biomedicina slovenica


"BENZAMIDES" : 5

 1. Fatur Tanja; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Kerb 50 W propizamid (Karsia Dutovlje d.o.o.)
  2005
 2. Peternel Luka; Stegnar Mojca; Drevenšek Gorazd; Budihna Metka V; Božič Mojca; Zega Anamarija; Štalc Anton; Černe Manica; Urleb Uroš
  Antithrombotic potential of new direct thrombin inhibitors built on the azaphenylalanine scaffold in two rat venous thrombosis models
  2005
 3. Ivanuša Marija
  Prokinetik cisaprid pri zdravljenju gastroezofagealne refluksne bolezni pri otrocih
  1998
 4. Logar-Car Gordana
  Zdravljenje gastroezofagealnega refluksa pri otroku
  1998
 5. Popovič P; Logar-Car G
  Poročilo o stranskih učinkih prokinetika cisaprida
  [Report about side effects of procinetic cisaprid]
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics