi C; Maitan S; De Pasquale F; Baccanelli M.
  Computer tomograhy and autopsy features of pulmonary barotrauma and air embolization in a diver
  1997
 23. Siermontowski P; Kozlowski W; Koktysz R; Kulig A; Olszafiski R; Konarski M
  Macroscopic and microscopic indices of changes in experimental pulmonary barotrauma
  1997
 24. Siermontowski P; Kozlowski W; Koktysz R; Kulig A; Olszanski R; Konarski M.
  Morphological (semiquantitative) assessment of the changes in the lungs after experimental pulmonary barotrauma
  1997
 25. Megloba Ivan
  Posebnosti pri reševanju potapljačev
  [Specific rescue procedures in diving accidents]
  1997
 26. Vlahović Dušan
  Mehanska ventilacija v predbolnišnični oskrbi
  [Mechanical ventilation in prehospital care]
  1997
 27. Zupančič Ž; Primožič J
  Tracheobronchomegaly in preterm infants on mechanical ventilation
  1995
 28. Maležič M; Gregorič M; Benko H
  Stimulation of paraspinal muscles in patients with spastic tetraparesis
  1992
 29. Denoble P
  Reševanje in pomoč pri nesrečah potapljačev
  1988
 30. Fonda Ugo
  Zdravju nevarna stanja pri potapljanju lahko nastopijo že v majhnih globinah
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics