biomedicina slovenica


"BEARS" : 53

 1. Skrbinšek T; Jelenčič M; Waits LP; Potočnik H; Kos I; Trontelj P
  Using a reference population yardstick to calibrate and compare genetic diversity reported in different studies: an example from the brown bear
  2012
 2. Krofel Miha; Jonozovič Marko; Jerina Klemen
  Demography and mortality patterns of removed brown bears in a heavily exploited population
  2012
 3. Majić Aleksandra; Taussig de Bodonia Agnese Marino; Huber Djuro; Bunnefeld Nils
  Dynamics of public attitudes toward bears and the role of bear hunting in Croatia
  2012
 4. Krofel Miha; Jonozovič Marko; Jerina Klemen
  Demography and mortality patterns of removed brown bears in a heavily exploited population
  2012
 5. Skrbinšek Tomaž; Jelenčič Maja; Waits Lisette; Kos Ivan; Jerina Klemen; Trontelj Peter
  Monitoring the effective population size of a brown bear (Ursus arctos) population using new single-sample approaches
  2012
 6. Majić Aleksandra
  Human Dimensions in Brown Bear Management: attitudes towards and beliefs about brown bears in Croatia: descriptive analysis of the survey results
  2003
 7. Schlimme Jann E; Gonther Uwe; Škodlar Borut
  The mimetic power of suicide. A study about the characteristics of experiencing suicide of others
  2010
 8. Skrbinšek Tomaž; Jelenčič Maja; Potočnik Hubert; Waits Lisette; Trontelj Peter; Kos Ivan
  Population size and sex ratio of brown bears in Slovenia estimated using noninvasive genetic sampling and implications for conservation and management
  2009
 9. Jelenčič Maja; Skrbinšek Tomaž; Waits Lisette; Trontelj Peter; Kos Ivan
  Genetic diversity of brown bears (Ursus arctos) in Slovenia
  2009
 10. Krofel Miha
  Scavengers of lynx prey: from beetles to bears
  2009
 11. Rodi Zoran; Filipović Tatjana; Švigelj Viktor; Meznarič-Petruša Mija; Zidar Janez
  Critical illness myopathy in patients with central nervous system disorders
  [Miopatija kritične bolezni pri bolnikih z okvaro osrednjega živčevja]
  2009
 12. Vokač Damijan; Granda Samo; Nedog Viljemka; Naji Husam Franjo
  Nemedikamentno zdravljenje končne odpovedi srca
  [Nonmedical therapy of the advanced heart failure]
  2009
 13. Huber Djuro; Kusak Josip; Majić-Skrbinšek Aleksandra; Majnarić Dario; Sindičić Magda
  A multidimensional approach to managing the European brown bear in Croatia
  2008
 14. Dečak Ðuro; Frković Alžojzije; Grubešič Marijan; Huber Ðuro; Iviček Branko; Kulić Blaženka; Sertić Dražen; Štahan Željko; Majić Aleksandra
  Plan gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj
  2005
 15. Manel S; Berthoud F; Bellemain E; Gaudeul M; Luikart G; Jogan Nejc; Wraber Tone; Bačič Tinka; Frajman Božo; Strgulc-Krajšek Simona
  A new individual-based spatial approach for identifying genetic discontinuities in natural populations
  2007
 16. Huber Ðuro; Frković Alojzije; Štahan Željko; Kusak Josip; Majić Aleksandra
  Present status and management of large carnivores in Croatia
  2003
 17. Kryštufek Boris; Flajšman Božidar; Griffiths Huw I
  Living with bears: a large European carnivore in a shrinking world
  2003
 18. Pagon Nives
  What do Slovenian brown bears (Ursus arctos) eat and why do they choose that? A preliminary analysis
  2007
 19. Trontelj Peter
  Razprava: Komentar na članek Mihelič, T. and Genero, F. (2005): Occurence of griffon vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79
  [Forum: Comments on the article Mihelič, T. and Genero, F. (2005): Occurence of griffon vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79]
  2006
 20. Zafošnik Uroš; Petrinec Simon; Dajčman Branko
  Zaščitna čelada kot nujni del opreme v reševalnem vozilu - predstavitev primera
  [Helmet as a part of obligatory protection gear in ambulances - a case report]
  2006
 21. Rožman Primož; Telebak-Končina Tanja
  Fetomaternal alloimmune thrombocytopenia - diagnostics, therapy and prophylaxis
  2005
 22. Klemenčič Eva; Leskošek Brane
  Zdravstvene informacije na medmrežju
  [Health information on the internet]
  2006
 23. Buedefeld Tomaž; Casetta Alberto; Lanišnik-Rižner Tea; Kristan Katja; Stojan Jure; Lamba Doriano
  Purification, crystallization, X-ray diffraction analysis and phasing of a fungal 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase
  2006
 24. Vokač Damjan
  Vsadni kardioverter-defibrilator pri atrio-biventrikularni elektrostimulaciji srca
  [ICD in cardiac resynchronization therapy]
  2005
 25. Škrinjar Klara
  Nož kot amulet za premagovanje strahu: dr. Ivan Kos, strokovnjak za velike zveri
  2005
 26. Dolinar Drago
  Napovedna vrednost kolčnega sklepnega tlaka pri operativnem zdravljenju aseptične nekroze stegnenične glavice
  2004
 27. Kralj Božo
  Epidemiological background of urogynecology
  2004
 28. Battelino Saba; Gros Anton
  Vpliv pnevmatizacije mastoida na funkcionalni izid timpanoplastik tipa I
  [Influence of mastoid pneumatization on functional result of type I tympanoplasty]
  2004
 29. Kryštufek Boris
  Sesalci - Mammalia
  2003
 30. Vlaisavljević Veljko; Reljič Milan
  Does the in vitro fertilization procedure require bacteriological investigation of normozoospermic ejaculate?
  2002
 31. Potočnik Hubert; Kljun Franc; Račnik Jožko; Skrbinšek Tomaž; Adamič Miha; Kos Ivan
  Experience obtained from box trapping and handling wildcats in Slovenia
  2002
 32. Babič Jana
  Rastlinska čistilna naprava tovarne Šampionka
  [Constructed wetland of the Šampionka factory]
  2002
 33. Wraber Tone
  Lovec na medveda, Anton Tožbar iz Trente
  2000
 34. Felc Z; Ilijaš-Trofenik A; Weber V
  Sonographic follow-up of congenital adrenal neuroblastoma
  2001
 35. Medved-Arbeiter Damjana
  Pravni vidiki cepljenja proti hepatitisu B za zdravstvene delavce
  [Legal aspect of vaccination against hepatitis B for medical workers]
  2001
 36. Pečenko Nikolaj
  Lovci na zmaje: poti in stranpoti v kriptozoologiji
  [Dragon hunters: ways and byways of cryptozoology]
  2001
 37. Istenič L; Bulog B
  Some evidence for the ampullary organs in the European cave salamander Proteus anguinus (Urodela, Amphibia)
  1984
 38. Rožman Primož
  Fetomaternalna aloimunska trombocitopenija
  [Fetomaternal alloimmune thrombocytopenia]
  2000
 39. Vokač D
  A cycle lenght shorter than 290 ms of thermally induced idiopathic right ventricular outflow tract ventricular tachycardia during radiofrequency ablation bears a long term success rate
  2000
 40. Soban Darinka
  Zdravilne rastline so lahko nevarne
  [Medical herbst may be dangerous]
  1999
 41. Rogelj Boris
  Inhibitorji cisteinskih proteniaz kot potencialne obrambne molekule za zaščito rastlin
  [Cysteine proteinase inhibitors as potential plant defense molecules]
  1999
 42. Lejko-Zupanc Tatjana
  Rifampin - klinična uporaba
  [Rifampin - clinical use]
  1999
 43. Denišlič Miro
  Multipla skleroza in druge demielinizacijske bolezni
  [Multiple sclerosis and other demyelinating diseases]
  1998
 44. Veber Marjan
  Z avtogenim treningom do sprostitve in notranjega miru
  [Autogenic training - self-aid in distress]
  1998
 45. Istenič Lili; Bulog Boris
  Some evidence for the ampullary organs in the European cave salamander Proteus anguinus (Urodela, Amphibia)
  1984
 46. Krčevski-Škvarč N
  Odnos bolnikov do pooperativne bolečine in njihove izkušnje po operaciji žolčnika
  [Patients' attitude to postoperative pain and their experience after cholecystectomy]
  1997
 47. But Igor; Gorišek Borut
  Preoperative value of CA 125 as a reflection of tumor grade in epithelial ovarian cancer
  1996
 48. Lu Xiaobin; Wu Xiaoning; Plemenitaš Ana; Yu Haifeng; Sawai Earl T; Abo Arie; Peterlin Matija B
  CDC42 and Rac1 are implicated in the activation of the Nef-associated kinase and replication of HIV-1
  1996
 49. Brglez J
  Trihineloza
  [Trichinellosis]
  1995
 50. Kovačič B; Vlaisavljević V
  Primerjava ultrahitrega in počasnega zamrzovanja mišjih zarodkov
  [Comparison of ultrarapid and slow freezing of mouse embryos]
  1995
 51. Breznik R; Vlaisavljević V; Borko E
  Treatment of varicocele and male fertility
  1993
 52. Zajc I
  Francija išče pomoč za svojih zadnjih osem medvedov
  [France is seeking help for its last eight bears]
  1994
 53. Kryštufek B; Brancelj A; Krže B; Čop J
  Zveri. II. Medvedi-Ursidae, psi-Canidae, mačke-Felidae
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics