biomedicina slovenica


"BASOPHILS" : 56

 1. Korošec Peter; Gibbs Bernhard F.; Rijavec Matija; Custovic Adnan; Turner Paul J.
  Important and specific role for basophils in acute allergic reactions
  2018
 2. Lipnik-Štangelj Metoda; Ferjan Ilonka
  Povezava med maščobotopnostjo učinkovine in sproščanjem histamina iz tkivnih bazofilcev
  [The relationship between the fat-solubility of the active substance and the release of histamine from tissue basophils]
  2017
 3. Ferjan Ilonka; Lipnik-Štangelj Metoda
  Spremembe sproščanja histamina iz tkivnih bazofilcev pod vplivom ibuprofena in paracetamola
  [Changes of histamine release from mast cells caused by ibuprophen and paracetamol]
  2017
 4. Korošec Peter; Šilar Mira; Rijavec Matija; Čelesnik Smodiš Nina; Kopač Peter; Eržen Renato; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Anaphylaxis induces a marked reduction in circulating blood basophils
  2013
 5. Korošec Peter; Turner Paul J.; Šilar Mira; Kopač Peter; Košnik Mitja; Gibbs Bernhard F.; Shamji Mohamed H.; Custovic Adnan; Rijavec Matija
  Basophils, high-affinity IgE receptors, and CCL2 in human anaphylaxis
  2017
 6. Klar Helena; Sotošek Nika; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Profil tolerance za nesteroidne antirevmatike pri bolnikih z anafilaksijo po enem od NSAID in diagnostično vrednost BAT pri tej entiteti
  2016
 7. Korošec Peter; Šilar Mira; Kopač Peter; Eržen Renato; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Distinct contributory factors determine basophil-allergen sensitivity in grass pollen rhinitis and in anaphylactic wasp venom allergy
  2016
 8. Šilar Mira; Koren Anja; Vesel Tina; Avčin Tadej; Korošec Peter
  Basophil activation test and cow's milk or egg clinical tolerance
  2016
 9. Rijavec Matija
  The novel role of basophils in anaphylaxis
  2016
 10. Zidarn Mihaela; Šilar Mira; Bajrović Nisera; Eržen Renato; Kopač Peter; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Basophil sensitivity correlates with severity of grass pollen related allergic rhinitis
  2016
 11. Koren Ana; Šilar Mira; Kopač Peter; Rijavec Matija; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Basophil chemotactic factors in anaphylaxis
  2016
 12. Korošec Peter; Šilar Mira; Rijavec Matija; Čelesnik Smodiš Nina; Kopač Peter; Eržen Renato; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Basophils and high affinity IgE receptor in anaphylaxis
  2015
 13. Hoffmann H.-J.; Santos A. F.; Mayorga C.; Nopp A.; Eberlein B.; Ferrer M.; Rouzaire P.; Ebo D.; Sabato V.; Korošec Peter
  The clinical utility of basophil activation testing in diagnosis and monitoring of allergic disease
  2015
 14. Korošec Peter; Žiberna Klemen; Šilar Mira; Dežman Manca; Čelesnik Smodiš Nina; Rijavec Matija; Kopač Peter; Eržen Renato; Lalek Nika; Bajrović Nisera; Košnik Mitja; Zidarn Mihaela
  Immunological and clinical factors associated with adverse systemic reactions during the build-up phase of honeybee venom immunotherapy
  2015
 15. Krivec Anja; Robič Maša; Eržen Renato; Zidarn Mihaela
  Klinično pomembna senzibilizacija s pršico
  2014
 16. Zidarn Mihaela; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Povezava med občutljivostjo bazofilcev in klinično sliko pri alergijskem rinokonjunktivitisu zaradi peloda trav
  [Association between basophil sensitivity and symptoms of grass pollen allergic rhinoconjunctivitis]
  2014
 17. Lalek Nika; Košnik Mitja; Korošec Peter; Malovrh Tadej
  Odzivnost bazofilcev periferne krvi med specifično imunoterapijo s pelodom breze
  [Peripheral blood basophil sensitivity during specific immunotherapy with birch pollen]
  2013
 18. Eržen Renato; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Odzivnost bazofilcev in vzpostavitev imunske tolerance po zdravljenju s specifično imunoterapijo pri preobčutljivih za strup kožekrilcev
  2013
 19. Čelesnik N; Vesel T; Rijavec M; Šilar M; Eržen R; Košnik M; Kloft-Žitnik SE; Avčin T; Korošec P
  Short-term venom immunotherapy induces desensitization of FcepsilonRI-mediated basophil response
  2012
 20. Eržen R; Košnik M; Šilar M; Korošec P
  Basophil response and the induction of a tolerance in venom immunotherapy: a long-term sting challenge study
  2012
 21. Grahek Andrej
  Razlikovanje med klinično pomembno in klinično nepomembno senzibilizacijo
  2011
 22. Žitnik Simona EK; Vesel Tina; Avčin Tadej; Šilar Mira; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Monitoring honeybee venom immunotherapy in children with the basophil activation test
  2012
 23. Zidarn M; Košnik M; Šilar M; Grahek A; Korošec P
  Rhinitis symptoms caused by grass pollen are associated with elevated basophile allergen sensitivity and a larger grass-specific immunoglobulin E fraction
  2012
 24. Korošec Peter; Mavsar Nuša; Bajrović Nisera; Šilar Mira; Mrhar Aleš; Košnik Mitja
  Basophil responsiveness and clinical picture of acetylsalicylic acid intolerance
  2011
 25. Thomas G; Oliver H; Kopač P; Colagiovanni A; Werner PJ
  Developing a passive sensitization procedure for basophils to diagnose IgE-mediated drug hypersensitivity
  2010
 26. Lalek N; Košnik M; Šilar M; Korošec P
  Immunoglobulin G-dependent changes in basophil allergen threshold sensitivity during birch pollen immunotherapy
  2010
 27. Košnik Mitja; Korošec Peter
  Importance of basophil activation testing in insect venom allergy
  2009
 28. Korošec P; Eržen R; Šilar M; Bajrović N; Kopač P; Košnik M
  Basophil responsiveness in patients with insect sting allergies and negative venom-specific immunoglobulin E and skin prick test results
  2009
 29. Korošec Peter; Šubic Tjaša; Adamič Katja; Šilar Mira; Košnik Mitja
  C5a-induced in vitro basophil activation in patients with chronic urticaria: a pilot study
  2009
 30. Žitnik S; Glavnik V; Avčin T; Accetto M; Toplak N; Šilar M; Košnik M; Korošec P
  High sensitivity of basophils predicts side effects in bee venom immunotherapy in children
  2008
 31. Žitnik S; Glavnik V; Avčin T; Accetto M; Toplak N; Šilar M; Korošec P
  High sensitivity of basophils predict side effect in bee venom immunotherapy in children
  2008
 32. Peternelj Andreja; Šilar Mira; Eržen Renato; Bajrović Nisera; Mušič Ema; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Test aktivacije bazofilcev (BAT) in vitro diagnostike pri preobčutljivosti za strup kožekrilcev
  [Basophil activation test (BAT) in "in vitro" diagnosis of hymenoptera venom hypersensitivity]
  2008
 33. Peternelj Andreja; Šilar Mira; Eržen Renato; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Basophil sensitivity in patients not responding to venom immunotherapy
  2008
 34. Korošec P; Košnik M
  Predicting side-effects in venom immunotherapy by basophil activation: basophil sensitivity vs maximal response
  2007
 35. Grmek-Košnik Irena
  Sproščanje sulfidolevkotrienov iz levkocitov po aktivaciji z od IgE odvisnim in neodvisnim aktivatorjem
  [Leukocyte sulphidoleukotriene release after IgE dependent and IgE independent activation]
  1998
 36. Korošec Peter
  Cellular in vitro tests for allergy diagnosis
  2005
 37. Peternelj Andreja; Šilar Mira; Korošec Peter; Košnik Mitja
  Basophil sensivity and protection of patients after insect venom immunotherapy
  2005
 38. Košnik M; Šilar M; Bajrović N; Mušič E; Korošec P
  High sensitivity of basophils predicts side-effects in venom immunotherapy
  2005
 39. Košnik M; Šilar M; Bajrović N; Korošec P
  High sensitivity of basophils predicts systemic adverse effects from venom immunotherapy
  2005
 40. Šubic Tjaša
  Vpliv sulfidolevkotrienov na patogenezo kronične urtikarije
  2004
 41. Košnik I; Wraber B; Košnik M; Ihan A
  Sulphidoleukotriene release from peripheral blood mononuclear cells in chronic urticaria and anaphylaxis
  2003
 42. Preložnik-Zupan Irena
  Ugotavljanje vzrokov za levkocitozo
  [Determination of causes of leukocytosis]
  2003
 43. Košnik Mitja; Wraber Branka; Grmek Irena
  Rush Hymenoptera venom immunotherapy modulates mast cell and basophil function
  2003
 44. Diel F; Horr B; Borck H; Irman-Florjanc T
  Pyrethroid insecticides influence the signal transduction in T helper lymphocytes from atopic and nonatopic subjects
  2003
 45. Ihan Alojz; Kotnik Vladimir
  Prirojena imunost
  2002
 46. Ficko Tanja
  Hemopoeza: proces nastajanja, diferenciacije in razvoja krvnih celic
  2000
 47. Košnik Mitja; Wraber Branka
  Shift from Th2 to Th1 response in immunotherapy with venoms
  2000
 48. Porenta-Bešić Vlasta; Kuhar Marijana
  Patogeneza in klinična slika akutne alergijske reakcije
  2000
 49. Wraber Branka
  Laboratorijska prepoznava alergijskih bolezni
  [Laboratory assessment of allergic diseases]
  1999
 50. Košnik Mitja
  Imunski odziv v začetni fazi imunoterapije s strupi kožekrilcev: vloga celične imunosti pri vzpostavitvi specifične tolerance za alergen v začetni fazi imunoterapije s strupi kožekrilcev
  [Immune response in the early phase of immunotherapy with Hymenoptera venoms: role of cellular immunity in establishment of specific tolerance to allergen in early phase of immunotherapy with Hymenoptera venom]
  1998
 51. Ihan A
  Mehanizmi takojšnje preobčutljivosti
  [The mechanism of immediate hypersensitivity]
  1998
 52. Pretnar Jože
  Celice granulocitne vrste
  1998
 53. Klinkon Martina; Zadnik T
  Bela krvna slika v obporodnem obdobju pri črno-belih molznicah
  [White blood cell picture during around partum period in black and white dairy cows]
  1997
 54. Logonder-Mlinšek M; Kališnik M; Pantić V; Golouh R
  Parafolikularne celice in tkivni bazofilci po aplikaciji estradiola
  1986
 55. Pretnar J
  Celice granulocitne vrste
  1993
 56. Jesenovec N; Porekar M
  Izbor osnovnih citokemijskih analiza iz laboratorijske hematologije
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics