biomedicina slovenica


"BELTINCI" : 16

 1. Kozel Dejan; Maučec-Zakotnik Jožica; Kersnik Janko; Rotar-Pavlič Danica; Tomori Martina; Ziherl Slavko
  Presejanje depresije v ambulanti zdravnika družinske medicine - od problema do predloga nacionalnega programa
  2009
 2. Maučec-Zakotnik Jožica; Novak-Mlakar Dominika
  Državni program organiziranega presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki - program Svit
  2009
 3. Bizjak Alenka; Bonča Barbara; Čanč Tanja; Forjan Petra
  Najstniki - veliki uporniki sadju in zelenjavi
  2009
 4. Bulc Mateja
  Dosedanji rezultati preventivnih pregledov v družinski medicini
  2009
 5. Kravos Andrej; Horjak-Kravos Vera
  Vodenje težavnega specializanta
  2009
 6. Selič Polona
  Nasilje na delovnem mestu: opredelitev, razširjenost, odkrivanje, preiskovanje, obravnava in preprečevanje
  2009
 7. Rotar-Pavlič Danica
  Nasprotujemo vsem oblikam nasilja v zdravstvu - prizadevanja strokovno-etičnega odbora
  2009
 8. Čebašek-Travnik Zdenka
  Zdravniki kot žrtve nasilja
  2009
 9. Pečnik Martin; Kopčavar-Guček Nena
  Pojavnost nasilnih vedenj v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2009
 10. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Nasilje v zdravstvu in novosti v preventivi. Zbornik predavanj 2. Zadravčevi dnevi; 2009 sep 11-12; Beltinci
  2009
 11. Zelko Erika
  Vrednotenje programa ukrepov za izboljšanje zdravja v lokalni skupnosti Beltinci: magistrska naloga
  2007
 12. Zelko-Peterka Erika; Zaletel-Kragelj Lijana
  Vrednotenje programa ukrepov za izboljšanje zdravja v lokalni skupnosti. Primer občine Beltinci
  [Local community health enhancing programme assessment. The case of Beltinci community]
  2005
 13. Urbanc-Berčič Olga; Germ Mateja; Poboljšaj Katja; Tome Davorin; Adamič Miha
  Poročilo o vplivih na okolje na AC odseku Beltinci - Lendava: vpliv na elemente biosfere (flora in vegetacija, favna, habitatni tipi)
  2004
 14. Zelko-Peterka Erika
  Projekt "Živimo zdravo - Beltinci 2002"
  2002
 15. Belović Branka; Zelko Erika; Maučec-Zakotnik Jožica; Buzeti Tatjana
  Community health prevention trough healhy food consumption-field project in local comunity Beltinci
  2002
 16. Zadravec Jože
  Epidemiologija in obravnava hipertonikov na področju Zdravstvene postaje Beltinci
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics